Vandretur til Langebjerg 26. sept 2013

Vandretur ved Skrædderbakkevej 31.10.2013.

Vandretur i Almindingen 28-11-2013

Vandretur fra Svenskehavn mod Nexø 26-06-2014

Vandretur i Sømarken 30-11-2014

Vandretur fra Hareløkkerne 20-11-2014

Vandretur til området omkring Åsedamsvej 30-4-2015

Travetur på Hammerknuden 28-4-2016

Vandretur fra Melsted til Kobbeåen 30-6-2016

Vandretur ved Levka 29-9-2016

Travetur ved Hammersholm 27-10-2016

Travetur i Almindingen 24-11-2016

Travetur på Hammerknuden 18-5-2017

Travetur i Rutsker Højlyng 26-10-2017

Travetur i Rutsker Højlyng 26-10-2017

Travetur ved Øle å 30-8-2018