Referat af generalforsamling 2018


1. Valg af dirigent og stemmetællere
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jesper Ipsen blev valgt.
Der var 25 stemmeberettigede fremmødt.
2. Ledelsens beretning
Marian startede ledelsens beretning med at holde et øjebliks stilhed for Svend, som vi på tragisk vis mistede i efteråret.
Årets beretning vil fortælle om en aktiv forening, godt fællesskab og en god økonomi. Alle tre dele er nødvendige for at vi skal trives som frivillige og for at det skal være sjovt at komme i Aakirkeby Idrætsforening, både som medlem, træner og ledelse.
 
I 2017 har vi oplevet både sorg og glæde. Det er sådan livet er, det er svært at komme videre, men det løfter også sløret for at der er andre veje og muligheder. Vi har blandt andet oplevet at nogle unge mennesker i volley afdelingen lige pludselig stepper op og tager ansvar både for vores ny beachvolley bane og for vores lopper, begge dele som jeg vil komme ind på senere. At vende en tragedie til positivitet og glæde er stort og berigende.
Af glæder har vi blandt andet fået en funklende ny og moderne multibane som stod færdig i foråret. Stor indvielse med fest og farver. Mange har brugt den i løbet af året og fordi der er lys på banen, kan den bruges hele året rundt og det bliver den. Vi har været forskånet for uregelmæssig brug og er glade for at Tom har sin daglige gang forbi og tjekker at alt er ok. Godt gået af holdet bag multibanen som alle kommer fra vores fodboldafdeling.
 
Vi har igen i 2017 fået vores økonomi til at hænge sammen ved at AAIF’s frivillige har tilbudt deres arbejdskraft til at vande blomster i byen, sætte plakater op på alle søjlerne, bagt og solgt æbleskiver, været P-vagt for dronningen, samlet skrald efter Wonder festiwall, solgt lodsedler, samlet og solgt lopper og meget andet som alt giver plads til at vores afdelinger kan få deres budgetønsker opfyldt.
Og det er vigtigt! Vi bidrager alle til en fælles kasse som alle afdelinger får glæde af. Og vi gør det gerne, men vi havde hellere holdt en masse store sports events som vi kunne tjene penge på. Dette er sagt med et smil og en forståelse af at en idrætsforening som vores er så meget mere end idræt og rummer mange forskellige spændende mennesker.
 
Den 31. oktober afholdt vi et møde her i Aakirkeby Hallerne sammen med Bytinget og alle øvrige foreninger i Aakirkeby. Det var et informationsmøde for byens nye bornholmere, også kaldet flygtninge. Mødet skulle fortælle hvad byens foreninger kunne tilbyde og selvfølgelig skulle vi prøve at kapre nye kunder i butikken. Vi fra AAIF mødte talstærkt op, havde både fane og bolde med og da mange af vores flygtninge er unge mænd var det ikke svært at tiltrække deres opmærksomhed. Mødet resulterede i at vi fik 16 nye fodboldspillere, 3 volleyballspillere, 6 nye badmintonspillere og nogle børn på vores gymnastikhold. Kæmpe succes. Ud af de 59 flygtninge som er registreret i Aakirkeby og omegn, fik vi aktiveret mindst 25 af dem.
Hver tirsdag og torsdag aften spiller de fodbold i Hal B. Skønne glade mennesker med masser af energi.
Hvorfor vi kunne tiltrække så mange er også med et stort skulderklap til DGI. De har en pulje som hedder Foreningsliv for Alle som vi søgte og fik tilskud til alles kontingent.
Nu gælder det om at fastholde og motivere dem til at forstå vores foreningsliv.
 
Fremover kan vi bruge kommunens fritidspas ordning, som kan søges af alle børn og unge men som noget nyt også af mindre bemidlede voksne og det er en rigtig god ændring.
Husk at alle kan søge fritidspas som betyder at man kan få økonomisk hjælp til kontingenter. Det er vigtigt at være med i fællesskab og det bør alle have mulighed for.
 
I 2016 fik vi efter kommunevalget et nyt fritidsudvalg som i dag hedder Job-, Udvikling- og Fritidsudvalg med Maria Fromseier Kjærgaard i spidsen. Vi ønsker alt godt for det nye udvalg og ser frem til fremtidigt samarbejde.
 
I maj måned søgte vi BRK om tilskud til en beachbane som kunne bruges til både volley og håndbold. Det har været et stort ønske i volleyafdelingen at få en beachbane, som de kunne bruge om sommeren. De gik sammen med håndboldafdelingen og fandt ud af at den gamle indhegnede tennisbane kunne bruges.
I efteråret fik vi svar og vi har fået bevilget kr. 71.500 til en etablering af banen. En gruppe fra volley og håndbold gik sammen og begyndte planlægningen. Da vi på det tidspunkt var nået ind i det våde efterår, var der ikke så meget praktisk der kunne gøres og vi besluttede at vente til foråret. Arbejdet er startet og vi venter på tørt underlag til transport af blandt andet sand. Målet er at åbne banen så den kan bruges i sommer.
Vi ønsker af BRK at få trimmet træerne rundt om banen så der kommer lidt mere lys. Det må gerne være deres lille ekstra gave til os.
Det bliver en bane som alle kan bruge. Den er indhegnet men ikke låst, så hvis man har lyst til at spille volley eller håndbold på sand er man velkommen selvom man ikke er medlem i AAIF.
De unge ildsjæle fra volleyafdelingen står for al planlægning, indkøb og udførelse. Vi glæder os til at se resultatet.
 
Foråret 2017 blev vi kontaktet af Per Bjerregaard fra Brøndby Fodbold. Han har et projekt som hedder Asylligaen. Det går ud på at asylsøgere på de forskellige centre rundt omkring i Danmark skal spille mod hinanden, få lidt aktivitet ind i deres hverdag og samtidig lære lidt om os og vores foreninger. Vi deltog i foråret og lånte to trænere fra fodboldafdelingen. ’Vores’ hold kom videre og spillede også et par kampe på Brøndby Stadion.
 
Som en stor overraskelse for de fleste vandt Mols-linjen færgeudbuddet til Bornholm med start 1. september 2018 og 10 år frem.
Idrætten på Bornholm har nydt godt af Færgen og dens rundhåndede måde at sponsere os på igennem mange år og vi er meget spændte på hvad der sker. Bornholms Idrætsråd forhandler lige nu sammen med DGI og DBU om fordelagtige priser til idrætten på Bornholm. Vi krydser fingre for at der kommer en spiselig løsning for os alle.
 
Vi har et godt samarbejde med DGI og er specielt glade for at de har de pengepuljer som vi kan søge penge i. Det har gjort en kæmpe forskel for en masse mennesker i Aakirkeby i 2017.
 
Bornholms Idrætsråd som er rådet for alle idrætsforeningerne på Bornholm. De kan hjælpe med kontakten mellem BRK og den enkelte forening eller hjælpe med specifikke idrætsrelaterede problemer. Fremtiden byder blandt andet på en ny idrætspolitik, hvor oplægget kommer fra Idrætsrådet. Jeg sidder i Idrætsrådet og er glad for den post. For mig betyder det at jeg kan hjælpe med at det idrætslige bliver mere spiseligt for de politikere som sidder i udvalget og få dem til at forstå både små og store foreningers udfordringer.
BIR har haft et par gode foredragsaftener, først med Jason Watt og i sidste uge en aften med Fremtidens idræt på Bornholm. Alle er velkomne til disse arrangementer. Så kig efter dem i pressen og kom og bliv inspireret næste gang.
 
Idrættens Videns- og kompetenceråd, som er et råd nedsat af politikerne til at råde og guide Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget fungerer stadig ikke optimalt. Jeg har stadig en plads i rådet og håber at der bliver noget positivt at sige om det i næste beretning.
 
Husk at bruge vores hjemmeside og vores facebook side. Vi prøver at opdatere den hele tiden. Hjemmesiden kan bruges som et opslagsværk og vores facebook side lægger vi arrangementer, billeder og andet som afdelingerne ønsker.
 
Vores loppemarked og vores lodseddelsalg er stadig den største indtægtskilde næst efter kontingenter.
Året loppemarked blev holdt den første søndag i juli og vi blev igen væltet af alle som kom og købte, både ved boderne men også ved auktionen. Vi bruger hele året på at samle effekter ind fra hele øen. Vi tømmer dødsboer, henter møbler og kasser med køkkengrej som folk ikke længere kan bruge. Vi henter alt og det gælder om ikke at være kritisk, både for den som giver og vi som modtager, for vi bliver alle overraskede over hvad der kan sælges.
I ugerne op til loppemarkedet sælger vi også 2000 stk lodsedler og sammenlagt for lodsedler og loppemarked fik vi godt 50.000 kroner i kassen.
Vores auktion gav lidt bedre end året før og det kan helt sikkert tilskrives vores rutinerede auktionarius Kjeld Pedersen, som er god til at få folk til at byde.
Tusind tak til alle hjælpere, alle der har båret, slæbt, kørt, svedt og solgt for at få dette store arrangement til at fungere.
Vi mangler et afleveringssted i Aakirkeby, hvor man kan aflevere småting, så hvis I ved en tom garage et sted, så sig gerne til.
 
Vi solgte også en omgang lodsedler lige før jul. Vi kalder det vores event-lodsedler, fordi man kan vinde entrebilletter og oplevelser. Vi solgte 2000 lodsedler og trak præmierne lige før jul.
Vores lodsedler er populære og ikke svære at sælge, men alligevel er der en afdeling hos os som jeg vil fremhæve, som trækker et stort læs. Vores fodboldafdeling sælger 800 stk hver gang af de 2000 uden vrøvl. I har sikkert oplevet børnene der står udenfor Brugsen og Netto og ikke lader jer komme forbi uden at I har købt en lodseddel. Det er fodboldmedlemmer, så husk altid at have en 10’er løst i lommen.
 
I 2017 vandede afdelingerne på skift sommerblomsterne rundt om på Torvet. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen. Vi havde også ansvaret for at de ca. 20 plakatsøjler fik nye plakater på, en gang om ugen, hele sommersæsonen. Det er SYTE der betaler os for det og vi er meget glade for det ekstra tilskud til foreningen.
 
Første fredag i august arrangerede vi Aakirkeby Løbet. Samme aften har SYTE deres Late Night arrangement, med længe åbent i butikkerne og musik og mad på Torvet. Det er et populært løb. Først for børnene og siden for de voksne. Der kommer både turister og lokale deltagere og mange voksne løber de 3 km med deres børn, så det er en familiefest hele aftenen.
 
Vi vil gerne i Aakirkeby Idrætsforening lave en løbeafdeling og vi er blevet spurgt om det mange gange, men vi har ingen der vil påtage sig trænergerningen.
Måske skal vi bare starte med at vi er et par stykker der mødes en gang om ugen og løber en tur, så kan det være der er flere der vil med og til sidst.
 
Vi har flere forespørgsler på nye tiltag og der er ikke noget vi hellere vil end nye tiltag, men vi skal have en træner eller leder på plads inden vi kan sige ja og så selvfølgelig økonomi. Vi har fået henvendelse på blandt andet en skaterbane, bedre motionsrum og så på E-sport.
 
E-sport er meget interessant, det boomer i hele Danmark, ja hele verden. Vi har været på inspirationstur i TIF og mødt DGI’s konsulent for E-sport og interessen er ikke blevet mindre. Vi har en træner som står klar og vi har sendt den første ansøgning om midler til indkøb af maskiner.
Det er dog ikke en billig sport. Vi skal investere ca. 130.000 kroner i udstyr, men jeg er sikker på at vi kan få fat i børn som vi i dag ikke ser i idrætsforeningen. Børn som ikke er idrætsbørn, som ikke har lyst til fysisk holdsport, men alligevel søger et fællesskab. Og vi i AAIF skal være der for alle. Vi arbejder videre og håber på opbakning fra jer alle.
 
Vi har et rigtig godt samarbejde med vores halinspektør Kathrine og hendes ansatte. Det glæder os at Hallerne i år viser et godt resultat. Det smitter også af på os. Det betyder gode rammer til vores idrætsaktiviteter. Kort sagt kan vi ikke undvære Hallerne og Hallerne kan ikke undvære idrætsforeningen.
I Hallernes bestyrelse sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
 
Vi har stadig vores gode klublokale og kontor som vi holder alle vores møder i. Alle afdelinger afholder deres træner/leder møder, hovedledelsen holder alle deres møder og det er også der vi vil have E-sport.
Det bliver brugt flittigt og vi er meget glade for vores aftale med Hallerne om at det bliver stillet gratis til rådighed for os. Vi bruger Conventus til at booke lokalet i, samme system som vi bruger til alle vores medlemmer. Vi takker kommunen for at stille systemet til rådighed for alle os foreninger.
 
I 2017 havde vi næsten 900 medlemmer. Det er det samme som vi har haft de sidste mange år. Det bølger lidt mellem afdelingerne. Vi havde udfordringen i 2016 med skolereformen og vi var lidt nervøse for om det kunne ses på vores medlemstal. Men det kan det heldigvis ikke. Og vi kan se på den sæson som startede i efteråret at der er tilgang af medlemmer på flere hold.
 
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for der er mange gode historier om frivillige som gør et kæmpe stykke arbejde for vores medlemmer. Man bliver også glad af at læse beretningerne for man opdager hvor mange ting der sker ude i afdelingerne som man/jeg ikke ved så meget om. Hvis I læste dem, kunne det jo også være at I blev fristet til at prøve en ny idræt.
 
Sponsorudvalget har i 2017 sagt ja til alle ansøgninger. Vi har fortsat vores samarbejde med vores hovedsponsor Sportigan som vi har fået en aftale med i 3 år.
Når fodboldsæsonen starter udendørs, vil I se en masse nye flotte sponsorskilte på banen. De står lige nu i tørvejr og venter på solen.
Vi kommer snart rundt til alle og opdaterer vores kontrakter. Tag godt imod os. Vi er få frivillige i sponsorudvalget som gør et stort stykke arbejde.
 
Foruden alle de aktiviteter som jeg allerede har nævnt, har vi hvert år Carlsberg Sport Cup, Smasher Cup, Firma Volley, Firma Petanque, Petanque Bornholm og vi har æbleskivevognen som stiller op ved alle festlige lejligheder. Disse aktiviteter trækker rigtig mange mennesker til Aakirkeby og til Hallerne. Det kræver en masse frivillig hjælp og hatten af for de fine resultater I laver.
I 2017 var der en gruppe der arrangerede en Retro-fest i Aakirkeby. Det blev meget vellykket og jeg ved at det bliver gentaget i 2018. AAIF var med og bemandede et par boder og alt overskuddet gik til afdelingerne.
 
Lidt om os i ledelsen. Vi er stadig tre, vi arbejder fantastisk godt sammen, vi har det for det meste sjovt til vores møder og vi er hurtige til at tage beslutninger og vi er lige så hurtige til at lave beslutningerne om hvis det viser sig at de ikke er de rigtige.
I år er Jan på valg og han opstiller gerne igen. Vi har en vakant som næstformand, men vi føler os ikke ramt af at der en person mindre i ledelsen end der står i vedtægterne. Så hvis I er tilfredse, er vi tilfredse 😊
 
Vi vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, alle de frivillige som altid stiller op når vi spørger, alle medlemmer og ikke mindst alle vores træner/ledere.
Vi vil specielt takke SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget som er vores sparringspartnere i mangt og meget.
Vi er repræsenteret i mange råd, udvalg og foreninger og det er vigtigt at følge med i hvad der ’ude i verden’. Vi er stadig en af de store idrætsforeninger på Bornholm og det skal vi blive ved med at være. Netværket omkring os kan og skal bruges, så vi stadig kan være en idrætsforening med fremtid i .
 
Husk at melde jer ind i AAIF’s forældreforening, de eksisterer kun ved hjælp af kontingenter. Det koster 85 kr. og I kan melde jer ind på vores hjemmeside www.aaif.dk De penge hjælper mere end I aner.
 
Igen i år kom jeg for sent i gang med beretningen og mange siger at man arbejder bedst under pres.
Men vi har så mange ting der sker hvert år og så meget vi gerne vil fortælle, så nu har jeg lovet mig selv at jeg skal begynde allerede nu at skrive noter til næste års beretning 😊
 Vi vil at alt skal med og det kan ikke fortælles nok gange at vi har en forening hvor der er masser af ildsjæle som brænder for fællesskabet og som kun vil AAIF det godt. Tak for det og lad os få et fantastisk 2018.
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke personalet i Aakirkeby Hallerne for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillig e som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’
 
Der var ingen kommentarer til den fyldige beretning.
 
Sverre bad de fremmødte afdelingsledelser om at uddybe deres beretninger, som alle var lagt frem til gennemlæsning på bordene.
 
Ældre i Bevægelse ville gerne understrege, hvad der også står i beretningen, at der meget snart kommer til at mangle instruktører. De instruktører der er p.t. er, er alle tæt på eller over 80 år.
 
Der var ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2017 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2017 blev et pænt overskud på knap 90.000,- mod et budget på lige under 40.000,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4. Fremlæggelse af driftsbudget og kontingentsatser
Hovedledelsens vedtagne budget for 2018 blev gennemgået:
Der budgetteres med begrænset overskud på 10.000,- for 2018.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2018- 31. marts 2019:
Badminton  
Begynder 320
U11 – U13 550
U15 – U17 650
Seniorturnering mm 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
 
Fodbold  
Op til U8 410
U10 – U12 og U17 Piger 700
U17 Drenge 800
U19 Drenge 850
Damer 800
Fodbold for sjov 500
Motionister 700
Senior 1.200
 
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
Senior motionister 700
Senior 950
   
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 870
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 550
Senior Mix 750
Senior Turnering 1.000
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 140
   
Brug af motionsrum
P.t. lukket
 
   
Passivt medlemskab 150
 
5. Indkomne forslag:
Der er forslag om at valg af fanebærer og fanebærersuppleant udgår af vedtægterne. Forslaget blev vedtaget og pkt. 5 og pkt. 6 bliver fremover slettet fra dagsordenen.
6. Valg:
Valg af følgende:
1.                      Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                      Valg af næstformand for 2 år. Vakant
3.                      Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                      Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                      Valg af fanebærer - UDGÅR
6.                      Valg af fanebærersuppleant - UDGÅR
7.                      Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt


7. Repræsentanter til Aakirkeby Hallerne:
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
På valg i 2018:
Marian Lundh - genvalgt
Torben Munch - genvalgt
Jesper Munch Ipsen - genvalgt
Bjarne Nielsen - genvalgt
Mogens Sonne - genvalgt
Christina Mørup Sørensen - genvalgt
Henrik Eriksen - genvalgt
Benny Christensen - genvalgt
Sverre Severinsen - genvalgt
Jimmi Sonne – genvalgt
Steffen Hansen - ny
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Steffen Hansen
Blomsterfestfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8. Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Henrik Eriksen (tennis):
Han har i den forgangende sæson trådt til flere steder.  Er tennisformand, uden at spille så meget selv. Vi joker i tennis afdelingen med at han bedre kan lide at lave/klargøre tennisbaner end at spille tennis. Han sælger øl mm til dyrenes/bilernes dag., sælger lodsedler (eller køber dem selv..) Er med til at stå for æbleskiveboden, finde hjælper mm. Altid fuld af gode ideer. Samler gevinster ind til lodsedler. Er en del af loppeudvalget, kører ud og henter effekter. Han er altid positiv i sit virke som frivillig.
Har i mere end 30 år været med i smachercup, har i de sidste mange år stået i spidsen.
En mand vi godt kunne bruge lidt flere af i idrætsforeningen.
Henrik Eriksen kåres til Årets leder 2017
Årets ungdomsleder – Anders Andersen (fodbold):
Vi vil gerne indstille Anders Andersen til Årets Ungdomsleder pris:
Anders er en yderst vellidt mand i ÅIF/Midtbornholm Fodbold, hvor han med sit rolige og hyggelige gemyt hurtigt får god kontakt til de mennesker, han møder i klubben.
Anders træner i øjeblikket ÅIF/ Midtbornholm U12, hvor spillerne er rigtig glade for ham. Det vigtigste for Anders er, at børnene har det sjovt, når de kommer til fodbold, for når de er motiverede, er der gode vilkår for at udvikle sit fodboldspil. Både til kamp og træning smitter hans positive attitude af på spillerne. For Anders er det vigtigste ikke at vinde, men at give gode oplevelser til de børn, der vælger at spille I ÅIF/ Midtbornholm. Alle skal kunne være med i fællesskabet - både på og udenfor banen.
Udenfor banen vægtes fællesskab og kammeratskab nemlig rigtig højt. Her er Anders med til at arrangere fællesspisning og lignende arrangementer for spillerne. Noget som både spillere og forældre sætter stor pris på.
Anders er en rigtig ildsjæl, der gerne giver en ekstra hånd i klubben. Han hjælper gerne med praktiske opgaver, eksempelvis til børnestævner, og han var en stor arbejdskraft ved opførelsen af den nye multibane i Åkirkeby. Her brugte han rigtig mange frivillige timer!  Til daglig gør Anders ikke det store væsen af sig, men han er guld værd for os i ÅIF/Midtbornholm. En sådan kapacitet kan man nemt glemme at sætte pris på, da han bestemt ikke praler af sine evner og bedrifter.
Men vi vil gerne prale af at have Anders i klubben, og vi synes i den grad, at han fortjener at blive tildelt Ungdomsleder pris
J
Anders Andersen kåres til Årets ungdomsleder 2017.
Årets Aktive – Mai Kaas (Volleyball):
Volley vil gerne indstille Mai Kaas som årets aktive da hun nok er den der møder op næsten hver gang både til træning og de lokale motionsstævner. Og hun er den første til at udtrykke sin ærgrelse når træningen er aflyst. Så har hun også taget opgaven til sig med planlægning/indhentning af tilbud mm mht. beachbanen.
Mai Kaas kåres til Årets aktive 2017.
Æresmedlemmernes Pokal – Jesper Ipsen:
Æresmedlemmernes pokal uddeles til en eller flere personer som ikke nødvendigvis gør så stor væsen af sig selv, men som alligevel laver et stort stykke arbejde.
Han har i ca. 35 år siddet i fodboldledelsen, både som formand og nu som økonomimand. Han er en pålidelig mand og meget vellidt af alle i fodboldudvalget og sine holdkammerater på fodboldbanen.
Han har altid fået lavet det han er blevet bedt om, også selvom han har haft meget om ørerne, idet han til dagligt arbejder som revisor og i sin fritid er landmand.
Udover hans store engagement i fodboldledelsen, er han, trods sin ikke helt unge alder, stadigvæk meget aktiv på fodboldbanen. Her spiller han på Midtbornholms veteranhold, som han også er med til at samle og holde kørende.
I det seneste år har han været i den arbejdsgruppe, som har skaffet en multibane i Aakirkeby og brugt rigtig mange timer her med at få den lavet og alt arbejde bagefter. Her har han bidraget med gode idéer, praktisk hjælp og sit sædvanlige økonomiske overblik. Han giver også gerne en hjælpende hånd til diverse arrangementer i AaIF, eksempelvis når klubben afholder loppemarked.
Ligegyldigt hvor du møder ham, er humøret højt og smilet skruet på. Man skal dog ikke tage fejl af ham, da han også godt ved, hvornår det er tid til alvor.
Æresmedlemmerne tildeler denne pokal til Jesper Ipsen, for hans enorme engagement og arbejde for AaIF gennem flere årtier. Hvis alle var så aktive både på og udenfor banen, ville man aldrig mangle en hjælpende hånd.

Jesper Ipsen fik overrakt Æresmedlemmernes Pokal for 2017.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Steen Kongsmar: Der var ønske om at tage hånd om den vedtagne nedrivning af klubhuset. Steen + andre fra tennisafdelingen hjælper gerne til. Rudolfklubben har tilbudt deres hjælp til nedrivning. Målet er at huset skal væk og der skal gøre pænt i 2018.
Der fastsættes en dato til dette projekt snarest.
Der var ikke flere kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/4. april 2018