AFLYSNING!
På grund af skoleidræt aflyses Ældre i bevægelses træning
Tirsdag den 23. nov. 2021
Hvilket gælder både for senior - og stolemotion


Skoleidræt 23. nov er flyttet til 8. dec, så der er ingen aflysning