Om Aa.I.F.

Generalforsamlingen startede med 1 min. stilhed til ære for Jens Mikkelsen.
1.
Ledergruppen foreslog Bjarne Westerdahl til dirigent, som blev valgt. Bjarne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetællere:
Stemmetællere blev Poul Aksel Munch Eriksen og Martin Byder. Der var 36 stemmeberettigede fremmødt.
2.
Ledelsens beretning:
Dette er den anden beretning vi i ledelsen laver. Vi har haft et godt år, synd at sige at det har været stille og roligt, men vi er her stadig og har det stadig sjov med det vi gør.J
Vi skrev høringssvar i august 2013 til Regionskommunens budget 2014, hvor vi gjorde opmærksom på vores forståelse for de sparekrav Bornholms Regionskommune er tvunget til at gennemføre, hvilket svarer til de udfordringer vi også har i idrætsforeningen. Vi bruger mange ressourcer på at finde midler til blot at gennemføre de nuværende aktiviteter og hvis der skæres yderligere i vores tilskud, kan det blive svært at fastholde vores nuværende niveau. Derudover vil vi ikke have mulighed for at iværksætte nye aktiviteter eller tage nye initiativer for at fastholde børn og unge i idrætsforeningens regi, hvilket allerede er vanskeligt nu.
Vi gjorde opmærksom på vores bekymring i forhold til eventuelt nedsættelse af tilskuddet til Aakirkeby Hallerne - idet der så kunne pålægges idrætsforeningen udgifter til leje af vores klublokaler, omklædning og depoter. Vi ved at tilskuddet til Hallerne blev nedsat, men Hallerne var rare og lod det ikke gå ud over os.
Der var også tale om en fusionsproces for at opnå driftsbesparelser på samdrift af de selvejende haller. Vi kunne på ingen måde anbefale dette forslag, da det vil påvirke det høje aktivitetsniveau i Aakirkeby Hallerne, som er til gavn for idrætsforeningens medlemmer. Det hjalp måske at vi reagerede for vi kan se at forslaget heldigvis ikke er aktuelt længere.
Conventus, som vi alle bruger, både ledelsen, alle afdelinger og træner/ledere her i AaIF,  er  snart et ø-dækkende program og bliver brugt både af kommunen og mange foreninger. Faktisk bruger alle vores medlemmer det også når de melder sig ind i foreningen. Dette program får vi gratis stillet til rådighed og det får vi stadig. Det er et godt og stabilt program, som vi er meget glade for.
Børnehaven som er ved at blive bygget ved siden af Natur Bornholm, forventer vi os meget af. Vi håber på at de kan og vil bruge både Hallerne og banerne rundt omkring Hallerne. Vi håber på et godt samarbejde så vi kan vise børnene og deres forældre alle de aktiviteter vi kan tilbyde børn i den alder. Vi skal helt sikkert lave nogle aktivitetsdage for dem, så de også kan få deres daglige gang i idrætsforeningen og Hallerne.
Vi har deltaget i workshops vedrørende den nye skolereform. Bornholms Regionskommune afholdt workshops hvor man kunne få mere at vide om hvad den nye skolereform indebar for blandt andet foreninger. Vi har derefter lagt vores idrætstilbud ind i en aktørbank i Regionskommunen, så de bornholmske skoler kan kontakte os vedrørende vores tilbud.
Bekymringerne er der dog stadig om den nye skolereform. Hvordan kommer den til at ramme os som forening? Hvis børnene skal gå længere tid i skolen hver dag, mange har lange transporter til og fra skole, orker de så foreningslivet om eftermiddagen og aftenen. Kan de overhovedet nå at komme til idræt om eftermiddagen. Det gælder også vores instruktører, mister vi dem nu, fordi de ikke kan nå frem i tide?
Med hensyn til samarbejde mellem skoler og foreninger i dag tid. Bliver det sat i system? Skal foreningerne selv kontakte skolerne og få et lokalt samarbejde? Er skolerne overhovedet interesseret, eller er det et spil for galleriet, har de ikke selv ressourcer i kraft af deres egne idrætslærere. Hvad er holdningen hos idrætslærerne på skolerne at få hjælp udefra, træder vi på deres kompetencer? Og til sidst med ikke mindst, er der økonomisk opbakning til foreningerne hvis  de bruger instruktører og tid i normal arbejdstid/dagstid? Alle disse spørgsmål tror jeg mange foreninger stiller og min forhåbning er at vi sammen kommer frem til den bedste løsning for både børn, forældre, skoler og foreninger, inden reformen træder i kraft.
Rønne Svømmehal. Der er kommet lidt ro om svømmehallen og den nye ledelse. I sidste uge fik de en ny formand, vi ønsker tillykke og glæder os til at se hvilke nye planer de kommer med. At man derimod vil lukke svømmesalen i Søndermark er uforståeligt. Alle de hold som nu skal søge nye tider i Rønne Svømmehal, vil der naturligt ikke være plads til. Vil det gå ud over os ude fra øen, eller vil man helt enkelt nedlægge hold? Selv med god vilje og bedre udnyttelse af Rønne Svømmehal, er der ikke plads til alle. Er det virkelig besparelsen værd? BRK, det er en ommer!!
Bornholms Idrætsråd har været igennem et turbulent sidste halvår 2013. Kraftige nedskæringer i tilskuddet fra Regionskommunen har gjort at man har tænkt igennem om rådet var et nødvendigt forum i det Bornholmske foreningsliv eller om det kunne undværes. Heldigvis fortsatte man. Gennem god dialog med det nye Fritid og Kultur udvalg har man fået et godt samarbejde i gang og fortsætter som talerør for det Bornholmske idrætsliv.
DGI meddelte os i 2013 at vores medlemsgebyr gik op med 100%. Det var vi selvfølgelig ikke tilfredse med og mødte op på deres generalforsamling for at tilkendegive vores mening. Vi blev desværre nedstemt. Derimod har DGI lavet en rigtig god aftale med DAT/Bornholmerflyet om billige flybilletter hvis man rejser i idrættens øjemed og i forbindelse med en DGI aktivitet.
Når man taler om turbulens, skal vi også nævne Aakirkeby Hallerne.  Året 2013 mistede vi vores halinspektør Jens Mikkelsen. Jens har på mange måder været en god mand for os, altid bakket os op som forening, og altid været rar og venlig at tale med.  Æret være hans minde.
Hele efteråret gik med at søge ny halinspektør, prøve at lande med begge fødder på jorden efter det chok vi alle var i og holde sammen på den gode virksomhed som Aakirkeby Hallerne nu engang er. Stort kadeau til Hallernes bestyrelse for alle de ekstra timer de brugte. Stor tak til personalet i Hallerne for deres tålmodighed med os og til sidst meget stort tak til Jens Christian Viborg fordi han sagde JA TAK til posten som vores nye halinspektør.
Alt dette vil jo også sige at mange ting og ønsker blev sat på standby. Blandt andet vores ønsker om et nyt fitness rum, som skulle bygges om og ud og med nye maskiner. Det ønsker vi os stadig!
Vores klublokale og kontor her ved siden af har vi shinet op. Lidt maling og nyt gulvtæppe og en god gang oprydning har givet lidt mere plads. Vi har fået Boxer kanaler på det store flotte TV i klublokalet, så nu er det muligt for alle AaIF'ere frit at bruge klublokalet når de alligevel er i Hallerne. Hvis der ikke er mødeaktivitet vil det glæde os at se klublokalet blive brugt til hygge, taktik møder eller bare en god sofa at sidde i. Hvis døren er låst, kan man spørge i cafeteriet, så låser de gerne op.
I 2013 havde vi ca. 900 medlemmer, det er uændret i forhold til 2012.  Vi har dog en nedgang i kontingenter, som blandt andet skyldes at antal medlemmer beregnes efter års kalenderen og  kontingenter beregnes fra efterår til forår. Mere om dette i regnskabet senere.
Badminton har haft en stabilt medlemstal blandt ungdom og senior. Der har været en lille nedgang blandt motionisterne, så der er plads til flere, der har lyst til at spille for sjov onsdag og fredag aften. Badminton står også for æbleskivebagningen ved byens store arrangementer, der tjener de lidt penge, så de kan holde deres aktivitetsniveau oppe.
Gymnastik & Danse afdelingen har det svært. Svært med at finde instruktører og svært med at få børn til de hold de udbyder. Alligevel finder de gejsten og starter nye tiltag som Cross-gym. En idræt som tilpasses den enkelte og som kan udøves i skoven, i gymnastiksalen eller i hallen. Danserne derimod valser derudaf med store hold i moderne pardans og Tango.
AaIF fodbold er lige nu vores største afdeling. Mange engagerede instruktører gør at børnene elsker at gå til fodbold. Ungdomsafslutninger og Carlsberg Cup er mere populære end nogensinde.
Håndboldafdelingen er meget aktive og i sidste sæson vandt de to Bornholmsmesterskaber i U/10 og U/12 piger. Det er i håndbold som det er i flere andre idrætsgrene svært at motivere de store teenagere og seniorerne til at være aktive og træne i foreningen. Og det er ikke en trøst at det ikke kun er hos os, men at vi også hører det i de andre foreninger ude på øen. Vi vil jo bare gerne at de bliver lidt længere!
Vores petanque afdeling burde få besøg af os alle sammen. Så vi kunne se det flotte klubhus de har fået. De har bygget og hygget og spillet og grinet og når man kommer ned til dem ved petanque banerne er de venligheden selv. Godt gået folkens, vi glæder os til at I prøver at udfordre os i hovedledelsen igen til en venskabskamp.
Svømmeafdelingen vokser hvert år. Holdet med seniorer er oppe på 18 svømmere som hygger sig hver mandag i Rønne Svømmehal. De to børnehold vi har, er fuldt besat, så lad os håbe at vi kan fortsætte med vores tider i Rønne Svømmehal, nu når svømmesalen i Søndermark skal lukke.
Tennis er stadig en lille afdeling som sukker efter flere medlemmer til at bruge deres fine anlæg. Selvom de tiltag de har som for eksempel 'voksenintroduktion' var fuldt besat, står banerne ubrugte for mange aftener om ugen. Tennis er blevet en helårssport, da man om vinteren spiller skumtennis i Hal A.
AaIF Volleyball vandt alle stævner på Bornholm i foråret 2013. Dog havde de en sløv start på sæsonen i efteråret, alle de unge var færdige med gymnasiet og flyttede fra øen. Kidsvolley er vejen frem til at få nye spillere interesseret af sporten.
Ældre i Bevægelse er en fantastisk afdeling. Rigtig mange medlemmer som møder op hver tirsdag formiddag til halvanden times god gymnastik, både med og uden stole.... De arrangerer traveture en gang om måneden, fællesspisning og deltager i senior motionstræf. De er dog lidt bekymrede for om deres altid aktive instruktører kan blive ved og ønsker at der kommer nye kræfter og hjælper til. Lad os krydse fingre for at denne afdeling altid vil være aktiv og at mange flere finder vej til Aakirkeby Hallerne tirsdag formiddag. Alle kan være med, jeg taler af erfaring :)
Alle afdelinger nævnt ingen glemt. Vi er meget stolte af vores 9 afdelinger og alle vores frivillige der hver dag bruger masser af timer på at gøre noget for foreningen og for dens medlemmer. Vi skal ikke glemme alle afdelingsledelserne som hele 2013 har knoklet for at få det hele til at køre med meget små midler. At vi så samtidig kan supplere hinanden og holde nogle gode hovedledelsesmøder, hvor vi kan tale sammen på tværs af afdelingerne er en bonus vi ikke vil være foruden.
Af udvalg udover afdelingerne har vi loppeudvalget, smashercup-udvalget og sponsorudvalget.
Lopperne er vores nye tiltag med Svend i spidsen. Total succes i slutningen af juli 2013. Godt kr. 20.000 i kassen efter fire måneders indsamling af effekter var mere end vi havde regnet med. Vi fik blod på tanden og samler stadig effekter til vores store loppemarked i Aakirkeby Hallerne den 13. juli 2014. Tak til alle hjælpere, vi kontakter jer snart igen!
Smashercup og Carlsberg Sport Cup, henholdsvis badminton og fodbold er blevet afviklet med stor succes igen i 2013. Mange hold, både lokale og tilrejsende. Kanon arbejde i de udvalg.
Der er skiftet godt ud i sponsorudvalget og vi er i gang med en fornyelse af vores rammer omkring sponsorkontrakter og hvordan vores afdelinger kan søge sponsorpenge. Dette bliver offentligt indenfor kort tid, men vi kan allerede nu afsløre at vi i dag har landet en rigtig god 3-årig sponsoraftale med vores største hovedsponsor  Sportigan og vi glæder os til samarbejdet med dem.
Tak til det gamle sponsorudvalg for mange års hårdt arbejde.
Vi må ikke glemme forældreforeningen, som hvert år knokler for at få medlemmer til at betale kr. 85, så de kan støtte ungdomsarbejdet i Aakirkeby Idrætsforening.
Vi er meget glade for jeres arbejde og kan ikke undvære Jer.
I 2013 fik vi ny hjemmeside og administrationssystem, som alle afdelinger flittigt bruger. Til jul havde vi julekalender på forsiden med gaver man kunne vinde og der er hele tiden forskellige nyheder fra afdelingerne. Brug siden, læs den, opdater den og frem for alt fortæl andre om den.
Vi er desuden repræsenteret i Bytinget, onsdagklubben, Bornholms Idrætsråd, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Lokalrådet, Blomsterfonden, suppleant i folkeoplysningsudvalget, SYTE's Juleudvalg og Hallernes repræsentantskab og bestyrelse.
For os fire som udgør ledelsen i AaIF har det været et godt år. Det har været godt for AaIF at vi fik defineret vores roller. Vi internt arbejder på samme måde som vi hele tiden har gjort, vi bruger vores mail meget og med den kan vi hurtigt orientere hinanden og få truffet nogle beslutninger uden altid at skulle mødes. Det hjælper os i den travle hverdag. Vi har stadig meget at lære og vi synes da heller ikke det er sjovt at skulle arbejde med et underskud på budgettet, men vi følger vores 3 års plan med at få elimineret underskuddet på 3 år og derefter have et positivt eller i hvert fald et budget der går i 0. Det er ikke noget vi gør alene, vi føler at vi har et godt samarbejde i hovedledelsen, som består af formændene for alle afdelingerne. Ved fælles hjælp er vi sikre på at få lidt flere medlemmer, måske til og med nye afdelinger og nye tiltag i foreningen, så vi sammen når vores mål.
Til sidst vil vi gerne takke Aakirkeby-Hallernes personale og specielt bestyrelsen og Jens Christian for deres utrættelige arbejde med at gøre os tilfredse. Vi er glade for de dejlige omgivelser vi kan drive vores forening i, og vores gode samarbejde.
Vi vil takke afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør foreningens hverdag lettere.
Tak til æresmedlemmerne som møder op og viser os vejen til at blive en tro og vellidt AaIF’erJ
Tak til alle de skulderklap vi får, fra folk som tror på os.
Tak til pressen for altid at dække de nyheder vi kommer med og aktivt deltage i vores generalforsamlinger.
Jeg vil også takke vores egen ledelse for et fantastisk samarbejde, mange smil, mange telefonsamtaler, mange glæder og troen på at: Sammenhold er fremtiden
Der kom følgende kommentarer til beretning:
Nicklas Fick:
NF kom med supplerende oplysninger ang. skoleformen, uden at den dog er færdigbehandlet endnu. Der blev lagt op til et møde mellem skole og idrætsforening for at få det bedste ud af det fremtidige samarbejde.
Marian kommenterede:
Vores bekymring går på, at børnene skal gå længere i skole og om de så har tid og mulighed for stadig at dyrke motion i idrætsforeningen.
Vores idrætsgrene er lagt Aktørbanken.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.
3.
Det reviderede regnskabet for 2013 blev fremvist og gennemgået af økonomichefen.
Jimmi havde spørgsmål til Håndbolds træner/lederudgifter.
Asbjørn kommenterede det samme.
Emnet tages op på næste HL møde.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2014 blev forelagt:
Der budgetteres med et underskud på -57.000,-.
Der vil fra ledelsens side blive arbejdet på ny tiltag, som gerne skulle give flere indtægter til foreningen.
Jimmi havde spørgsmål til Håndbolds budget.
Poul Aksel kommenterede dette med, at dette ikke var stedet at gå ned i detaljer om bilagskonteringer mm. Dette burde være afklaret i ledelsen inden generalforsamlingen.
Marian var ked af stemningen mellem håndbold og fodbold, og at fodbold mente, at man ingen svar kan få på HL møderne.
Asbjørn afsluttede dog med at sige at det ikke var en kritik af ledelsen, men spørgsmål af afklarende karakter.
Kontingentsatserne forbliver uændret i forhold til sidste år, hvor alle afdelinger gennemgik deres kontingenter og fik dem tilpasset.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2014 - 31. marts 2015:
Badminton  
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
   
Håndbold  
u6 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
Håndboldfitness pr. gang 25
 
   
Fodbold  
Under 8 år 410
8 år til 14 år 620
15 år til 18 år 720
Seniorturnering mm. (Nyvest) 1.100
Motionister 670
   
Gymnastik  
Under 6 år 310
7 år til 17 år 495
Senior 680
2. og efterfølg. hold 520
Familie/mor/far/barn 420
Danseundervisning 365
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 270
   
Svømning  
0. - 9. klasse 830
Senior 700
   
Tennis  
0 år til 17 år 175
18 år til ? 350
   
Volleyball  
0 år til 18 år 520
19 år til ? 620
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af næstformand for 2 år. Pia Juul Hansen genopstiller - Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Erik Kofoed genopstiller - Blev genvalgt
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Mathilde Bech Olsen genopstiller - Blev genvalgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
De indstillede blev valgt og repræsentantskabet er nu følgende:
Valgt i 2013:    Brian Carlsen
                             Gerd Ipsen
                             Kai D. Andersen
                             Pia Juul Hansen
                             Asbjørn Jensen
                             Jan Brink
                             Svend Erik Pedersen
                             Gitte Bech Olsen
                             Anette Ipsen
                             Marian Lundh
På valg i 2014:         Steen Kongsmar. Genopstiller
                                      Jesper Ipsen. Genopstiller
                                      Bjarne Nielsen. Genopstiller
                                      Birger Kofod. Genopstiller ikke. Ledelsen indstiller Mogens Sonne
                                      Ingrid Eriksen. Genopstiller ikke. Ledelsen indstiller Christina Mørup Sørensen
                                      Henrik Eriksen. Genopstiller
                                      Benny Christensen. Genopstiller
                                      Sverre Severinsen. Genopstiller
                                      Jimmi Sonne. Genopstiller
 
                                      Alle blev valgt
 
8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder:
Den person som er valgt til Årets leder gør et stort stykke arbejde i AaIF, både i den afdeling, hvor han er formand og for AaIF på tværs.
Han har stablet en velfungerende volleyballafdeling på benene og har været med til at starte kidsvolley op.
Derudover er han fuldstændig uundværlig i forbindelse med AaIF's loppemarked.
Han er en del af loppeudvalget, som han lægger rigtig mange kræfter i. Han styrer og organiserer afhentning af loppeting - med eller uden hjælp. Han sørger for sortering af loppeting, så de er nemme af håndtere, når de skal transporteres videre. Han er med når det hele skal flyttes fra Vasegård til hallen. Han er med når der skal ryddes op, når det hele er overstået - og han reparerer også lige taget på Vasegård, når det regner ned.
Svend Erik Pedersen kåres til Årets leder 2013.
Årets ungdomsleder:
Der kåres 2 personer til Årets ungdomsledere 2013.
De personer der kåres som Årets ungdomsledere er en dynamisk duo, som i fællesskab udgør et fantastisk trænerteam på pigesiden i fodboldafdelingen.
De har de seneste 2 år været trænere for U/11 og U/13 piger og gør begge en kæmpe indsats. De både træner pigespillere i at spille fodbold, men laver også sociale arrangementer, såsom overnatning i AaIF's klubhus, pigehygge i et par timer med f.eks. at sætte hår og biografture. De både fastholder og rekrutterer pigespillere og har jævnligt tilgang til holdet.
De tager et stort ansvar både i forhold til at gøre pigespillerne til bedre fodboldspillere og i forhold til at fastholde dem i sporten og klubben. Derudover tager de ansvar i forhold til den administrative del på trods af deres alder og det drejer sig om indmeldelser, kontingentbetaling og ajourføring af spillernes data, kørsel til kampe, kampsedler m.m.
Disse 2 piger er indstillet som årets ungdomsledere, fordi det kun er dygtige trænere, der tiltrækker nye medlemmer.
Emma Skram og Cathrine Nielsen kåres til Årets ungdomsledere 2013.
Årets Aktive:
Den person der kåres som Årets aktive er en person, der gør et stort stykke arbejde med at holde petanquebanerne i afdelingens indendørs anlæg i Sose. Han vander og planerer dem hver uge. Ligeledes har han skaffet køkkenskabe og sat dem op, samt hjulpet med udvidelsen af petanques klubhus på anlægget i Aakirkeby.
Man går heller ikke forgæves, når der mangler nogen til at bage kage til arrangementer i petanque eller bare til en almindelig træningsaften.
Måske Henny (hans frue) har en lille del af æren for kagebagningen?
Stor tak til Lasse for al hans engagement og flid i petanqueafdelingen.
Lasse Jørgensen kåres til Årets aktive 2013.
Æresmedlemmernes Pokal:
Æresmedlemmernes Pokal, der blev indstiftet af nu afdøde æresmedlem Thor Kristoffersen, tildeles en eller flere personer, der laver eller har lavet et stort stykke arbejde for AaIF, men som man ikke lige hører så meget om, eller lægger mærke til.
Et sådan par har vi fundet i år, nemlig et ægtepar, som har hjulpet i AaIF i mange år. Han har stået for, at teknikken under Aktivitetsudvalgets mobildiskotek-arrangementer har fungeret, mens hun har sørget for at hjælpe og værne om de unge mennesker, der måske var blevet lidt trætte, således at de kunne komme godt og sikkert hjem igen.
For nogle år siden begyndte de at gå til dans på Dorthes dansehold, først på begynderholdet og senere rykkede de op på det mere erfarne hold. Da de blev spurgt om de ikke ville være instruktører, sagde de ja og har brugt tid på at uddanne sig på diverse kurser, og derpå hjulpet Dorthe på danseholdene. Dorthe har valgt at stoppe som danseinstruktør, fordi hun skal flytte fra øen og Jens og Laila har sagt ja til at fortsætte med at undervise.
Ja, for det er Jens og Laila Hessellund vi her snakker om - de er altid hjælpsomme og siger aldrig nej til en opgave, der lige skal løses. De forventer ikke nogen tak for det, men det synes vi at de fortjener, så derfor har æresmedlemmerne valgt at påskønne deres indsats, ved at tildele dem denne pokal.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Jens og Laila Hesselund.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der  serveret kaffe og lagkage.
Årsberetning 2013 - Badminton
Vi skriver nu 2014 og kan se tilbage på 2013. Vi har i 2013 haft et stabilt medlemstal blandt ungdom og senior, dog har der været en lille tilbage gang blandt motionisterne.
Aaif har deltaget i alle stævner der har været arrangeret på Bornholm. Vi har ved flere af stævnerne opnået flotte placeringer, og fået vist ”AAIF flaget” på bedste vis. Der har desværre været et fald i deltager antallet ved flere af stævnerne, dog har vi i Aaif været repræsenteret med uændret antal, hvilket nå siges at være flot!
I 2013 har vi også været aktive på andre fronter end på badmintons banen, der har været gang i æbleskive salget for at tjene penge, til at kunne aktivitetsniveauet oppe. Der er blevet bagt æbleskiver ved sankt hans, late night, 1 og 4 advent, hver gang stiller en håndfuld flittige damer gladelig op, hvilket badmintonsafdelingen er utrolig glade for. Tak til alle hjælper, der i 2013 har bagt æbleskiver, sat bod op, vandet blomster mm.
Beretning for de enkelte afdelinger følger her.
Senior Sæson 2013/2014 af Regitze Frederiksen seniorformand
Aaif/Nyv. senior badminton har stadig et aktivt og godt samarbejde. Vi er 24 medlemmer ialt. Træner stadig 2 gange ugentligt. Mandag i Aaif 19.30-ca. 21.30, onsdag i Nyv. 19.30- også 21.30. Vi er gode til det sociale. Julehyggemix.stævne i Nyv. i december efterfulgt af god julemad og vintermix. i Aaif med hallens gode smørrebrød. Der er afslutning den. 5/4 med klubmesterskab og fest. Holdturneringsmæssigt: 2 hold 1.holdet i bornholmsserien dog på en 4. og sidste plads. 2. holdet i serie 2. I øjeblikket på en 1. plads. Dog er der stadig holdkampe der ikke er indberettet. Vi slutter sæsonen af med landsmesterskab i Fredericia d. 12 og 13/4 for veteraner ja dvs. + 35 år. Det plejer at gå rigtig godt hvis, ellers Philip er med (bageren) Kan kun sige gode ting om Aaif og Nyvest senior badminton. En lille fælles klub med spredning i styrken. Alle kan få noget ud af træning og kan kun glæde mig til næste sæson.
Motionister af Inge Merete
Så er endnu en sæson ved at være godt overstået.
Da der som sædvanlig er et par aflysninger i marts måned på grund af alternativ udlejning, fortsætter vi med at spille indtil påske. Hvis muligt.
Vi er igen i år reduceret med et par motionister, så der er ved at være god plads på banerne. Måske ses vi. Det er onsdag og fredag fra 19 - 20, vi har ketsjere i kan låne, og i får 1 rør bolde 2 gange.
Jeg minder lige om familiebadminton. Det er lørdag 11 - 12, hvor vores medlemmer kan komme med søskende, forældre og anden familie og spille sammen. Der har vi naturligvis også ketsjere i kan låne og bolde.
Ungdom af Anette
Det først stævne i 2013 var DGI´s udtagelse stævne den 19. januar, vi havde her 20 spiller med. Alle deltager fik mulighed for at deltage i LM, 14 spiller tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til Landsmesterskaberne
i marts. Ved LM vandt Mikkel Smedegaard guld i HD i U13A sammen med Andreas Ipsen fra Poulsker, og rykkede derved op i M. Martin Lund vandt sølv i HS i U17B. Flot gået.
Den 3. marts blev der afholdt klubmesterskaber i hal A, hvor 46 spiller havde meldt sig og der blev i alt spillet 117 kampe. Stævnet blev arrangeret under navnet lagkagemesterskaberne, da Aakirkeby hallerne sponserede lagkage til alle deltager og deres forældre. Der skal lyde en stor tak til hallen, for at give arrangement et socialt plus.
Den 28 marts deltog 6 spiller i ISCA stævnet i Vejen, hvor de var med på en fælles rejse med DGI Bornholm. Sæsonens sidste stævne var DIBA forårcup i Rønne den 6. april, hvor vi deltog med 18 spillere. Fredag den 12. april blev der afholdt ungdomsafslutning, vi havde lånt diverse rekvisitter af DGI, hvilket spillerne var glade for. Alle hyggede sig godt tværs af alder og køn. Afslutningen sluttede med uddeling af erindringer.
Sæsonen 2013/2014 startede op den 2. september. Sæsonens første stævne var Badmintons Bornholms opstartsstævne den 28. september. Herefter fulgte Smashercup i efterårsferien for U13-U19, vi var flot repræsenteret og vandt flere rækker – alt havde vi 14 spillere der gik hjem med medalje om halsen.
LDM i single blev afviklet den 10. november i Aakirkeby, herefter fulgte Yonex cup den 23. november i Rønne. Året blev afsluttet med BM den 1. december. Vi havde 20 spiller med til BM og fik i alt 8 Bornholms mesterskaber.
Holdturneringen
Vi havde til sæson 2013/2014 tilmeldt 8 hold. 2 i U11, 2 i U13, 3 hold i U15 og 1. hold i U17. Vi kunne ved sæson start se at vi måtte trække 2. holdet i U13, da der var nogle spiller der var stoppet i sommer pausen.
Med 2. hold i U11, har det betydet at næste alle har været ude at spille holdkamp. Pt. Ligger 1. holdet nr. 1 og har klaret sig rigtig flot. 2. holdet har haft det svært, som eneste 2. hold i rækken, men har fået en del erfaring. U13 holdet ligger nr. 1 og ligger til at vinde deres række, rigtig flot.
U15, 1 ligger pt. På den delt 3. plads, U15,2 ligger nr. 1 i B rækken og U15,3 ligger på del delt 3. plads. Alle U15 hold har haft mange tætte og gode kampe. Holdturneringen i U17 er kun en enkelt turnering, hvilket betyder at de kun skal spille 5 kamp i hele sæsonen. De har pt. Spillet 3 af kampene og vundet 2.
Badmintonudvalget
Der skal for udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores træner og holdleder for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med kørsel, oprydning ved smashercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton.
Til sidst vil vi sige en stor TAK til Trine, Gerd og Inge Merete for deres arbejde i udvalget, alle 3 har ønsket at træde ud af udvalget. Tak for jeres indsats igennem alle årene.
Velkommen til Anette Wind og Marianne Hansen som er blevet valgt ind i udvalget

Årsberetning 2013 - Gymnastik & Dans
År 2013 har igen i år været et år med nedgang i gymnastik og dans. Vi er nu pt. Ca. 100 medlemmer. Vi har kunne oprette 2 børnehold, tonsehold og forældre/ barn. Så har vi Effekt og som noget nyt Cross-gym. Dans: for begynder, for øvede, Tango
Vi har haft sommer Cross-gym i byskoven med betaling pr. gang som var en stor succes. 1 gang pr. uge, i alt 10 gange.
Vi har desværre måtte lukke holdet ”krudtuglerne” som var for børn i 0. – 2. klasse, pga. for få tilmeldte.
I 2013 er bestyrelsen blevet et medlem fattigere, da Helle Andersen har valgt at gå af. Vi er nu Gitte Olsen, Bettina Lemvig, Dorthe Høegh, Tanja Caffell, som sidder tilbage.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører, for den store indsats. Uden jer, ingen gymnastik og dans. Endvidere en stor tak til Forældreforeningen for is til gymnastikopvisningen. Tak til Hallerne for sodavand til gymnastikopvisningen. Tak til sponsorudvalget.
Venlig hilsen ledelsen for AAIF Gymnastik og Dans

Årsberetning 2012 - Fodbold
Fodboldafdelingen har igen haft medlemsfremgang i sæson 2013/2014 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 13 hold på ungdomssiden for både piger og drenge og på seniorsiden har vi tilmeldt 3 hold og 1 veteranhold for herrer og 1 hold for damer.
Alle hold er placeret flot i deres rækker og vi har nogle glade børn og unge der træner og spiller kampe med smil på læben. Vores juniorherrer vandt deres indendørs række og seniorafdelingen har igen haft en rigtig god sæson.
Fodboldafdelingen har derudover afholdt Fætter BR stævne for de yngste med 25 – 30 hold, samt 3 udendørs fodboldstævner i Aakirkeby i foråret, Alle stævner blev afholdt med stor succes.
I 2013 har vi valgt at lade hver afdeling arrangere egne rejser eller arrangementer. Egenbetalingen er desværre meget høj for de hold der vælger at rejse, hvilket skyldes transportomkostninger til og fra Bornholm, men der har alligevel været tilslutning og der er skabt gode forbindelser til venskabsklubber på Sjælland.
Fodboldafdelingen har desuden afholdt Carlsberg Cup med rekord mange tilmeldte. Ungdomsafslutning bliver afholdt med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre der altid stiller op

Årsberetning 2013 - Håndbold
Herresenior: Sæsonen 2012/13 endte for Herrernes vedkommende med den ventede sejr. Dermed kunne vi spille oprykningskamp til Kvalifikationsrækken. Der blev gjort et stort stykke arbejde med at få dette kvalifikationsstævne til Bornholm, som bestod af 3 klubber der skulle spille om 2 pladser i Kval.rækken.
Det blev et rigtig godt stævne som trak godt med folk til på tilskuerpladserne - så interessen er der stadig på Bornholm for "go' håndbold". AaIF, som bestod af de "gamle" spillere gjorde det rigtig godt og kæmpede sig til en 1. plads og dermed oprykning. Vi har i AaIF rigtig mange gode U/18 drenge spillere, som sagtens kan begå sig i Kval.rækken. Bestyrelsens store ønske var dog at nogle af de ældre spillere skulle være stammen og "lære" de unge op til seniorhåndbold. Dette kunne vi ikke få opfyldt, da det efter mange forsøg viste sig, at der kun var ganske få af "de gamle" som havde lyst til at spille håndbold på eliteniveau igen. Det skal siges, at de på intet tidspunkt havde svaret: Ja, det vil vi godt - men heller ikke: Nej, det vil vi ikke. Derfor tog vi chancen og håbede til det sidste på, at vi kunne stille med et kvalificeret hold på dette niveau. Det hele endte dog med at vi måtte takke nej til den tildelte plads i Kval.rækken og de unge spiller endnu et år i U/18 drenge rækken i Team Bornholm regi.
I sæsonen 2013/14 har vi måtte sande at herrehåndbold er død. Der var ved sæsonstart tilmeldt i alt 3 hold, hvoraf vi selv havde 2 tilmeldt. Rækken blev nedlagt.
Dog blev der forsøgt at holde en smule liv i herrehåndbolden ved at indkalde klubberne til et stævne, hvor dem der havde lyst kunne få spillet noget håndbold. Havde man ikke spillere nok til et hold, eller for mange, så mødte man bare frem og "lånte" af hinanden. Der var 4 klubber tilmeldt og det så ud til at nu skulle der gang i den igen. Dog viste det sig, at i dagene op til stævnet kom der afbud fra flere klubber - og stævnet måtte aflyses.
Nu skal der godt nok gang i den kreative tankegang for at få gang i herrehåndbolden på Bornholm igen.
Damesenior: I sæsonen 2012/13 måtte vi trække dameholdet pgra manglende spillermateriale. Det tilmeldte OldGirls hold meldte også afbud pgra manglende spillere. De enkelte stævner vi var med i spillede vi ulovligt - med for unge spillere.
I sæsonen 2013/14 har vi tilmeldt et hold i samarbejde med Nexø. Men på trods af at det består af spillere fra 2 klubber, har vi alligevel måtte melde fra til flere kampe fordi vi ikke kan stille hold.
I Damerækken er der 3 hold tilmeldt, hvor NH ligger til at vinde suverænt.
Vi valgte i indeværende sæson ikke at være med i samarbejdet med NH omkring 3. div. damer. De 2 potentielle spillere vi har er usikre af forskellige grunde. Vi meddeler dem, at de må melde sig ind i NH hvis de vil spille 3. div.
For at have et tilbud til seniorspillerne nu, hvor det ser rigtig trist ud turneringsmæssigt, forsøgte vi os med Håndboldfitness. Det er et koncept - ikke kun for håndboldspillere - hvor træningen har fokus på Puls - Power og Play. Pulsen skal op i højeste gear. Der skal power på med styrkeøvelser og der skal spilles en masse boldspil. Da vi efter 5 gange træning stadig kun havde 4-5 navne på papiret (og som endnu ikke havde været der samtidig) besluttede vi at lukke ned igen. Der var simpelthen ikke opbakning til dette tiltag i lokalområdet.
Ungdom: Sæsonen 2012/13 endte med at vi vandt 2 BornholmsMesterskaber: U/12 Piger vinder deres række både i HRØ og DGI og var af sted til både HRØ's Finalestævne og LM. U/10 Piger spillede en rigtig flot sæson i U/10 Drengerækken og fik dermed lidt "ben i næsen". De blev som eneste U/10 Pige hold tilbudt at deltage i HRØ Finalestævnet. Tillykke til pigerne.
Vores årlige Lyngbytur i påsken 2013 var en meget reduceret tur, da det kun var U/14 Drenge og U/12 Piger vi havde af sted. De havde dog en fin tur. Der skal lyde en tak til de ledere der holdt fast i at de spillere der havde lyst til at komme af sted, fik muligheden for det.
I indeværende sæson 2013/14 ser vores holdfordeling således ud: U/10 Piger: 2 hold til meldt grundet et flot, flot fremmøde. Til 2. halvdel har vi endda måtte eftertilmelde endnu et hold. Ligger p.t. nr. 1, 2 og 4 ud af 5 hold. Pigerne tilbydes at deltage i HRØ finalestævnet. U/10 Drenge: 1 hold tilmeldt. Havde det rigtig svært i starten med at stille hold, da spillerne både spiller håndbold og fodbold. Men de er kommet godt igennem sæsonen og ligger p.t. nr. 1 ud af 6 hold. U/10 Drenge vandt DGI turneringen, som er færdigspillet. Drengene tilbydes at deltage i HRØ finalestævnet og i DGI's LM. U/12 Piger: Kun tilmeldt i DGI turneringen, hvor de blev nr. 3. U/12 Drenge: 1 hold tilmeldt i samarbejde med Nexø. Ligger p.t. nr. 3 ud af 4 hold. U/14 Drenge: Det lykkedes os ikke at finde spillere nok til et U/14 Drenge hold. U/14 Piger: Startede med 1 hold, efterfølgende gået i samarbejde med Nexø og har 2 hold med i turneringen. Ligger nr. 1 og 3 ud af 3 hold. Pigerne tilbydes at deltage i HRØ finalestævne. Dog kan de spillere der har deltaget på Team Bornholms divisionshold ikke deltage, grundet en regel om at HRØ finalerne er for bredden og at elitespillere derfor ikke kan deltage. U/16 Piger: Det lykkedes os ikke at finde spillere nok til et U/16 Pige hold. U/16 Drenge: 1 hold i samarbejde med Nexø. Ligger p.t. nr. 3 ud af 3 hold.
Resultatmæssigt ligger vi p.t. til 3 Bornholmsmesterskaber. Det er fuldt ud tilfredsstillende.
Midtbornholm Håndbold inviterede alle øens U/12- og U/14-spillere til Håndboldskole i august måned. Det lykkedes at komme op på 35 deltagere. Det var lidt skuffende, men de 35 havde en fantastisk, alternativ håndboldweekend.
Træningsmæssigt har vi haft fokus på målmandstræning, hvor Merete og Dennis har holdt et par fælles træninger for alle klubbens målmænd. Det var en succes og spillerne er allerede klar til næste gang 
Derudover har vi i år startet på at indføre "en rød tråd". DHF har udarbejdet inspirationskort til alle aldersgrupper, hvor vi foreløbig har indkøbt til U/10. Materialet indeholder vejledning om hvad spillerne skal have været igennem og kendskab til inden de skal rykke videre. Materialet skal udelukkende ses som en inspiration til trænerne.
I år afslog vi at deltage i Håndboldkaravanen. Konceptet er lavet om, således at vi selv skulle stille med 5-6 trænere og HRØ's ledere, var lokale folk. Vi valgte, på baggrund af tidligere års manglende tilgang, ikke at deltage, da vi udover at skulle bede 5-6 trænere om at holde fri fra arbejde også skulle bekoste de 2 HRØ ledere med mad hele dagen. Det må vi indrømme at vi kun så som en underskudsforretning.
I stedet for har vi i samarbejde med Projekt SkoleIdræt på Vestermarie Skole deltaget med 2 trænere i nogle timer hen over sæsonen. Det har vist sig at det har givet flere spillere end Karavanen har.
Sæsonen 2013/14 var også sæsonen hvor vi gik tilbage til AaIF-farverne på vores spillertøj. Vi spiller nu igen i gule trøjer og sorte bukser.
Og så kan vi kun gentage os selv fra sidste års beretning: For at se om vi kan få flere unge til at spille håndbold skal vi i arbejdstøjet. Vi må bare være mere synlige i nærområdet og vise hvor sjovt det er at spille håndbold. Vi i bestyrelsen må indrømme, at det skal der nok bare nye folk til. Så når vi indkalder til medlemsmøde forventer vi en betydelig udskiftning i håndboldbestyrelsen.

Årsberetning 2013 - Petanque
Så fik vi overstået sæsonen 2013, hvor det rent sportslige var en rigtig god sæson, med rækkevindere i B – C – D rækken. Et rigtigt flot resultat.
I A – rækken blev hold 1 ”kun” nr. 2, selvom det var tæt helt til sidste sekund. Med de forskellige op- og nedrykninger, ligger vi med 2 hold i A – rækken, 2 hold i B – rækken og 2 hold i C – rækken. Hvis vi ellers får de seks hold med i turneringen.
Efter al turbulens op til sidste generalforsamling, så syntes jeg, der er en rigtig god atmosfære spillerne imellem.
Nu hvor vi er ved det sportslige, så skal der lyde en tak til alle holdlederne og håbe de er villige til at fortsætte.
Klubhusbyggeriet er godt i gang. Pga. den milde vinter, fik vi lukket med tag og vægge mens det var godt vejr. Der skal lyde en rigtig stor tak til alle der har hjulpet. Især til Erhardt, der som foregangsmand har været meget ivrig, man skulle næsten tro, det var hjemme hos sig selv han byggede.
Til vores medlemsmøde d. 26. november 2013 var der mødt 28 medlemmer op, og for ikke at binde sig op på en fast dagsorden, var der ingen og det var med håbet om en mere livlig diskussion, men den udeblev, desværre.
Sommerpetanque blev sædvanen tro afsluttet med pakkepetanque 1. søndag i advent med 14 deltagende par.
Vintertræningen er i fuld gang i Sose, med over 20 spillere hver gang. Det er dejligt at kunne træne indendørs uanset vejr og vind. I skrivende stund er de 2 ud af 3 Rødvinsstævner i Sose afholdt med fuldt hus, dvs. 42 spillere, så det er rigtig sjovt at arrangere. En stor tak til Rolle og Carsten for at lægge hus til.
Hvad der er rigtig stort i Sose, er vores blæksprutte i skikkelse af Lasse. Han passer og vander banerne, så de er gode at spille på. Lasse skaffer skabe hvis vi mangler, han kommer med kage flere gange i løbet af vinteren. Det med kagen er fruen nok involveret i, så en tak til Henny.
Petanque Bornholm blev i 2013 igen en god oplevelse med ca. 160 spillere fra det øvrige Danmark og Sverige. Petanque Bornholm bliver afviklet d. 6. og 7. juni 2014. Den 7. juni er pinselørdag, hvilket vi ikke håber får indflydelse på tilmeldingerne. Hermed en tak til Jacob Lund for et godt samarbejde.
DPF:
Danmarksserieholdet blev nr. 2 og dermed kvalificeret til at spille om oprykning til 2. division, som desværre ikke lykkedes. Regionalholdet blev nr. 3 i deres pulje.
Til DPF Repræsentantskabsmøde d. 15. marts stiller bestyrelsen forslag om at fjerne bro- og færge tilskuddet, så vi skal til at overveje om vi skal melde hold til i DPF.
Til slut vil jeg takke udvalget for det arbejde der er udført og tak for et godt samarbejde.
En særlig tak til Kylle, der desværre ikke modtager genvalg.
Mogens Sonne, formand

Årsberetning 2013 - Svømning
Aaif Svømning har haft endnu en sæson med rigtig mange medlemmer. Det er nu tredje år, vi har seniorsvømning og har heldigvis øget vores medlemstal her. Det er stadig helt op til den enkelte, om han eller hun vil svømme selv eller have hjælp til at rette lidt på ”svømmestilen”. Vi har også gennem de sidste år haft seniorer, der siden barndommen har lidt af vandskræk, og nu tager mod til sig og gerne vil lære at færdes i vand. Det er så fantastisk. Hovedspring bliver stadig flittigt øvet. Hver gang.  Det har igen i år været en dejlig oplevelse at have det hold. Vi har på det hold 18 svømmere i alderen fra 40 til et par og firs år. På vores hold for vandtilvænning, begyndere og letøvede har vi haft 48 børn. De nye svømmere har i år været en livlig flok, der har krævet lidt ekstra hjælp i vandet. Det gik lidt trægt i starten med forældrehjælpen, men efter opstart har vi fået dels hjælp af en mor, der hver gang er med i vandet, dels af et par forældre, der på skift hjælper til i opklædningsrummet hos pigerne. Vi har, som sidste år haft fantastisk hjælp af tre fædre, to af dem i vandet og to af dem fra udvalget. Det giver en utrolig ro, at det er de samme forældre hver uge. Jeg kan ikke takke nok for den hjælp, de og andre forældre, har ydet. Udover forældrene har vi i år Daniel og Magnus på kanten og Julius i vandet. Derudover har Lara, ligeledes fra udvalget, hjulpet flere gange i løbet af sæsonen. Undertegnet har haft æren af både seniorerne, de nye børn, samt holdet for de øvede. På det hold har jeg Daniel og Erik til hjælp. På grund af stor tilmelding til vores hold igen i år, har jeg flyttet en del børn fra let øvede til det øvede hold for at plads til alle. Det betyder, at det hold har været fuldt booket og med lidt større spredning, end meningen er. Igen i år har vi haft større børn, der aldrig har gået til svømning før, men som gerne vil lære det. Det er en meget positiv oplevelse at arbejde med den aldersgruppe på det niveau, samtidig med, at vi har flere af vores trofaste svømmere, der har gået til svømning i flere år. Der har i år været 20 på det hold. Sidste år svømmede 52 børn 42.850 m., hvor rekorden for et barn var 6.150 m. I år har vi i skrivende stund ikke taget mærker, så vi ved ikke, om vi kan slå det. 
Lørdagssvømning, som jo er et tilbud til ALLE AAIF medlemmer, har i år været en stor succes. Der møder hver måned rigtig mange medlemmer op med deres familie.
På svømmeudvalgets vegne, Christina Mørup Sørensen

Årsberetning 2013 - Tennis
2013 blev en bedre sæson end 2012, med mere aktivitet på banerne og en fastholdelse af den pæne medlemstilgang vi oplevede i 2012. Men der bliver stadig spillet alt for lidt tennis på banerne, så udfordringen er stadig, at få endnu mere gang i klublivet med træning, leg og små hygge stævner. Vi havde begge baner i flot stand, takket være en stor indsats af formand Steen Kongsmar. Vi fik renoveret det rådne vindue i omklædningsvognen, så i 2014 er det klubhusets tur til at få en kærlig hånd.
Bornholms Regionskommune vil fremover stå for vedligeholdelse af banerne minus inden for stregerne, men plus udskiftning af nedslidt materiel (koste, net, linjefejere m.m.). Det vil frigøre mere tid til Afdelingsbestyrelsen, som så kan koncentrere sig om det, det egentlig drejer sig om - TENNIS!
Vores tiltag i form ”Voksenintroduktion” blev en succes. Vi havde fuldt hold og havde 2 på venteliste. Det blev 8 sjove og hyggelige træningssamlinger. Det vil helt sikkert blive gentaget i den kommende sæson.
Indendørs-tennis fungerer også igen i år dog primært med ungdomsspillere, som ikke har spillet tennis før. Det er den bedste måde at blive introduceres til sporten på, så det må vi også kalde en succes. Det er også en god måde at fastholde følingen med slagteknik og så får man god motion, så derfor har det også været rart at se at flere senior spillere har benyttet sig af muligheden for indendørs skumtennis. Det betyder så også, at tennis er en helårssport i AAIF-regi.
Hønselortespillet ved Blomsterfest gav igen et pænt tilskud til afdelingen. Det gjorde at vi fik en pæn økonomi i 2013.
Bornholms Tennis Kreds skiftede i 2012 det meste af bestyrelsen ud, hvilket har påvirket turneringer og andre tiltag. Vi i Aakirkeby Tennis Klub har bakket den nye ledelse og dens initiativer op, så der kommer forhåbentlig endnu mere gang i tennis’en på Bornholm, hvilket også kan smitte på vores lille klub.
Vi i bestyrelsen ser således positivt på fremtiden og har håb for tennis-sporten på Bornholm som helhed.

Årsberetning 2013 - Volleyball
Så er det tid igen. Jeg skal gøre det kort. Vi havde et godt forår. Vi vandt samtlige stævner på Bornholm. Og de gange vi havde to hold med, blev de også placeret i helt i top. De bedste kampe vi havde, var mod Knif´s mix hold. (et hold bestående af tidligere div. Spillere) Vi skiftes til at vinde.
Beachvolley sæsonen var noget sløv. Vi havde en god sommer med flere gode muligheder for perfekt vejr til at lave en lille turnering, men manglede spillere der ikke havde gang i alt muligt andet.
Efteråret startede elendigt, Vi mistede næsten hele første holdet, de var blevet færdige med gymnasiet hvilket som alle ved, man rejser fra øen for at fortsætte uddannelsen over. Vi kan kun håbe nogle kommer tilbage eller beholder interessen for at spille. Så vi måtte næsten starte helt forfra. Det er bare op ad bakke. Men er dog begyndt at ligne noget. Vi vinder stadig stævner bare ikke alle. Kids volley er vores positive oplevelse i år. Flere er gengangere og de har udviklet sig meget i løbet af de to år nogle af dem har spillet. Et par af disse unge spillere er begyndt at træne med de ”gamle” om aftenen og jeg håber at de fortsætter for det giver dem mere udfordring. De har også deltaget i et par stævner mest som fælles træning. Det giver et godt sammen hold på kryds og tværs af klubber. Alt i alt har jeg stadig gode forventninger til afdelingen. Tak for en god sæson

Årsberetning 2013 - Ældre i bevægelse
Ved årsskiftet 2013-14 har der i det forgangne år deltaget 139 medlemmer i Ældre i Bevægelses aktiviteter. Heraf havde 49 deltaget på afdelingens stolemotionshold.
Forårssæsonen:
De første 2 måneder af 2013 havde Ældre i Bevægelse rigtig mange aflysninger, hvilket skyldes såvel mange alternative udlejninger af hallerne samt vejret, der igen bød på rigtig meget snevejr i lighed med foråret 2011. Efter at være kommet godt i gang den 8. januar, måtte vi aflyse træningen de næste 2 tirsdage på grund af alternativ udlejning af hallerne, og da vi ydermere måtte aflyse en tirsdag på grund af forrygende snevejr, gik der 3 uger, hvor der ingen
træning fandt sted. De mange aflysninger medførte da også, at vi (igen) mistede nogle af de medlemmer, som var bosiddende uden for Aakirkeby - ligesom i 2011!
Forårssæsonen sluttede tirsdag den 30. april, hvor godt 100 af vores medlemmer efter formiddagens seniormotion mødtes i hallens mødelokaler, til en hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød, og ikke at forglemme fællessang og stoledans!
Sommertræning:
Igen i 2013 måtte vi desværre droppe sommertræningen, hvilket skyldes flere forskellige årsager. Desværre ser det ud til i skrivende stund, at sommertræningen heller ikke i år bliver gennemført, hvilket langt hen ad vejen skyldes, at vores instruktører, der som bekendt er godt op i årene, ikke har ressourcer til at være på hele året rundt !
Efterårssæson;
I lighed med de foregående år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent hus-arrangement”.
På grund af Bennys fravær den første tirsdag i september, var det derfor nødvendigt at rykke ”Åbent hus” en uge ind i september, hvilket medførte, at motionstræningen først kom i gang tirsdag den 17. september – altså en uge senere end, hvad vi normalt plejer.
Selv om der kun deltog omkring 30 personer i ”Åbent hus-arrangementet”, så var der dog 10 ansigter, som vi ikke tidligere havde set i vores regi. Heldigvis dukkede de alle 10 op til den efterfølgende træning enten på seniormotionsholdet eller stolemotionsholdet, og har sidenhen deltaget i vores træning.
Som sædvanligt havde vi en rimelig stor annonce i ”Rytterknægten” samt en pæn stor pressemeddelelse i Bornholms Tidende. Endvidere havde vi ophængt plakater på biblioteket, håndkøbsudsalget, datastuen og de større forretninger i både Aakirkeby, Vestermarie og Pedersker – hvilket åbenbart gav pote !
På grund af Bennys rygproblemer, måtte Aase derfor en hel del gange overtage instruktørrollen, hvilket hun har gjort rigtig godt, og som hun skal have stor ros for. Endnu en gang viser det sig, hvor vigtigt det er, at der står en afløser klar i kulissen til at tage over, når den daglige leder har forfald.
Vi er så heldige, at vi både på seniormotionsholdet og stolemotionsholdet har en substitut.
Havde vi ikke haft det, ville seniormotionen sandsynligvis have stået uden instruktør i en hel måned, og spørgsmålet er så, hvor mange af vores medlemmer, der efterfølgende ville have været mødt op til træning?
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med et fælles julearrangement i hallens mødelokaler den 10. december, hvor cirka 100 af vores medlemmer deltog. Traditionen tro stod den på kaffe eller te samt sigtebrød med ost og/eller rullepølse. Så blev der selvfølgelig også sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet), og en enkelt julesalme.
Traveture:
I lighed med tidligere år, har vi også i 2013 afviklet 3 traveture i henholdsvis april, maj og juni måned, og i efteråret 4 ture i august, september, oktober og november. De sidste par år har tilslutningen kun
været på under det halve af, hvad vi oplevede for ca. 10 år siden. Til gengæld må man sige, at det nu er en trofast skare på ca. 20 deltagere, som møder stort set op hver gang, hvor vi skal af sted på travetur.
Som sædvanlig har vi medbragt mad og drikkevarer, som vi fortærer efter traveturen. Er vejret fint med sol og varme, finder vi et sted med borde og bænke udendørs. Er det ”gode vejr” ikke med os, så bliver maden spist indendørs – ofte privat eller på ”Klippely” i Ekkodalen, hvor vi flere gange har spist vores medbragte mad.
Fællesspisning:
Ligesom i de foregående år, har Ældre i Bevægelse traditionelt fastholdt den månedlige fællesspisning i årets 4 første og 3 sidste måneder. Til forskel fra vores traveture, er der her altid rigtig god tilslutning, og ofte deltager der mellem 50 og 60 personer i fællesspisningen.
At tilslutningen er så stor, er forståeligt nok. For det er altid flotte og lækre menuer hallens cafeteria byder på – og så til en rimelig pris på 50 kr.
Den halve time hvor vi venter på, at maden skal komme på bordet, bliver udfyldt med fællessang.
Et tiltag som vi nok fortsætter med lige så længe, som der stadig er fællesspisning på programmet, for de ældre årgange kan nemlig godt lide at synge.
Seniormotionstræf og højskoledag:
DGI Bornholms seniorudvalg inviterede også i 2013 til seniormotionstræf ”Motion for krop og sjæl”.
I lighed med sidste år blev træffet først afviklet hen på efteråret den 6. november. Til forskel fra tidligere år, hvor træffet blev afviklet i Nexø, havde man nu flyttet træffet til Nylars, og i år med hele 3 instruktører: Jette Funch Jensen, Ulla-Lise Thim og Lene Andersen. Efter motionen og fællesspisning, havde man fået tidligere amtsborgmester Knud Andersen til at fortælle om sit politiske liv krydret med humoristiske anekdoter. Ældre i Bevægelse havde tilmeldt 13 af vores medlemmer.
DGI Bornholms seniorudvalg afholdt – i lighed med tidligere år - en højskoledag den 4. december 2013 for DGI´s seniorgymnaster.
Som så ofte før var det en unik oplevelse at være deltager på højskoledagen, hvor dagens program bød på interessante og spændende foredrag med meget engagerede foredragsholdere. Til forskel fra de foregående års højskoledage, hvor der har været fulde huse, var der ikke så mange tilmeldte som ellers, hvilket muligvis skyldes, at højskoledagen i 2013 lå for tæt på julen – eller måske var deltagerprisen på 185 kr. i overkanten for nogle seniorer.
Der deltog 18 medlemmer fra Ældre i Bevægelse.
Afslutning:
Som afslutning på min beretning vil jeg først og fremmest takke afdelingens instruktører for stadig at holde ved - og stadig være lige engagerede i instruktørrollen - selv om den er helt ulønnet i vores afdeling.
En særlig tak til Aase, som altid har været parat til at træde til som instruktør - nogle gange endda med meget kort varsel, når Benny ikke har været i stand til at lede seniormotion.
Også afdelingens ledelse skal have tak for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores medlemmer i det forgangne år. Ikke mindst tak for de mange gange ledelsen har været af sted for at rekognoscerer for vores traveture forskellige steder på øen.
Der skal også lyde en varm tak til hallens personale, som inden træningen finder sted klargør musik- og højtaleranlæg m.m. for os, og altid står til rådighed for os, når vi har brug for det.
Rigtig mange tak for det!
Fremtiden er som bekendt svær at spå om. Men hvis Ældre i Bevægelse ikke inden for det næste års tid får nogle nye – og helst nogle yngre instruktører end de nuværende, så kan Ældre i Bevægelse meget nemt gå hen og blive et afsluttet kapitel i AAIF´ historie.
Selv om Ældre i Bevægelse har mistet en del medlemmer gennem de seneste år, så repræsenterer vi stadig AAIF med cirka 140 medlemmer. Det vil jo være rigtig trist for vores medlemmer – og ikke mindst for Aakirkeby Idrætsforening.
Benny Christensen, formand & instruktør