Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling 2013


1. LederGruppen foreslog Bjarne Westerdahl til dirigent, som blev valgt. Bjarne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetællere:
Stemmetællerne blev Mogens Sonne og Marlene Severinsen. Der var 43 stemmeberettigede fremmødt.

2. Ledelsens beretning:
Dette er den første beretning fra den nye ledelse i AAIF. Vi har rigtig meget at fortælle, både fortid, nutid og fremtid, men vi lover at begrænse os så det ikke bliver en helaftensforestilling.
Med hensyn til Bornholms Regionskommune har vi afleveret høringssvar vedrørende Budget 2013. Vi har anfægtet deres forslag til nedskæring af tilskud til selvejende haller. Vi mener ikke der skal være forskel på tilskuddet uanset om man er en selvejende eller en kommunal hal. Man skal ikke straffes for at gøre et godt stykke arbejde.
Dette burde ikke have noget at gøre med idrætsforeningen, men alle kan se at hvis Hallerne får mindre tilskud, skal AAIF betale mere til Hallerne og for at AAIF skal løbe rundt, bliver medlemmerne de store tabere. Denne udvikling skal stoppes.
Man kan også forstille sig at Hallerne, som kompensation for kommunetilskuddet, ønsker en lejeindtægt for vores dejlige klublokale, som vi i dag benytter gratis. Så skal AAIF til at søge tilskud til klublokalet hos Folkeoplysningsudvalget. Det virker både administrativt og som at bytte bytte købmand og ingen får glæde af det.
Der var også forslag om nedlæggelse af fodboldbaner, som vi gerne ville skulle revideres. Deres forslag om nedlæggelse af breddeidrætspuljen var uforståelig og at de pludselig ville tage gebyrer for kridtning af fodboldbaner, når vi selv kridter banerne, opponerede vi os selvfølgelig imod.
I september fik vi pludselig at høre at BRK ville anlægge en børnehave på det areal som i Lokalplanen var afset til rekreativt område til Idrætsanlæg. Ønsket er at arealet skal bruges til en 11-mandsfodboldbane med lys, når tiden er inde. Vi skrev et synspunkt til BRK i oktober og senere er børnehaven blevet flyttet til den anden side nærmere Natur Bornholm og det rekreative område er bibeholdt.
Vi er glade for at vores tilbagemeldinger til Kommunen bliver hørt og vi vil fremover være en del af debatten hvad angår både idræt og kommunale anliggender.
Conventus vinder mere og mere indpas i alle idrætsforeninger på øen. Vi har haft Conventus i 3-4 år og på træner/leder siden er vi meget glade for det. Der har været lidt diskussion om vi har tabt medlemmer på grund af Conventus, fordi medlemmerne nu selv skal gå ind og tilmelde sig på aaif.dk, i stedet for at gå på posthuset eller i netbank, men vi vurderer at størstedelen af vores medlemmer ikke har problemer og resterende er lederne opmærksomme på og hjælper gerne til på alle mulige måder.
Finansdelen er en historie for sig selv, den kunne være bedre og mere detaljeret, men vi klarer os og prøver samtidigt at påvirke dem der ejer systemet, til at opgradere. Hver afdeling er i dag selv ansvarlig for at
betale regninger og bogføre udfra det budget de har fået. Det fungerer bedre og bedre og alle er meget opmærksomme på at få det hele afstemt så det bliver rigtigt i systemet.
Conventus bliver også i dag brugt til at søge om haltider i alle haller på Bornholm, så vi har lige ansøgt om haltider for 2013-15 og håber vi får hvad vi ønsker.
Rønne Svømmehal. Svømmehallen, dens bestyrelse og repræsentantskab har været et aktuelt emne i lang tid. Alle har nok læst og fulgt lidt med hvad der sker eller ikke sker med svømmehallen, det har vi også i AAIF’s ledelse. Vi har jo en stor svømmeafdeling som gerne skal bestå og som stadig skal kunne have plads til at lære børnene at svømme. Det er selvfølgelig ærgerligt at svømmehallen ikke får gavn af alle de millioner som Anlægsfonden ville investere, men vores støtte går til svømmeforeningerne som gerne vil bibeholde baner i hallen i stedet for et svømmelegeland. Synd at man ikke kunne finde et kompromis, eller bruge noget af den plads der er rundt om svømmehallen og udbygge den, så alle kan bliver glade. Vi tror på at der i fremtiden kommer et nyt og bedre gennemarbejdet forslag, som alle kan få glæde af.
Aakirkeby-Hallerne er med i et projekt som hedder Sund mad i haller og klubhuse.
Der er 5 store idrætshaller som er pilothaller og 25, deriblandt Aakirkeby-Hallerne, som er med i følgegruppen. Hallerne tilbydes gratis konsulentbistand samt de får mulighed for at søge om tilskud til indkøb af materialer m.m. I gruppen her i Aakirkeby er der både unge og ældre, idrætsudøvere og ledere og repræsentanter for Hallerne som deltager i fælles konferencer og andre tiltag i projektet. Vi glæder os til at se hvad køkkenet kan tilbyde og hvordan cafeteriet bliver indrettet, i nær fremtid, til vores daglige brugere af Hallerne.
Vi ønsker os et nyt fitness rum, det har vi gjort længe. Det vi har nu er ikke et fitness rum men et styrketrænings rum for ganske få udøvere. Selvom det er gratis for alle medlemmer af AAIF, er der ikke mange der benytter det.
Vi ønsker os at det bliver gjort større, lysere og mere indbydende. Vi ønsker os nye moderne maskiner som kan bruges af unge og ældre og dem midt i mellem
I Aakirkeby har vi ikke noget fitness sted, men behovet er der, vær sikker på det. Lad os prøve at skubbe til Halledelsen for at få renoveret rummet og så må vi i AAIF søge om fonde og andre rigmænd om tilskud til maskiner.
AaIF bussen blev solgt i 2012. Det var en generalforsamlings beslutning. Selvom vi prøvede at lave nye budgetter og få økonomien til at løbe rundt, lykkedes det ikke. Bussen var omkostningstung og heller ikke helt ung længere. Vi solgte samtidigt vores anhænger til en god pris.
I 2012 har vi ca. 900 medlemmer, det er en nedgang på ca. 10 % i forhold til året inden. Vi har mistet mange seniorer og har en lille opgang på ungdomssiden.
Mange af seniorerne er gymnaster. Det svinger meget hvilke aktiviteter der er in og i denne sæson, har der ikke været så meget som har fristet de voksne. Gymnastik og Danse afdelingen arbejder med flere nye tiltag, både til sommer og til den nye sæson, så vi tror på at medlemstallet stiger igen i gymnastikken.
Badminton har været repræsenteret i alle stævner der har været arrangeret på Bornholm og kommet hjem med mange flotte resultater. Der er mange frivillige i afdelingen, både som ledere, men også æbleskive damerne skal have stor ros for det kæmpe arbejde de udfører hvert år.
Fodbold har medlemsfremgang både på ungdom og senior. Fodbold har også fået et nyt boldrum, som de er meget glade for. Der er god plads til alle deres bolde og udstyr, så de kan have det samlet på et sted. Det er en aftale mellem håndbold og fodbold afdelingen, som har gjort at dette kunne blive en realitet.
Håndbold vil starte et nyt tiltag som hedder håndboldfitness. Vi har hørt at alle kan være med selvom man ikke kan spille håndbold. Håndbold afdelingen har det svært med at skaffe ungdomsspillere i denne sæson. Dette er dog ikke kun i AAIF, men en kedelig tendens på hele Bornholm. Men afdelingen giver ikke op og planlægger håndboldskole, håndboldkaravane og vil gøre alt for at medlemstallet øges igen.
Petanque er glade for deres indendørsforhold, som de bruger flittigt her om vinteren. Det betyder også at de ligger i top til alle turneringer, da de kan træne hele året rundt.
Svømning har haft en super sæson, med fuldt hold for 0-3 klasse og flere på både senior holdet og de større børn. Forældrehjælp både i omklædning og ved bassinkanten har været har vist at være en rigtig god ide og noget de helt sikkert skal fortsætte med. Seniorsvømning bliver mere og mere populært og svømmeafdelingen opfordrer flere til at møde op mandag eftermiddag.
Tennis og Volley er vores mindste afdelinger som slås lidt med små medlemstal.
Tennis har haft et prøve forløb med skumtennis indendørs, som helt sikkert er kommet for at blive og Volley har fået fat i ungdoms spillere og det ser ud som om de bliver flere og flere. Det er positivt.
Ældre i Bevægelse er vores absolutte lyspunkt i foreningen. Med 157 medlemmer som trofast kommer hver tirsdag formiddag til både stolemotion og seniortræning.
Vi ved godt at Benny er et stort trækplaster i denne sammenhæng og at han ikke bliver yngre Vi må lede efter nogle afløsere som Benny kan lære op til at blive lige så vellidte som ham.
Nu har vi nævnt alle 9 afdelinger i foreningen. Afdelinger vi er meget stolte af og hvor der er så mange frivillige der hver dag der bruger deres fritid på at gøre noget for foreningen og for dens medlemmer. Men vi vil også nævne afdelingsledelserne som igennem 2012 har vist at samarbejde på tværs af afdelingerne og at vi kan løfte i flok, giver resultater. En stor ros til alle medlemmer i hovedledelsen for at være en del af dette.
Som en udløber af vores gode samarbejde, er der opstået nye udvalg, gamle udvalg er blevet fornyet og det har ikke været svært at besætte poster, så vi bliver synlige udenfor AaiF.
Først vil vi nævne Østersøcuppen hvor der ikke var nok tilmeldte i 2012, så det blev desværre aflyst. Udvalget som er blevet udvidet prøver i år, som et forsøg, at få flere sportsgrene til at deltage. Fodbold og håndbold har inviteret hele Danmark til Bornholm og hvor vil vi gerne at det lykkes Tilmeldingsfristen er først til juni, så vi håber at hele byen krydser fingre for at Østersøcuppen igen bliver en del af Aakirkeby’s aktiviteter.
Smashercup og Carlsberg Sport cup, henholdsvis badminton og fodbold er blevet afviklet med stor succes igen i år. Mange hold deltager både fra lokale foreninger, men også tilrejsende. Kanon arbejde i de udvalg.
Vi har fået et nyt party udvalg, som består af frivillige forældre som gerne vil at deres børn/unge mennesker har mulighed for at feste og more sig i Aakirkeby.
Der har været et arrangement i december, som gik over al forventning, med 150 deltagere og der er inviteret til et nyt i april. Meget positivt.
Loppemarked er en stor arbejdstung opgave og forældreforeningen måtte smide håndklædet i ringen sidste år. Helt forståeligt og det fik alle os andre til at vågne op og forstå hvor meget arbejde der ligger i det. Vi fik nedsat et nyt udvalg på tværs af afdelingerne med Svend fra Volley i spidsen og de er allerede begyndt at fylde en nedlagt grisestald med loppeeffekter. Vi håber vi har nok til sommer til at fylde en hal, så hjælp os med at sprede budskabet: Ryd op og hjælp Aaif!! Ring Svend
Forældreforeningen har de sidste år lidt under Conventus!! Færre medlemmer kan finde vej ind til betalingsmodulet i Conventus og dermed kommer der færre penge i kassen til ungdommen i foreningen. Det må vi gøre noget ved. Vi tror ikke på at folk ikke vil være medlem, de skal bare fristes på en anden måde. Vi prøver sammen at finde veje til dette. Vi har en computer parat i dag så alle der har lyst kan melde sig ind inden de går hjem
Sponsorudvalget har igen i år været utroligt effektive, de har fundet sponsorer til alle afdelingernes ønsker. Stort cadeau til dem.
Vi er desuden repræsenteret i Bytinget, Bornholms Idrætsråd, Onsdagsklubben, Blomsterfonden, Blomsterfesten, SYTE’s juleudvalg og i Hallernes repræsentantskab.
Vi vil, som en del af beretningen, fortælle lidt om fremtiden
Som der stod i avisen i fredags, skal der være vagtskifte i AaIF
Vi har i 2012 haft en delt ledelse, uden navngivne poster. Det var det som blev besluttet på generalforsamlingen i 2012. Vi har nu været på prøve et år og tror på at vi kan gøre en forskel. Derfor stiller vi fire op, Pia, Jan, Lotte og jeg og besætter de poster som I kan se under valg på dagsordnen. Vi håber på opbakning til dette…
Vi har kigget på den ledelsesform som blev besluttet for nogle år siden. Triologi modellen og mener ikke at den lever op til de behov, vi nu har i 2013, både i ledelsen og i afdelingsledelserne. Vi har derfor kommet med et vedtægtsforslag, hvor den største del er ændring af ledelsesform. Ledelsen vil nu komme til at bestå af en formand, en næstformand, en økonomichef og en sekretær. Afdelingsledelserne skal mindst bestå af 3 medlemmer, men kan derudover have så mange medlemmer de ønsker og behøver.
Det har været en stor beslutning for os alle fire og slet ikke nem. Vi står overfor store udfordringer i 2013. Da vi ikke havde hverken Østersøcup, mobildiskoteker eller andre overskudsgivende arrangementer i 2012, som vi kan trække på i 2013, står vi med en forening som kun skal leve af sine medlemskontingenter, og da de også var færre i 2012, kan alle se at livremmen er spændt ind.
Vi har dog mødt stor forståelse fra alle vores afdelinger som har slanket deres budgetter, næsten til ukendelighed, for at få regnestykket til at gå op. Det vil I se senere når Jan fremlægger budget 2013.
Inden vi slutter, vil vi gerne vise jer vores nye hjemmeside, som vi er meget stolte af. Den er helt anderledes end den gamle og mere inspirerende at se på. Det vigtigste for os har været at den skal være let for afdelingerne at arbejde i. Den får mange nye funktioner, såsom nyheder fra alle afdelinger. Hver gang en afdeling lægger en nyhed ind på sin side, kommer den automatisk på forsiden. Nyhedsbreve til medlemmer, vores store sponsorer bliver flashet på forsiden og masser af flotte billeder. Vi håber I vil bruge den flittigt, den bliver aktiv i løbet af de næste uger.
Mange vil nok undre sig hvordan vi har råd til en så stor udgift når vores budget er så strammet. Jo, vi har fået en ny sponsor, som har sponsoreret hele systemet og al support i 2013.
Til sidst vil vi gerne takke Aakirkeby-Hallerne’s personale og specielt Jens Mikkelsen for deres utrættelige arbejde med at gøre os tilfredse. Vi er glade for de dejlige omgivelser vi kan drive vores forening i, og vores gode samarbejde.
Vi vil takke afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør foreningens hverdag lettere.
Tak til æresmedlemmerne som møder op og viser os vejen til at blive en tro og vellidt AaiF’er
Tak til alle de skulderklap vi får i byen fra folk som tror på os.
Tak til pressen for altid at dække de nyheder vi kommer med og aktivt deltage i vores generalforsamlinger.
Jeg vil også takke vores egen ledelse for et fantastisk samarbejde, mange smil, mange telefonsamtaler, mange glæder og troen på at: Sammenhold er fremtiden.
Afdelingernes beretninger forelå skriftligt.
Efter fremlæggelsen blev der bedt om kommentarer fra forsamlingen.
Birger Kofod havde ikke modtaget indkaldelse til generalforsamlingen. Ledelsen tjekker op på dette og sørger for at alle bliver indkaldt fremover.
Kirsten Vestergård: Efterlyste opkrævning/girokort til Forældreforeningen. Dette kan være årsagen til at der ikke er så mange medlemmer. Marlene Andersen (formand for forældreforeningen) oplyste at der er opkrævninger på vej ud.
Beretningerne blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskabet blev fremvist og gennemgået af økonomichefen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Hovedledelsens vedtagne budget for 2013 blev forelagt: På trods af kraftige besparelser både i hovedafdelingen og i alle afdelinger, budgetteres der med et underskud for 2013 på ÷75.000,-. Dette skyldes især manglende indtægter i 2012. Gitte Bech Olsen stillede spørgsmål til kommunikation på 7.500,- som Jan uddybede.
De fleste afdelinger har indvilget i at hæve deres kontingenter med mere end pristallet på de ca. 2%. Afdelingerne har selv kommet med forslag til deres kontingentsats, som er indarbejdet i budgettet.
 
Nye kontingentsatser, gældende 1. april 2013 - 31. marts 2014: Badminton
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
Håndbold
u6 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
Håndboldfitness pr. gang 25

5. Der forelå kun 1 forslag, som er vedtægtsændringer. Indsendt af ledelsen. Alle ændringer omhandlede ledelsesstrukturen, hvor vi går væk fra den tidligere Triologi-model. De gamle vedtægter blev vist på projektoren. De nye blev udleveret på papir til sammenligning. Marian gennemgik alle ændringer. Bjarne gennemgik herefter ændringerne punkt for punkt, alle uden bemærkninger fra forsamlingen. Herefter blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

6. Valg af følgende: På baggrund af vedtægtsændringerne var alle ledelsesposter ledige, og ledelsen kom med følgende forslag til den kommende ledelse i AaIF:
1. Marian Lundh blev valgt som formand for 2 år og Lotte Harslev blev valgt som sekretær for 2 år 2. Jan Brink blev valgt som økonomichef for 1 år og Pia Juul Hansen blev valgt som næstformand for 1 år 3. Jonn Lund blev genvalgt for 2 år og Sverre Severinsen blev nyvalgt for 1 år som revisorer 4. Poul Aksel blev genvalgt som revisorsuppleant 5. Erik Kofoed blev genvalgt som fanebærer og Mathilde Bech Olsen blev nyvalgt som fanebærersuppleant 6. Afdelingsledelserne blev godkendt
Ledelsen takkede Christina for sin tid som økonomichef i LederGruppen.

7. Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne. De indstillede blev valgt og repræsentantskabet er nu følgende:
Valgt i 2012: Steen Kongsmar Jesper Ipsen Bjarne Nielsen Birger Kofod Ingrid Eriksen Henrik Eriksen Benny Christensen Sverre Severinsen Jimmi Sonne Valgt i 2013: Brian Carlsen
Gerd Ipsen
Kai D. Andersen
Pia Juul Hansen
Asbjørn Jensen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Marian Lundh

8. Eventuelt.
Der var ros fra KD til den nye ledelse. Han var meget fortrøstningsfuld over AaIF's fremtid.

Uddeling af Årets Pokaler:

Årets leder: Den person der kåres som Årets leder gør et stort stykke arbejde i AAIFs svømmeafdeling, både som træner og i afdelingsledelsen. Hun er meget vellidt som træner og har en god kontakt til både børn og forældre. Hun er altid smilende og har let til latter, hvilket giver en god stemning og smitter af på alle i svømmehallen.
Hun skal have stor ros for at stå i spidsen for vores svømmeafdeling, som er velfungerede og hvor der det seneste år har været medlemsfremgang. Derudover er hun initiativrig, idet hun har oprettet nye tiltag, såsom tilbud om ældresvømning og tilbud om at AAIF-medlemmer kan tage billigt i svømmehallen på udvalgte lørdage.
Hun gør et fantastisk stort stykke arbejde, som alle medlemmer i svømmeafdelingen og AAIF har glæde af.
Stor tak for arbejdet som økonomichef i AAIF, hvor hun har løftet en meget stor og krævende opgave.
Christina Mørup Sørensen kåres til Årets leder 2012.

Årets ungdomsleder: Den person der kåres som Årets ungdomsleder har været gymnast i AAIF fra hun var 8-10 år. Hun har været springgymnast - for der skulle altid ske noget rundt omkring hende. Hun kom altid smilende og glad og var meget aktiv.
Hun startede som hjælpetræner på springholdet. Der var hun i flere år, ulønnet og bare glad for at hjælpe. Siden har hun selv overtaget springholdet fra 6-12 år og klaret det næsten selv, samtidig med at hun gik på gymnasiet.
I den sæson der er i gang nu, har hun overtaget Tonseholdet, som er børn fra 4-6 år. Det er en stor mundfuld og der er mange på holdet. Men det tager hun som sædvanligt meget roligt. Der skal meget til at vælte hende af pinden.
Hun deltager også gerne i afdelingens/foreningens møder og hjælper til hvis der er andre arrangementer i foreningen. Sidst var hun med og stod i garderoben til Club Party festen i december. Man kan altid ringe til hende 
Hun er derudover uddannet fanebærer og er blevet brugt meget til gymnastik arrangementer rundt på øen.
Louise Kofoed-Dam kåres til Årets ungdomsleder 2012.

Årets Aktive: Den person der kåres som Årets aktive er anfører på 1. holdet for fodbold-senior. Han er et forbillede for spillerne på hans eget hold og for alle ungdomsspillerne i fodboldafdelingen. Han er meget vellidt og stiller altid op, når der er brug for ham.
Han er et aktiv for fodboldafdelingen, idet han igennem mange år har trænet flere ungdomshold, han har ydet en stor indsat i forbindelse med istandsættelse og indretning af boldrum og han er altid klar til fx at sidde halledelse.
Han træner "næsten" altid og er aktiv til både træning og til kampe. Han er en super god kammerat og bakker op om sine holdkammerater. Og han er en af årsagerne til at 1. holdet for fodbold- senior vandt turneringen i 2012.
Jacob Kofod kåres til Årets aktive 2012.

Derudover er Hovedledelsen i AAIF stolte af at udnævne Jonn Lund til Æresmedlem i AAIF.
Jonn Lund har været aktiv i Aakirkeby idrætsforening i næsten 40 år.
I hallens første år var han kasserer med ulønnet arbejde i 4-5 timer om ugen og han har været valgt medlem af repræsentantskabet og i hallens bestyrelse i 40 år, hvor han igennem årene har påtaget sig et stort stykke frivilligt arbejde.
Derudover har han været en vigtig brik i Blomsterfesterne og i en årrække været aktiv i Østersøcup udvalget.
Vi har også hørt noget om at han har danset i vores Gymnastik- og Danse afdeling og at han har gamle AAIF optegnelser liggende som vi kan overtage.
Jonn Lund er en stille person, som ikke har gjort meget væsen af sig, men han har ikke desto mindre ydet et stort stykke arbejde for vores idrætsforening og for vores haller.
Han er en rolig og pålidelig person som enhver idrætsforening er afhængig af. Med Jonns hjælp er vi helt sikkert blevet en stærkere forening.

Æresmedlemmernes Pokal: Æresmedlemmernes pokal blev indstiftet i 2002 af vores afdøde æresmedlem Thor Kristoffersen.
Vi mener, at det er i Thors ånd, at den meget gerne må uddeles til en person, som normalt ikke vil modtage en af de 3 andre fornemme pokaler AaIF uddeler.
Derfor vil den der modtager vores pokal være en der laver et stort stykke arbejde for AaIF, men som måske ikke lige står i første række, når der skal uddeles hædersbevisninger.
En sådan person mener vi at have fundet i år, da personen har været med til at få mange ting til at fungere i AaIF siden 1978.
Personen har ikke været den helt store sportsudøver, men har dog slået til et par fjerbolde og kastet et par petanquekuglen gennem tiden, dog ikke på et niveau der har international islæt.
Personen har lavet et stort stykke arbejde for et særdeles givtig arrangement såvel sportsligt som økonomisk, og har også siddet i bestyrelsen en hel del år – ikke som formand men som den praktiske gris, der udfører mange opgaver.
Personen har også hjulpet til mange andre steder, bl.a. med at vaske tøj og sågar stryge det der skulle stryges. Mangler man en til at passe garderoben, tage entré, dække bord, – ja så kan man bare ringe til personen og wupti så har man en arbejdskraft. Ingen opgaver er hverken for små eller for store.
Østersøcuppen er nok det sted, hvor der er blevet lagt det største stykke arbejde. Helt fra starten har personen været en stor støtte og hjælp for grundlæggeren af Østersøcuppen og har været med helt fra planlægningsfasen og til selve afviklingen af stævnet. Skrive dommerkort, pakke indbydelser, planlægge og afvikle dommerfester og lederfesten, taget imod alle deltagerne på havnen når de ankom til Bornholm, serviceret lederteamet, sætte tryk på tøjet der skulle udleveres som præmier, uddele præmier, sende alle deltagerne hjem igen osv. osv.
Nu har de fleste og personen selv måske for længe siden gættet, at det er Lone Andersen, så derfor vil jeg bede Lone om at komme herop og modtage Æresmedlemmernes pokal, som vores påskønnelse af det store stykke arbejde, du har lagt i AaIF gennem mange år.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Lone Andersen.

Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.

Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.

LH

 
Årsberetning 2012 - Badminton
 
Vi har i 2012 igen haft deltagere med til alle stævner, der har været arrangeret på Bornholm. Vi kan være stolte af de unges måde at repræsenter Aaif på.
I 2012 har vi været aktive på andre fronter end på badmintons banen, der har været gang i æbleskive salget for at tjene penge, til at kunne aktivitetsniveauet oppe. Der er blevet bagt æbleskiver ved sankt hans, borgerforenings jubilæum, late night, 1 og 4 advent, hver gang stiller en håndfuld flittige damer gladelig op, hvilket badmintonsafdelingen er utrolig glade for. Tak til alle hjælper, der i 2012 har bagt æbleskiver, sat bod op, vandet blomster mm.
Beretning for de enkelte afdelinger følger her.
Senior: 
Vi har inden længe afrundet endnu en god sæson i badminton.
Vi har det rigtig hyggeligt og det tror jeg også Nyvest er enige i.
Vi har et godt samarbejde og vi er gode til at forny det sociale ved siden af træningen.
En tur i byen og bowle og spise pizza hos Bente og Biller. Rigtig hyggeligt.
Vi har både afholdt Julemix og doublestævne i Aaif og fået god mad fra vores køkken. 
Samlet er vi nok omkring 30 seniorspillere.
Vi bliver måske lidt mindre igen til næste sæson på Aaif siden, da nogen af de unge rejser over. 
Vi håber stadig at nogle af de andre unge vil blive for at spille videre som senior.
På holdturneringssiden synes jeg ikke det fungerer. Tit kan klubberne ikke stille hold på planlagte datoer. Reglerne bliver ikke opretholdt på samme måde som i "gamle dage"  Vi bruger meget tid på at flytte holdkampene, og det ender tit med at vi får dem i vores træningstid alligevel . Dette var bestemt ikke vores ønske fra starten.
Klubmesterskab i single afholdes 3/4 og mix/doublestævne 13/4, hvor der også holdes afslutningsfest i Nyvest forsamlingshus.
7-8 april  er vi en flok der tager afsted til LM for veteraner i Fredericia.
1 hold +40 og 1 hold +50. Indtil videre er der tilmeldt 11 personer.
Plejer at være en rigtig god weekend, men også hård.
Motionister
Motionist badminton er sjov. Det kan man ikke være i tvivl om, hvis man kommer i hallen de dage, hvor motionisterne træner. Der høres muntre bemærkninger og udråb. Kom og vær med i spillet, vi har baner ledige, ketsjere til låns og bolde.
Vi har ellers i år haft ca. samme antal spillere som sidste år, alle har deres faste bane fra sæson til sæson, og det fungerer. Så vi fortsætter, efter samme princip, der skal blot meddeles, hvis man ikke skal spille en sæson, der for motionisterne starter onsdag d. 4. september.
Ungdom
Årets første stævne var DGI udtagelsestævne den 21 januar, vi havde her 16 spiller med. Alle deltager fik mulighed for at deltage i LM, 14 spiller tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til LM. Den 28 januar blev der afholdt klubmesterskaber i hal A, hvor der var god tilmelding – alle hyggede sig og havde en god dag. Stævnet blev arrangeret under navnet lagkagemesterskaberne, da Aakirkeby hallerne sponserede lagkage til alle deltager og deres forældre. Der skal lyde en stor tak til hallen, for at give arrangement et socialt plus. Sæsonen sidste stævne var DIBA forårcup i Rønne. Fredag den 30 marts blev der afholdt ungdomsafslutning, vi havde lånt diverse rekvisitter af DGI, hvilket spillerne var glade for. Alle hyggede sig godt tværs af alder og køn. Afslutningen sluttede med uddeling af erindringer.   
Sæsonen 2012/2013 startede op den 3. september.
Sæsonens første stævne var smachercup i efterårsferien for U13-U19, vi var repræsenteret og vandt også et par medaljer. Ungdomsspillerne hjalp til med oprydning.
På Bornholm var der i efteråret 2012 arrangeret DBF- singlestævne, LDM Single singlestævne og Yonex cup. Vi var ved alle stævner flot repræsenteret og vandt præmier. 2012 blev afsluttet med BM den 1-2. december.
Holdturneringen
Vi havde til sæson 2012/2013 tilmeldt 6 hold. 1 i U11, 3 i U13 og 2 hold i U15.  Vi trak U11 holdet inden holdturneringen startede, da der ikke var mange U11 spiller der var klare til at spille kampe ved sæson start. Alle hold har klaret sig godt. U13, 1 blev nr. 2 i U13 A efter PIF. I U13 B blev Aaif 2 nr. 1 og Aaif 3 nr 2. 2. holdet kom gennem sæsone n ubesejrede og 3. holdet tabte kun til 2. holdet. 1. holdet i U15 ligger pt. på en 2 plads, 2. holdet i U15 ligger midt i B rækken, og haft nogle tætte kampe.
Et tilbageblik over sæsonen 2012-2013 for begynderholdet
Vi startede op i september 2012 med 14 nybegyndere. Der var ingen gengangere fra forrige sæson. Vi har trænet en gang om ugen i 2012 og det har virkelig været nogle dejlige børn der har villet lære at spille badminton.  Vi havde en hyggelig juleafslutning, hvor vi brugt det sidste kvarter til hygge i klublokalet med pølsehorn, gulerødder, æblestykker og vand. Vi prøver at gøre det lidt sundt og det unge syntes det var rigtig godt.
Her i 2013 har vi så slået begynder holdet sammen med u9/u11, idet vi ikke er så mange på u9/u11 og hallen har en del onsdagsaflysninger. Dette gør så at begynderne kan træne 2 gange om ugen. Vi har siden 1. januar startet med at lære regler, hvordan man tæller og skal stå på banen.
Sidst i februar har vi et begynderstævne, som børnene glæder sig rigtig meget til. I marts har vi så vores lagkagemesterskab, så vi når to turneringer med begynderne.
Et tilbageblik over sæsonen 2012-2013 for U9-U11.
Da vi startede op i september 2012 var der 7 spillere på dette hold. Der kom så nogle begyndere til, idet disse begyndere ikke kunne spille om onsdagen. I november må vi så sige farvel til et par stykker, idet de havde meldt sig til for mange ting og desværre valgte badminton fra. Dette har også medført, at vi ikke har haft nogle hold tilmeldt turneringerne. Det har været en sæson med positive udfordringer og hvor vi også har sendt spillere videre i systemet, så de er kommet videre til deres egen årgang. Det er dejligt at se, hvordan de unge udvikler sig.
Der er flere af spillerne der har været til stævner og er kommet hjem med medaljer, det er bare skønt.
Efter vi har sammenlagt begynderne med dette hold, er der blevet flere sammensætningsmuligheder børnene i mellem, hvilket også har givet nogle af børnene større udfordringer.
I marts har vi vores lagkagemesterskab som alle glæder sig til, det er altid lidt mere alvorligt at spille kampe til et stævne end til almindelig træning.
Det har været dejligt at låne jeres børn. Vi vil også gerne sige tak for den opbakning der har været gennem sæsonen. Vi håber at se børnene igen til september.
Der skal for udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores træner og holdleder for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med kørsel, oprydning ved smachercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton
 
Årsberetning 2012 - Gymnastik
Vi kan mærke at børnetallet er dalende og har derfor kun haft 2 børne-hold.
År 2012 har igen i år været et år med nedgang i gymnastik og dans. Vi er nu pt. Ca. 140 medlemmer.
Vi har kun kunne oprette 2 børnehold, tonsehold og forældre/ barn.
Der udover har vi et hip-hop hold for børn under 15 år.
Så har vi Zumba, Ballroom fitness, Effekt
Dans: for begynder, for øvede, Tango
Zommer-zumba har været en succes.
Vi har desværre måtte lukke 2 hold: Spring-mix for børn, Glad motion gym. for voksne på grund af for få tilmeldte.
I 2012 har vi udvidet bestyrelsen med Tanja Caffell, som bydes velkommen. Så nu består bestyrelsen i dag af 5 ildsjæle.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører, for den store indsats. Uden jer, ingen gymnastik og dans.
Endvidere en stor tak til Forældreforeningen for is til gymnastikopvisningen.
Tak til Hallerne for sodavand til gymnastikopvisningen.
Tak til sponsorudvalget.

Årsberetning 2012 - Fodbold
 
Fodboldafdelingen har haft medlemsfremgang i sæson 2012/2013 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 13 hold på ungdomssiden for både piger og drenge og på seniorsiden har vi tilmeldt 3 hold og 1 veteranhold.
Alle hold er placeret flot i deres rækker og vi har nogle glade børn og unge der træner og spiller kampe med smil på læben. Vores juniorherrer vandt deres indendørs række og seniorafdelingen har haft den bedste sæson i mange år. 1. holdet vandt Nordea ligaen og blev Bornholmsmestre for første gang siden 1968. 2. holdet vandt serie 1 og der har været ca. 20 spillere i snit til træning, så det har været et godt 2012.
Fodboldafdelingen har afholdt Fætter BR stævne for de yngste med 25 – 30 hold og ”Pigeraketten” med ca. 100 deltagere. Begge arrangementer var en stor succes og vi har derfor aftalt med DBU Bornholm, at vi skal afholde 3 udendørs fodboldstævner i Aakirkeby til foråret. Derudover planlægger vi at afholde ” Ud af pomfritten” i den kommende sæson, for at rekruttere yderligere medlemmer.
I 2012 måtte fodboldafdelingen desværre aflyse den årlige fodboldrejse på grund af manglende tilmeldinger, hvilket formentligt skyldtes den høje egenbetaling. I 2013 har vi valgt at lade hver afdeling arrangere egne rejser eller arrangementer. Egenbetalingen er desværre stadig høj for de hold der vælger at rejse. Dette skyldes transportomkostninger til og fra Bornholm, men vi håber på mange tilmeldinger, så spillere, trænere og ledere får en god fodbold-oplevelse.
Derudover har fodboldafdelingen afholdt Carlsberg Cup med 31 hold og ungdomsafslutning med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre der altid stiller op.
 
 
Årsberetning 2012 - Håndbold
Senior:
I denne sæson 12/13 har der været 2 tilmeldte herre hold og 1 tilmeldt dame hold fra Aaif/Midtbornholm.
Vi måtte dog desværre trække dame holdet pga. for få spillere, men vi prøver igen til næste sæson.
Der er kun 4 hold tilbage i damerækken og 3 hold tilbage i herrerækken, hvor de 2 er fra Aaif/Midtbornholm.
I herre rækken består 1. holdet af de ”gamle” spillere fra Aaif/Midtbornholm. 1. holdet ligger til at vinde rækken og skal spille kvalifikationskampe til divisionsrækken senere på året. 2. holdet består af unge spillere, der samtidig med den lokale række, spiller i 2. division U/18. De ligger pt. nr. 3.
Vi fik et hold tilmeldt til DGI Old-Girls, hvor der var 5 hold tilmeldt. Der skulle spilles 3 stævner fordelt på sæsonen. Vi kunne dog kun stille hold til det første stævne og måtte melde fra til de sidste 2. Det sidste stævne i NH blev helt aflyst pga. afbud fra de fleste hold.
For at fastholde og få de "gamle spillere" tilbage i klubben, vil vi forsøge med et nyt tiltag; Håndboldfittnes, som vil være håndbold for sjov. Det glæder vi os til at få gang i og håber at der vil være opbakning til dette nye tiltag.
3.division damerne ligger pt. nr. 8 ud af 12 hold. De mangler 2 kampe i forhold til dem der ligger under dem, så mon ikke at de tager endnu en sæson i 3. division.
For at tjene nogle penge til klubben har vi igen i år deltaget i blomstervanding på Torvet.
Der er EM for herrer i Danmark i 2014. Mon ikke at vi kan samle nogle trænere og ledere der vil til Herning for at støtte de danske drenge.
Ungdom:
I denne sæson 12/13 ser det værre ud end nogensinde for ungdomshåndbolden på Bornholm.
Der er ingen række for U/16 Drenge, U/16 Piger, U/14 Piger eller U/10 Piger.
U/16 Drenge har ikke engang kunne samle spillere til et Team Bornholm hold. Den ene spiller vi har tilbage i klubben spiller med på Team Bornholm U/18 Drenge og senior.
Vores U/10 Piger er det eneste tilmeldte hold og spiller derfor med i drengerækken. Hvor de faktisk klarer sig rigtig fint.
Vores U/14 Drenge har vi måtte lave samarbejde med Nexø, selvom der også spiller U/12 spillere med.
Dette er en meget meget kedelig tendens for os der elsker håndbolden.
MEN, for at fremhæve det positive må vi sige at de spillere vi har i klubben gør det rigtig godt.
Både U/10 Piger og U/12 Piger vinder deres række og bliver tilbudt at deltage i LM samt HRØ's Finalestævne.
Vores U/16 Piger og U/18 Drenge er de bærende kræfter på Team Bornholms divisionshold + at U/18 Drengene spiller i den lokale række for Senior, hvor de kun bliver presset af vores eget 1. hold.
For at se om vi kan få flere unge til at spille håndbold skal vi i arbejdstøjet. Vi er i fuld gang med at arrangere håndboldskole samt at vi i flere år har deltaget i håndboldkaravanen. Vi må bare være mere synlige i nærområdet og vise hvor sjovt det er at spille håndbold.
 
Årsberetning 2012 - Petanque
 
Det sportslige har været lidt op og ned, men i det store og hele en rimelig sæson, med hold der er rykket en række op, og hold der er rykket ned, så det burde vi kunne gøre meget bedre i 2013, sæsonen hvor vi prøver at sætte 6 hold, med kun 6 spillere på hvert hold og resten af spillerne er buffere til samtlige hold. Så skulle det kunne lade sig gøre.
I DPF turneringen gik det rigtig godt, hvor Danmarksserieholdet blev nr. 1 i puljen, og spillede om oprykning til 2. division, hvor det var meget tæt på oprykning, en enkelt sejr mere havde været nok.
Også regionalholdet klarede sig flot med en 2. plads i deres pulje og spillede om pladserne fra 7. til 12. og vandt alle deres kampe, meget flot.
2012 blev også det år hvor vi fik en juniorlandsholdsspiller, Thomas Kjøller, det var rigtig flot, men det er så sidenhen blevet skæmmet af Poul Kjøllers opførsel, der er under al kritik. Poul K. er kommet med så mange påstande om Jan Brink og undertegnede, hvor vi bliver beskyldt for ikke at være vores opgave voksen. Blandt andet, at Jan B. ikke ville træne drengene, men det er ikke rigtigt, for Jan B. har fortalt Poul K. at han skulle træde lidt i baggrunden, hvis drengene skulle få noget ud af Jan B.’s træning. Men det har Poul K. ikke gjort, tvært imod har han blandet sig i alt hvad vi har foretaget os.
Indenfor DPF licensspillerne blev der nedsat et spillerudvalg, som skulle sætte de 2 hold, efter deres form op til kampene, men Poul K. var sådan et egotrip, at han absolut ville have sat hold allerede i december måned, uanset hvordan spillerne var i form til d. 20. april, hvor første runde skal spilles.
Så ego er Poul K. på Thomas K.’s vegne, så undertegnede faktisk syntes at det er synd for Thomas K.
Finn Pedersen og Viviann Pedersen er et kapitel for sig selv. De er så illoyale overfor deres klubkammerater, at de står og hepper højlydt på modstanderne i en turneringskamp. Hvorfor kan de ikke, som os andre, være glade, når det går godt for Aaif spillerne?
Pga. de fem licensspilleres udmelding af Aaif, har vi fået 5 tidligere spillere tilbage på DPF holdet, nok til at vi stadigvæk kan stille 2 hold i DPF turneringen. Dem der har meldt fra pga. Finn P. og Viviann P.’s tilstedeværelse, har meldt sig klar igen, så det er vi meget glade for. Med dette afsnit tror jeg, at Jan og undertegnede har fået luft, vel og mærke hvis min beretning bliver vedtaget.
Der har været mange Aaif spillere der har deltaget i de mange stævner der har været, med en stribe af rigtig mange flotte placeringer. Også til LDM’erne hvor vi vandt det meste og var til LM, med en 6. plads som det bedste resultat.
Der var Landspetanquestævne på Bornholm, hvor Günter og Anny vandt doublen om søndagen med Rolle og Aase på 3. pladsen.
Günter var med på det vindende 6te hold om lørdagen.
Tillykke til dem.
Petanque Bornholm blev afviklet med rødvinsspil om fredagen på vores baner i Aaif, og lørdag var der doublestævne som blev afholdt i Tejn.
Hermed en stor tak til Jakob Lund, Tejn petanque og Inger Kjersgaard for et rigtigt godt samarbejde, som jeg håber, må fortsætte mange år endnu.
Petanque Bornholm afvikles i år d. 7. og 8. juni. D. 9. juni afholder DPF Ranglisteturnering i Aaif. 
Håber på hjælp fra medlemmerne til at afvikle dette og de andre stævner Aaif står for.
Til slut vil jeg takke det øvrige udvalg for et godt samarbejde og en stor tak til Rolle og Carsten for at stille vinterlokaler til rådighed og når det bliver vejr til det, vil jeg love at få gang i udvidelsen af klubhuset.

Årsberetning 2012 - Svømning
 
Aaif Svømning har haft en rigtig god sæson. Vi har haft mulighed for at fortsætte med Seniorsvømning og succesen gør, at vi nu betragter det som et fast tilbud. Det er stadig helt op til den enkelte, om han eller hun bare vil svømme selv eller have hjælp til at rette lidt på ”svømmestilen”.
Hovedspring bliver stadig flittigt øvet, og rutsjebanen blev flittigt brugt, da vi havde juleafslutning. Det har igen i år været en dejlig oplevelse at have det hold, og vi håber fortsat, at vi kan have den tilslutning, der har været i år. Eller endog øge den. Vi har på det hold 15 svømmere i alderen fra 40 til 80 år.
På vores hold fra 0. - 3. klasse har vi haft 51 børn. Det hold har især været præget af mange børn, der ikke havde gået til svømning før, men også nye på de andre årgange. Efter, at vi sidste år valgte at klare os uden forældrehjælp, som jo ellers er en fast tradition i Aaif Svømning, har vi igen i år benyttet os af det. Vi har haft fantastisk hjælp af tre fædre, og indtil jul en mor, der trofast har stået på kanten/været i vandet uge efter uge. Det har givet en utrolig ro, at det har været de samme forældre hver uge. Jeg kan ikke takke nok for den hjælp, de har ydet. Udover forældrene har Jeannie og Johanna igen i år stået med begynderne, og Cecilie har haft de lidt bedre børn. Med sig i vandet har hun haft Magnus som hjælpetræner.  Undertegnet har haft æren af ”mellemholdet”. Jeg har haft Julius og Lisa som hjælpetrænere. Cecilie, Magnus og Julius er alle konkurrencesvømmere. På grund af stor tilmelding til vores hold i år, har jeg flyttet en del børn fra det hold til holdet for 4. - 10. klasse for at få plads til alle. Det betyder, at det hold har været større, end det plejer, og med lidt større spredning, end der plejer at være. Der har jeg haft Cecilie som hjælpetræner. Igen i år har der været børn, der aldrig har gået til svømning før. Det er en meget positiv oplevelse at arbejde med den aldersgruppe på det niveau, samtidig med, at vi har flere af vores trofaste svømmere, der har gået til svømning i flere år. Der har i år været 17 på det hold. Vi har netop taget distancemærker, og det har været en hel fantastisk oplevelse. 42.850 m. er det blevet til, fordelt på de 52 svømmebørn, der var mødt op. Rekorden blev på 6.150 m. Det kan da ikke roses nok.

Årsberetning 2012 - Tennis
 
Det bedste man kan sige om sæsonen 2012 er, at afdelingen stadig eksisterer og medlemstallet er på 2011- niveau med 25 voksne og 6 juniorer. Men der bliver spillet alt for lidt tennis på banerne, så udfordringen for næste sæson bliver, at få gang i klublivet med træning, leg og hygge. Okay, det meste af udendørssæsonen 2012 havde vi kun én bane i brugbar stand, da Bornholm åbenbart var løbet tør for grus, så Aakirkeby Tennis Klub kun fik leveret grus til lige knap én bane. Men alligevel var det turisterne og skolen der brugte banerne mest. Bestyrelsen gjorde i år en ekstra god indsats for vedligeholdelsen af anlægget. Men så manglede kræfterne til at udfordre medlemmerne ……..
Hønselortespillet ved Dyrskuet og Blomsterfest gav igen et pænt tilskud til afdelingen. Det var også tiltrængt, da vi i år har haft flere udgifter på anlægget med nedbrud af pumpe og vandhaner der skulle skiftes. Til dyrskuet havde vi for sjov og i rekrutteringsøjemed en stand, hvor man med en fartmåler kunne se, hvor hårdt man kunne serve. Det blev en succes – dog kun så længe det ikke regnede.
 Indendørs-tennis har vi fået gang i igen, efter flere års pause. Det startede som et forsøg med skum-tennis på badmintonbaner, for at gøre erfaringer til rekruttering af medlemmer, samt fastholdelse af medlemmer. Det har været lidt op og ned med antallet af fremmødte, men alt i alt har det været positivt, så vi kan sige, at skumtennis er kommet for at blive. Det betyder så også, at vi gør tennis til en helårssport i AAIF-regi.
Bornholms Tennis Kreds har skiftet det meste af bestyrelsen i 2012, hvilket har påvirket turneringer og andre tiltag. Vi i Aakirkeby Tennis Klub har bakket den nye ledelse og dens initiativer op, så der kommer forhåbentlig mere gang i tennis’en på Bornholm, hvilket også kan smitte på vores lille klub. Især vil man gøre mere ud af klubsamarbejdet.
Vi i bestyrelsen ser således positivt på fremtiden og har håb for tennis-sporten på Bornholm som helhed.
 
Årsberetning 2012 - Volleyball
 
Vi deltog i samtlige motionsstævner DGI-Bornholm arrangerede. Vores 1. hold satte sig på fører pladsen hele vejen igennem. 2. holdet var noget mere skiftene besætning og dermed også resultat men de fik spillet volley.
Vi er nået til det punkt hvor mange af vores spillere skal videre studie messigt. Derfor har mistet flere gode unge kræfter. Det til trods har vi næsten formået at holde status quo medlems tal. Dette skal nok først og fremmest tilskrives Kaspers og Andreas initiativ. Deres nye tiltag Kids volley. Vi har haft et godt samarbejde med NH-volley omkring fælles træning Henrik Balle gør et stort stykke arbejde i NH. Ved fælles hjælp skal vi nok få gode volley spillere ud af disse ”børn”.
Igen i sommers havde i godt samarbejde med Bækkely (Snogebæk) i forbindelse med Beach volley Vi havde en lille flok der næste hver uge kørte til Bækkely for at træne. Håbet dette kan fortsætte selv om Milka er rejst. Selvfølgelig savner vi vores gamle baner på Elmevej.
Tak for et godt år.

Årsberetning 2012 - Ældre i bevægelse
 
Ved årsskiftet 2012-13 havde 157 medlemmer deltaget i Ældre i Bevægelses træning i det forløbne år.
Heraf havde 47 deltaget på stolemotionsholdet.
Forårssæson:
Som det fremgik af årsberetningen for sidste år, var den hårde forårsvinter 2011 sandsynligvis årsag til, at vi mistede en del medlemmer, der boede andre steder på øen end i Aakirkeby.  Men selv om vi ikke havde nogen særlig hård vinter i det forgangne år fra januar til april 2012, var der alligevel betydeligt færre deltagere både til den almindelige seniortræning og stolemotion i årets første 4 måneder, end ved afslutningen før jul 2011.  Nogle af frafaldene kender vi ikke årsagen til, men vi ved, at andre skyldes naturlige årsager så som dødsfald, alvorlig sygdom eller længerevarende skader samt ferierejser i en længere periode.
Forårssæsonen sluttede tirsdag den 24. april, hvor godt 100 af vores medlemmer efter formiddagens seniortræning mødtes i hallens mødelokaler til en hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød, og ikke at forglemme – fællessang. For er der noget vores ældre generation er god til - så er det at synge !!
Sommertræning:
Af flere forskellige årsager måtte vi desværre droppe vores sommertræning i 2012, som en hel del af vores medlemmer ellers har været meget glade for. Selv om vi ikke længere har den store tilslutning til sommertræningen som for 7-8 år siden, hvor der deltog rigtig mange på begge hold (75 på det alm. Hold og 40 på stolemotionsholdet), så var den samlede tilslutningen dog i 2011 på 75 deltagere fordelt med 45 på det alm. Seniorhold og 30 på stolemotionsholdet. 
Desværre ser det p.t. ud til, at vi også i 2013 kommer til at aflyse sommertræningen.
Efterårssæson:
I lighed med tidligere år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent Hus-arrangement”, hvor der dukkede en del nye ”ansigter” op af de 35, som deltog i arrangementet. Disse har sidenhen deltaget i vores træning - hvilket vi jo i ledelsen er rigtig glade for. For at synliggøre vores aktiviteter så meget som muligt, havde vi i år en pæn stor annonce i ”Rytterknægten” og en rimelig stor pressemeddelelse i Bornholms Tidende samt ophængt plakater på biblioteket og de større forretninger i såvel Aakirkeby, Nylars og Pedersker - hvilket åbenbart har givet pote !
Desværre mistede vi i efteråret foreningsbussen, som vi har haft rigtig meget gavn og glæde af til transport af vores mindre mobile ældre, der ikke selv var i stand til at bevæge sig til og fra hallen. Heldigvis har stolemotionisterne nu selv fået arrangeret en kørselsordning med de medlemmer som har bil, så alle stadig kan deltage i afdelingens stolemotion. Men desværre medfører denne ordning også, at har bilens ejer forfald, så er der 2 – eller 3 andre stolemotionister, som heller ikke kommer til træning.  Vi savner også AAIF-bussen til transport af medlemmer til vores traveture. Det var nemlig så hyggeligt at køre samlet til og fra traveturen, for det gav altid sådan en god stemning.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med et fælles julearrangement i hallens mødelokaler tirsdag den 18. december, hvor cirka 100 medlemmer deltog. I lighed med tidligere år stod den på kaffe/te samt sigtebrød med ost og/eller rullepølse. Så blev der selvfølgelig også sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet) og en enkelt julesalme.
Traveture:
Siden 1998 har Ældre i Bevægelse haft 7 traveture om året på programmet. De 3 ture er lagt om foråret og de resterende 4 om efteråret. De første cirka 8-10 år var der rigtig mange, som deltog i disse udflugter. Det var ikke usædvanligt dengang, at der deltog 40-50 personer. I de sidste par år har tilslutningen kun været omkring det halve. Men til gengæld er det nogle trofaste travere, som dukker op stort set hver gang, vi skal af sted.
Desværre måtte vi i 2012 aflyse en af vores traveture, som skulle foregå i og omkring stenbruddet i Vang. Et rigtig spændende og oplevelsesrigt område. Turen er nu planlagt til afvikling torsdag den 30. maj 2013.
Fællesspisning:
Ældre i Bevægelse har i 2012 næsten traditionelt fastholdt den månedlige fællesspisning i årets 4 første og 4 sidste måneder. Til forskel fra vores traveture, har der i de seneste år været flere og flere, som deltager i fællesspisningen. Det er ikke usædvanligt, at der deltager omkring 60 personer.
Det er forståeligt nok, at tilslutningen er så stor, for det er både nogle flotte og lækre menuer hallen byder på – og så til en rimelig pris. Den halve time til 3 kvarter inden maden kommer på bordet, bliver udfyldt med fællessang, hvor der virkeligt bliver sunget igennem. Men vi har jo også at gøre med en generation, som har lært at synge.
 
Seniormotionstræf og højskoledag:
DGI Bornholm inviterede også i 2012 til seniormotionstræf  ”Motion for krop og sjæl”. Dog havde man i det forgangne år flyttet træffet fra februar måned (skolernes vinterferie) til onsdag den 7. november, fordi man de 2 foregående år var løbet ind i et forfærdeligt snevejr med mange frameldinger til følge., Træffet blev afviklet  i Nexø-hallen. Ældre i Bevægelse havde 16 deltagere med til træffet.
Også til DGI´s  traditionelle højskoledag, som altid har en masse spændende tiltag på programmet, deltog Ældre i Bevægelse med ikke færre end 25 medlemmer.
Så vi var pænt repræsenteret ved begge DGI´s ovennævnte senior-arrangementer i 2012.
 
Afslutning:
Som afslutning på min beretning, vil jeg først og fremmest takke Aase Kock-Jensen, fordi hun hver eneste gang jeg ikke har været i stand til at tage træningen af seniormotionen i 2012 – og dem har der været en hel del af – trofast har overtaget ledelsen af træningen. Men også de andre instruktører samt afdelingens øvrige ledelse vil jeg takke for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores medlemmer i det forgangne år.
Der skal som sædvanligt også lyde en varm tak til hallens personale, som altid er parat til at hjælpe os med klargøring af musikanlæg, headphone m.m., når vi har brug for det.
Rigtig mange tak for det!
 
Fremtiden ?
Ja, den er som bekendt svær at spå om. Men en ting ligger helt fast, at hvis vi ikke snart får en tilgang af nye – og helst yngre instruktører, så kan Ældre i Bevægelse gå hen og blive en ”saga blot” – altså have udspillet sin rolle. For vores instruktører har en gennemsnitsalder på over 76 år !!!
Det vil jo være rigtig trist for vores medlemmer – og ikke mindst for foreningen.