Seniormotion

Hvad er det for aktiviteter vi kan tilbyde?

  • Opvarmning / gymnastik (styrke- balance- & konditionstræning) til iørefaldende musik
  • Udspænding / afspænding
  • Og meget meget mere…...

Hvornår og hvor finder træningen sted ?

På tirsdage fra kl. 10 til kl. 11:30 i Aakirkeby-hallernes hal B.

Praktiske bemærkninger

Da deltagernes fysiske forudsætning er på forskellige niveauer, er det vigtigt, at den enkelte deltager selv tilpasser sin deltagelse - og ikke, hvad naboen gennemfører !!!

Derfor: hellere stoppe lidt for tidligt end for sent!

Pådrager man sig en skade, giv instruktøren besked herom med det samme

Tag ikke værdigenstande med i hallen

Brug af hallens kondirum

Det er muligt for vores medlemmer gratis at benytte hallens kondirum.

Dog bør man, inden der startes på denne form for træning, instrueres i brugen af kondirummets maskiner, da forkert brug – eller overbelastning kan medføre skader!

Har du spørgsmål så kontakt:
Benny Christensen på tlf.: 30 70 50 55

Bevæg dig - bevar dig!