Om Aa.I.F.

FritidspasKommunen giver gratis fritidspas til børn, unge og voksne, som ellers ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
Med et fritidspas i hånden får du mulighed for at deltage gratis i en lang række fritidspas.

Hvordan får man et fritidspas?
Se mere på kommunens hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsskemaer.

Hvordan bruges fritidspasset?
Har du fået et fritidspas og fundet en fritidsaktivitet, som du gerne vil være med til, så kontakter du blot foreningen, og tilmelder dig holdet. Du skal ved tilmeldingen vise dit fritidspas til foreningslederen, som noterer på kortet, at du har brugt det til at betale kontingent for et bestemt beløb. Fritidspasset kan kun bruges til at betale for kontingent eller deltagerbetaling. Det kan ikke bruges til at betale for udstyr.
 
Fritidspasset kan godt bruges i flere foreninger - f.eks. for 400 kroner i én forening og 600 kroner i en anden forening.
 
Fritidspasset kan betale op til 1.000 kroner i kontingent. Når du har brugt dette beløb, kan passet ikke bruges mere og du kan blot smide det ud.
 
Information til foreningerne
Et fritidspas kan bruges til at betale kontingent i din forening. Når en person henvender sig med et fritidspas, melder I blot det nye medlem ind i foreningen - ligesom alle andre medlemmer - samtidig sender I kontingentopkrævningen til Bornholms Regionskommune :
 
Enten ved at sende opkrævningen via EAN-nr: 5798 0099 53841 på www.virk.dk.
 
Eller som almindelig opkrævning via:
Center for Skole, Kultur og Fritid,
Bornholms Regionskommune,
Ullasvej 17, 2. sal