1.
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jens Hessellund blev valgt.
Der var 30 stemmeberettigede fremmødt.

2.
Ledelsens beretning blev fremlagt af formanden:
Det er en glad formand og en glad ledelse som aflægger deres tredje beretning. Vi er kommet igennem endnu et år med flere nye tiltag og glade og hårdtarbejdende afdelinger.
 
I 2014 skrev vi to høringsvar til Regionskommunen. Det ene handlede om budget 2015, hvor der ikke var så meget at bemærke, det andet var til skolestrukturen, som var ved at få os til at falde ned af stolene. De ville lukke overbygningen i Aakirkeby og flytte alle overbygninger fra alle øens skoler til Rønne og Nexø. Det fik kampgejsten frem i vores lille forening, for tænk hvis vi ikke længere fik lov til at beholde de store årgange i byen? Ville det være dødsstødet for junior og senior idræt, ville det koste vores ungdomstrænere og ville de overhovedet vise sig i idrætsforeningen mere, når de nu alligevel var i Rønne hele dagen? Nå, efter mange stormøder og avisskriverier kom der ro på og løsningen politikerne kom frem til, er ikke optimal for Bornholm, men i Aakirkeby og i AAIF er der glæde over at vi midt på øen får lov til at beholde vores skole og vores overbygning.
 
Igennem det sidste år har der været arbejdet med Regionskommunens Idrætsstrategi. Fritid og Kulturs Erik Lund Hansen nedsatte en lille gruppe på seks personer som skulle være innovative og tænke idræt i fremtiden og idræt for alle på Bornholm. De tre kom fra idrætslivet og de tre fra kommunen. Jeg var heldig og fik lov til at deltage for idrætten. Efter flere møder og mange gode diskussioner fremlagde vi i februar et forslag til en ny idrætsstrategi. Økonomisk gik den ud på at dele Bornholm op i et antal idrætsområder som så skulle have ansvaret for driftsøkonomien i deres egen region. Man skulle samarbejde mere på tværs med sine idrætsnaboer og selv være med til at se hvor pengene kunne bruges bedst. Efter stormødet hvor alle grupper var inviteret, blev forslaget forkastet og man arbejder nu på et forslag hvor det økonomiske ansvar er lagt tilbage til Regionskommunen. Der kom rigtig mange andre gode ideer og forslag på stormødet og indsendte kommentarer bagefter og Fritid og Kultur har holdt møder med de store foreninger som DBU, DGI og Bornholms Idrætsråd og snart kommer der et nyt forslag til idrætsstrategi som vi håber bliver spiseligt for alle parter.
 
Regionskommunen har valgt Aakirkeby som hjemby for flygtninge. Det glæder os i idrætsforeningen at der kommer flere indbyggere til byen og vi håber at de har en masse børn med som vi kan introducere til vores mange idrætsgrene. Vi har selvfølgelig også plads til de voksne og håber at vi med kommunens hjælp kan få dem integreret i foreningslivet i byen.
 
Trilobitten er vokset op på marken ikke så langt fra Hallerne. Vores ønske er at samarbejdet skal blive tæt og at Trilobittens børn skal bruge idrætsforeningen og Hallerne som en naturlig del af deres opvækst. Allerede nu har fodboldafdelingen et samarbejde hvor børn og pædagoger kommer hver tirsdag før frokost og prøver de forskellige ting i Hallen. Det skal vi bygge videre på og få flere afdelinger involveret.
 
Ledelsen har i september deltaget i DM i foreningsudvikling. Det har givet os tre et skub (eller måske et spark) til nye tiltag. DM i foreningsudvikling er en konkurrence mellem 38 DGI foreninger i Danmark. Vinderen kan gå hjem med æren, en pengepræmie og en blomstrende/voksende forening. Vores mål med at deltage var at se hvad andre gør, blive inspireret og kan vi måske gøre det samme? Den første opgave vi skulle aflevere i november var hvilke mål vi havde for de næste 5 år og hvordan ville vi måles på dem. Vi har lagt stort ud og har store drømme.
 • Flere afdelinger
 • Tæt idrætssamarbejde med de nærmeste nabo idrætsforeninger,
 • Vi får nyt motionsrum i Hallerne
 • Squash baner i Hal B
 • Vi har opgraderet alle vores frivillige og givet dem en motiveringsdag
 • Har et godt samarbejde med erhvervslivet og de andre foreninger i byen blandt andet med et par store event på Torvet og i Hallerne
   
  I kan læse hele vores drømmescenarie på aaif.dk.
   
  Det første vi gjorde når vi kom hjem fra første inspirationsdag var at oprette en facebookside for AAIF og det var populært. Vi har over 350 følgere og der kommer hele tiden flere til. Et par afdelinger har også lavet sine egne lukkede facebookgrupper, så de kan aftale møde, kampe og transport med hinanden.
   
  Som flere måske har bemærket er floorball banderne oppe hver torsdag aften og det er nogle unge mennesker som har spurgt om de må spille i vores forening. Vi har givet dem lov til at bruge Hal A hver torsdag kl. 20-22 og de er ca. 10 spillere hver gang. Jeg skal hilse fra dem og sige, at der er plads til flereJ Hvis de vil fortsætte i sæson 2015-16 bliver det vores 10. afdeling i AAIF på lige fod med de andre afdelinger. Hermed er et af vores mål i drømmescenariet opfyldt.
   
  Næste opgave skal afleveres inden sommerferien og vi bliver målt på resultater allerede i september. Men lige meget hvordan det går i konkurrencen har vi fået inspiration og lyst til at fortsætte AAIFs udvikling.
   
  I starten af juli måned 2014 havde vi AAIF sommerfest. Den blev afholdt i Hallernes mødelokale og det var en dejlig fest med ca. 80 deltagere. Vi havde Eardrops til at spille og vi stod selv for baren. Hele dagen stod i festens tegn. Om formiddagen startede vi med at være i Nordre Byskov til Blomsterskydning og om eftermiddagen var der fodboldkamp mellem AAIF og AAIF eksil, samtidig med at der blev solgt æbleskiver og fadøl. En skøn dag som bliver gentaget den 4. juli 2015. Tak til festudvalget som bestod af Klaus Riis, Bjørn Nielsen og mig selv.
   
  Bornholms Idrætsråd som er idrætsforeningernes mellemmand til Regionskommunen og Regionskommunens høringspartner, har haft et tungt år i 2014. Det administrative arbejde var større end beregnet efter fyringen af konsulenten i starten af 2014 og bestyrelsesmedlemmerne har ikke haft tid og kraft til at løfte den administrative opgave. Jeg sidder selv i bestyrelsen, hvor også Kai sidder og vi ser alligevel lyst på fremtiden. Vi har lige fået en ny formand og rokeret lidt om i rækkerne og i det nye år skal vi cementere vores rolle i idrætslivet og markedsføre os bedre, så foreningerne ved hvor de skal gå hen med deres spørgsmål og tanker.
   
  Vores allerbedste samarbejdspartner Aakirkeby Hallerne går svære tider igennem i disse år. I 2014 fik vi igen en ny halinspektør og denne gang en økonomimand fra kommunen, så alle knapper er blevet vendt og drejet og hvordan er det man siger? Det skal være skidt før det bliver godt. Og det bliver godt, det tror vi på og Torben er den bedste mand til jobbet. Han knokler løs, man finder ham i Hallerne både tidligt og sent og mangler han en mand til servering, trækker han selv i den hvide skjorte og betjener gæsterne. Det er ikke et let job, det ved vi som er tæt på, men vi støtter ham og Hallernes fremtid og tror på at det vi har gang i fungerer, så vi igen får en velsolideret virksomhed og hal med plads til nye tiltag og masser af mennesker.
   
  Vi er stolte af at have et fint klublokale og kontor. Der bliver holdt mange møder og ofte flere møder samme aften. Vi booker det via Conventus, som er det gratis system som bliver sat til rådighed fra Regionskommunens side, og alle afdelinger kan gå ind og booke klublokalet. Aftalen med Hallerne om at AAIF har råderet over lokalerne er en fin og billig aftale for os. Vi vil gerne at klublokalet bliver brugt mere, at det står åbent hele eftermiddagen og aftenen, så alle medlemmer kan bruge det, når der ikke holdes møder. Det er en gentagelse, vi har sagt det før, men håber på at flere hører det, jo flere gange vi siger det.
   
  I 2014 havde vi 931 medlemmer. Det er det samme niveau som i 2012 og 2013. Det er dejligt at vi kan have et så stabilt medlemstal med de udfordringer der er omkring idræt kontra økonomi, idræt kontra faldende børnetal, organiseret idræt kontra selvorganiseret idræt og sidst men ikke mindst foreningsidræt kontra kommerciel idræt.
   Vi ved godt at vi skal følge med tiden og tilbyde de trends som er inde lige nu, i hvert fald til de voksne. Men børnene skal starte et sted og vi kan se at de traditionelle idrætter som håndbold, fodbold, badminton og gymnastik stadig er populære for børn. At de så vælger noget andet når de bliver teenagere, er ikke til at styreJ men det gør ikke noget så længe de kommer tilbage som voksne og deltager på vores voksenhold og bliver trænere eller frivillige i foreningen.
   
  Hvis vi skulle tælle alle som er en del af AAIF ud over de 931 medlemmer, vil jeg gætte på at vi er dobbelt så mange. Der er enormt mange frivillige som hver dag, uge eller måned hjælper med noget som gavner AAIF og alle afdelingerne. Vi er utrolig taknemmelige for den hjælp som kommer fra de frivillige, den er uvurderlig og meget svær at måle.
   
  I år vil jeg ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for man kan ikke blive andet end glad i låget med de udførlige beretninger fra hver afdeling. Tænk på at der sidder frivillige bag dette arbejde, ikke med kun at skrive beretninger, men det daglige arbejde med at få en afdeling til at fungere både økonomisk og sportsligt.
   
  Vi har et par udvalg som jeg godt vil nævne.
   
  Loppeudvalget har i juli 2014 holdt deres andet loppemarked og øvelse gør mesterJ Det gik strygende og med en omsætning straks over de 40.000 var vi stolte som paver når det hele var overstået. Det var dobbelt så meget som året før. Vi overtog også lodseddel salget fra Blomsterfesten og kaldte det Aakirkeby Idrætsforenings lotteri og solgte 2000 lodsedler. Præmierne blev udtrukket på loppemarkedets scene og byens erhvervsliv havde velvilligt doneret en masse gode gevinster. Anden halvdel af 2014 har loppeudvalget samlet effekter og snart fyldt den bygning op som vi låner. Glæd jer til loppemarked igen den 12. juli 2015.
   
  Sponsorudvalget har haft deres første år uden de store udfordringer. Gode stabile sponsorer som med glæde støtter vores forening og glade afdelinger som har fået alle deres ønsker opfyldt. Sportigan er stadig vores hovedsponsor og derudover har vi ca. 25 sponsorer i alle prisklasser. Vi er glade for dem alle og håber på velvilje igen i 2015, når vi snart kommer rundt med sponsorkontrakterne. Sponsorudvalget ønsker et par medlemmer til, så sig endelig til hvis der er nogen har lyst til at hjælpe.
   
  Vi har et nyt udvalg som hedder æbleskiveudvalget. Badmintonafdelingen som altid har stået for alt omkring æbleskiver har meddelt os at det er en for stor opgave til dem alene og at de gerne vil dele den med resten af foreningen. Gitte Bech Olsen er gået i spidsen for Team æbleskiver og med afdelingernes hjælp, bliver der også bagt æbleskiver i 2015. Vi håber at vi fælles kan løfte opgaven og at alle de tidligere æbleskivebagere og sælgere kommer og hjælper til.
   
  Vores hjemmeside er i god stand og bliver jævnligt opdateret af afdelingerne, nogle bedre end andreJ Selvom vi har fået vores egen Facebook side kan vi ikke undvære aaif.dk da der står alt om vedtægter, referater og andre nyttige ting. Aaif.dk kan blandt andet bruges som et opslagsværk. Alle vores medlemmer melder sig også ind via hjemmesiden og der kan afdelingerne skrive alt om deres hold og friste nye medlemmer.
   
  Da vi startede i ledelsen for 3 år siden var et af vores mål at afdelingerne skulle samarbejde på tværs. Det var vigtigt for os at stemningen i foreningen skulle blive bedre og alle skulle forstå at vi ikke var konkurrenter men kollegaer. Nu efter disse 3 år må vi sige -  at det er lykkedes. Næsten lige meget hvilket projekt vi beder om hjælp til stiller alle afdelinger op. For eksempel salg af lodsedler to gange om året, blomstervanding på Torvet, loppemarkedsdagen, æbleskiveboden og mange andre mindre ting i løbet af året. De optjente penge går i fælleskassen og fordeles så en gang om året når der bliver lagt budget. En af de ting som før kunne skabe splid var budgettet. Alle kæmpede for sit eget og sin egen afdeling. I dag kan alle se at vi skal samarbejde, også om budgettet.
   
  Da vi for to år siden viste et for stort underskud på vores regnskab fik vi generalforsamlingens godkendelse til at rette det op i løbet af 3 år. Det vil sige det første år et underskud på budgettet på kr. 75.000, det andet år på kr. 50.000 og det sidste år på kr. 25.000.
   
  2014 er det andet år og med et budgetteret underskud, var vi spændte på om vi kunne holde det. Afdelingerne overraskede os ved at vende tilbage med besked om at de ikke havde brugt hele deres budget og derfor kan vi i år 2014 vise et overskud!!
   
  Hvis I kan huske det så startede jeg beretningen med at sige at vi var en glad ledelse som aflagde beretning i år og det går meget på det fine resultat som Jan skal vise jer om lidt. Alle vores afdelinger har taget ansvar og har vist at sammen kan vi flytte bjergeJ
   
  Vi vil gerne sige lidt om samarbejde, for AAIF har samarbejder mange steder. Idrætsmæssigt med vores naboidrætsforeninger Poulsker, Østermarie, Nyvest, Pedersker og Østerlars.
  Fodbold har samarbejde med Diabetiker foreningen.
  Noget af det bedste netværk har vi i byen hos SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget
  DGI stiller op med hjælp så snart vi spørger.
  AAIF’s forældreforening hjælper de forskellige afdelinger med tilskud til blandt andet rejser.
  Og jeg kunne blive ved, for vi er repræsenteret i Onsdagsklubben, Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og bestyrelse.
  Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
  Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
   
  Vi har i ledelsen været fire indtil for kort tid siden, hvor Pia valgte af helbredsmæssige årsager at trappe ned. Vi ønsker alt det bedste for Pia og håber vi stadig kan komme en gang imellem med spørgsmål, som ligger uden for vores kompetencer. I løbet af 2015 vil vi lede efter en ny næstformand og opfordrer alle som har lyst til at blive en del af teamet om at tage kontakt til os.
   
  Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke Aakirkeby Hallerne og Torben for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
  Tak til æresmedlemmerne som altid møder op og er et forbillede for dagens idræts udøvere og trænere.
  Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
  Tak til alle jer som er mødt op i aften.
  ’Sammen når vi længst’
 
Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning fra de fremmødte.
Der var heller ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.

3.
Det reviderede regnskabet for 2014 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2014 blev meget tilfredsstillende +22.000,- mod et budget på ÷57.000,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2015 blev forelagt:
Der budgetteres med et underskud på 28.800,- for 2015.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor der ikke var budgetteret med kursusudgifter i 2015 mod 5.000,- i 2014.
Grunden til dette er, at kursusudgifter fremover ligger i afdelingsregnskaberne.
Kontingentsatserne forbliver uændret i forhold til sidste år.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2015 - 31. marts 2016:
 
Badminton  
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
   
Håndbold  
u4 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
   
Fodbold  
Under 8 år 410
8 år til 14 år 620
15 år til 18 år 720
Seniorturnering mm. (Nyvest) 1.100
Motionister 670
   
Gymnastik  
Under 6 år 330
7 år til 17 år 495
Senior 680
2. og efterfølgende hold 520
Familie/mor/far/barn 420
Danseundervisning 365
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 270
   
Svømning  
0. - 9. klasse 830
Senior 700
   
Tennis  
0 år til 17 år 175
18 år til ? 350
   
Volleyball  
0 år til 18 år 520
19 år til ? 620
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af formand for 2 år. Marian Lundh genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af sekretær for 2 år. Lotte Harslev genopstiller - Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Jonn Lund genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Erik Kofoed genopstiller - Blev genvalgt
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Mathilde Bech Olsen genopstiller ikke.
                             Laila Hessellund blev foreslået og valgt, hvis hun takker ja.
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

7.
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.

Valgt i 2013 på valg i 2015:
Marian Lundh
Gerd Ipsen genopstiller
Brian Carlsen genopstiller
Kai D. Andersen genopstiller
Jan Brink genopstiller
Svend Erik Pedersen genopstiller
Gitte Bech Olsen genopstiller
Anette Ipsen genopstiller
Pia Juul Hansen genopstiller ikke – Lotte Harslev blev foreslået
Asbjørn Jensen genopstiller ikke – Merete Seerup blev foreslået
Derudover foreslog Ledergruppen at udvide gruppen med et ekstra medlem: Brian Kofod blev foreslået
Alle blev valgt.
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Steen Kongsmar
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne

Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Aase Kock-Jensen:
Aase har, siden 1998, hvor hun blev uddannet instruktør i seniormotion fungeret som instruktør for AaIF’s seniormotionshold, når Benny - af en eller anden årsag - har haft forfald.
Hun stiller op hver gang der er brug for hende, selv med meget kort varsel.
I 2004, hvor Benny var sygemeldt, stod Aase for motionstræningen hele efteråret.
Siden 2009 har Aase stået klar i kulissen, når Benny grundet en dårlig ryg har måtte melde fra.
Selv om hun først har fået besked samme morgen, som træningen fandt sted 3 timer senere, har hun altid været parat til at overtage trænerrollen.

Aase er også meget engageret i afdelingens virke, og hun har altid stillet op, når der har været opgaver der skulle løses.  Endvidere står hun for en del af vores traveture, og hun indførte for nogle år siden fællessang i ventetiden til vores månedlige fællesspisning, som hun for øvrigt selv leder.
Aase Kock-Jensen kåres til Årets leder 2014.

Årets ungdomsleder – Brian ”Bas” Nielsen:
Brian har gennem mange år trænet vores små drengespillere, hvilket han har formået at få tid til på trods af at han selv er aktiv fodboldspiller i klubben og har små børn der hjemme.
Brian startede som træner for sin ældste søn og fulgte ham lidt op i årgangene, hvor han slap og startede forfra med den næste i rækken. Dette har resulteret i, at vi hele tiden har har en dygtig træner til at tage sig af de helt små, og dermed fastholde og øge antallet af de små drenge, så vi har haft noget at bygge videre på.
Brian er heller ikke bange for at give en hånd med ved forskelige aktiviteter, såsom børnestævner – klargøring til ungdomsafslutning – dømme en kamp.
Brian kan man altid ringe til, hvis man har brug for hjælp.
Brian ”Bas” kåres til Årets ungdomsledere 2014.

Årets Aktive – Jimmi Sonne:
Jimmi er både træner og vores ”praktiske gris” i AaIF’s fodboldafdeling.
Jimmi er og har altid været en meget afholdt træner, hvor han igennem mange år har været træner for forskellige ungdomshold.
Han kender uden tvivl samtlige medlemmer i ungdomsafdelingen, både på drenge- og pigesiden.
Alle kender Jimmi i AaIF-fodbold, både spillere, forældre, trænere og ledere, samt alle trænere og ledere fra andre klubber.
Jimmi holder styr på fodboldafdelingens boldrum og har størstedelen af vores kontakt til samarbejdspartnere.
Jimmi er vores ”redningsplanke”, fordi han altid hjælper os andre med de ting vi ikke kan nå. Han er tovholder på børnestævner, på sponsoraftaler, bestilling af tøj og materialer, har styr på halledelse, Carlsberg cup m.m.
Jimmi er fuldstændig uundværlig i AaIF–fodbold.
Han er afholdt, en arbejdshest og er (næsten) altid i godt humør.

Jimmi er både selv meget aktiv – og et stort aktiv for AaIF.
Jimmi Sonne kåres til Årets aktive 2014.

Æresmedlemmernes Pokal – Robert Johnsen:
Robert har været aktiv i idrætsforeningen allerede fra han fyldte 16 år. Han har haft mange opgaver, så som leder, træner, bestyrelsesmedlem ad flere omgange, herunder også næstformand.
Roberts gang i foreningen startede da han kom i mesterlære hos idrætsforeningens legendariske formand Poul Aaby Svendsen. Han blev sendt ud på fodboldbanerne for at kridte og i boldrummet for at pumpe bolde. Om det var i arbejdstiden melder historien ikke noget om – heller ikke om det var frivilligt eller ej.
Robert har været formand for AakirkebyHallernes bestyrelse i 16 år fra 1985-2001, bl.a. i den tid, hvor hallerne blev udbygget til to hele haller og mødelokaler blev bygget.
Robert har også været medlem af BBU’s bestyrelse.
Robert har også været med i alle år hvor Blomsterfesten bestod. Han var med fra starten i 1964 til der blev lukket og slukket efter 50 år.
Robert er også meget aktiv i Borgerforeningen, Bytinget, Rudolf Klubben og ofte med i alt hvad der gavner byen og idrætsforeningen.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Robert Johnsen.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Kai roste ledelsen i AaIF for det gode resultat, både sportsligt og økonomisk.
Ingrid Eriksen havde bemærket, at der kun afgik 2 i AakirkebyHallernes repræsentantskab, men der blev valgt 3 ind.
Dette kan lade sig gøre fordi antallet i repræsentantskabet følge antallet af medlemmer og der var plads til flere, og da der var 3 der gerne ville opstille, så valgte vi at tage alle 3 med.
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 30. marts 2015