Tennis

Nøgler

For at kontrollere adgangen til anlægget, er der indført et nøglereglement:
  • Nøgler udleveres til medlemmer af AAIF TENNIS
  • Nøgler skal tilbageleveres straks ved udmeldelse eller ved afslutning på hver sæson senest 1. november
  • Bortkomne nøgler kan medføre krav om erstatning til ny omkodning af låse (ca. kr. 1500)
  • Nøgler må ikke overdrages til ikke-medlemmer af AAIF TENNIS.
  • Nøgler må ikke kopieres.
  • Manglende overholdelse af nøglereglementet kan medføre krav om erstatning til ny omkodning af låse
  • Der underskrives ved modtagelse af nøgle, for accept af ovenstående.
  • For unge under 18 år er det forælre/værge der underskriver og hæfter jf. ovenstående regler.
Henvendelse for udlevering af nøgle:
Henrik Eriksen
Tlf.: 20238555