Håndboldafdelingens målsætning

HER KOMMER DER EN OPDATERET MÅLSÆTNING SNAREST!I Aakirkeby Idrætsforenings Håndboldafdeling har vi udarbejdet en målsætning for at styrke afdelingen og dermed hele arbejdet med håndboldspillet. Vi ønsker at skabe tryghed og trivsel for både træner-/lederteamet, medlemmerne og ikke mindst ungdomsspillernes forældre. Dette gøres bedst ved en gensidig respekt og åbenhed omkring både ris og ros.

Ungdom (Midtbornholm Håndbold):

 • Skabe tryghed for alle spillere, uanset kvalifikationer
 • Have det bedste træner-/lederteam på øen
 • Skabe større engagement og ansvarlighed hos spillerne
 • Skabe bedre kommunikation mellem udvalget/træner-/lederteamet og forældrene
 • Få engageret forældrene og tilbudt undervisning til dem
 • Tilbyde kurser til trænere/ledere
 • Øge medlemstallet
 • Have hold med i alle rækker
 • Skabe gode resultater
 • Min. 1 rejse pr. sæson
 • Have ”pænt” tøj, som passer i størrelsen, til alle hold
 • Have flest muligt spillere med på ø-holdene
 • Deltage i tilbudte stævner på øen
 • Spillerråd

Senior:

 • Have motiverende trænere
 • Stort fremmøde til træning
 • Motivere spillerne til at ville spille på de bedste hold på øen
 • Skabe et godt miljø for nyoprykkede ungdomsspillere
 • Hverve nye trænere/ledere til ungdommen blandt seniorspillerne
 • Øge medlemstallet
 • Deltage i tilbudte stævner på øen

Udvalget/Økonomi:

 • Have et engageret udvalg
 • Holde budgettet
 • Sørge for tilskud til både vundne rejser og andre rejser for ungdom/senior
 • Tilbyde træner-/lederteamet uddannelse
 • Repræsentant med til alle HB-møder
 • God kommunikation til HB, trænere, ledere, spillere og forældre
 • Få medlemmer og forældre til at forstå at jo flere der giver et nap med, jo mindre arbejde er der til alle
 • Have min. det antal dommere, som svarer til antal tilmeldte hold
 • Deltage i Blomsterfesten
 • Bakke op om opgaver uddelt af HB
 • Bakke op om opgaver uddelt af ØstersøCup-udvalget

Arbejdsopgaver i Håndboldafdelingen

Formanden:

 • Modtage post til håndboldafdelingen og sørge for at resten af udvalget får relevant post tilsendt via mail
 • Modtage/godkende regninger til håndboldafdelingen og videregive til hovedkasserer
 • Repræsentant i HB
 • Have kontakt til specialforbundene
 • Deltage i BHF's repræsentskabsmøde
 • Godkender og underskriver anmodninger om flytning af kampe
 • Ved holdsamarbejde; have kontakt til samarbejdsklubberne
 • Ansvarlig for indkaldelse til møder
 • Ansvarlig for ledelse af mødeaktiviteter

Hele Udvalget:

 • Fordeling af udvalgsmedlemmer i Senior- og Ungdomsudvalg
 • Nedsætte Festudvalg
 • Udarbejde budget og videregive til hovedkasserer
 • Sørge for spillertøj til alle hold
 • Indgive sponsorønsker til Sponsorudvalget
 • Tilmelding af hold til BHF
 • Sørge for besked til medlemmer om træningsstart
 • Planlægning af halledelse
 • Tilmelding til kurser for trænere/ledere
 • Oplyse kasserer navne på kursusdeltagere til søgning af kursustilskud
 • Indgive ønsker om haltimer til FU
 • Planlægning af træningstider for ungdom/senior
 • Stof til klubblade / opfordre andre til at skrive til klubbladene (AaIF-Nyt og Nyvest Nyt)
 • Arbejde på tiltag for at tjene penge til afdelingen
 • Videregive relevant information til hjemmesiden
 • Kontakt til medlemmer, der ikke betaler deres kontingent
 • Udpege suppleant til formand til fremmøde til HB-møder
 • Hele tiden arbejde på at finde trænere/ledere
 • Fastsættelse af tilskud til rejser
 • Fastsættelse af trænerhonorar
 • Tage stilling til evt. holdsamarbejde med andre klubber
 • Lave velkomstfolder
 • Arrangere rejser (vundne og andre rejser)
 • Indstilling til Idrætsforeningens Årets Aktive / Årets ungdomsleder / Årets leder til HB
 • Udarbejde julekalendere/pointaktie
 • Opdatering af udvalgsmedlemmer til kassereren

Seniorudvalget:

 • Tilrettelægge spillermøder i samarbejde med træner/leder
 • Opdatering af adresseliste over træner-/lederteam
 • Opdatering af medlemslister til kassereren

Ungdomsudvalget:

 • Sørge for udlevering af Velkomstfolder til skoler m.m. før træningsstart
 • Opdatering af adresseliste over træner-/lederteam
 • Opdatering af medlemslister til kassereren
 • Arrangere træner-/ledermøder, spillermøder og forældremøder
 • Opfordre spillere til at deltage på ø-holdene, hvis de har kvalitet til dette
 • Indhente indstillinger til Årets pokaler fra træner-/lederteamet
 • Udpege pokalmodtagere i h.t. indstillinger fra træner-/lederteamet
 • Sørge for udlevering af diverse skrivelser til spillerne via træner-/lederteamet
 • Sørge for udlevering af julekalendere/pointaktier til træner-/lederteamet

Festudvalget:

 • Arrangere sæson- og juleafslutninger (ungdom / senior / træner/lederteam)