Badminton

Takt og tone

For at alle skal synes at det er sjovt at spille badminton samt at overvære kampe med mere har Badmintonudvalget udfra afdelingens værdigrundlag opstillet nedenstående punkter for god takt og tone.
Badmintonafdelingen forventer, at alle klubbens spillere, supportere, forældre, trænere og ledere efterlever disse, både når man er i Aakirkeby-Hallerne, men ikke mindst når man repræsenterer klubben i turneringer, til stævner og på rejser.
Såfremt man ikke efterlever disse punkter samt ånden i dem, har klubben ret til følgende sanktioner overfor spillere:
- påtale af forseelse
- skriftlig advarsel
- karantæne fra træning, turneringskampe, stævnedeltagelse
- eksklusion fra klubben.

Træning:
Alle hjælper med at opsætte net med mere, såfremt disse ikke er opsat ved start.
Alle hjælper med at opsamle brugte bolde efter træning. Ligeledes nedtages net såfremt at næste aktivitet i hallen ikke er badminton.
Alle efterlever trænere og lederes anvisninger.
Man taler pænt til hinanden (altså ingen mobberier)
Man har sin mobiltelefon slukket under hele træningen.
Man går ikke på banerne, før ens træningstid er startet, med mindre foregående træningshold er færdige eller holdets træner giver lov hertil.
Man forstyrrer ikke unødigt andres træning.

Net:
Nettet er normalt berøringsfri zone. Det vil sige, at man ikke hænger i nettet eller slår til nettet med hånd, ketsjer.

Før kamp:
Man hilser pænt på modstander samt evt. doublemakker.

Under kamp:
Det er ikke tilladt for spilleren at modtage råd under spillet - kun i pauser/sætskift. Der er pause når den førende når 11 mx 60 sek. samt mellem hver sæt på optil 2 min.
Tilskuerne kommer ikke med højlydte råd/coaching til spillere, ligesom spillernes/dommernes kendelser ikke kommenteres højlydt.
Tilskueren må gerne komme med opmuntrende tilråb samt bifaldsytringer ved godt spil. Men man kommer ikke med bifaldsytringer ved en spillers fejl.
Spilleren skal udvise så meget selvbeherskelse, at spilleren ikke bevidst:
- smider med ketsjeren
- slår denne i gulvet eller nettet
- kommer med usportslige råb og kommentarer
Hvis bolden lander på egen banehalvdel og modstanderen opnår serveret, afleveres bolden pænt til modspilleren. Enten ved kast af bolden hen til modspiller eller ved at slå den let hen til modspilleren. Man kyler ikke bolden eller smasher bolden over/under nettet.

Efter kamp:
Man giver hånd til modstander og takker for kampen.
Man opsamler brugte bolde og bringer disse til anviste kasser.