Tonseholdet

Onsdage kl. 16.30 - 17.45 i Hal B.

Tonseholdet er for aktive piger og drenge der har mod på at give kroppen udfordringer. Vi skal lave sanglege og bevæge os til rytmer i sange for at øve os i at blive bedre til at høre rytmen og tælle takter. Vi skal løbe, have hovedet ned og benene op, trille, rulle og hoppe så vi kan mærke at kroppen bliver stærkere, balancen udfordret og sanserne stimuleret.

I løbet af sæsonen skal vi lave øvelser og spring som til at starte med er svære og udfordrende. Vi vil hjælpe børnene til at mestre det svære i deres eget individuelle tempo. Vi vil bestræbe os på at alle lærer noget nyt og får en sejr i processen. Men det vigtigste for hele sæsonen er at vi skal have det sjovt.

Velkommen til alle børn mellem 4 og 6 år.


Instruktør:  Henrik Madsen

                  
Pris: kr. 330,-