Referat af generalforsamling 2013


1. LederGruppen foreslog Bjarne Westerdahl til dirigent, som blev valgt. Bjarne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetællere:
Stemmetællerne blev Mogens Sonne og Marlene Severinsen. Der var 43 stemmeberettigede fremmødt.

2. Ledelsens beretning:
Dette er den første beretning fra den nye ledelse i AAIF. Vi har rigtig meget at fortælle, både fortid, nutid og fremtid, men vi lover at begrænse os så det ikke bliver en helaftensforestilling.
Med hensyn til Bornholms Regionskommune har vi afleveret høringssvar vedrørende Budget 2013. Vi har anfægtet deres forslag til nedskæring af tilskud til selvejende haller. Vi mener ikke der skal være forskel på tilskuddet uanset om man er en selvejende eller en kommunal hal. Man skal ikke straffes for at gøre et godt stykke arbejde.
Dette burde ikke have noget at gøre med idrætsforeningen, men alle kan se at hvis Hallerne får mindre tilskud, skal AAIF betale mere til Hallerne og for at AAIF skal løbe rundt, bliver medlemmerne de store tabere. Denne udvikling skal stoppes.
Man kan også forstille sig at Hallerne, som kompensation for kommunetilskuddet, ønsker en lejeindtægt for vores dejlige klublokale, som vi i dag benytter gratis. Så skal AAIF til at søge tilskud til klublokalet hos Folkeoplysningsudvalget. Det virker både administrativt og som at bytte bytte købmand og ingen får glæde af det.
Der var også forslag om nedlæggelse af fodboldbaner, som vi gerne ville skulle revideres. Deres forslag om nedlæggelse af breddeidrætspuljen var uforståelig og at de pludselig ville tage gebyrer for kridtning af fodboldbaner, når vi selv kridter banerne, opponerede vi os selvfølgelig imod.
I september fik vi pludselig at høre at BRK ville anlægge en børnehave på det areal som i Lokalplanen var afset til rekreativt område til Idrætsanlæg. Ønsket er at arealet skal bruges til en 11-mandsfodboldbane med lys, når tiden er inde. Vi skrev et synspunkt til BRK i oktober og senere er børnehaven blevet flyttet til den anden side nærmere Natur Bornholm og det rekreative område er bibeholdt.
Vi er glade for at vores tilbagemeldinger til Kommunen bliver hørt og vi vil fremover være en del af debatten hvad angår både idræt og kommunale anliggender.
Conventus vinder mere og mere indpas i alle idrætsforeninger på øen. Vi har haft Conventus i 3-4 år og på træner/leder siden er vi meget glade for det. Der har været lidt diskussion om vi har tabt medlemmer på grund af Conventus, fordi medlemmerne nu selv skal gå ind og tilmelde sig på aaif.dk, i stedet for at gå på posthuset eller i netbank, men vi vurderer at størstedelen af vores medlemmer ikke har problemer og resterende er lederne opmærksomme på og hjælper gerne til på alle mulige måder.
Finansdelen er en historie for sig selv, den kunne være bedre og mere detaljeret, men vi klarer os og prøver samtidigt at påvirke dem der ejer systemet, til at opgradere. Hver afdeling er i dag selv ansvarlig for at
betale regninger og bogføre udfra det budget de har fået. Det fungerer bedre og bedre og alle er meget opmærksomme på at få det hele afstemt så det bliver rigtigt i systemet.
Conventus bliver også i dag brugt til at søge om haltider i alle haller på Bornholm, så vi har lige ansøgt om haltider for 2013-15 og håber vi får hvad vi ønsker.
Rønne Svømmehal. Svømmehallen, dens bestyrelse og repræsentantskab har været et aktuelt emne i lang tid. Alle har nok læst og fulgt lidt med hvad der sker eller ikke sker med svømmehallen, det har vi også i AAIF’s ledelse. Vi har jo en stor svømmeafdeling som gerne skal bestå og som stadig skal kunne have plads til at lære børnene at svømme. Det er selvfølgelig ærgerligt at svømmehallen ikke får gavn af alle de millioner som Anlægsfonden ville investere, men vores støtte går til svømmeforeningerne som gerne vil bibeholde baner i hallen i stedet for et svømmelegeland. Synd at man ikke kunne finde et kompromis, eller bruge noget af den plads der er rundt om svømmehallen og udbygge den, så alle kan bliver glade. Vi tror på at der i fremtiden kommer et nyt og bedre gennemarbejdet forslag, som alle kan få glæde af.
Aakirkeby-Hallerne er med i et projekt som hedder Sund mad i haller og klubhuse.
Der er 5 store idrætshaller som er pilothaller og 25, deriblandt Aakirkeby-Hallerne, som er med i følgegruppen. Hallerne tilbydes gratis konsulentbistand samt de får mulighed for at søge om tilskud til indkøb af materialer m.m. I gruppen her i Aakirkeby er der både unge og ældre, idrætsudøvere og ledere og repræsentanter for Hallerne som deltager i fælles konferencer og andre tiltag i projektet. Vi glæder os til at se hvad køkkenet kan tilbyde og hvordan cafeteriet bliver indrettet, i nær fremtid, til vores daglige brugere af Hallerne.
Vi ønsker os et nyt fitness rum, det har vi gjort længe. Det vi har nu er ikke et fitness rum men et styrketrænings rum for ganske få udøvere. Selvom det er gratis for alle medlemmer af AAIF, er der ikke mange der benytter det.
Vi ønsker os at det bliver gjort større, lysere og mere indbydende. Vi ønsker os nye moderne maskiner som kan bruges af unge og ældre og dem midt i mellem
I Aakirkeby har vi ikke noget fitness sted, men behovet er der, vær sikker på det. Lad os prøve at skubbe til Halledelsen for at få renoveret rummet og så må vi i AAIF søge om fonde og andre rigmænd om tilskud til maskiner.
AaIF bussen blev solgt i 2012. Det var en generalforsamlings beslutning. Selvom vi prøvede at lave nye budgetter og få økonomien til at løbe rundt, lykkedes det ikke. Bussen var omkostningstung og heller ikke helt ung længere. Vi solgte samtidigt vores anhænger til en god pris.
I 2012 har vi ca. 900 medlemmer, det er en nedgang på ca. 10 % i forhold til året inden. Vi har mistet mange seniorer og har en lille opgang på ungdomssiden.
Mange af seniorerne er gymnaster. Det svinger meget hvilke aktiviteter der er in og i denne sæson, har der ikke været så meget som har fristet de voksne. Gymnastik og Danse afdelingen arbejder med flere nye tiltag, både til sommer og til den nye sæson, så vi tror på at medlemstallet stiger igen i gymnastikken.
Badminton har været repræsenteret i alle stævner der har været arrangeret på Bornholm og kommet hjem med mange flotte resultater. Der er mange frivillige i afdelingen, både som ledere, men også æbleskive damerne skal have stor ros for det kæmpe arbejde de udfører hvert år.
Fodbold har medlemsfremgang både på ungdom og senior. Fodbold har også fået et nyt boldrum, som de er meget glade for. Der er god plads til alle deres bolde og udstyr, så de kan have det samlet på et sted. Det er en aftale mellem håndbold og fodbold afdelingen, som har gjort at dette kunne blive en realitet.
Håndbold vil starte et nyt tiltag som hedder håndboldfitness. Vi har hørt at alle kan være med selvom man ikke kan spille håndbold. Håndbold afdelingen har det svært med at skaffe ungdomsspillere i denne sæson. Dette er dog ikke kun i AAIF, men en kedelig tendens på hele Bornholm. Men afdelingen giver ikke op og planlægger håndboldskole, håndboldkaravane og vil gøre alt for at medlemstallet øges igen.
Petanque er glade for deres indendørsforhold, som de bruger flittigt her om vinteren. Det betyder også at de ligger i top til alle turneringer, da de kan træne hele året rundt.
Svømning har haft en super sæson, med fuldt hold for 0-3 klasse og flere på både senior holdet og de større børn. Forældrehjælp både i omklædning og ved bassinkanten har været har vist at være en rigtig god ide og noget de helt sikkert skal fortsætte med. Seniorsvømning bliver mere og mere populært og svømmeafdelingen opfordrer flere til at møde op mandag eftermiddag.
Tennis og Volley er vores mindste afdelinger som slås lidt med små medlemstal.
Tennis har haft et prøve forløb med skumtennis indendørs, som helt sikkert er kommet for at blive og Volley har fået fat i ungdoms spillere og det ser ud som om de bliver flere og flere. Det er positivt.
Ældre i Bevægelse er vores absolutte lyspunkt i foreningen. Med 157 medlemmer som trofast kommer hver tirsdag formiddag til både stolemotion og seniortræning.
Vi ved godt at Benny er et stort trækplaster i denne sammenhæng og at han ikke bliver yngre Vi må lede efter nogle afløsere som Benny kan lære op til at blive lige så vellidte som ham.
Nu har vi nævnt alle 9 afdelinger i foreningen. Afdelinger vi er meget stolte af og hvor der er så mange frivillige der hver dag der bruger deres fritid på at gøre noget for foreningen og for dens medlemmer. Men vi vil også nævne afdelingsledelserne som igennem 2012 har vist at samarbejde på tværs af afdelingerne og at vi kan løfte i flok, giver resultater. En stor ros til alle medlemmer i hovedledelsen for at være en del af dette.
Som en udløber af vores gode samarbejde, er der opstået nye udvalg, gamle udvalg er blevet fornyet og det har ikke været svært at besætte poster, så vi bliver synlige udenfor AaiF.
Først vil vi nævne Østersøcuppen hvor der ikke var nok tilmeldte i 2012, så det blev desværre aflyst. Udvalget som er blevet udvidet prøver i år, som et forsøg, at få flere sportsgrene til at deltage. Fodbold og håndbold har inviteret hele Danmark til Bornholm og hvor vil vi gerne at det lykkes Tilmeldingsfristen er først til juni, så vi håber at hele byen krydser fingre for at Østersøcuppen igen bliver en del af Aakirkeby’s aktiviteter.
Smashercup og Carlsberg Sport cup, henholdsvis badminton og fodbold er blevet afviklet med stor succes igen i år. Mange hold deltager både fra lokale foreninger, men også tilrejsende. Kanon arbejde i de udvalg.
Vi har fået et nyt party udvalg, som består af frivillige forældre som gerne vil at deres børn/unge mennesker har mulighed for at feste og more sig i Aakirkeby.
Der har været et arrangement i december, som gik over al forventning, med 150 deltagere og der er inviteret til et nyt i april. Meget positivt.
Loppemarked er en stor arbejdstung opgave og forældreforeningen måtte smide håndklædet i ringen sidste år. Helt forståeligt og det fik alle os andre til at vågne op og forstå hvor meget arbejde der ligger i det. Vi fik nedsat et nyt udvalg på tværs af afdelingerne med Svend fra Volley i spidsen og de er allerede begyndt at fylde en nedlagt grisestald med loppeeffekter. Vi håber vi har nok til sommer til at fylde en hal, så hjælp os med at sprede budskabet: Ryd op og hjælp Aaif!! Ring Svend
Forældreforeningen har de sidste år lidt under Conventus!! Færre medlemmer kan finde vej ind til betalingsmodulet i Conventus og dermed kommer der færre penge i kassen til ungdommen i foreningen. Det må vi gøre noget ved. Vi tror ikke på at folk ikke vil være medlem, de skal bare fristes på en anden måde. Vi prøver sammen at finde veje til dette. Vi har en computer parat i dag så alle der har lyst kan melde sig ind inden de går hjem
Sponsorudvalget har igen i år været utroligt effektive, de har fundet sponsorer til alle afdelingernes ønsker. Stort cadeau til dem.
Vi er desuden repræsenteret i Bytinget, Bornholms Idrætsråd, Onsdagsklubben, Blomsterfonden, Blomsterfesten, SYTE’s juleudvalg og i Hallernes repræsentantskab.
Vi vil, som en del af beretningen, fortælle lidt om fremtiden
Som der stod i avisen i fredags, skal der være vagtskifte i AaIF
Vi har i 2012 haft en delt ledelse, uden navngivne poster. Det var det som blev besluttet på generalforsamlingen i 2012. Vi har nu været på prøve et år og tror på at vi kan gøre en forskel. Derfor stiller vi fire op, Pia, Jan, Lotte og jeg og besætter de poster som I kan se under valg på dagsordnen. Vi håber på opbakning til dette…
Vi har kigget på den ledelsesform som blev besluttet for nogle år siden. Triologi modellen og mener ikke at den lever op til de behov, vi nu har i 2013, både i ledelsen og i afdelingsledelserne. Vi har derfor kommet med et vedtægtsforslag, hvor den største del er ændring af ledelsesform. Ledelsen vil nu komme til at bestå af en formand, en næstformand, en økonomichef og en sekretær. Afdelingsledelserne skal mindst bestå af 3 medlemmer, men kan derudover have så mange medlemmer de ønsker og behøver.
Det har været en stor beslutning for os alle fire og slet ikke nem. Vi står overfor store udfordringer i 2013. Da vi ikke havde hverken Østersøcup, mobildiskoteker eller andre overskudsgivende arrangementer i 2012, som vi kan trække på i 2013, står vi med en forening som kun skal leve af sine medlemskontingenter, og da de også var færre i 2012, kan alle se at livremmen er spændt ind.
Vi har dog mødt stor forståelse fra alle vores afdelinger som har slanket deres budgetter, næsten til ukendelighed, for at få regnestykket til at gå op. Det vil I se senere når Jan fremlægger budget 2013.
Inden vi slutter, vil vi gerne vise jer vores nye hjemmeside, som vi er meget stolte af. Den er helt anderledes end den gamle og mere inspirerende at se på. Det vigtigste for os har været at den skal være let for afdelingerne at arbejde i. Den får mange nye funktioner, såsom nyheder fra alle afdelinger. Hver gang en afdeling lægger en nyhed ind på sin side, kommer den automatisk på forsiden. Nyhedsbreve til medlemmer, vores store sponsorer bliver flashet på forsiden og masser af flotte billeder. Vi håber I vil bruge den flittigt, den bliver aktiv i løbet af de næste uger.
Mange vil nok undre sig hvordan vi har råd til en så stor udgift når vores budget er så strammet. Jo, vi har fået en ny sponsor, som har sponsoreret hele systemet og al support i 2013.
Til sidst vil vi gerne takke Aakirkeby-Hallerne’s personale og specielt Jens Mikkelsen for deres utrættelige arbejde med at gøre os tilfredse. Vi er glade for de dejlige omgivelser vi kan drive vores forening i, og vores gode samarbejde.
Vi vil takke afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør foreningens hverdag lettere.
Tak til æresmedlemmerne som møder op og viser os vejen til at blive en tro og vellidt AaiF’er
Tak til alle de skulderklap vi får i byen fra folk som tror på os.
Tak til pressen for altid at dække de nyheder vi kommer med og aktivt deltage i vores generalforsamlinger.
Jeg vil også takke vores egen ledelse for et fantastisk samarbejde, mange smil, mange telefonsamtaler, mange glæder og troen på at: Sammenhold er fremtiden.
Afdelingernes beretninger forelå skriftligt.
Efter fremlæggelsen blev der bedt om kommentarer fra forsamlingen.
Birger Kofod havde ikke modtaget indkaldelse til generalforsamlingen. Ledelsen tjekker op på dette og sørger for at alle bliver indkaldt fremover.
Kirsten Vestergård: Efterlyste opkrævning/girokort til Forældreforeningen. Dette kan være årsagen til at der ikke er så mange medlemmer. Marlene Andersen (formand for forældreforeningen) oplyste at der er opkrævninger på vej ud.
Beretningerne blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskabet blev fremvist og gennemgået af økonomichefen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Hovedledelsens vedtagne budget for 2013 blev forelagt: På trods af kraftige besparelser både i hovedafdelingen og i alle afdelinger, budgetteres der med et underskud for 2013 på ÷75.000,-. Dette skyldes især manglende indtægter i 2012. Gitte Bech Olsen stillede spørgsmål til kommunikation på 7.500,- som Jan uddybede.
De fleste afdelinger har indvilget i at hæve deres kontingenter med mere end pristallet på de ca. 2%. Afdelingerne har selv kommet med forslag til deres kontingentsats, som er indarbejdet i budgettet.
 
Nye kontingentsatser, gældende 1. april 2013 - 31. marts 2014: Badminton
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
Håndbold
u6 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
Håndboldfitness pr. gang 25

5. Der forelå kun 1 forslag, som er vedtægtsændringer. Indsendt af ledelsen. Alle ændringer omhandlede ledelsesstrukturen, hvor vi går væk fra den tidligere Triologi-model. De gamle vedtægter blev vist på projektoren. De nye blev udleveret på papir til sammenligning. Marian gennemgik alle ændringer. Bjarne gennemgik herefter ændringerne punkt for punkt, alle uden bemærkninger fra forsamlingen. Herefter blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

6. Valg af følgende: På baggrund af vedtægtsændringerne var alle ledelsesposter ledige, og ledelsen kom med følgende forslag til den kommende ledelse i AaIF:
1. Marian Lundh blev valgt som formand for 2 år og Lotte Harslev blev valgt som sekretær for 2 år 2. Jan Brink blev valgt som økonomichef for 1 år og Pia Juul Hansen blev valgt som næstformand for 1 år 3. Jonn Lund blev genvalgt for 2 år og Sverre Severinsen blev nyvalgt for 1 år som revisorer 4. Poul Aksel blev genvalgt som revisorsuppleant 5. Erik Kofoed blev genvalgt som fanebærer og Mathilde Bech Olsen blev nyvalgt som fanebærersuppleant 6. Afdelingsledelserne blev godkendt
Ledelsen takkede Christina for sin tid som økonomichef i LederGruppen.

7. Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne. De indstillede blev valgt og repræsentantskabet er nu følgende:
Valgt i 2012: Steen Kongsmar Jesper Ipsen Bjarne Nielsen Birger Kofod Ingrid Eriksen Henrik Eriksen Benny Christensen Sverre Severinsen Jimmi Sonne Valgt i 2013: Brian Carlsen
Gerd Ipsen
Kai D. Andersen
Pia Juul Hansen
Asbjørn Jensen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Marian Lundh

8. Eventuelt.
Der var ros fra KD til den nye ledelse. Han var meget fortrøstningsfuld over AaIF's fremtid.

Uddeling af Årets Pokaler:

Årets leder: Den person der kåres som Årets leder gør et stort stykke arbejde i AAIFs svømmeafdeling, både som træner og i afdelingsledelsen. Hun er meget vellidt som træner og har en god kontakt til både børn og forældre. Hun er altid smilende og har let til latter, hvilket giver en god stemning og smitter af på alle i svømmehallen.
Hun skal have stor ros for at stå i spidsen for vores svømmeafdeling, som er velfungerede og hvor der det seneste år har været medlemsfremgang. Derudover er hun initiativrig, idet hun har oprettet nye tiltag, såsom tilbud om ældresvømning og tilbud om at AAIF-medlemmer kan tage billigt i svømmehallen på udvalgte lørdage.
Hun gør et fantastisk stort stykke arbejde, som alle medlemmer i svømmeafdelingen og AAIF har glæde af.
Stor tak for arbejdet som økonomichef i AAIF, hvor hun har løftet en meget stor og krævende opgave.
Christina Mørup Sørensen kåres til Årets leder 2012.

Årets ungdomsleder: Den person der kåres som Årets ungdomsleder har været gymnast i AAIF fra hun var 8-10 år. Hun har været springgymnast - for der skulle altid ske noget rundt omkring hende. Hun kom altid smilende og glad og var meget aktiv.
Hun startede som hjælpetræner på springholdet. Der var hun i flere år, ulønnet og bare glad for at hjælpe. Siden har hun selv overtaget springholdet fra 6-12 år og klaret det næsten selv, samtidig med at hun gik på gymnasiet.
I den sæson der er i gang nu, har hun overtaget Tonseholdet, som er børn fra 4-6 år. Det er en stor mundfuld og der er mange på holdet. Men det tager hun som sædvanligt meget roligt. Der skal meget til at vælte hende af pinden.
Hun deltager også gerne i afdelingens/foreningens møder og hjælper til hvis der er andre arrangementer i foreningen. Sidst var hun med og stod i garderoben til Club Party festen i december. Man kan altid ringe til hende 
Hun er derudover uddannet fanebærer og er blevet brugt meget til gymnastik arrangementer rundt på øen.
Louise Kofoed-Dam kåres til Årets ungdomsleder 2012.

Årets Aktive: Den person der kåres som Årets aktive er anfører på 1. holdet for fodbold-senior. Han er et forbillede for spillerne på hans eget hold og for alle ungdomsspillerne i fodboldafdelingen. Han er meget vellidt og stiller altid op, når der er brug for ham.
Han er et aktiv for fodboldafdelingen, idet han igennem mange år har trænet flere ungdomshold, han har ydet en stor indsat i forbindelse med istandsættelse og indretning af boldrum og han er altid klar til fx at sidde halledelse.
Han træner "næsten" altid og er aktiv til både træning og til kampe. Han er en super god kammerat og bakker op om sine holdkammerater. Og han er en af årsagerne til at 1. holdet for fodbold- senior vandt turneringen i 2012.
Jacob Kofod kåres til Årets aktive 2012.

Derudover er Hovedledelsen i AAIF stolte af at udnævne Jonn Lund til Æresmedlem i AAIF.
Jonn Lund har været aktiv i Aakirkeby idrætsforening i næsten 40 år.
I hallens første år var han kasserer med ulønnet arbejde i 4-5 timer om ugen og han har været valgt medlem af repræsentantskabet og i hallens bestyrelse i 40 år, hvor han igennem årene har påtaget sig et stort stykke frivilligt arbejde.
Derudover har han været en vigtig brik i Blomsterfesterne og i en årrække været aktiv i Østersøcup udvalget.
Vi har også hørt noget om at han har danset i vores Gymnastik- og Danse afdeling og at han har gamle AAIF optegnelser liggende som vi kan overtage.
Jonn Lund er en stille person, som ikke har gjort meget væsen af sig, men han har ikke desto mindre ydet et stort stykke arbejde for vores idrætsforening og for vores haller.
Han er en rolig og pålidelig person som enhver idrætsforening er afhængig af. Med Jonns hjælp er vi helt sikkert blevet en stærkere forening.

Æresmedlemmernes Pokal: Æresmedlemmernes pokal blev indstiftet i 2002 af vores afdøde æresmedlem Thor Kristoffersen.
Vi mener, at det er i Thors ånd, at den meget gerne må uddeles til en person, som normalt ikke vil modtage en af de 3 andre fornemme pokaler AaIF uddeler.
Derfor vil den der modtager vores pokal være en der laver et stort stykke arbejde for AaIF, men som måske ikke lige står i første række, når der skal uddeles hædersbevisninger.
En sådan person mener vi at have fundet i år, da personen har været med til at få mange ting til at fungere i AaIF siden 1978.
Personen har ikke været den helt store sportsudøver, men har dog slået til et par fjerbolde og kastet et par petanquekuglen gennem tiden, dog ikke på et niveau der har international islæt.
Personen har lavet et stort stykke arbejde for et særdeles givtig arrangement såvel sportsligt som økonomisk, og har også siddet i bestyrelsen en hel del år – ikke som formand men som den praktiske gris, der udfører mange opgaver.
Personen har også hjulpet til mange andre steder, bl.a. med at vaske tøj og sågar stryge det der skulle stryges. Mangler man en til at passe garderoben, tage entré, dække bord, – ja så kan man bare ringe til personen og wupti så har man en arbejdskraft. Ingen opgaver er hverken for små eller for store.
Østersøcuppen er nok det sted, hvor der er blevet lagt det største stykke arbejde. Helt fra starten har personen været en stor støtte og hjælp for grundlæggeren af Østersøcuppen og har været med helt fra planlægningsfasen og til selve afviklingen af stævnet. Skrive dommerkort, pakke indbydelser, planlægge og afvikle dommerfester og lederfesten, taget imod alle deltagerne på havnen når de ankom til Bornholm, serviceret lederteamet, sætte tryk på tøjet der skulle udleveres som præmier, uddele præmier, sende alle deltagerne hjem igen osv. osv.
Nu har de fleste og personen selv måske for længe siden gættet, at det er Lone Andersen, så derfor vil jeg bede Lone om at komme herop og modtage Æresmedlemmernes pokal, som vores påskønnelse af det store stykke arbejde, du har lagt i AaIF gennem mange år.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Lone Andersen.

Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.

Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.

LH