Håndboldafdelingens målsætning

I Aakirkeby Idrætsforenings Håndboldafdeling har vi udarbejdet en målsætning for at styrke afdelingen og dermed hele arbejdet med håndboldspillet. Vi ønsker at skabe tryghed og trivsel for både træner-/lederteamet, medlemmerne og ikke mindst ungdomsspillernes forældre. Dette gøres bedst ved en gensidig respekt og åbenhed omkring både ris og ros.

Ungdom (Midtbornholm Håndbold):

 • Skabe tryghed for alle spillere, uanset kvalifikationer
 • Have det bedste træner-/lederteam på øen
 • Skabe større engagement og ansvarlighed hos spillerne
 • Skabe bedre kommunikation mellem udvalget/træner-/lederteamet og forældrene
 • Få engageret forældrene og tilbudt undervisning til dem
 • Tilbyde kurser til trænere/ledere
 • Øge medlemstallet
 • Have hold med i alle rækker
 • Skabe gode resultater
 • Min. 1 rejse pr. sæson
 • Have ”pænt” tøj, som passer i størrelsen, til alle hold
 • Have flest muligt spillere med på ø-holdene
 • Deltage i tilbudte stævner på øen
 • Spillerråd

Senior:

 • Have motiverende trænere
 • Stort fremmøde til træning
 • Motivere spillerne til at ville spille på de bedste hold på øen
 • Skabe et godt miljø for nyoprykkede ungdomsspillere
 • Hverve nye trænere/ledere til ungdommen blandt seniorspillerne
 • Øge medlemstallet
 • Deltage i tilbudte stævner på øen

Udvalget/Økonomi:

 • Have et engageret udvalg
 • Holde budgettet
 • Sørge for tilskud til både vundne rejser og andre rejser for ungdom/senior
 • Tilbyde træner-/lederteamet uddannelse
 • Repræsentant med til alle HB-møder
 • God kommunikation til HB, trænere, ledere, spillere og forældre
 • Få medlemmer og forældre til at forstå at jo flere der giver et nap med, jo mindre arbejde er der til alle
 • Have min. det antal dommere, som svarer til antal tilmeldte hold
 • Deltage i Blomsterfesten
 • Bakke op om opgaver uddelt af HB
 • Bakke op om opgaver uddelt af ØstersøCup-udvalget

Arbejdsopgaver i Håndboldafdelingen

Formanden:

 • Modtage post til håndboldafdelingen og sørge for at resten af udvalget får relevant post tilsendt via mail
 • Modtage/godkende regninger til håndboldafdelingen og videregive til hovedkasserer
 • Repræsentant i HB
 • Have kontakt til specialforbundene
 • Deltage i BHF's repræsentskabsmøde
 • Godkender og underskriver anmodninger om flytning af kampe
 • Ved holdsamarbejde; have kontakt til samarbejdsklubberne
 • Ansvarlig for indkaldelse til møder
 • Ansvarlig for ledelse af mødeaktiviteter

Hele Udvalget:

 • Fordeling af udvalgsmedlemmer i Senior- og Ungdomsudvalg
 • Nedsætte Festudvalg
 • Udarbejde budget og videregive til hovedkasserer
 • Sørge for spillertøj til alle hold
 • Indgive sponsorønsker til Sponsorudvalget
 • Tilmelding af hold til BHF
 • Sørge for besked til medlemmer om træningsstart
 • Planlægning af halledelse
 • Tilmelding til kurser for trænere/ledere
 • Oplyse kasserer navne på kursusdeltagere til søgning af kursustilskud
 • Indgive ønsker om haltimer til FU
 • Planlægning af træningstider for ungdom/senior
 • Stof til klubblade / opfordre andre til at skrive til klubbladene (AaIF-Nyt og Nyvest Nyt)
 • Arbejde på tiltag for at tjene penge til afdelingen
 • Videregive relevant information til hjemmesiden
 • Kontakt til medlemmer, der ikke betaler deres kontingent
 • Udpege suppleant til formand til fremmøde til HB-møder
 • Hele tiden arbejde på at finde trænere/ledere
 • Fastsættelse af tilskud til rejser
 • Fastsættelse af trænerhonorar
 • Tage stilling til evt. holdsamarbejde med andre klubber
 • Lave velkomstfolder
 • Arrangere rejser (vundne og andre rejser)
 • Indstilling til Idrætsforeningens Årets Aktive / Årets ungdomsleder / Årets leder til HB
 • Udarbejde julekalendere/pointaktie
 • Opdatering af udvalgsmedlemmer til kassereren

Seniorudvalget:

 • Tilrettelægge spillermøder i samarbejde med træner/leder
 • Opdatering af adresseliste over træner-/lederteam
 • Opdatering af medlemslister til kassereren

Ungdomsudvalget:

 • Sørge for udlevering af Velkomstfolder til skoler m.m. før træningsstart
 • Opdatering af adresseliste over træner-/lederteam
 • Opdatering af medlemslister til kassereren
 • Arrangere træner-/ledermøder, spillermøder og forældremøder
 • Opfordre spillere til at deltage på ø-holdene, hvis de har kvalitet til dette
 • Indhente indstillinger til Årets pokaler fra træner-/lederteamet
 • Udpege pokalmodtagere i h.t. indstillinger fra træner-/lederteamet
 • Sørge for udlevering af diverse skrivelser til spillerne via træner-/lederteamet
 • Sørge for udlevering af julekalendere/pointaktier til træner-/lederteamet

Festudvalget:

 • Arrangere sæson- og juleafslutninger (ungdom / senior / træner/lederteam)