Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling 2018


1. Valg af dirigent og stemmetællere
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jesper Ipsen blev valgt.
Der var 25 stemmeberettigede fremmødt.
2. Ledelsens beretning
Marian startede ledelsens beretning med at holde et øjebliks stilhed for Svend, som vi på tragisk vis mistede i efteråret.
Årets beretning vil fortælle om en aktiv forening, godt fællesskab og en god økonomi. Alle tre dele er nødvendige for at vi skal trives som frivillige og for at det skal være sjovt at komme i Aakirkeby Idrætsforening, både som medlem, træner og ledelse.
 
I 2017 har vi oplevet både sorg og glæde. Det er sådan livet er, det er svært at komme videre, men det løfter også sløret for at der er andre veje og muligheder. Vi har blandt andet oplevet at nogle unge mennesker i volley afdelingen lige pludselig stepper op og tager ansvar både for vores ny beachvolley bane og for vores lopper, begge dele som jeg vil komme ind på senere. At vende en tragedie til positivitet og glæde er stort og berigende.
Af glæder har vi blandt andet fået en funklende ny og moderne multibane som stod færdig i foråret. Stor indvielse med fest og farver. Mange har brugt den i løbet af året og fordi der er lys på banen, kan den bruges hele året rundt og det bliver den. Vi har været forskånet for uregelmæssig brug og er glade for at Tom har sin daglige gang forbi og tjekker at alt er ok. Godt gået af holdet bag multibanen som alle kommer fra vores fodboldafdeling.
 
Vi har igen i 2017 fået vores økonomi til at hænge sammen ved at AAIF’s frivillige har tilbudt deres arbejdskraft til at vande blomster i byen, sætte plakater op på alle søjlerne, bagt og solgt æbleskiver, været P-vagt for dronningen, samlet skrald efter Wonder festiwall, solgt lodsedler, samlet og solgt lopper og meget andet som alt giver plads til at vores afdelinger kan få deres budgetønsker opfyldt.
Og det er vigtigt! Vi bidrager alle til en fælles kasse som alle afdelinger får glæde af. Og vi gør det gerne, men vi havde hellere holdt en masse store sports events som vi kunne tjene penge på. Dette er sagt med et smil og en forståelse af at en idrætsforening som vores er så meget mere end idræt og rummer mange forskellige spændende mennesker.
 
Den 31. oktober afholdt vi et møde her i Aakirkeby Hallerne sammen med Bytinget og alle øvrige foreninger i Aakirkeby. Det var et informationsmøde for byens nye bornholmere, også kaldet flygtninge. Mødet skulle fortælle hvad byens foreninger kunne tilbyde og selvfølgelig skulle vi prøve at kapre nye kunder i butikken. Vi fra AAIF mødte talstærkt op, havde både fane og bolde med og da mange af vores flygtninge er unge mænd var det ikke svært at tiltrække deres opmærksomhed. Mødet resulterede i at vi fik 16 nye fodboldspillere, 3 volleyballspillere, 6 nye badmintonspillere og nogle børn på vores gymnastikhold. Kæmpe succes. Ud af de 59 flygtninge som er registreret i Aakirkeby og omegn, fik vi aktiveret mindst 25 af dem.
Hver tirsdag og torsdag aften spiller de fodbold i Hal B. Skønne glade mennesker med masser af energi.
Hvorfor vi kunne tiltrække så mange er også med et stort skulderklap til DGI. De har en pulje som hedder Foreningsliv for Alle som vi søgte og fik tilskud til alles kontingent.
Nu gælder det om at fastholde og motivere dem til at forstå vores foreningsliv.
 
Fremover kan vi bruge kommunens fritidspas ordning, som kan søges af alle børn og unge men som noget nyt også af mindre bemidlede voksne og det er en rigtig god ændring.
Husk at alle kan søge fritidspas som betyder at man kan få økonomisk hjælp til kontingenter. Det er vigtigt at være med i fællesskab og det bør alle have mulighed for.
 
I 2016 fik vi efter kommunevalget et nyt fritidsudvalg som i dag hedder Job-, Udvikling- og Fritidsudvalg med Maria Fromseier Kjærgaard i spidsen. Vi ønsker alt godt for det nye udvalg og ser frem til fremtidigt samarbejde.
 
I maj måned søgte vi BRK om tilskud til en beachbane som kunne bruges til både volley og håndbold. Det har været et stort ønske i volleyafdelingen at få en beachbane, som de kunne bruge om sommeren. De gik sammen med håndboldafdelingen og fandt ud af at den gamle indhegnede tennisbane kunne bruges.
I efteråret fik vi svar og vi har fået bevilget kr. 71.500 til en etablering af banen. En gruppe fra volley og håndbold gik sammen og begyndte planlægningen. Da vi på det tidspunkt var nået ind i det våde efterår, var der ikke så meget praktisk der kunne gøres og vi besluttede at vente til foråret. Arbejdet er startet og vi venter på tørt underlag til transport af blandt andet sand. Målet er at åbne banen så den kan bruges i sommer.
Vi ønsker af BRK at få trimmet træerne rundt om banen så der kommer lidt mere lys. Det må gerne være deres lille ekstra gave til os.
Det bliver en bane som alle kan bruge. Den er indhegnet men ikke låst, så hvis man har lyst til at spille volley eller håndbold på sand er man velkommen selvom man ikke er medlem i AAIF.
De unge ildsjæle fra volleyafdelingen står for al planlægning, indkøb og udførelse. Vi glæder os til at se resultatet.
 
Foråret 2017 blev vi kontaktet af Per Bjerregaard fra Brøndby Fodbold. Han har et projekt som hedder Asylligaen. Det går ud på at asylsøgere på de forskellige centre rundt omkring i Danmark skal spille mod hinanden, få lidt aktivitet ind i deres hverdag og samtidig lære lidt om os og vores foreninger. Vi deltog i foråret og lånte to trænere fra fodboldafdelingen. ’Vores’ hold kom videre og spillede også et par kampe på Brøndby Stadion.
 
Som en stor overraskelse for de fleste vandt Mols-linjen færgeudbuddet til Bornholm med start 1. september 2018 og 10 år frem.
Idrætten på Bornholm har nydt godt af Færgen og dens rundhåndede måde at sponsere os på igennem mange år og vi er meget spændte på hvad der sker. Bornholms Idrætsråd forhandler lige nu sammen med DGI og DBU om fordelagtige priser til idrætten på Bornholm. Vi krydser fingre for at der kommer en spiselig løsning for os alle.
 
Vi har et godt samarbejde med DGI og er specielt glade for at de har de pengepuljer som vi kan søge penge i. Det har gjort en kæmpe forskel for en masse mennesker i Aakirkeby i 2017.
 
Bornholms Idrætsråd som er rådet for alle idrætsforeningerne på Bornholm. De kan hjælpe med kontakten mellem BRK og den enkelte forening eller hjælpe med specifikke idrætsrelaterede problemer. Fremtiden byder blandt andet på en ny idrætspolitik, hvor oplægget kommer fra Idrætsrådet. Jeg sidder i Idrætsrådet og er glad for den post. For mig betyder det at jeg kan hjælpe med at det idrætslige bliver mere spiseligt for de politikere som sidder i udvalget og få dem til at forstå både små og store foreningers udfordringer.
BIR har haft et par gode foredragsaftener, først med Jason Watt og i sidste uge en aften med Fremtidens idræt på Bornholm. Alle er velkomne til disse arrangementer. Så kig efter dem i pressen og kom og bliv inspireret næste gang.
 
Idrættens Videns- og kompetenceråd, som er et råd nedsat af politikerne til at råde og guide Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget fungerer stadig ikke optimalt. Jeg har stadig en plads i rådet og håber at der bliver noget positivt at sige om det i næste beretning.
 
Husk at bruge vores hjemmeside og vores facebook side. Vi prøver at opdatere den hele tiden. Hjemmesiden kan bruges som et opslagsværk og vores facebook side lægger vi arrangementer, billeder og andet som afdelingerne ønsker.
 
Vores loppemarked og vores lodseddelsalg er stadig den største indtægtskilde næst efter kontingenter.
Året loppemarked blev holdt den første søndag i juli og vi blev igen væltet af alle som kom og købte, både ved boderne men også ved auktionen. Vi bruger hele året på at samle effekter ind fra hele øen. Vi tømmer dødsboer, henter møbler og kasser med køkkengrej som folk ikke længere kan bruge. Vi henter alt og det gælder om ikke at være kritisk, både for den som giver og vi som modtager, for vi bliver alle overraskede over hvad der kan sælges.
I ugerne op til loppemarkedet sælger vi også 2000 stk lodsedler og sammenlagt for lodsedler og loppemarked fik vi godt 50.000 kroner i kassen.
Vores auktion gav lidt bedre end året før og det kan helt sikkert tilskrives vores rutinerede auktionarius Kjeld Pedersen, som er god til at få folk til at byde.
Tusind tak til alle hjælpere, alle der har båret, slæbt, kørt, svedt og solgt for at få dette store arrangement til at fungere.
Vi mangler et afleveringssted i Aakirkeby, hvor man kan aflevere småting, så hvis I ved en tom garage et sted, så sig gerne til.
 
Vi solgte også en omgang lodsedler lige før jul. Vi kalder det vores event-lodsedler, fordi man kan vinde entrebilletter og oplevelser. Vi solgte 2000 lodsedler og trak præmierne lige før jul.
Vores lodsedler er populære og ikke svære at sælge, men alligevel er der en afdeling hos os som jeg vil fremhæve, som trækker et stort læs. Vores fodboldafdeling sælger 800 stk hver gang af de 2000 uden vrøvl. I har sikkert oplevet børnene der står udenfor Brugsen og Netto og ikke lader jer komme forbi uden at I har købt en lodseddel. Det er fodboldmedlemmer, så husk altid at have en 10’er løst i lommen.
 
I 2017 vandede afdelingerne på skift sommerblomsterne rundt om på Torvet. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen. Vi havde også ansvaret for at de ca. 20 plakatsøjler fik nye plakater på, en gang om ugen, hele sommersæsonen. Det er SYTE der betaler os for det og vi er meget glade for det ekstra tilskud til foreningen.
 
Første fredag i august arrangerede vi Aakirkeby Løbet. Samme aften har SYTE deres Late Night arrangement, med længe åbent i butikkerne og musik og mad på Torvet. Det er et populært løb. Først for børnene og siden for de voksne. Der kommer både turister og lokale deltagere og mange voksne løber de 3 km med deres børn, så det er en familiefest hele aftenen.
 
Vi vil gerne i Aakirkeby Idrætsforening lave en løbeafdeling og vi er blevet spurgt om det mange gange, men vi har ingen der vil påtage sig trænergerningen.
Måske skal vi bare starte med at vi er et par stykker der mødes en gang om ugen og løber en tur, så kan det være der er flere der vil med og til sidst.
 
Vi har flere forespørgsler på nye tiltag og der er ikke noget vi hellere vil end nye tiltag, men vi skal have en træner eller leder på plads inden vi kan sige ja og så selvfølgelig økonomi. Vi har fået henvendelse på blandt andet en skaterbane, bedre motionsrum og så på E-sport.
 
E-sport er meget interessant, det boomer i hele Danmark, ja hele verden. Vi har været på inspirationstur i TIF og mødt DGI’s konsulent for E-sport og interessen er ikke blevet mindre. Vi har en træner som står klar og vi har sendt den første ansøgning om midler til indkøb af maskiner.
Det er dog ikke en billig sport. Vi skal investere ca. 130.000 kroner i udstyr, men jeg er sikker på at vi kan få fat i børn som vi i dag ikke ser i idrætsforeningen. Børn som ikke er idrætsbørn, som ikke har lyst til fysisk holdsport, men alligevel søger et fællesskab. Og vi i AAIF skal være der for alle. Vi arbejder videre og håber på opbakning fra jer alle.
 
Vi har et rigtig godt samarbejde med vores halinspektør Kathrine og hendes ansatte. Det glæder os at Hallerne i år viser et godt resultat. Det smitter også af på os. Det betyder gode rammer til vores idrætsaktiviteter. Kort sagt kan vi ikke undvære Hallerne og Hallerne kan ikke undvære idrætsforeningen.
I Hallernes bestyrelse sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
 
Vi har stadig vores gode klublokale og kontor som vi holder alle vores møder i. Alle afdelinger afholder deres træner/leder møder, hovedledelsen holder alle deres møder og det er også der vi vil have E-sport.
Det bliver brugt flittigt og vi er meget glade for vores aftale med Hallerne om at det bliver stillet gratis til rådighed for os. Vi bruger Conventus til at booke lokalet i, samme system som vi bruger til alle vores medlemmer. Vi takker kommunen for at stille systemet til rådighed for alle os foreninger.
 
I 2017 havde vi næsten 900 medlemmer. Det er det samme som vi har haft de sidste mange år. Det bølger lidt mellem afdelingerne. Vi havde udfordringen i 2016 med skolereformen og vi var lidt nervøse for om det kunne ses på vores medlemstal. Men det kan det heldigvis ikke. Og vi kan se på den sæson som startede i efteråret at der er tilgang af medlemmer på flere hold.
 
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for der er mange gode historier om frivillige som gør et kæmpe stykke arbejde for vores medlemmer. Man bliver også glad af at læse beretningerne for man opdager hvor mange ting der sker ude i afdelingerne som man/jeg ikke ved så meget om. Hvis I læste dem, kunne det jo også være at I blev fristet til at prøve en ny idræt.
 
Sponsorudvalget har i 2017 sagt ja til alle ansøgninger. Vi har fortsat vores samarbejde med vores hovedsponsor Sportigan som vi har fået en aftale med i 3 år.
Når fodboldsæsonen starter udendørs, vil I se en masse nye flotte sponsorskilte på banen. De står lige nu i tørvejr og venter på solen.
Vi kommer snart rundt til alle og opdaterer vores kontrakter. Tag godt imod os. Vi er få frivillige i sponsorudvalget som gør et stort stykke arbejde.
 
Foruden alle de aktiviteter som jeg allerede har nævnt, har vi hvert år Carlsberg Sport Cup, Smasher Cup, Firma Volley, Firma Petanque, Petanque Bornholm og vi har æbleskivevognen som stiller op ved alle festlige lejligheder. Disse aktiviteter trækker rigtig mange mennesker til Aakirkeby og til Hallerne. Det kræver en masse frivillig hjælp og hatten af for de fine resultater I laver.
I 2017 var der en gruppe der arrangerede en Retro-fest i Aakirkeby. Det blev meget vellykket og jeg ved at det bliver gentaget i 2018. AAIF var med og bemandede et par boder og alt overskuddet gik til afdelingerne.
 
Lidt om os i ledelsen. Vi er stadig tre, vi arbejder fantastisk godt sammen, vi har det for det meste sjovt til vores møder og vi er hurtige til at tage beslutninger og vi er lige så hurtige til at lave beslutningerne om hvis det viser sig at de ikke er de rigtige.
I år er Jan på valg og han opstiller gerne igen. Vi har en vakant som næstformand, men vi føler os ikke ramt af at der en person mindre i ledelsen end der står i vedtægterne. Så hvis I er tilfredse, er vi tilfredse 😊
 
Vi vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, alle de frivillige som altid stiller op når vi spørger, alle medlemmer og ikke mindst alle vores træner/ledere.
Vi vil specielt takke SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget som er vores sparringspartnere i mangt og meget.
Vi er repræsenteret i mange råd, udvalg og foreninger og det er vigtigt at følge med i hvad der ’ude i verden’. Vi er stadig en af de store idrætsforeninger på Bornholm og det skal vi blive ved med at være. Netværket omkring os kan og skal bruges, så vi stadig kan være en idrætsforening med fremtid i .
 
Husk at melde jer ind i AAIF’s forældreforening, de eksisterer kun ved hjælp af kontingenter. Det koster 85 kr. og I kan melde jer ind på vores hjemmeside www.aaif.dk De penge hjælper mere end I aner.
 
Igen i år kom jeg for sent i gang med beretningen og mange siger at man arbejder bedst under pres.
Men vi har så mange ting der sker hvert år og så meget vi gerne vil fortælle, så nu har jeg lovet mig selv at jeg skal begynde allerede nu at skrive noter til næste års beretning 😊
 Vi vil at alt skal med og det kan ikke fortælles nok gange at vi har en forening hvor der er masser af ildsjæle som brænder for fællesskabet og som kun vil AAIF det godt. Tak for det og lad os få et fantastisk 2018.
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke personalet i Aakirkeby Hallerne for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillig e som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’
 
Der var ingen kommentarer til den fyldige beretning.
 
Sverre bad de fremmødte afdelingsledelser om at uddybe deres beretninger, som alle var lagt frem til gennemlæsning på bordene.
 
Ældre i Bevægelse ville gerne understrege, hvad der også står i beretningen, at der meget snart kommer til at mangle instruktører. De instruktører der er p.t. er, er alle tæt på eller over 80 år.
 
Der var ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2017 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2017 blev et pænt overskud på knap 90.000,- mod et budget på lige under 40.000,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4. Fremlæggelse af driftsbudget og kontingentsatser
Hovedledelsens vedtagne budget for 2018 blev gennemgået:
Der budgetteres med begrænset overskud på 10.000,- for 2018.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2018- 31. marts 2019:
Badminton  
Begynder 320
U11 – U13 550
U15 – U17 650
Seniorturnering mm 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
 
Fodbold  
Op til U8 410
U10 – U12 og U17 Piger 700
U17 Drenge 800
U19 Drenge 850
Damer 800
Fodbold for sjov 500
Motionister 700
Senior 1.200
 
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
Senior motionister 700
Senior 950
   
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 870
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 550
Senior Mix 750
Senior Turnering 1.000
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 140
   
Brug af motionsrum
P.t. lukket
 
   
Passivt medlemskab 150
 
5. Indkomne forslag:
Der er forslag om at valg af fanebærer og fanebærersuppleant udgår af vedtægterne. Forslaget blev vedtaget og pkt. 5 og pkt. 6 bliver fremover slettet fra dagsordenen.
6. Valg:
Valg af følgende:
1.                      Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                      Valg af næstformand for 2 år. Vakant
3.                      Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                      Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                      Valg af fanebærer - UDGÅR
6.                      Valg af fanebærersuppleant - UDGÅR
7.                      Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt


7. Repræsentanter til Aakirkeby Hallerne:
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
På valg i 2018:
Marian Lundh - genvalgt
Torben Munch - genvalgt
Jesper Munch Ipsen - genvalgt
Bjarne Nielsen - genvalgt
Mogens Sonne - genvalgt
Christina Mørup Sørensen - genvalgt
Henrik Eriksen - genvalgt
Benny Christensen - genvalgt
Sverre Severinsen - genvalgt
Jimmi Sonne – genvalgt
Steffen Hansen - ny
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Steffen Hansen
Blomsterfestfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8. Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Henrik Eriksen (tennis):
Han har i den forgangende sæson trådt til flere steder.  Er tennisformand, uden at spille så meget selv. Vi joker i tennis afdelingen med at han bedre kan lide at lave/klargøre tennisbaner end at spille tennis. Han sælger øl mm til dyrenes/bilernes dag., sælger lodsedler (eller køber dem selv..) Er med til at stå for æbleskiveboden, finde hjælper mm. Altid fuld af gode ideer. Samler gevinster ind til lodsedler. Er en del af loppeudvalget, kører ud og henter effekter. Han er altid positiv i sit virke som frivillig.
Har i mere end 30 år været med i smachercup, har i de sidste mange år stået i spidsen.
En mand vi godt kunne bruge lidt flere af i idrætsforeningen.
Henrik Eriksen kåres til Årets leder 2017
Årets ungdomsleder – Anders Andersen (fodbold):
Vi vil gerne indstille Anders Andersen til Årets Ungdomsleder pris:
Anders er en yderst vellidt mand i ÅIF/Midtbornholm Fodbold, hvor han med sit rolige og hyggelige gemyt hurtigt får god kontakt til de mennesker, han møder i klubben.
Anders træner i øjeblikket ÅIF/ Midtbornholm U12, hvor spillerne er rigtig glade for ham. Det vigtigste for Anders er, at børnene har det sjovt, når de kommer til fodbold, for når de er motiverede, er der gode vilkår for at udvikle sit fodboldspil. Både til kamp og træning smitter hans positive attitude af på spillerne. For Anders er det vigtigste ikke at vinde, men at give gode oplevelser til de børn, der vælger at spille I ÅIF/ Midtbornholm. Alle skal kunne være med i fællesskabet - både på og udenfor banen.
Udenfor banen vægtes fællesskab og kammeratskab nemlig rigtig højt. Her er Anders med til at arrangere fællesspisning og lignende arrangementer for spillerne. Noget som både spillere og forældre sætter stor pris på.
Anders er en rigtig ildsjæl, der gerne giver en ekstra hånd i klubben. Han hjælper gerne med praktiske opgaver, eksempelvis til børnestævner, og han var en stor arbejdskraft ved opførelsen af den nye multibane i Åkirkeby. Her brugte han rigtig mange frivillige timer!  Til daglig gør Anders ikke det store væsen af sig, men han er guld værd for os i ÅIF/Midtbornholm. En sådan kapacitet kan man nemt glemme at sætte pris på, da han bestemt ikke praler af sine evner og bedrifter.
Men vi vil gerne prale af at have Anders i klubben, og vi synes i den grad, at han fortjener at blive tildelt Ungdomsleder pris
J
Anders Andersen kåres til Årets ungdomsleder 2017.
Årets Aktive – Mai Kaas (Volleyball):
Volley vil gerne indstille Mai Kaas som årets aktive da hun nok er den der møder op næsten hver gang både til træning og de lokale motionsstævner. Og hun er den første til at udtrykke sin ærgrelse når træningen er aflyst. Så har hun også taget opgaven til sig med planlægning/indhentning af tilbud mm mht. beachbanen.
Mai Kaas kåres til Årets aktive 2017.
Æresmedlemmernes Pokal – Jesper Ipsen:
Æresmedlemmernes pokal uddeles til en eller flere personer som ikke nødvendigvis gør så stor væsen af sig selv, men som alligevel laver et stort stykke arbejde.
Han har i ca. 35 år siddet i fodboldledelsen, både som formand og nu som økonomimand. Han er en pålidelig mand og meget vellidt af alle i fodboldudvalget og sine holdkammerater på fodboldbanen.
Han har altid fået lavet det han er blevet bedt om, også selvom han har haft meget om ørerne, idet han til dagligt arbejder som revisor og i sin fritid er landmand.
Udover hans store engagement i fodboldledelsen, er han, trods sin ikke helt unge alder, stadigvæk meget aktiv på fodboldbanen. Her spiller han på Midtbornholms veteranhold, som han også er med til at samle og holde kørende.
I det seneste år har han været i den arbejdsgruppe, som har skaffet en multibane i Aakirkeby og brugt rigtig mange timer her med at få den lavet og alt arbejde bagefter. Her har han bidraget med gode idéer, praktisk hjælp og sit sædvanlige økonomiske overblik. Han giver også gerne en hjælpende hånd til diverse arrangementer i AaIF, eksempelvis når klubben afholder loppemarked.
Ligegyldigt hvor du møder ham, er humøret højt og smilet skruet på. Man skal dog ikke tage fejl af ham, da han også godt ved, hvornår det er tid til alvor.
Æresmedlemmerne tildeler denne pokal til Jesper Ipsen, for hans enorme engagement og arbejde for AaIF gennem flere årtier. Hvis alle var så aktive både på og udenfor banen, ville man aldrig mangle en hjælpende hånd.

Jesper Ipsen fik overrakt Æresmedlemmernes Pokal for 2017.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Steen Kongsmar: Der var ønske om at tage hånd om den vedtagne nedrivning af klubhuset. Steen + andre fra tennisafdelingen hjælper gerne til. Rudolfklubben har tilbudt deres hjælp til nedrivning. Målet er at huset skal væk og der skal gøre pænt i 2018.
Der fastsættes en dato til dette projekt snarest.
Der var ikke flere kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/4. april 2018
Årsberetning 2017 – Badminton
 
Det er tid til at se tilbage på badminton året 2017. Bornholm har i flere år oplevet en nedgang i medlemsantal, og som følge her af lavt deltager antal til stævner. Udviklingen har vendt i 2017 hos ungdommen, der har i 2017 været dobbelt så mange med til stævne i forhold til året før. Om det er Viktor Axelsen og Mathias Christiansen effekten vides ikke, men dejligt at se fyldte haller igen.
Vi har i Aaif haft et stabilt medlemstal blandt ungdommen, og håber at vi fremover vil have lettere ved at fast holde spillerne, når de har nogen at spille imod. Der har været stor tilmelding til diverse stævner, at udviklingen er positiv kunne bl.a. ses ved BM/LDM her var der i 2016 38 tilmeldte og i 2017 70 tilmeldte deltagere.
Vi har dog oplevet en nedgang blandt senior, her håber vi at der vil komme nye medlemmer i den kommende sæson.   
Senior Sæson 2016/2017. Vi er i Aaif seniorafdeling 9 medlemmer + 3-4 ungdomspillere og ca. 8 medlemmer i Nyvest. Hvilket er på grænsen, når der er skader og ferie samt nogle spillere træner kun 1 gang om ugen.
Samarbejdet går godt mellem Aaif og Nyvest. Vi træner i Aaif mandag kl. 19-21 og onsdag 19.30 i Nyvest. Vi har i år haft 2 hold med i holdturneringen, et i serie 3 og et i serie 4. Begge hold har haft gode kampe, men også haft store nederlag. Det dog ikke altid, at det er resultatet der er vigtigste. Begge hold ligger pt. sidst i hver deres rækker. Der er kun serie 3 og 4 på Bornholm.
Der blev igen i år afhold jule mixstævne før jul i Nyvest med efterfølgende hygge med mad. Samarbejdsudvalget med Nyvest består stadig af: Carsten Frederiksen og Jesper Pedersen 
Sæsonen afsluttes igen i år med klubmesterskaber og afslutningsfest. 
 Motionister 2016/2017.  Sæsonen har været god med fin tilslutning. Kun 1 bane meddelte, at de ikke kunne spille denne sæson, ellers er alle baner optaget af de samme spillere som sidste sæson, med enkelte udskiftninger på holdene. Den bane, der blev ledig var der venteliste til, så den var hurtigt besat. Alle baner er optaget om onsdagen. Med hensyn til fredagen har vi 2 ledige baner. De 2 baner blev i november måned optaget af flygtninge, men er igen ledige.
Med hensyn til aflysninger har det været en god sæson for badminton, der har kun været et par onsdage vi ikke har kunnet spille pga. alternativ udlejning. 
Ungdom. Det første stævne i 2017 var DGI´s udtagelses stævne den 22. januar, vi havde her 9 spillere med. Alle deltagere fik mulighed for at deltage i Landsmesterskaberne, 8 spillere tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til Landsmesterskaberne i marts. 5. februar 2017 blev der afviklet singlestævne i Hasle her havde vi 13 deltagere med.
Sæsonen 2016/2017 blev afsluttet med klubmesterskab og afslutning lørdag den. 8. april, hvor 28 spillere deltog. Der blev i alt spillet 83 kampe på tid. Der var fin opbakning også fra forældre. Der blev afsluttet i cafeteriet med kage og præmie overrækkelse.
Familiebadminton. Familiebadminton har været en stor succes i denne sæson, vi har næsten hver lørdag haft alle baner besat. Det er forældre, der kommer og spiller med deres børn, og det er jo derfor, vi oprettede denne aktivitet. Det er dejligt, at der bliver gjort brug af tilbuddet, og børn og forældre kan foretage sig noget sammen, og børnene kan vise deres forældre hvad de har lært.
Der har været problemer flere lørdage med dobbeltbooking af hal A, sidst i lørdag den. 3. marts. Det er ikke sjovt at stå med en masse børn, der ikke kan spille, det er rigtig øv.
Sæsonen 2017/2018 startede op den 28. august 2017. Sæsonens første stævne var opstart stævnet den 1. oktober, der de sidste 2 år er blevet aflyst. Vi havde 11 deltagere med til stævnet i Nexø, her tydede det allerede på en god sæson. Derefter fulgte vores egen Smachercup i efterårsferien for U13-U19. Herefter fulgte BM/LDM den 12. november, hvor vi havde 16 spillere med. Vi fik 5 Bornholms mesterskaber med hjem til Aaif. Weekenden efter den 19. november blev der afholdt singlestævne i Hasle, denne gang med deltagelse af 23 spillere fra Aaif. I december blev der for første gang i mange år afholdt et double/mix stævne. Lidt som afløsning for holdturneringen. Der var god tilslutning til turneringen med 44 deltagere, hvoraf de 14 kom fra Aaif. 2017 blev afsluttet med en single juleturnering den 27. december, denne gang med deltagelse af 18 spillere fra Aaif.   
2017 blev året hvor Badminton Bornholm blev lagt sammen med DGI Bornholm, som følge af bestyrelsen i Badminton Bornholm stoppede efter mange års arbejde.
Der skal for udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores trænere og holdledere for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med oprydning ved smachercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton. Der er til den kommende sæson kommet 2 nye med i udvalget Diana Pedersen og Anja Munch – dejligt med nye kræfter. Tak skal til Marianne Hansen der stopper i udvalget, for hendes arbejde som træner og udvalgsmedlem.
 
Årsberetning 2017 - Gymnastik & Dans
Vi har i år 3 børnehold, 1 voksenhold og 2 dansehold.
Vi har fået mange nye unge gymnaster. Holdene Tonseholdet og SpringMix bugner af glade børn i alderen 4-10 år. Specielt SpringMix er vokset og det glæder os meget. Forældre/børn holdet har kørt fint i år med både bedsteforældre og forældre. Det er sjovt når det er et mix og børnene elsker når de voksne skal gøre det samme som dem.
Vi har 3 voksen hold – Dans begynder, Dans øvede og CrossGym
Danserne har 2 trofaste instruktører, ægteparret Hessellund, som hvert år får flere og flere deltagere. De danser på Hans Rømers Skolen i festsalen, et lokale de er meget tilfredse med. Hos Laila og Jens er der altid glade smil og god musik.
CrossGym træner også på Hans Rømer Skolen om mandagen og så har de fået en tid i Hal B om torsdagen. Mange voksne har fundet ud af at CrossGym er sjovt og udfordrende og for alle aldre. Holdet vokser for hvert år.
Antallet af gymnaster og dansere er stigende igen og det er vi meget glade for.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører for den store indsats – uden jer, ingen Gymnastik og Dans.
Endvidere en stor tak til Forældre foreningen og Hallerne for is og sodavand til vores gymnastikopvisning og forældreforeningen for at støtte gymnastik overnatningen i Nyvest.

Årsberetning 2017 – Fodbold
Fodboldafdelingen har haft en lille medlemsfremgang i sæson 2016/2017 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 12 hold på ungdomssiden for både piger og drenge og på seniorsiden er der tilmeldt 3 herrehold, 1 damehold og 1 veteranhold og vi har et hold fodbold for sjov – voksne mænd kan også drible for diabetes og hjerte sygdomme og vi er med i et børnehave projekt
Alle hold er placeret flot i deres rækker og vi har nogle glade børn og unge der træner og spiller kampe med smil på læben.
Fodboldafdelingen har afholdt Fætter BR-stævne for de yngste med 25 – 30 hold.
Derudover har fodboldafdelingen afholdt Carlsberg Cup med 30 hold og ungdomsafslutning med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre der altid stiller op.
 
2017 blev endnu et fantastisk år for herresenior. I juni genvandt 1.holdet bornholmsmesterskabet efter en nervepirrende finale på Aakirkeby Stadion mod Nexø. En fantastisk aften med mange tilskuere. I den bornholmske pokalturnering blev det desværre kun til en kamp, da holdet tabte til Nexø efter en meget flot indsats. 2. holdet vandt suverænt serie 1 og sluttede af med en kæmpesejr ude mod Knudsker. Desværre har det i efteråret været sværere at samle 2. holdet. Vi håber, at 2018 kan give vores 2. hold nyt liv.
Vi er utrolig glade for stadig at have tilknyttet en stor trænerkapacitet som Tom Wridt. Sammen med assistenten Steffen Hansen er de hovedårsagen til, at Midtbornholm stadig er et attraktivt sted at spille fodbold, og vi formår at fastholde vores unge, dygtige spillere. Det bliver spændende at se, om vi kan få de næste årgange til at følge op på succesen. Pt. fører klubbens førstehold bornholmsserien efter et flot efterår.

Årsberetning 2017 – Håndbold
Året 2017 blev det år, hvor vi måtte se i øjnene, at der skulle skiftes taktik hvis vi ville have en afdeling med en masse
glade håndbold børn op og stå igen.
Det var et år hvor vi i bestyrelsen sagde farvel til Lotte som valgte at trække sig, efter et langt sejt træk i afdelingen.
Men det blev også et år hvor vi fik sat en ny dagsorden, et nyt mål og fik genoplivet en hensunket kæmpe.
 
Lotte har i mange år trukket et enormt stort læs for håndboldafdelingen, og med sin store viden, administrativ arbejdsiver, sans for omhu og punktlighed, blev det et stort savn da hun ved generalforsamlingen i 2017 valgte at trække sig. Bestyrelsen forsøger nu at lukke det store hul, og selvom vi mener at have godt styr på det, må vi erkende at vi mangler Lottes store erfaring og evne til at holde styr på alt det administrative der også følger med bestyrelsesarbejdet. Men øvelse før mester
I sæsonen 16/17 kunne vi stille et enkelt hold i U8, samt et senior mix hold. Derudover var der træning for de allermindste på Små hænder. Men ellers var det på klubbasis en meget sørgelig sæson.
Vi leverede spillere til Team Bornholms U14 og U16 piger, men formåede ikke at stille med egne hold i de rækker. U16 pigerne stillede dog et hold sammen med Nexø.
I både 16/17 sæsonen og i 17/18 sæsonen har vi støttet NH´s seniordame hold med et par spillere i hver sæson.
 
Bestyrelsen gik med den sørgelige hold tilmelding for sæsonen 16/17 i tænkeboks, for at finde en mulig løsning på at få afdelingen på rette kurs igen. Det blev hurtigt besluttet at starte helt forfra med genopbygningen af en stor medlemsskare, en genopbygning af nye hold i de små årgange, fremfor at finde flere u14 og u16 spillere.
Vores hensigt var at starte med at bygge op nede fra de yngste årgange, og allerhelst fra børnehavealderen.  Vi meldte os til ”håndboldkaravanen” et årligt tilbagevendende tilbud fra Håndbold Region Øst. Der blev sendt indbydelser ud til Aaker og Davidsskolen, og Aakerskole takkede ja til at 4 årgange og i alt 8 klasser deltog.
 Vi ville også gerne have tilbudt det til børnehaverne, men blev bremset af HRØ der arbejdede med andre planer for netop den målgruppe. Så selvom hensigten egentlig var en yngre årgang, er vi startet med genopbygningen fra U 10
 
Ved de første par træninger kom der 5-6 børn, ikke helt nok, men trods alt en start. Ved en masse lobbyisme samt kage til træning er det lykkedes os at få 18 børn til træning på u10.  Ikke mange af dem har spillet før, så vi er helt tilbage ved basic øvelser. Men vi griner og har det sjov, også selvom vi taber kampene om søndagen.
Vores U 8/små hænder har også haft succes. Efter et par smalle år med ikke så mange børn, er det også her lykkedes at få fat i nogle flere, og vi er nu oppe på 14 her.  De har lidt mere succes til deres kampe hvor det tit kan gå hjem som vindere.
Vores senior mix hold er desværre stoppet, men vi sender stadig spillere videre til Team Bornholm.
 
Med så mange nye spillere, besluttede bestyrelsen at skifte en del af vores gamle materiel ud, som bar præg af mange års slid og brug.
Vi har nu fået en ny materielpark som vores trænere og spillere nyder at gøre brug af.
På trænersiden har vi benyttet os af en af vores dygtige Ung-senior spillere fra Team NH, samt fire u14 spillere fra Team Bornholm holdet.  Det er alle gået til opgaven med stor glæde og velvilje.  Dejligt at de vil deltage i trænerjobbet, og forhåbentlig på lang sigt give nogle af de gode oplevelser de selv har fået tilbage igen.
 
Udover håndbold-karavanen, har håndbold deltaget i Retrofesten hvor vi havde en kastebod, vi har hjulpet til ved børnedisco som blev afholdt sammen med fodbold, samt været på inspirationstur til København, hvor vi på sidelinjen så hvordan et Håndbold Beach stævne blev afviklet. Målet er selvfølgelig at få stablet sådan et stævne op på Bornholm.
 
Årsberetning 2017 – Petanque
Så er der igen gået et år, og vi kan se tilbage på et sportsligt år der er gået nogenlunde som forventet.
I sommerturneringen 2017 blev AAIF 1 nr. 1 og AAIF 2 blev nr. 3, men det var en spændende afslutning på A-rækken, hvor 4 hold hver havde 16 point til slut, så det var scoren der afgjorde placeringen i A-rækken. Mere spændende kunne det ikke være. Tillykke til dem.
I B-rækken hvor vi havde 4 hold med må 3. og 6. holdet rykke ned i C-rækken.
Da AAIF 1 vandt A-rækken var de i Flensborg til Landsmesterskab, hvor de spillede sig til en 4. plads ud af 14 hold, det var rigtig flot. Holdet bestod af Merete, Pernille, Lotte, Jan, Ole og Erhardt.
 
Firmapetanque med 14 tilmeldte hold, blev som altid en hyggelig dag. Vi kunne så godt ønske, at der kom nogle flere hold med.
LDM for triple gik godt for Runa, Ejvind og Günter, de blev nr. 2.
Petanque Bornholm gik rigtig godt igen, og planlægningen og afholdelse af stævnet var en fornøjelse. Med det faste team vi efterhånden har fået op og stå, gik det fantastisk, alle involverede til Petanque Bornholm skal have en stor ros og tak. Vores samarbejdspartnere Team Bornholm og Inger Kjersgaard skal have stor tak fra os i AAIF petanque. Placeringsmæssigt gik det godt for AAIF, hvor Aase og Ole blev nr. 5, Nadja og Polle nr. 9, og Eva og Erik nr. 10. Tre hold i top 10. Tillykke.
Til Landsstævnet i Aalborg var vi 6 spillere med til nogle gode dage.
Kirsten V. var på det sekstete hold der vandt guld, og Jan K. var på det sekstete hold der vandt bronze. Tillykke til dem.
For første gang blev der i 2017 afholdt en vinterturnering for 4. mandshold i samarbejde med DGI. Der blev spillet på de indendørsbaner i Sose. Det gik over al forventning, med 16 tilmeldte hold, hvor vi var så venlige at vinde mesterskabet til AAIF. AAIF´s 4. mands hold der vandt, var Nadja, Kirsten V. Lisbeth og Mogens.
I DPF-turneringen var det nedtur for AAIF, der blev nr. 7 ud af 8 hold, og dermed måtte rykke ned.
AAIF 2 klarede sig godt, og blev nr. 3 med samme point som nr. 2 ud af 7 hold.
I 2017 forsøgte udvalget at skaffe nogle penge til renovering af Toiletbygningen, men det mislykkedes, så vi må bare forsøge igen i 2018.
Medlemsmæssigt går det rigtig godt, der er kommet flere nye medlemmer til, så vi nu er oppe på 64 medlemmer. Og så satser vi på at alle fortsat kan holde den gode stemning vi har i vores klub.
Ejvind P. skal have en stor tak og megen ros for sit store arbejde med vores hjemmeside, som også bruges af alle andre klubber på øen.
Til slut tak til det øvrige udvalg for året der er gået, med håb om godt samarbejde i 2018.

Årsberetning 2017 – Svømning
Aaif Svømning har i denne sæson, for første gang måttet lukke et hold. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Der var ikke tilmeldinger nok til holdet for øvede. De to øvrige hold har kørt, som de plejer. Seniorsvømning kører med en meget trofast gruppe af medlemmer, men selvfølgelig kunne vi godt tænke os, at der kom nogle flere nye til. 
På vores hold for vandtilvænning, begyndere og letøvede har vi fastholdt vores medlemstal. Der er igen i år rigtig mange nye medlemmer, og det er rigtig dejligt.
Sæsonen har været præget af, at vi har manglet en træner. Tidspunktet gør, at de trænere, der går i gymnasiet desværre ikke kan nå frem. Vi har ligeledes været præget af, at det har været meget svært at få forældreopbakning i år, og ud over, at der har manglet hjælp i vandet, så har vi måtte trække rigtig hårdt på den lille gruppe af forældre, der trofast har stillet op for børnene. Vi kan ikke takke nok for, at de trofast har stillet op. Det kan ikke lade sig gøre uden den hjælp i omklædningsrummene og i vandet. Vi har også heldigvis rigtig gode hjælpetrænere, men her gælder det også, at de færreste kan nå frem på grund af deres skole, og derfor er det ikke muligt at få mere hjælp fra de unge. Det positive ved, at det er de samme forældre hver gang, er, at børnene får et tæt forhold til dem, og det giver selvfølgelig en vis ro.
Udover Christina har vi haft Georg som træner og Mathias, Rosa, Susanna og Sabrina som hjælpetrænere. Også tak til jer.
 
Årsberetning 2017 – Tennis
Baneklargøringen har altid været er en stor opgave for vores lille afdeling, men efterhånden er det blevet væsentlig nemmere. Vores fejemaskine til at skrabe det brugte grus af hjælper meget på den hårdeste del af arbejdet. Det har de tidligere år været gjort med håndkraft og skrabere. En tung og langvarig arbejdsproces, som nu er gjort væsentlig lettere. Og da ”det arbejdende folk” mødte godt op når der blev kaldt til forårsklargøring, så gik det helt godt i 2017. (Vi var også begunstiget af godt vejr). Jeg håber på at alt klapper lige så godt når vi når til forårets strabadser igen. Men der bliver stadig spillet for lidt tennis på banerne, så udfordringen er stadig at få endnu mere gang i klublivet med træning, leg og små hygge stævner. Vi havde igen i 2017 begge baner i flot stand, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Så hvis du endnu ikke har besluttet dig for at genoptage eller prøve drømmen om at spille tennis, så er det i år at du skal få det gjort, vi glæder os til at tage godt imod dig.
 
Vel mødt på tennisbanerne
 
Årsberetning 2017 – Volleyball
I foråret deltog vi i DGI’s Landsmesterskab for ungdom i Vejen hvor holdet blev nr. 2 i den bedste række. Ellers blev det ”kun” til de lokale motionsstævner på Bornholm, under DGI.
Samtidig arbejdede Chano på at få klubben med i en sjællandsturnering under SVBK og vi fik en indplacering i Danmarksserien – Sjælland – som er sidste skridt før 2. Divisions rækkerne. Holdet primært bestående af ungdomsspillerne klarede sig i efterårssæsonen ganske hæderligt, men selvom kampene var meget tætte og de kunne gå begge veje, så lod sejrene sig vente. Det resulterede i at forårssæsonen går med kvalifikationsspil for ikke at rykke ned i serie 1.
I foråret afholdt klubben for 2. Gang Firmavolley i Aakirkebyhallerne. Det var et vellykket stævne med en bred repræsentation af øens firmaer. For første gang forsøgte vi at arrangere fælles aftenspisning med lidt musik og hygge. Desværre var der ikke mange som valgte at være med til det, men for dem der gjorde, var det hyggeligt og vi prøver samme setup i 2018 og håber på større tilslutning.
Sidst på foråret 2017/først på sommeren, valgte Svend Erik at træde af som formand og Chano blev valgt ind som ny midlertidig/fungerende formand og sammen med ham en ny bestyrelse.
I efteråret fik vi den dejlige nyhed, at foreningen har fået støtte fra en pulje til anlægning af en beachbane i samarbejde med håndbold. Arbejdet er trukket lidt ud, da vejret i efteråret ikke har været med os når vi skal have kørt ca. 420 tons sand på. Da frosten satte ind i februar rykkede vi for at komme i gang og vi fik skrabet toplaget af og lavet volde, men så satte sneen en stoppe for den videre proces med den store mængde sand.
Med stor bedrøvelse måtte vi sige farvel til Svend kort før jul – Han er savnet og sammen med ham, hans store viden og drive både i afdelingen og foreningen. Æret være hans minde.
I februar 2018 arrangerede afdelingen et dommerkursus/regelkursus for volleyball spillere fra hele øen. Kurset blev afviklet med stor succes over en weekend og afsluttet med praktisk dommervirke ved et af DGI’s motionsstævner om søndagen.
Ved afdelingens generalforsamling i februar valgte medlemmerne at genvælge Chano som formand, Joachim Munch som næstformand, Patrick Noer som Kasserer og Mai Kaas som Bestyrelsesmedlem.
Fremtiden (2018):
Afdelingen fortsætter med at deltage i sjællandsturneringen og forsøger at udbrede kendskabet til volleyball. Missionen er at få flere til at have lyst til at spille volleyball på Bornholm. Derfor prøver vi at arrangere (det er stadig i planlægningsfasen) et større stævne i sensommeren med deltagere udefra. Vores tanke er at hvis der sker nogle ting, kan det tiltrække nye mennesker.

Årsberetning 2017 - Ældre i Bevægelse
 
Ved årsskiftet 2017/18 har der i den forgangne år deltaget 136 medlemmer i Ældre i Bevægelses aktiviteter. På seniormotionsholdet har der deltaget 77 medlemmer og 59 medlemmer på stolemotionsholdet. 
I forhold til tidligere år, har vi på seniormotionsholdet i det forgangne år mistet en del medlemmer, hvor stolemotionen til gengæld har fået rigtig mange ”nye medlemmer”, hvilket dog er en sandhed med modifikation, for mange af de ”nye medlemmer”, har tidligere deltaget på seniormotionsholdet og efterfølgende flyttet over på stolemotionsholdet.  Det er der faktisk flere årsager til. Nogle har nået en alder, hvor det for eksempel kan være svært at komme ned og ligge eller sidde på måtten ved de styrkeprægede øvelser, og øvelserne er måske også blevet for belastende at gennemføre. Nogle har måske på grund af sygdom/skader ikke kunne magte, at starte på seniormotionsholdet, og derfor valgt at deltage på stolemotionsholdet i en periode.
Men der er heller ingen tvivl om, at skiftet af instruktør i perioden fra september 2016 til april 2017 har været en medvirkende årsag til, at nogle har foretrukket stolemotionen frem for seniormotionen. For såvel øvelsesvalg som musik var noget anderledes, end det deltagerne tidligere har oplevet, og som bekendt er de fleste ældre ikke lige så forandringsparate, som man er det som yngre. 
Forårssæsonen:
Tirsdag den 3. januar startede vi på forårssæsonen med Aase som instruktør for seniormotionsholdet, og det var hun også de 2 efterfølgende tirsdage, idet Marianne var rejst sydpå i 3 uger. Som så ofte før, var tilslutningen ikke særlig stor, hverken på senior- eller stolemotionsholdet de første par træningspas. Heldigvis dukkede der flere medlemmer op de efterfølgende gange.  Især på stolemotionsholdet var tilslutningen stor, og tilgangen på stolemotionsholdet fortsatte faktisk lige til forårssæsonen sluttede. Tirsdag den 25. april var sidste gang, at der var træning i forårssæsonen. Efter formiddagens stole- og seniormotion var der socialt samvær i hallens café, idet begge mødelokalerne var optaget. Godt 70 medlemmer deltog i en rigtig hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød – og ikke at forglemme – fællessang og stoledans, som Benny som sædvanligt stod for.
Da det også var sidste gang, at Marianne Riis stod som instruktør for motionen af seniormotionsholdet, fik hun en varm tak og nogle flasker vin, fordi hun havde stillet sig til rådighed som instruktør i de 2 perioder, hvor Benny ikke kunne varetage opgaven. Hvis Marianne ikke havde påtaget sig opgaven, havde Ældre i Bevægelse ikke haft seniormotion i nævnte perioder.
 
Efterårssæsonen:
Som i de foregående år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent hus” i hallens mødelokaler. Men på grund af Bennys fravær (fødselsdag) den første tirsdag i september, og at hallens mødelokaler samt caféen var optaget den efterfølgende tirsdag, fik vi først afviklet ”Åbent hus” tirsdag den 19. september, og starten på motionstræningen tirsdag den 26. september. Altså 14 dage senere end den sædvanlige start på efterårssæsonen.
Som sædvanligt havde vi en rimelig stor annonce i ”Rytterknægten”, og vi havde ophængt plakater på biblioteket, håndkøbsudsalget, datastuen og de større forretninger i Aakirkeby og Pedersker.
 I lighed med de foregående år, var der pæn tilslutning til arrangementet, og en hel del nye ansigter dukkede op.
 Den første gang der var motionstræning, var der rigtig god tilslutning til såvel seniormotionen som stolemotionen. De efterfølgende måneder dukkede der stadig nye medlemmer op både til seniormotionen og stolemotionen, og som det fremgår af årsberetningens indledning, landede vi på 136 medlemmer ved årsskiftet 2017/18.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med et fælles julearrangement i hallens mødelokaler tirsdag den 12. december, hvor cirka 80 af vores medlemmer deltog. Traditionen tro stod den på kaffe eller te samt sigtebrød med ost og/eller rullepølse. Og så blev der selvfølgelig sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet) samt sunget et par salmer.
 
25-års Jubilæum:
Ældre i Bevægelse blev stiftet i september 1992. Det var 25 år siden i efteråret 2017. Jubilæet blev markeret ved et mindre arrangement tirsdag den 24. oktober, hvor afdelingens medlemmer var inviteret til et traktement bestående af frikadeller og kartoffelsalat samt en flaske øl, vand eller et glas rødvin i hallens café. Der blev holdt et par taler og udleveret en sang til de 73 medlemmer, som havde tilmeldt sig arrangementet. Sangen var skrevet af afdelingens bestyrelse. En rigtig hyggelig og festlig markering af Ældre i Bevægelses første 25 år i Aakirkeby Idrætsforening.
 
Traveture og fællesspisning:
Der blev i 2017 arrangeret og afviklet 7 traveture forskellige steder på øen, hvilket er det samme antal ture, som i de foregående år. Der har deltaget fra 15 til 25 personer hver gang. Det er godt nok ikke den store tilslutning, som vi oplevede for en halv snes år siden, men til gengæld er det en trofast lille skare, der møder op stort set hver gang, og som alle er meget glade for at deltage på vores ture, der altid afsluttes med hyggeligt samvær i det fri - hvis ellers vejret tillader det, hvor vi fortærer vores medbragte frokost og drikkevarer samt kaffe.
Til gengæld er der god tilslutning til vores månedlige fællesspisning, som stadig må betegnes som en succes, og som vi nødig vil være foruden, hvilket ikke er så mærkeligt, da der altid bliver serveret menuer, som både er lækre og til en rimelig pris!
 
Afslutning:
Det er jo ingen hemmelighed, at alle vores instruktører er i livets sene efterår, og når vi starter efterårssæsonen 2018, så har samtlige instruktører passeret de 80 år, og de små skavanker er begyndt at melde sig. Endnu er det kun i småtingsafdelingen, men med alle de år instruktørerne har på bagen, er chancen rimelig stor for, at man kan løbe ind i alvorlige aldersrelaterede sygdomme eller skader. Ældre i Bevægelse står i dag i den situation, at vi overhovedet ikke har nogle potentielle emner som instruktører, der i givet fald kan tage over. Og det gælder både for stolemotionen, men især for seniormotionens vedkommende, hvor instruktører på ø-plan er en mangelvare.
Det vil være ærgerligt – både for vores medlemmer og ikke mindst for foreningen – hvis Aakirkeby Idrætsforenings seniormotion må stoppe på grund af mangel på instruktører.
Som afslutning på min beretning, vil jeg takke såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmerne for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores mange medlemmer.
Der skal også lyde en varm tak til hallens personale, som altid står parate til at hjælpe os med klargøring af musikanlæg, headphone m.m., når vi har brug for det.   Rigtig mange tak for det !