MOTION FOR KROP OG SJÆL
 
Onsdag den 7. marts 2018
i
Nyvest-Centret
Kirkevej 21, 3720 Åkirkeby
 
Dagens program:
 
Kl. 10.00 – 11.30 Motion ved Karen-Margrethe Hansen Bager
med bl.a. smart-træning (hjernegymnastik)
 
Kl. 12.00 Middag – varm ret og en kop kaffe + småkager
 
Kl. 13.00 oplæg: Den Mentale sundhed”
v/ Forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, BRK
                                                                                   
 
 
 
Vi forventer at slutte ca. kl. 14.30.
 
 
Deltagerpris: 125,00 kr.
 
 
Bindende tilmelding senest den 25. februar 2018 til www.dgi.dk/201825558099
eller iris.viborg.kofod@dgi.dk tlf. 51 27 91 22, gerne klub- eller holdvis.
Husk her at opgive navn, telefonnummer og forening/klub på hver enkelt deltager.
 
 
                
 
Med venlig hilsen og på gensyn
DGI Bornholm
 
 
Karen-Margrethe Hansen Bager / Iris Viborg Kofod
 
 
 
 
OBS: Tilmelding kan IKKE ske til Nyvest Centret.