Forældreforeningen er nedlagt - kontakt evt. Marian Lundh.