Medlemsmøde Håndbold 23/2-17


Håndboldafdelingen indkalder til medlemsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden

Årsberetning

Regnskab

 Valg:
  - Formand (Lotte) ulige år - genopstiller ikke
  - Sekretær (ingen) ulige år
  - Kasserer (Merete) lige år
  - Øvrige medlemmer - hver 2. år:
    Rikke, valgt i 2015. På valg i år - genopstiller
    Martin, valgt i 2015. På valg i år - genopstiller
    Claus, valgt i 2015. På valg i år - genopstiller ikke

Evt.