Om Aa.I.F.

 
1.
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jens Hessellund blev valgt.
Der var 30 stemmeberettigede fremmødt.

2.
Ledelsens beretning blev fremlagt af formanden:
Det er en glad formand og en glad ledelse som aflægger deres tredje beretning. Vi er kommet igennem endnu et år med flere nye tiltag og glade og hårdtarbejdende afdelinger.
 
I 2014 skrev vi to høringsvar til Regionskommunen. Det ene handlede om budget 2015, hvor der ikke var så meget at bemærke, det andet var til skolestrukturen, som var ved at få os til at falde ned af stolene. De ville lukke overbygningen i Aakirkeby og flytte alle overbygninger fra alle øens skoler til Rønne og Nexø. Det fik kampgejsten frem i vores lille forening, for tænk hvis vi ikke længere fik lov til at beholde de store årgange i byen? Ville det være dødsstødet for junior og senior idræt, ville det koste vores ungdomstrænere og ville de overhovedet vise sig i idrætsforeningen mere, når de nu alligevel var i Rønne hele dagen? Nå, efter mange stormøder og avisskriverier kom der ro på og løsningen politikerne kom frem til, er ikke optimal for Bornholm, men i Aakirkeby og i AAIF er der glæde over at vi midt på øen får lov til at beholde vores skole og vores overbygning.
 
Igennem det sidste år har der været arbejdet med Regionskommunens Idrætsstrategi. Fritid og Kulturs Erik Lund Hansen nedsatte en lille gruppe på seks personer som skulle være innovative og tænke idræt i fremtiden og idræt for alle på Bornholm. De tre kom fra idrætslivet og de tre fra kommunen. Jeg var heldig og fik lov til at deltage for idrætten. Efter flere møder og mange gode diskussioner fremlagde vi i februar et forslag til en ny idrætsstrategi. Økonomisk gik den ud på at dele Bornholm op i et antal idrætsområder som så skulle have ansvaret for driftsøkonomien i deres egen region. Man skulle samarbejde mere på tværs med sine idrætsnaboer og selv være med til at se hvor pengene kunne bruges bedst. Efter stormødet hvor alle grupper var inviteret, blev forslaget forkastet og man arbejder nu på et forslag hvor det økonomiske ansvar er lagt tilbage til Regionskommunen. Der kom rigtig mange andre gode ideer og forslag på stormødet og indsendte kommentarer bagefter og Fritid og Kultur har holdt møder med de store foreninger som DBU, DGI og Bornholms Idrætsråd og snart kommer der et nyt forslag til idrætsstrategi som vi håber bliver spiseligt for alle parter.
 
Regionskommunen har valgt Aakirkeby som hjemby for flygtninge. Det glæder os i idrætsforeningen at der kommer flere indbyggere til byen og vi håber at de har en masse børn med som vi kan introducere til vores mange idrætsgrene. Vi har selvfølgelig også plads til de voksne og håber at vi med kommunens hjælp kan få dem integreret i foreningslivet i byen.
 
Trilobitten er vokset op på marken ikke så langt fra Hallerne. Vores ønske er at samarbejdet skal blive tæt og at Trilobittens børn skal bruge idrætsforeningen og Hallerne som en naturlig del af deres opvækst. Allerede nu har fodboldafdelingen et samarbejde hvor børn og pædagoger kommer hver tirsdag før frokost og prøver de forskellige ting i Hallen. Det skal vi bygge videre på og få flere afdelinger involveret.
 
Ledelsen har i september deltaget i DM i foreningsudvikling. Det har givet os tre et skub (eller måske et spark) til nye tiltag. DM i foreningsudvikling er en konkurrence mellem 38 DGI foreninger i Danmark. Vinderen kan gå hjem med æren, en pengepræmie og en blomstrende/voksende forening. Vores mål med at deltage var at se hvad andre gør, blive inspireret og kan vi måske gøre det samme? Den første opgave vi skulle aflevere i november var hvilke mål vi havde for de næste 5 år og hvordan ville vi måles på dem. Vi har lagt stort ud og har store drømme.
 • Flere afdelinger
 • Tæt idrætssamarbejde med de nærmeste nabo idrætsforeninger,
 • Vi får nyt motionsrum i Hallerne
 • Squash baner i Hal B
 • Vi har opgraderet alle vores frivillige og givet dem en motiveringsdag
 • Har et godt samarbejde med erhvervslivet og de andre foreninger i byen blandt andet med et par store event på Torvet og i Hallerne
   
  I kan læse hele vores drømmescenarie på aaif.dk.
   
  Det første vi gjorde når vi kom hjem fra første inspirationsdag var at oprette en facebookside for AAIF og det var populært. Vi har over 350 følgere og der kommer hele tiden flere til. Et par afdelinger har også lavet sine egne lukkede facebookgrupper, så de kan aftale møde, kampe og transport med hinanden.
   
  Som flere måske har bemærket er floorball banderne oppe hver torsdag aften og det er nogle unge mennesker som har spurgt om de må spille i vores forening. Vi har givet dem lov til at bruge Hal A hver torsdag kl. 20-22 og de er ca. 10 spillere hver gang. Jeg skal hilse fra dem og sige, at der er plads til flereJ Hvis de vil fortsætte i sæson 2015-16 bliver det vores 10. afdeling i AAIF på lige fod med de andre afdelinger. Hermed er et af vores mål i drømmescenariet opfyldt.
   
  Næste opgave skal afleveres inden sommerferien og vi bliver målt på resultater allerede i september. Men lige meget hvordan det går i konkurrencen har vi fået inspiration og lyst til at fortsætte AAIFs udvikling.
   
  I starten af juli måned 2014 havde vi AAIF sommerfest. Den blev afholdt i Hallernes mødelokale og det var en dejlig fest med ca. 80 deltagere. Vi havde Eardrops til at spille og vi stod selv for baren. Hele dagen stod i festens tegn. Om formiddagen startede vi med at være i Nordre Byskov til Blomsterskydning og om eftermiddagen var der fodboldkamp mellem AAIF og AAIF eksil, samtidig med at der blev solgt æbleskiver og fadøl. En skøn dag som bliver gentaget den 4. juli 2015. Tak til festudvalget som bestod af Klaus Riis, Bjørn Nielsen og mig selv.
   
  Bornholms Idrætsråd som er idrætsforeningernes mellemmand til Regionskommunen og Regionskommunens høringspartner, har haft et tungt år i 2014. Det administrative arbejde var større end beregnet efter fyringen af konsulenten i starten af 2014 og bestyrelsesmedlemmerne har ikke haft tid og kraft til at løfte den administrative opgave. Jeg sidder selv i bestyrelsen, hvor også Kai sidder og vi ser alligevel lyst på fremtiden. Vi har lige fået en ny formand og rokeret lidt om i rækkerne og i det nye år skal vi cementere vores rolle i idrætslivet og markedsføre os bedre, så foreningerne ved hvor de skal gå hen med deres spørgsmål og tanker.
   
  Vores allerbedste samarbejdspartner Aakirkeby Hallerne går svære tider igennem i disse år. I 2014 fik vi igen en ny halinspektør og denne gang en økonomimand fra kommunen, så alle knapper er blevet vendt og drejet og hvordan er det man siger? Det skal være skidt før det bliver godt. Og det bliver godt, det tror vi på og Torben er den bedste mand til jobbet. Han knokler løs, man finder ham i Hallerne både tidligt og sent og mangler han en mand til servering, trækker han selv i den hvide skjorte og betjener gæsterne. Det er ikke et let job, det ved vi som er tæt på, men vi støtter ham og Hallernes fremtid og tror på at det vi har gang i fungerer, så vi igen får en velsolideret virksomhed og hal med plads til nye tiltag og masser af mennesker.
   
  Vi er stolte af at have et fint klublokale og kontor. Der bliver holdt mange møder og ofte flere møder samme aften. Vi booker det via Conventus, som er det gratis system som bliver sat til rådighed fra Regionskommunens side, og alle afdelinger kan gå ind og booke klublokalet. Aftalen med Hallerne om at AAIF har råderet over lokalerne er en fin og billig aftale for os. Vi vil gerne at klublokalet bliver brugt mere, at det står åbent hele eftermiddagen og aftenen, så alle medlemmer kan bruge det, når der ikke holdes møder. Det er en gentagelse, vi har sagt det før, men håber på at flere hører det, jo flere gange vi siger det.
   
  I 2014 havde vi 931 medlemmer. Det er det samme niveau som i 2012 og 2013. Det er dejligt at vi kan have et så stabilt medlemstal med de udfordringer der er omkring idræt kontra økonomi, idræt kontra faldende børnetal, organiseret idræt kontra selvorganiseret idræt og sidst men ikke mindst foreningsidræt kontra kommerciel idræt.
   Vi ved godt at vi skal følge med tiden og tilbyde de trends som er inde lige nu, i hvert fald til de voksne. Men børnene skal starte et sted og vi kan se at de traditionelle idrætter som håndbold, fodbold, badminton og gymnastik stadig er populære for børn. At de så vælger noget andet når de bliver teenagere, er ikke til at styreJ men det gør ikke noget så længe de kommer tilbage som voksne og deltager på vores voksenhold og bliver trænere eller frivillige i foreningen.
   
  Hvis vi skulle tælle alle som er en del af AAIF ud over de 931 medlemmer, vil jeg gætte på at vi er dobbelt så mange. Der er enormt mange frivillige som hver dag, uge eller måned hjælper med noget som gavner AAIF og alle afdelingerne. Vi er utrolig taknemmelige for den hjælp som kommer fra de frivillige, den er uvurderlig og meget svær at måle.
   
  I år vil jeg ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for man kan ikke blive andet end glad i låget med de udførlige beretninger fra hver afdeling. Tænk på at der sidder frivillige bag dette arbejde, ikke med kun at skrive beretninger, men det daglige arbejde med at få en afdeling til at fungere både økonomisk og sportsligt.
   
  Vi har et par udvalg som jeg godt vil nævne.
   
  Loppeudvalget har i juli 2014 holdt deres andet loppemarked og øvelse gør mesterJ Det gik strygende og med en omsætning straks over de 40.000 var vi stolte som paver når det hele var overstået. Det var dobbelt så meget som året før. Vi overtog også lodseddel salget fra Blomsterfesten og kaldte det Aakirkeby Idrætsforenings lotteri og solgte 2000 lodsedler. Præmierne blev udtrukket på loppemarkedets scene og byens erhvervsliv havde velvilligt doneret en masse gode gevinster. Anden halvdel af 2014 har loppeudvalget samlet effekter og snart fyldt den bygning op som vi låner. Glæd jer til loppemarked igen den 12. juli 2015.
   
  Sponsorudvalget har haft deres første år uden de store udfordringer. Gode stabile sponsorer som med glæde støtter vores forening og glade afdelinger som har fået alle deres ønsker opfyldt. Sportigan er stadig vores hovedsponsor og derudover har vi ca. 25 sponsorer i alle prisklasser. Vi er glade for dem alle og håber på velvilje igen i 2015, når vi snart kommer rundt med sponsorkontrakterne. Sponsorudvalget ønsker et par medlemmer til, så sig endelig til hvis der er nogen har lyst til at hjælpe.
   
  Vi har et nyt udvalg som hedder æbleskiveudvalget. Badmintonafdelingen som altid har stået for alt omkring æbleskiver har meddelt os at det er en for stor opgave til dem alene og at de gerne vil dele den med resten af foreningen. Gitte Bech Olsen er gået i spidsen for Team æbleskiver og med afdelingernes hjælp, bliver der også bagt æbleskiver i 2015. Vi håber at vi fælles kan løfte opgaven og at alle de tidligere æbleskivebagere og sælgere kommer og hjælper til.
   
  Vores hjemmeside er i god stand og bliver jævnligt opdateret af afdelingerne, nogle bedre end andreJ Selvom vi har fået vores egen Facebook side kan vi ikke undvære aaif.dk da der står alt om vedtægter, referater og andre nyttige ting. Aaif.dk kan blandt andet bruges som et opslagsværk. Alle vores medlemmer melder sig også ind via hjemmesiden og der kan afdelingerne skrive alt om deres hold og friste nye medlemmer.
   
  Da vi startede i ledelsen for 3 år siden var et af vores mål at afdelingerne skulle samarbejde på tværs. Det var vigtigt for os at stemningen i foreningen skulle blive bedre og alle skulle forstå at vi ikke var konkurrenter men kollegaer. Nu efter disse 3 år må vi sige -  at det er lykkedes. Næsten lige meget hvilket projekt vi beder om hjælp til stiller alle afdelinger op. For eksempel salg af lodsedler to gange om året, blomstervanding på Torvet, loppemarkedsdagen, æbleskiveboden og mange andre mindre ting i løbet af året. De optjente penge går i fælleskassen og fordeles så en gang om året når der bliver lagt budget. En af de ting som før kunne skabe splid var budgettet. Alle kæmpede for sit eget og sin egen afdeling. I dag kan alle se at vi skal samarbejde, også om budgettet.
   
  Da vi for to år siden viste et for stort underskud på vores regnskab fik vi generalforsamlingens godkendelse til at rette det op i løbet af 3 år. Det vil sige det første år et underskud på budgettet på kr. 75.000, det andet år på kr. 50.000 og det sidste år på kr. 25.000.
   
  2014 er det andet år og med et budgetteret underskud, var vi spændte på om vi kunne holde det. Afdelingerne overraskede os ved at vende tilbage med besked om at de ikke havde brugt hele deres budget og derfor kan vi i år 2014 vise et overskud!!
   
  Hvis I kan huske det så startede jeg beretningen med at sige at vi var en glad ledelse som aflagde beretning i år og det går meget på det fine resultat som Jan skal vise jer om lidt. Alle vores afdelinger har taget ansvar og har vist at sammen kan vi flytte bjergeJ
   
  Vi vil gerne sige lidt om samarbejde, for AAIF har samarbejder mange steder. Idrætsmæssigt med vores naboidrætsforeninger Poulsker, Østermarie, Nyvest, Pedersker og Østerlars.
  Fodbold har samarbejde med Diabetiker foreningen.
  Noget af det bedste netværk har vi i byen hos SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget
  DGI stiller op med hjælp så snart vi spørger.
  AAIF’s forældreforening hjælper de forskellige afdelinger med tilskud til blandt andet rejser.
  Og jeg kunne blive ved, for vi er repræsenteret i Onsdagsklubben, Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og bestyrelse.
  Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
  Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
   
  Vi har i ledelsen været fire indtil for kort tid siden, hvor Pia valgte af helbredsmæssige årsager at trappe ned. Vi ønsker alt det bedste for Pia og håber vi stadig kan komme en gang imellem med spørgsmål, som ligger uden for vores kompetencer. I løbet af 2015 vil vi lede efter en ny næstformand og opfordrer alle som har lyst til at blive en del af teamet om at tage kontakt til os.
   
  Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke Aakirkeby Hallerne og Torben for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
  Tak til æresmedlemmerne som altid møder op og er et forbillede for dagens idræts udøvere og trænere.
  Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
  Tak til alle jer som er mødt op i aften.
  ’Sammen når vi længst’
 
Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning fra de fremmødte.
Der var heller ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.

3.
Det reviderede regnskabet for 2014 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2014 blev meget tilfredsstillende +22.000,- mod et budget på ÷57.000,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2015 blev forelagt:
Der budgetteres med et underskud på 28.800,- for 2015.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor der ikke var budgetteret med kursusudgifter i 2015 mod 5.000,- i 2014.
Grunden til dette er, at kursusudgifter fremover ligger i afdelingsregnskaberne.
Kontingentsatserne forbliver uændret i forhold til sidste år.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2015 - 31. marts 2016:
 
Badminton  
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
   
Håndbold  
u4 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
   
Fodbold  
Under 8 år 410
8 år til 14 år 620
15 år til 18 år 720
Seniorturnering mm. (Nyvest) 1.100
Motionister 670
   
Gymnastik  
Under 6 år 330
7 år til 17 år 495
Senior 680
2. og efterfølgende hold 520
Familie/mor/far/barn 420
Danseundervisning 365
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 270
   
Svømning  
0. - 9. klasse 830
Senior 700
   
Tennis  
0 år til 17 år 175
18 år til ? 350
   
Volleyball  
0 år til 18 år 520
19 år til ? 620
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af formand for 2 år. Marian Lundh genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af sekretær for 2 år. Lotte Harslev genopstiller - Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Jonn Lund genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Erik Kofoed genopstiller - Blev genvalgt
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Mathilde Bech Olsen genopstiller ikke.
                             Laila Hessellund blev foreslået og valgt, hvis hun takker ja.
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

7.
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.

Valgt i 2013 på valg i 2015:
Marian Lundh
Gerd Ipsen genopstiller
Brian Carlsen genopstiller
Kai D. Andersen genopstiller
Jan Brink genopstiller
Svend Erik Pedersen genopstiller
Gitte Bech Olsen genopstiller
Anette Ipsen genopstiller
Pia Juul Hansen genopstiller ikke – Lotte Harslev blev foreslået
Asbjørn Jensen genopstiller ikke – Merete Seerup blev foreslået
Derudover foreslog Ledergruppen at udvide gruppen med et ekstra medlem: Brian Kofod blev foreslået
Alle blev valgt.
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Steen Kongsmar
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne

Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Aase Kock-Jensen:
Aase har, siden 1998, hvor hun blev uddannet instruktør i seniormotion fungeret som instruktør for AaIF’s seniormotionshold, når Benny - af en eller anden årsag - har haft forfald.
Hun stiller op hver gang der er brug for hende, selv med meget kort varsel.
I 2004, hvor Benny var sygemeldt, stod Aase for motionstræningen hele efteråret.
Siden 2009 har Aase stået klar i kulissen, når Benny grundet en dårlig ryg har måtte melde fra.
Selv om hun først har fået besked samme morgen, som træningen fandt sted 3 timer senere, har hun altid været parat til at overtage trænerrollen.

Aase er også meget engageret i afdelingens virke, og hun har altid stillet op, når der har været opgaver der skulle løses.  Endvidere står hun for en del af vores traveture, og hun indførte for nogle år siden fællessang i ventetiden til vores månedlige fællesspisning, som hun for øvrigt selv leder.
Aase Kock-Jensen kåres til Årets leder 2014.

Årets ungdomsleder – Brian ”Bas” Nielsen:
Brian har gennem mange år trænet vores små drengespillere, hvilket han har formået at få tid til på trods af at han selv er aktiv fodboldspiller i klubben og har små børn der hjemme.
Brian startede som træner for sin ældste søn og fulgte ham lidt op i årgangene, hvor han slap og startede forfra med den næste i rækken. Dette har resulteret i, at vi hele tiden har har en dygtig træner til at tage sig af de helt små, og dermed fastholde og øge antallet af de små drenge, så vi har haft noget at bygge videre på.
Brian er heller ikke bange for at give en hånd med ved forskelige aktiviteter, såsom børnestævner – klargøring til ungdomsafslutning – dømme en kamp.
Brian kan man altid ringe til, hvis man har brug for hjælp.
Brian ”Bas” kåres til Årets ungdomsledere 2014.

Årets Aktive – Jimmi Sonne:
Jimmi er både træner og vores ”praktiske gris” i AaIF’s fodboldafdeling.
Jimmi er og har altid været en meget afholdt træner, hvor han igennem mange år har været træner for forskellige ungdomshold.
Han kender uden tvivl samtlige medlemmer i ungdomsafdelingen, både på drenge- og pigesiden.
Alle kender Jimmi i AaIF-fodbold, både spillere, forældre, trænere og ledere, samt alle trænere og ledere fra andre klubber.
Jimmi holder styr på fodboldafdelingens boldrum og har størstedelen af vores kontakt til samarbejdspartnere.
Jimmi er vores ”redningsplanke”, fordi han altid hjælper os andre med de ting vi ikke kan nå. Han er tovholder på børnestævner, på sponsoraftaler, bestilling af tøj og materialer, har styr på halledelse, Carlsberg cup m.m.
Jimmi er fuldstændig uundværlig i AaIF–fodbold.
Han er afholdt, en arbejdshest og er (næsten) altid i godt humør.

Jimmi er både selv meget aktiv – og et stort aktiv for AaIF.
Jimmi Sonne kåres til Årets aktive 2014.

Æresmedlemmernes Pokal – Robert Johnsen:
Robert har været aktiv i idrætsforeningen allerede fra han fyldte 16 år. Han har haft mange opgaver, så som leder, træner, bestyrelsesmedlem ad flere omgange, herunder også næstformand.
Roberts gang i foreningen startede da han kom i mesterlære hos idrætsforeningens legendariske formand Poul Aaby Svendsen. Han blev sendt ud på fodboldbanerne for at kridte og i boldrummet for at pumpe bolde. Om det var i arbejdstiden melder historien ikke noget om – heller ikke om det var frivilligt eller ej.
Robert har været formand for AakirkebyHallernes bestyrelse i 16 år fra 1985-2001, bl.a. i den tid, hvor hallerne blev udbygget til to hele haller og mødelokaler blev bygget.
Robert har også været medlem af BBU’s bestyrelse.
Robert har også været med i alle år hvor Blomsterfesten bestod. Han var med fra starten i 1964 til der blev lukket og slukket efter 50 år.
Robert er også meget aktiv i Borgerforeningen, Bytinget, Rudolf Klubben og ofte med i alt hvad der gavner byen og idrætsforeningen.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Robert Johnsen.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Kai roste ledelsen i AaIF for det gode resultat, både sportsligt og økonomisk.
Ingrid Eriksen havde bemærket, at der kun afgik 2 i AakirkebyHallernes repræsentantskab, men der blev valgt 3 ind.
Dette kan lade sig gøre fordi antallet i repræsentantskabet følge antallet af medlemmer og der var plads til flere, og da der var 3 der gerne ville opstille, så valgte vi at tage alle 3 med.
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 30. marts 2015
 
Årsberetning 2014 – Badminton
 
Det er tid til at se tilbage på 2014, som vi i badmintonafdelingen må betragte som tilfredsstillende. Der har dog været en lille medlems tilbagegang.
Aaif har deltaget i alle stævner der har været arrangeret på Bornholm. Vi har ved flere af stævnerne opnået flotte placeringer. Der har desværre været et fald i antallet af deltager ved diverse stævner, hvilket tydeligt viser badmintonkrisen og kombineret med det faldne børnetal på Bornholm. Knudsker aflyste Forza cup og Badminton Bornholm aflyste opstart stævnet i 2014. Deltager antallet fra Aaif, har stort set været uændret.
Igen i 2014 har vi været aktiv på andre fronter end på badminton banen, der har været gang i æbleskive salget for at tjene penge, til at kunne aktivitetsniveauet oppe. Der er blevet bagt æbleskiver ved Sankt hans, late night, loppemarked, 1 og 4 advent, hver gang stiller en håndfuld flittige damer gladelig op, hvilket badmintons afdelingen er utrolig glade for. Tak til alle hjælper, der i 2013 har bagt æbleskiver, sat bod op, vandet blomster mm. Der skal lyde en stor Tak til Inge Merete der har været primusmotor for æbleskiverne. Fra 2015 vil æbleskivesalget blive en fælles Aaif aktivitet, da vi i badminton ikke fremover kan løfte opgaven alene.
Beretning for de enkelte afdelinger følger her:
Senior Sæson 2014/2015
Sæsonen er ved at slutte. I år har vi kun haft 2 hold tilmeldt tuneringen et hold i serie 1 og et i Bornholms serien. Pt. ligger vi rigtigt pænt placeret Bornholms serie er nr.3 af 4 tilmelde hold serie 1 er nr. 2 af 6 tilmelde hold. Vi er i Aaif 12 voksne medlemmer og i Nyvest ca. 16. Vi har et godt samarbejde. Vi træner 2 gange om ugen, mandag i Aaif og onsdag i Nyvest. Der er efterhånden ikke så mange holdkampe på en sæson, men Ok. Vi vægter meget vores træningspas. Vi har haft julemix. i Nyvest og doublestævne i Aaif i februar, der er også god opbakning til
disse arrangementer. Afslutning med klubmesterskab i single og double og efterfølgende afslutningsfest 28/3. Vi slutter sæsonen af med at tage til LM. for hold d. 11-12/4 hvor vi i år stiller med et 50+ og et 40+ hold. Sidste træning i Aaif mandag D 30/3 for seniorer, så er det tid til at komme udenfor og nyde foråret.
Aaif Seniorformand og samarb. medlem, Regitze og Carsten Frederiksen
Motionister
Motionisterne holder ca. samme antal spillere som de sidste par år, nogle stopper og andre kommer til.
Der er betalt for alle baner, dog er der en bane ledig om onsdagen, da nogle har måttet stoppe p.g.a. sygdom. Vi håber, de kommer igen næste år.
Inge Merete
Ungdom
Det først stævne i 2014 var DGI´s udtagelse stævne den 18. januar, vi havde her 21 spiller med. Alle deltager fik mulighed for at deltage i Landsmesterskaberne, 10 spiller tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til Landsmesterskaberne i marts.
Den 9. februar blev der afholdt klubmesterskaber i hal A, hvor 43 spiller havde meldt sig og der blev i alt spillet 87kampe. Stævnet blev arrangeret under navnet lagkagemesterskaberne, da Aakirkeby hallerne sponserede lagkage til alle deltager og deres forældre. Der skal lyde en stor tak til hallen, for at give arrangement et socialt plus.

 
Den 17. april deltog 9 spiller i ISCA stævnet i Vejen, hvor de var med på en fælles rejse med DGI Bornholm. Sæsonens sidste stævne var DIBA forårcup i Rønne den 12. april, hvor vi deltog med 13 spillere. Ungdomsafslutning blev pga. en dobbelt booking i hallen afholdt onsdag den 9, april i træningstiden, hvor spillerne hyggede sig med forskellige lege
mm. Det blev en god afslutning på trods af omstændighederne.
Sæsonen 2014/2015 startede op den 1. september. Sæsonens første stævne var vores egen Smachercup i efterårsferien for U13-U19, da opstart stævnet blev aflyst.
LDM i single blev afviklet den 8. november i Aakirkeby, herefter fulgte Yonex cup den 22. november i Rønne. Året blev afsluttet med BM den 30. november. Vi havde 16 spiller med til BM og fik i alt 3 Bornholms mesterskaber.
Holdturneringen
Vi havde til sæson 2014/2015 tilmeldt 5 hold. 10 i U11, 2 i hold i U15 og 1. hold i U17. Badminton Bornholm havde forsøgt at lave lidt nye rækker en U11/U13, U13/U15 og U17/U19, hvor der kun måtte bruges C og D spiller. Vi havde tilmeldt et hold i U11/U13, men denne række blev ikke til noget kun U13/U15.
Der har ikke været mange kampe i holdturneringen i år, men de kampe vi har spillet er alle gået godt. Pt. Ligger U11,
1. holdet i U15 og U17 på en 1. plads.
Anette
Der skal for udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores træner og holdleder for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med kørsel, oprydning ved smachercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton.
Badminton udvalget
  
Årsberetning 2014 - Gymnastik & Dans
 

Vi har haft 2 aktive børnehold. Ved sæson start manglede vi instruktører til forældre og børn hold, men heldigvis var der 2 fædre der meldte sig til at tage holdet.
Tonse holdet er vokset lidt i forhold til sidste år - Gode instruktører giver et godt rygte. Det positive i at børnehold ikke er store er at der er plads til alle, også dem som ikke rigtig magter at være i store forsamlinger bliver tilgodeset. Der er tid til at tage sig af hvert barn.
Derudover har vi 3 voksne/junior hold – Dans begynder, Dans øvede og CrossGym. Danserne har 2 trofaste instruktører som hele tiden opdaterer sig med kursus. Laila og Jens har været på danse kursus i Stoholm, Midtjylland. Danserne er glade for at de er flyttet til gode faciliteter, Aaker skoles festsal
CrossGym startede sæsonen med sommer CrossGym med betaling hver gang, som var hver torsdag i juli og august. Der var ikke det store fremmøde. CrossGym har trænet 2 gange om ugen. Mandag i gymnastiksalen på Aker skole og torsdag i hal B.
Vi er pt. 61 medlemmer i Gymnastik og Dans

 
Tanja Caffell har valgt at trække sig for bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører for den store indsats – uden jer, ingen Gymnastik og Dans. Endvidere en stor tak til Forældre forening for is til gymnastikopvisning. Også en stor tak til Hallerne for sodavand til gymnastikopvisning
  
Årsberetning 2014 – Fodbold
 
Fodboldafdelingen har haft en lille medlemsfremgang i sæson 2013/2014 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 10 hold på ungdomssiden for både piger og drenge, og på seniorsiden er der tilmeldt 3 herrehold, 1 damehold og 1 veteranhold.
Alle hold er placeret flot i deres rækker og vi har nogle glade børn og unge der træner og spiller kampe med smil på læben. Vores U 13 drenge (begge hold) vandt deres indendørs række og seniorafdelingen har haft en god sæson med mange unge på holdet og ny træner. Der har været ca. 20 seniorspillere i snit til træning, så det har været et godt 2014.
Fodboldafdelingen har afholdt Fætter BR stævne for de yngste med 25 – 30 hold og ”Kom ud af pomfritten” med ca. 60 deltagere. Begge arrangementer var en stor succes. Derudover planlægger vi at afholde ” DBUs Skattejagt” i den kommende sæson, for at rekruttere yderligere medlemmer.
Derudover har fodboldafdelingen afholdt Carlsberg Cup med 27 hold og ungdomsafslutning med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre der altid stiller op.
  
Årsberetning 2014 – Håndbold
 
2013/14 blev sæsonen hvor vi lukkede vores seniorhold! Så kort kan det siges L Så gik det bedre i ungdomsafdelingen. Vi havde hold med i næsten alle rækker - i to af rækkerne havde vi endda flere hold med.
U/10 Piger. I pigerækken måtte vi midt i sæsonen eftertilmelde et hold, så vi sluttede sæsonen med at have 3 hold med - ud af 5! Pigerne viste så også at de var de bedste på øen ved at blive BornholmsMestre og derudover besætte 2. og 4. pladsen. Tillykke til pigerne.
U/10 Drenge: Drengerækken var, efter bornholmske forhold, godt besat - 6 tilmeldte hold. Men det skræmte ikke vores drenge. Det vandt rækken og blev BornholmsMestre. Tillykke til drengene.
U/12 Drenge måtte vi tilmelde sammen med Nexø, da vi ikke havde spillere nok selv. Derudover måtte vi også ty til at have ældre spillere med og dermed har man ikke mulighed for at blive rækkevinder. De blev nr. 3 i rækken.
U/12 Piger: 1 hold i DGI U/14 Drenge: Intet hold

 
U/14 Piger: Sammen med Nexø havde vi 2 hold tilmeldt i rækken, derudover var der kun Viking/Rønne. De fik nogle drabelige kampe i løbet af sæsonen og rækken blev kun afgjort i allersidste kamp, hvor Viking/Rønne løb af med sejren. Det blev målscoren der afgjorde at vi "kun" blev nr. 2.
U/16 Drenge havde vi også sammen med Nexø. De havde en svær sæson og blev nr. 3 ud af 3 hold i rækken. U/16 Piger: Ingen række
Som afslutning på sæsonen blev der afholdt 2 afslutningsfester, én for mini'erne og én for resten af ungdommen. Til de 2 arrangementer var vi over 180 deltagere. Dejligt med så stor opbakning.
Rejser:
Som klubrejse blev det igen i 2014 tilbudt holdene at tage til Lyngby. Der var desværre ikke den store tilslutning. Det var kun U/12 Drengene der tog af sted. 2 hold U/10 Piger var af sted til HRØ medaljestævne. U/10 Drenge var til LM. U/10 Piger arrangerede derudover deres egen tur. Den gik til Skurup i Sverige, hvor trænere, ledere, spillerne og deres forældre og søskende havde en fantastisk tur.
Sidste bedrift i sæsonen 2013/14 var at gøre klare til den næste sæson. Vi indkaldte til medlemsmøde med et lille nødråb om at vi skulle have nye kræfter - med nye idéer og initiativer - i bestyrelsen. DET LYKKEDES DESVÆRRE IKKE - og da 3 af medlemmerne havde besluttet at stoppe, var vi kun to tilbage.
På en eller anden måde fik vi overtalt hinanden til at fortsætte håndboldafdelingen - da vi begge to brænder for håndbolden.
Knæk Kurven:
Meget belejligt lancerede HRØ projektet Knæk Kurven, som er et udviklingsprojekt for klubber der har behov for det - og det må vi jo sige, at det har vi lige p.t. I projektet indgår en hel række opgavekort - i alt over 100 stk., som beskriver alle tænkelige og utænkelige opgaver i en håndboldafdeling. Vi har været alle kort igennem og tilrettet dem til vores afdeling.
Derudover har vi udarbejdet en årsplan, så vi hele tiden kan følge med i hvad der skal ske/hvad vi skal huske at tage fat i. Både opgavekort og årsplan opdateres løbende - og der kan altid laves nye opgavekort, når man laver nye tiltag. Det gør det legende let at være med i en bestyrelse, da der er en nøjagtig beskrivelse af samtlige opgaver.
I indeværende sæson har vi følgende hold tilmeldt:
U/10 Piger: 1 hold - dog suppleres der op med de yngste U/12 piger. Spiller de fleste kampe ulovligt pgra for gamle spillere.
U/10 Drenge: 1 hold. Har fået god tilgang af spillere i løbet af den første halvdel af sæsonen. De spiller med en del spillere som ikke er gamle nok, så de har det svært fysisk - men der er ingen tvivl om at det udvikler dem. Er også tilmeldt DGI turneringen.
U/12 Piger: 1 hold der spiller med i U/12 drengerækken, da der ikke er nogen pigerække. De har det naturligvis svært fysisk i mange af kampene, men de vinder også kampe!!
Det havde været rigtig godt hvis der var flere piger i denne alder der ville spille håndbold på øen.
U/12 Drenge: 1 hold sammen med Nexø. Også her har der være flot tilgang i denne sæson. Er også tilmeldt DGI- turneringen.

 
U/14 Piger: 1 hold sammen med Nexø. Som et forsøg i HRØ spiller U/14 pigerne 4+1. Der evalueres på dette når sæsonen er færdigspillet.
Senior Mix: Vi tilmeldte et SeniorMix-hold i DGI-turneringen, efter et stort ønske fra en gruppe forældre. De startede allerede med at træne i maj måned og tog af sted til udendørs LM i august.
Da sæsonen startede i september slog vi os sammen med ØIF og lavede 2 hold sammen med dem. Det viste sig dog, at ØIF spillerne faldt fra og vi måtte framelde det ene hold igen.
Det var et super godt initiativ, som vi da også sagde ja til med det sammen - MEN, jeg må indrømme, at når voksne mennesker ikke kan indse at det er nødvendigt at betale sin kontingent, så fungerer det ikke.
Det har været rent underskud - så vi vil nok overveje at være flinke igen en anden gang.
Arrangementer og andre tiltag i sæsonen 2014/15:
Halledelse:
Som noget nyt, bliver tidtagerbordet i alle ungdomskampene nu styret af forældre. De første gange tilbød Lotte og Merete at være med, men det har været så stor en succes, at nu i 2. halvdel af sæsonen klarer de det selv J Bestyrelsen tager selv de Team Bornholm kampe der skal være i hallerne (endnu). Det har været en god hjælp og der skal lyde en stort tak til de forældre der har hjulpet til.
Juleafslutning:
Vi inviterede i år til fælles juleafslutning for alle ungdomshold. Der var mere end 50 børn, som blev delt op i hold på tværs af alder og køn og fik spillet nogle sjove håndboldkampe. Derefter var der håndbold-pakke-spil og til sidst samledes vi alle i caféen og spiste æbleskiver.
Brag-I-Hallen:
Den første weekend i januar skulle alle vores hold spille på hjemmebane. Vi besluttede derfor at lavet et ordentligt Nytårsbrag i hallen. Der var indløb med navneopråb, der var speaker til kampene og præmier til kampens bedste spiller - og hallen var fuld af mennesker hele dagen, som heppede på deres hold.
Vi håber på at kunne gøre dette til en tradition.
Andre ting i sæsonen:
Vi har besluttet at slette Midtbornholm og vi hedder nu AaIF Håndbold. Vi har oprettet en gruppe på Facebook. Siden hedder AaIF Håndbold. Vi vil gerne have flere likes. Vi var en del af loppemarkedet, vi deltog i blomstervanding på Torvet og vi har solgt lodsedler, både AaIF Lodsedler i sommers og Lions Lodsedler til jul, som giver gode penge til AaIF.
  
Årsberetning 2014 – Petanque
 
2014 blev et rigtigt godt sportsligt år, med 2 rækkevindere i A- og C- rækken, hvor førsteholdet var i Ålborg til LM med en blandet succes.
I den hjemlige turnering var der måske et par af holdene der skuffede lidt, men det kan de rette op på i 2015. Som altid var Aaif rigtig godt repræsenteret med mange gode resultater og det var vi også til LDM stævnerne, hvor vi både fik single, double og triple med til Landsmesterskaberne.

 
Vi var også med til Landspetanque stævnet i Kjellerup med 7 spillere.
Som det kan ses, er der mange stævner både her på Bornholm, og på den anden side af vandet.
I DPF sommerlandsturnering gik det rigtig godt, hvor 1. holdet blev nr. 2 i deres pulje i Danmarksserien, og kvalificerede sig til at spille om oprykning til 2. division. Det klarede de med kryds og slange, idet de allerede om lørdagen sikrede sig oprykning til 2. division, og holdet endte med at vinde bronze, meget, meget flot resultat. 2. holdet klarede sig også godt, hvor de blev nr. 2 i deres regionalpulje og skulle spille om pladserne fra 7 til 14. Det gik knap så godt som 1. holdet, så vi endte i den nederste del.
Rødvinsspillene i Sose går rigtig godt, med fuld belægning, dvs. 42 spillere hver gang, hvor vi har haft det rigtig hyggeligt, med pølse og et glas rødvin som afslutning.
Petanque Bornholm gik igen godt med ca. 150 spillere, hvor vi spillede rødvinsspil på vores baner om fredagen, og om lørdagen selve stævnet på Tejns baner, hvor det er en fornøjelse at se hvor god planlægningen har været. Her skal lyde en stor tak til Kirsten, Lisbeth og Jan for tilrettelæggelse og afvikling af det sportslige og der skal også lyde en stor tak til Inger fra Tejn og hendes hjælpere for en fin forplejning. En stor tak til Jacob Lund, som har gjort det muligt at arrangere et så stort stævne, med håb om at det vil fortsætte i mange år endnu.
2014 blev vi færdige med klubhusudvidelsen, med et meget flot resultat og endnu en gang en stor tak til dem der hjalp med byggeriet, for uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre.
Vi var inviteret til vores venskabsklub, Ølstykkes høstfest, men det var der meget lidt interesse for, med kun 2 tilmeldte, så vi besluttede at melde afbud. Vi skal nok overveje at revidere samarbejdet med Ølstykke.
Der skal også lyde en stor tak til Ejvind for det flotte arbejde med vores hjemmeside, der bliver lagt mærke til den helt op i Aaif’s ledelse.
Og en stor tak til Rolle og Carsten for at vi stadig kan benytte banerne i Sose.
Til slut vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i 2014, med ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2015.
 
 
Årsberetning 2014 – Svømning
 
Aaif Svømning har haft en sæson, der til trods for skolereformen har mange medlemmer. Det er fjerde år, vi har seniorsvømning og her er vi status quo med medlemstal. Det er stadig helt op til den enkelte, om han eller hun vil svømme selv eller have hjælp til at rette lidt på ”svømmestilen”. Vi har også gennem de sidste år haft seniorer, der siden barndommen har lidt af vandskræk, og nu tager mod til sig og gerne vil lære at færdes i vand. Det er så fantastisk.
Hovedspring bliver stadig flittigt øvet. Hver gang. J Det har igen i år været en dejlig oplevelse at have det hold.
På vores hold for vandtilvænning, begyndere og letøvede har vi haft 42 børn. De nye svømmere har i år været en meget livlig flok, der har krævet lidt ekstra. Vi har derfor været nødt til at få en træner mere, end vi plejer. Det gik lidt trægt i starten med forældrehjælpen, men efter opstart har vi fået dels hjælp af to-tre mødre, der hver gang er med i vandet, dels af et par forældre, der hjælper til i omklædningsrummet hos pigerne. Vi har, som sidste år haft fantastisk

 
hjælp af en far, der både hjælper hos drengene og i vandet. Det giver en utrolig ro, at det er de samme forældre hver uge. Jeg kan ikke takke nok for den hjælp, de og andre forældre, har ydet. Udover forældrene har vi i år Magnus L., Magnus S.A. og Mikkel foruden mig selv som trænere. Undertegnede har haft æren af både seniorerne, let øvede samt holdet for de øvede. På det hold har jeg også Magnus L. til hjælp. Der har i år været 10 på det hold. Vi har netop tage svømmemærker, med har ikke fået talt meter endnu. Jeg tror dog ikke, at vi når forrige års rekord, hvor 52 børn svømmede 42.850 m., hvoraf et barn stod for de 6.150 m.
Lørdagssvømning, som jo er et tilbud til ALLE AAIF medlemmer, har igen i år været godt besøgt. Der møder hver måned rigtig mange medlemmer op med deres familie.
 
På svømmeudvalgets vegne, Christina Mørup Sørensen
 
Årsberetning 2014 – Tennis
 
Medlemstallet har de sidste par år ligget stabilt på omkring 25 medlemmer – Ungdom og Senior. Det burde være stigende, eftersom vi hvert år får nye medlemmer. Det er fastholdelsen af medlemmer der svigter. Hvorfor vi ikke kan fastholde medlemmer kan skyldes flere ting. Enten fordi vi i afdelingsbestyrelsen ikke er gode nok til at tilbyde attraktive aktiviteter for medlemmerne eller om sporten ikke har den store appel, fordi den kræver teknisk kunnen.
Det kan også skyldes konceptet omkring AAIF’s kontingent, hvor det kræver en aktiv handling hvert år for medlemmerne, for at melde sig ind – i stedet for en årlig opkrævning der skal tages stilling til. Summa summarum er, at afdelingen ikke får tilført nok medlemmer der ad åre skulle give afdelingen et pust fremad og flere aktive medlemmer, der kunne deltage i afdelingens udvikling.
I 2014 har vi udendørs gennemført en ugentlig klubaften for senior spillere. Der var omkring 4-5 spillere, der henover sommeren, jævnligt deltog en gang om ugen. Vi gennemførte også en ugentlig ungdomstræning med 4 ungdomsspillere. På grund af sommerferie, var det dog sjældent, alle fire kunne deltage – ofte var der kun en eller to spillere til træning. Der blev også oprettet en Voksenintroduktion for nye spillere. Der var plads til otte spillere, men kun to personer tog imod tilbuddet. Det har givet os i bestyrelsen noget at tænke over. Vi bruger store resurser på få spillere. Vi har erkendt, at vi skal være bedre til at markedsføre vores produkter og vi skal sætte minimums antal deltagere på vores tilbud, så vi ikke bruger for megen krudt på få medlemmer, men bruger kræfterne hvor synergien har størst effekt.
Selve anlægget inden for hegnet tager sig godt ud. Der har ikke været så meget mos på gruset som tidligere. Det skyldes nok vores klargøring af anlægget, hvor vi brugte megen muskelkraft på at skrabe og fjerne det øverste lag af gruset. Og selvom det nye grus blæste af i en pivert sidst i maj, har banerne været gode at spille på. Uden for hegnet ser det desværre ikke så godt ud. Tennis afdelingen har en aftale med kommunen om, at den skal vedligeholde anlægget uden for hegnet og rundt om hegnet – ja faktisk også inde på anlægget uden for banernes yderlinjer. Den service har vi ikke set meget til. Klubhuset trænger også til en kærlig hånd. Klubhuset er blevet et fælles AAIF anliggende, hvor andre afdelinger kan gøre brug af huset. Det er således blevet et fælles ansvar, at vedligeholde bygningen. Det må vi i den kommende tid finde en løsning på.
I løbet af vinteren har der til fredags træning været mellem 4-5 ungdomsspillere og 2-4 senior spillere. Fremmødet blandt disse har varieret, så der har af og til været lidt tomt i den store hal. Vi i bestyrelsen overvejer, om vi helt skal droppe indendørs tennis eller om der skal være en særlig tilmelding, der binder mere til indendørstennis. Det må den kommende tilmelding til næste sæson afgøre.

 
Afdelingsledelsen takker de aktive medlemmer for deres opbakning til både klargøring af anlæg og fremmøde til træning/klubaften. Vi ved det kunne være bedre og opfordrer derfor medlemmer til også at gøre en aktiv indsats i afdelingsledelsen. Der er altid plads til flere hoveder og hænder, der kunne gøre en indsats for at fremme tennis’en i AAIF. Med tak for i år, Steen Kongsmar & Henrik Eriksen
  
Årsberetning 2014 – Volleyball
 
Dette år er gået stille og roligt. Vi havde et godt forår hvor vi placerede os i toppen af volleyen på Bornholm. Volleyen har igen i år gået noget tilbage over hele øen. Vi er dog sluppet ret nådigt i Aaif. Vi mistede igen denne sommer nogle gode og trofaste spillere. Men Kaspers gode arbejde med kids volley er ved at bære frugt. De første kids spillere er blevet så store og gode at de kan tage over, når de lidt ældre tager over på den anden side for at gå videre i deres uddannelse.
De unge har udviklet sig meget og falder ikke i gennem. Så vi holder nogenlunde status quo. Vi håber på at vi kan blive ved med at få nye kids spillere så føde kæden kan opretholdes. Seniorer har vi se få nye ansigter hvilket selvfølgelig er lidt kedeligt. Jeg forventer ikke at vi pludselig bliver en større afdeling. Men vi skulle gerne udvikle vores afdeling. Til en stabil enhed som man kan forvente består.
Vores planer for fremtiden er at få et samarbejde med ØIF omkring firma turnering og evt. opbygge et nyt Beach volley stævne, måske i samarbejde med andre afdelinger. Planerne om at genetablere banerne på Elmevej er nok gledet ud i sandet, da ejendommen er blevet solgt. Vi håber på at kunne bruge Bækkely til sommer.
Tak for godt samarbejde til alle. Tak til Orla som har fungeret som ungdoms træner når vi andre ikke har kunnet.
  
Årsberetning 2014 - Ældre i bevægelse
 
Ved årsskiftet 2014/15 har der den forgangne år deltaget 149 medlemmer i Ældre i Bevægelses
Aktiviteter. Heraf har 48 deltaget på afdelingens stolemotionshold.
Siden 2010 har Ældre i Bevægelse haft et større frafald end tilgang, hvilket ikke kun skyldes den hårde vinter 2010/11 og vinteren 2012/13, men også det forhold, at alle vores medlemmer er i livets efterår – og nogle endda i livets sene efterår. Men i det forgangne år oplevede vi, at dette forhold ændrede sig, idet vi faktisk fik en del flere nye medlemmer, end der var frafaldet - endda en del ”unge ældre medlemmer”. Måske skal det ses i lyset af, at selv om vi bliver færre og færre indbyggere på Bornholm, så stiger levealderen kontinuerligt og mængden af pensionister, efterlønnere og førtidspensionister øges – ikke mindst i Aakirkeby! Men også det faktum, at flere og flere ældre er blevet meget mere bevidste om, at motion har en gavnlig indflydelse på en god livskvalitet, hvilket givetvis også har haft indflydelse på den øgede tilgang. Tilgangen var dog ikke kun ældre bosat i Aakirkeby, men også fra andre steder på øen.
 
Forårssæsonen:
Tirsdag den 7. januar startede vi på forårssæsonen. Selvom januar måned nærmest var en grøn måned, hvor der stort set ikke faldt nogen sne, var der åbenbart mange af vores medlemmer, som stadig holdt ”juleferie”. For fremmødet de

 
første 2 gange der var træning, var langt under det forventede antal deltagere. Bedre blev det ikke af, at vi allerede den 3. gang i uge 4 måtte aflyse træningen på grund af alternativ udlejning. Men til træningen i uge 5, hvor vi efterfølgende havde fællesspisning, dukkede der betydelig flere medlemmer op, som også godt ville deltage i fællesspisningen, hvilket heldigvis medførte, at antallet til fællesspisningen kom op på over 30 personer, som er hallens minimumskrav, for at gennemføre vores månedlige fællesspisning.
Resten af sæsonen var der god tilslutning til både seniormotions- og stolemotionsholdet. Tirsdag den 15. april afsluttede vi forårssæsonen med et socialt samvær, hvor cirka 100 af vores medlemmer mødtes efter formiddagens seniormotion i hallens mødelokaler til en hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød – og ikke at forglemme – til fællessang og stoledans.
 
Efterårssæsonen:
I lighed med de foregående år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent hus-arrangement” i hallens mødelokaler. På grund af Bennys fravær den første tirsdag i september, var det derfor nødvendigt at rykke ”Åbent hus” en uge ind i september, hvilket medførte, at motionstræningen først kom i gang tirsdag den 17. september – altså en uge senere end, hvad vi normalt plejer.
Som sædvanligt deltog der omkring godt 30 personer ved ”Åbent hus-arrangementet”, men til forskel fra de foregående år, var der rigtig mange nye ansigter til stede, som heldigvis også dukkede op den efterfølgende tirsdag. Og tilmeldingen af nye medlemmer stoppede ikke her, for både i resten af september, oktober og hen i november dukkede der nye personer op – både på senior- og stolemotionsholdet, og disse har sidenhen deltaget i vores træning. Som sædvanligt havde vi en rimelig stor annonce i ”Rytterknægten” samt en pæn stor pressemeddelelse i Bornholms Tidende lokalafsnit for Aakirkeby. Endvidere havde vi ophængt plakater på biblioteket, håndkøbsudsalget, datastuen og de større forretninger i både Aakirkeby og Pedersker, hvilket åbenbart har givet bonus.
Ligesom i efteråret 2013 måtte Benny igen fra midten af oktober 2014 overlade trænerrollen for seniormotionen til Aase på grund af sygdom, hvilket hun – som sædvanligt - klarede rigtig flot.
Hvor er vi heldige, at have en instruktør både for seniormotions- og stolemotionsholdet stående klar i kulissen. Havde vi ikke haft det, ville der have været store problemer med at gennemføre motionstræningen kontinuerligt i resten af efteråret.
Så oplevede vi for første gang i en efterårssæson, at der var alternativ udlejning om tirsdagen – endda 2 uger i træk (den 11. og 18. november), som medførte, at der gik 3 uger uden motionstræning, hvilket er helt uacceptabelt.
Endvidere betød det, at der den første tirsdag efter den alternative udlejning, hvor vi også havde fællesspisning, var 18 medlemmer der samme morgen, som spisningen fandt sted kl. 11:30, tilmeldte sig spisningen, hvilket gav køkkenet lidt ekstra at se til.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttede med et fælles julearrangement i hallens mødelokaler tirsdag d. 9. december, hvor cirka 90 af vores medlemmer deltog. Traditionen tro stod den på kaffe eller te samt sigtebrød med ost og/eller rullepølse. Så blev der selvfølgelig også sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet), samt et par julesalmer.
 
Traveture:
I lighed med de foregående år var der planlagt 7 traveture med 3 i foråret og 4 ture i efteråret.
Normalt er det 2 fra ÆIB´s ledelse, som planlægger, rekognoscerer og afvikler traveturene - dog ingen regel uden undtagelse. Da ingen fra ledelsen var i stand til at varetage den første travetur i Paradisbakkerne i april måned, fik vi Hans Larsen til at rekognoscere og lede traveturen, hvilket Hans klarede rigtig flot. Flere af deltagernes tilbagemelding lød således:” Det var en rigtig dejlig tur – men en hård tur”. Taget i betragtning af, at Hans er 90 år, er det rigtig godt ”gået”!!
Desværre måtte vi aflyse traveturen i august måned, som skulle have været en tur rundt om ”Den grønne ring”.

 
De øvrige ture blev afviklet efter planen.
 
Fællesspisning:
Man må sige, at fællesspisningen er en succes. Der deltager hver gang fra 40 til 60 personer, hvilket ikke er så mærkeligt, for det er både flotte og lækre menuer – og til en rimelig pris på 50 kr.
Der er fællesspisning en gang månedligt i årets 4 første måneder samt fra og med september til december. I lighed med tidligere år, var der fællessang i den halve time, hvor vi venter på at få serveret menuen. Et tiltag som er kommet for at blive, for de ældre årgange kan godt lide at synge.
 
Højskoledag:
DGI Seniormotion havde igen i det forgangne år højskoledag på deres program. Den fandt sted den 27. november og den indeholdt som sædvanligt nogle spændende foredrag. Det var højskolens forstanderpar, som stod for de 2 indlagte foredrag. Det første med forstanderen Axel Lasthein-Madsen, hvor titlen var ”Musik og humor”, som blandt andet omhandlede Børge Rosenbaum, bedre kendt som Viktor Borge og hele hans fantastiske karriere. Det andet foredrag stod Lillian Hjorth-Westh for. Det drejede sig om Holger Drachman og alle hans damebekendtskaber.
Forstanderparret er begge nogle fantastiske foredragsholdere, og hele arrangementet var igen en rigtig god oplevelse. Desværre var tilslutningen ikke så stor som tidligere, hvilket muligvis skyldes prisen på 190 kr., som mange muligvis syntes var for meget.
 
 
Afslutning:
Som afslutning på min beretning skal der først og fremmest lyde en varm tak til Aase Kock-Jensen, fordi hun altid er klar til at tage træningen med seniormotionsholdet, når jeg har haft forfald. Og dem har der været mange af i det forgangne efterår. Men også de andre instruktører samt afdelingens øvrige ledelse vil jeg takke for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores medlemmer i 2014.
Der skal også lyde en varm tak til hallens personale, som altid er parat til at hjælpe os med klargøring af musikanlæg, headphone m.m., når vi har brug for det. Rigtig mange tak for det!
 
Fremtiden…
er som bekendt svær at spå om, men alle vores instruktører, hvilket gælder for både seniormotions- og stolemotionsholdet, har efterhånden nået den alder – endda godt og vel - hvor de måske pludselig må stoppe som instruktører, hvilket kan medføre, at Ældre i Bevægelse kan gå hen og blive en ”saga blot”
- altså at have udspillet sin rolle i Aakirkeby Idrætsforening!
Det vil jo være rigtig trist for vores medlemmer – og ikke mindst for foreningen.
Så vi krydser fingre for, at vi snart står med nogle potentielle emner, som godt vil tage over, når det bliver nødvendigt.
 
Benny Christensen Formand