Fællesspisning  17/4            forloren hare 
 .

Menupris pr. person: 55,- kr.

Der vil være fremlagt tilmeldingslister på Ældre i Bevægelses træningsdage.