Møde blandt AAIFs repræsentanter

AAIFs repræsentanter i Aakirkeby Hallernes repræsentantskab skal mødes den 19. marts kl. 17.30
På mødet skal vi pege på dem der skal repræsentere AAIF i Aakirkeby Hallernes repræsentantskab. Dette skal godkendes på AAIFs generalforsamling den 27. marts.

AAIF har 19 repræsentanter i Aakirkeby Hallernes repræsentantskab som er den øverste myndighed for Aakirkeby Hallerne. Den anden part i repræsentantskabet er borgerforeningen, som har ca. 8 repræsentanter.

Udaf repræsentantskabet skal vi pege på 3 medlemmer som skal udgøre bestyrelsen i Aakirkeby Hallerne. Borgerforeningen skal pege på 2. Disse fem udgør bestyrelsen i Aakirkeby Hallerne det næste år og de konstituerer sig selv med en formand.

Aakirkeby Hallernes repræsentantskabs møde dato er endnu ikke fastlagt.