Generalforsamlingen startede med 1 min. stilhed til ære for Jens Mikkelsen.
1.
Ledergruppen foreslog Bjarne Westerdahl til dirigent, som blev valgt. Bjarne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetællere:
Stemmetællere blev Poul Aksel Munch Eriksen og Martin Byder. Der var 36 stemmeberettigede fremmødt.
2.
Ledelsens beretning:
Dette er den anden beretning vi i ledelsen laver. Vi har haft et godt år, synd at sige at det har været stille og roligt, men vi er her stadig og har det stadig sjov med det vi gør.J
Vi skrev høringssvar i august 2013 til Regionskommunens budget 2014, hvor vi gjorde opmærksom på vores forståelse for de sparekrav Bornholms Regionskommune er tvunget til at gennemføre, hvilket svarer til de udfordringer vi også har i idrætsforeningen. Vi bruger mange ressourcer på at finde midler til blot at gennemføre de nuværende aktiviteter og hvis der skæres yderligere i vores tilskud, kan det blive svært at fastholde vores nuværende niveau. Derudover vil vi ikke have mulighed for at iværksætte nye aktiviteter eller tage nye initiativer for at fastholde børn og unge i idrætsforeningens regi, hvilket allerede er vanskeligt nu.
Vi gjorde opmærksom på vores bekymring i forhold til eventuelt nedsættelse af tilskuddet til Aakirkeby Hallerne - idet der så kunne pålægges idrætsforeningen udgifter til leje af vores klublokaler, omklædning og depoter. Vi ved at tilskuddet til Hallerne blev nedsat, men Hallerne var rare og lod det ikke gå ud over os.
Der var også tale om en fusionsproces for at opnå driftsbesparelser på samdrift af de selvejende haller. Vi kunne på ingen måde anbefale dette forslag, da det vil påvirke det høje aktivitetsniveau i Aakirkeby Hallerne, som er til gavn for idrætsforeningens medlemmer. Det hjalp måske at vi reagerede for vi kan se at forslaget heldigvis ikke er aktuelt længere.
Conventus, som vi alle bruger, både ledelsen, alle afdelinger og træner/ledere her i AaIF,  er  snart et ø-dækkende program og bliver brugt både af kommunen og mange foreninger. Faktisk bruger alle vores medlemmer det også når de melder sig ind i foreningen. Dette program får vi gratis stillet til rådighed og det får vi stadig. Det er et godt og stabilt program, som vi er meget glade for.
Børnehaven som er ved at blive bygget ved siden af Natur Bornholm, forventer vi os meget af. Vi håber på at de kan og vil bruge både Hallerne og banerne rundt omkring Hallerne. Vi håber på et godt samarbejde så vi kan vise børnene og deres forældre alle de aktiviteter vi kan tilbyde børn i den alder. Vi skal helt sikkert lave nogle aktivitetsdage for dem, så de også kan få deres daglige gang i idrætsforeningen og Hallerne.
Vi har deltaget i workshops vedrørende den nye skolereform. Bornholms Regionskommune afholdt workshops hvor man kunne få mere at vide om hvad den nye skolereform indebar for blandt andet foreninger. Vi har derefter lagt vores idrætstilbud ind i en aktørbank i Regionskommunen, så de bornholmske skoler kan kontakte os vedrørende vores tilbud.
Bekymringerne er der dog stadig om den nye skolereform. Hvordan kommer den til at ramme os som forening? Hvis børnene skal gå længere tid i skolen hver dag, mange har lange transporter til og fra skole, orker de så foreningslivet om eftermiddagen og aftenen. Kan de overhovedet nå at komme til idræt om eftermiddagen. Det gælder også vores instruktører, mister vi dem nu, fordi de ikke kan nå frem i tide?
Med hensyn til samarbejde mellem skoler og foreninger i dag tid. Bliver det sat i system? Skal foreningerne selv kontakte skolerne og få et lokalt samarbejde? Er skolerne overhovedet interesseret, eller er det et spil for galleriet, har de ikke selv ressourcer i kraft af deres egne idrætslærere. Hvad er holdningen hos idrætslærerne på skolerne at få hjælp udefra, træder vi på deres kompetencer? Og til sidst med ikke mindst, er der økonomisk opbakning til foreningerne hvis  de bruger instruktører og tid i normal arbejdstid/dagstid? Alle disse spørgsmål tror jeg mange foreninger stiller og min forhåbning er at vi sammen kommer frem til den bedste løsning for både børn, forældre, skoler og foreninger, inden reformen træder i kraft.
Rønne Svømmehal. Der er kommet lidt ro om svømmehallen og den nye ledelse. I sidste uge fik de en ny formand, vi ønsker tillykke og glæder os til at se hvilke nye planer de kommer med. At man derimod vil lukke svømmesalen i Søndermark er uforståeligt. Alle de hold som nu skal søge nye tider i Rønne Svømmehal, vil der naturligt ikke være plads til. Vil det gå ud over os ude fra øen, eller vil man helt enkelt nedlægge hold? Selv med god vilje og bedre udnyttelse af Rønne Svømmehal, er der ikke plads til alle. Er det virkelig besparelsen værd? BRK, det er en ommer!!
Bornholms Idrætsråd har været igennem et turbulent sidste halvår 2013. Kraftige nedskæringer i tilskuddet fra Regionskommunen har gjort at man har tænkt igennem om rådet var et nødvendigt forum i det Bornholmske foreningsliv eller om det kunne undværes. Heldigvis fortsatte man. Gennem god dialog med det nye Fritid og Kultur udvalg har man fået et godt samarbejde i gang og fortsætter som talerør for det Bornholmske idrætsliv.
DGI meddelte os i 2013 at vores medlemsgebyr gik op med 100%. Det var vi selvfølgelig ikke tilfredse med og mødte op på deres generalforsamling for at tilkendegive vores mening. Vi blev desværre nedstemt. Derimod har DGI lavet en rigtig god aftale med DAT/Bornholmerflyet om billige flybilletter hvis man rejser i idrættens øjemed og i forbindelse med en DGI aktivitet.
Når man taler om turbulens, skal vi også nævne Aakirkeby Hallerne.  Året 2013 mistede vi vores halinspektør Jens Mikkelsen. Jens har på mange måder været en god mand for os, altid bakket os op som forening, og altid været rar og venlig at tale med.  Æret være hans minde.
Hele efteråret gik med at søge ny halinspektør, prøve at lande med begge fødder på jorden efter det chok vi alle var i og holde sammen på den gode virksomhed som Aakirkeby Hallerne nu engang er. Stort kadeau til Hallernes bestyrelse for alle de ekstra timer de brugte. Stor tak til personalet i Hallerne for deres tålmodighed med os og til sidst meget stort tak til Jens Christian Viborg fordi han sagde JA TAK til posten som vores nye halinspektør.
Alt dette vil jo også sige at mange ting og ønsker blev sat på standby. Blandt andet vores ønsker om et nyt fitness rum, som skulle bygges om og ud og med nye maskiner. Det ønsker vi os stadig!
Vores klublokale og kontor her ved siden af har vi shinet op. Lidt maling og nyt gulvtæppe og en god gang oprydning har givet lidt mere plads. Vi har fået Boxer kanaler på det store flotte TV i klublokalet, så nu er det muligt for alle AaIF'ere frit at bruge klublokalet når de alligevel er i Hallerne. Hvis der ikke er mødeaktivitet vil det glæde os at se klublokalet blive brugt til hygge, taktik møder eller bare en god sofa at sidde i. Hvis døren er låst, kan man spørge i cafeteriet, så låser de gerne op.
I 2013 havde vi ca. 900 medlemmer, det er uændret i forhold til 2012.  Vi har dog en nedgang i kontingenter, som blandt andet skyldes at antal medlemmer beregnes efter års kalenderen og  kontingenter beregnes fra efterår til forår. Mere om dette i regnskabet senere.
Badminton har haft en stabilt medlemstal blandt ungdom og senior. Der har været en lille nedgang blandt motionisterne, så der er plads til flere, der har lyst til at spille for sjov onsdag og fredag aften. Badminton står også for æbleskivebagningen ved byens store arrangementer, der tjener de lidt penge, så de kan holde deres aktivitetsniveau oppe.
Gymnastik & Danse afdelingen har det svært. Svært med at finde instruktører og svært med at få børn til de hold de udbyder. Alligevel finder de gejsten og starter nye tiltag som Cross-gym. En idræt som tilpasses den enkelte og som kan udøves i skoven, i gymnastiksalen eller i hallen. Danserne derimod valser derudaf med store hold i moderne pardans og Tango.
AaIF fodbold er lige nu vores største afdeling. Mange engagerede instruktører gør at børnene elsker at gå til fodbold. Ungdomsafslutninger og Carlsberg Cup er mere populære end nogensinde.
Håndboldafdelingen er meget aktive og i sidste sæson vandt de to Bornholmsmesterskaber i U/10 og U/12 piger. Det er i håndbold som det er i flere andre idrætsgrene svært at motivere de store teenagere og seniorerne til at være aktive og træne i foreningen. Og det er ikke en trøst at det ikke kun er hos os, men at vi også hører det i de andre foreninger ude på øen. Vi vil jo bare gerne at de bliver lidt længere!
Vores petanque afdeling burde få besøg af os alle sammen. Så vi kunne se det flotte klubhus de har fået. De har bygget og hygget og spillet og grinet og når man kommer ned til dem ved petanque banerne er de venligheden selv. Godt gået folkens, vi glæder os til at I prøver at udfordre os i hovedledelsen igen til en venskabskamp.
Svømmeafdelingen vokser hvert år. Holdet med seniorer er oppe på 18 svømmere som hygger sig hver mandag i Rønne Svømmehal. De to børnehold vi har, er fuldt besat, så lad os håbe at vi kan fortsætte med vores tider i Rønne Svømmehal, nu når svømmesalen i Søndermark skal lukke.
Tennis er stadig en lille afdeling som sukker efter flere medlemmer til at bruge deres fine anlæg. Selvom de tiltag de har som for eksempel 'voksenintroduktion' var fuldt besat, står banerne ubrugte for mange aftener om ugen. Tennis er blevet en helårssport, da man om vinteren spiller skumtennis i Hal A.
AaIF Volleyball vandt alle stævner på Bornholm i foråret 2013. Dog havde de en sløv start på sæsonen i efteråret, alle de unge var færdige med gymnasiet og flyttede fra øen. Kidsvolley er vejen frem til at få nye spillere interesseret af sporten.
Ældre i Bevægelse er en fantastisk afdeling. Rigtig mange medlemmer som møder op hver tirsdag formiddag til halvanden times god gymnastik, både med og uden stole.... De arrangerer traveture en gang om måneden, fællesspisning og deltager i senior motionstræf. De er dog lidt bekymrede for om deres altid aktive instruktører kan blive ved og ønsker at der kommer nye kræfter og hjælper til. Lad os krydse fingre for at denne afdeling altid vil være aktiv og at mange flere finder vej til Aakirkeby Hallerne tirsdag formiddag. Alle kan være med, jeg taler af erfaring :)
Alle afdelinger nævnt ingen glemt. Vi er meget stolte af vores 9 afdelinger og alle vores frivillige der hver dag bruger masser af timer på at gøre noget for foreningen og for dens medlemmer. Vi skal ikke glemme alle afdelingsledelserne som hele 2013 har knoklet for at få det hele til at køre med meget små midler. At vi så samtidig kan supplere hinanden og holde nogle gode hovedledelsesmøder, hvor vi kan tale sammen på tværs af afdelingerne er en bonus vi ikke vil være foruden.
Af udvalg udover afdelingerne har vi loppeudvalget, smashercup-udvalget og sponsorudvalget.
Lopperne er vores nye tiltag med Svend i spidsen. Total succes i slutningen af juli 2013. Godt kr. 20.000 i kassen efter fire måneders indsamling af effekter var mere end vi havde regnet med. Vi fik blod på tanden og samler stadig effekter til vores store loppemarked i Aakirkeby Hallerne den 13. juli 2014. Tak til alle hjælpere, vi kontakter jer snart igen!
Smashercup og Carlsberg Sport Cup, henholdsvis badminton og fodbold er blevet afviklet med stor succes igen i 2013. Mange hold, både lokale og tilrejsende. Kanon arbejde i de udvalg.
Der er skiftet godt ud i sponsorudvalget og vi er i gang med en fornyelse af vores rammer omkring sponsorkontrakter og hvordan vores afdelinger kan søge sponsorpenge. Dette bliver offentligt indenfor kort tid, men vi kan allerede nu afsløre at vi i dag har landet en rigtig god 3-årig sponsoraftale med vores største hovedsponsor  Sportigan og vi glæder os til samarbejdet med dem.
Tak til det gamle sponsorudvalg for mange års hårdt arbejde.
Vi må ikke glemme forældreforeningen, som hvert år knokler for at få medlemmer til at betale kr. 85, så de kan støtte ungdomsarbejdet i Aakirkeby Idrætsforening.
Vi er meget glade for jeres arbejde og kan ikke undvære Jer.
I 2013 fik vi ny hjemmeside og administrationssystem, som alle afdelinger flittigt bruger. Til jul havde vi julekalender på forsiden med gaver man kunne vinde og der er hele tiden forskellige nyheder fra afdelingerne. Brug siden, læs den, opdater den og frem for alt fortæl andre om den.
Vi er desuden repræsenteret i Bytinget, onsdagklubben, Bornholms Idrætsråd, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Lokalrådet, Blomsterfonden, suppleant i folkeoplysningsudvalget, SYTE's Juleudvalg og Hallernes repræsentantskab og bestyrelse.
For os fire som udgør ledelsen i AaIF har det været et godt år. Det har været godt for AaIF at vi fik defineret vores roller. Vi internt arbejder på samme måde som vi hele tiden har gjort, vi bruger vores mail meget og med den kan vi hurtigt orientere hinanden og få truffet nogle beslutninger uden altid at skulle mødes. Det hjælper os i den travle hverdag. Vi har stadig meget at lære og vi synes da heller ikke det er sjovt at skulle arbejde med et underskud på budgettet, men vi følger vores 3 års plan med at få elimineret underskuddet på 3 år og derefter have et positivt eller i hvert fald et budget der går i 0. Det er ikke noget vi gør alene, vi føler at vi har et godt samarbejde i hovedledelsen, som består af formændene for alle afdelingerne. Ved fælles hjælp er vi sikre på at få lidt flere medlemmer, måske til og med nye afdelinger og nye tiltag i foreningen, så vi sammen når vores mål.
Til sidst vil vi gerne takke Aakirkeby-Hallernes personale og specielt bestyrelsen og Jens Christian for deres utrættelige arbejde med at gøre os tilfredse. Vi er glade for de dejlige omgivelser vi kan drive vores forening i, og vores gode samarbejde.
Vi vil takke afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør foreningens hverdag lettere.
Tak til æresmedlemmerne som møder op og viser os vejen til at blive en tro og vellidt AaIF’erJ
Tak til alle de skulderklap vi får, fra folk som tror på os.
Tak til pressen for altid at dække de nyheder vi kommer med og aktivt deltage i vores generalforsamlinger.
Jeg vil også takke vores egen ledelse for et fantastisk samarbejde, mange smil, mange telefonsamtaler, mange glæder og troen på at: Sammenhold er fremtiden
Der kom følgende kommentarer til beretning:
Nicklas Fick:
NF kom med supplerende oplysninger ang. skoleformen, uden at den dog er færdigbehandlet endnu. Der blev lagt op til et møde mellem skole og idrætsforening for at få det bedste ud af det fremtidige samarbejde.
Marian kommenterede:
Vores bekymring går på, at børnene skal gå længere i skole og om de så har tid og mulighed for stadig at dyrke motion i idrætsforeningen.
Vores idrætsgrene er lagt Aktørbanken.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.
3.
Det reviderede regnskabet for 2013 blev fremvist og gennemgået af økonomichefen.
Jimmi havde spørgsmål til Håndbolds træner/lederudgifter.
Asbjørn kommenterede det samme.
Emnet tages op på næste HL møde.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2014 blev forelagt:
Der budgetteres med et underskud på -57.000,-.
Der vil fra ledelsens side blive arbejdet på ny tiltag, som gerne skulle give flere indtægter til foreningen.
Jimmi havde spørgsmål til Håndbolds budget.
Poul Aksel kommenterede dette med, at dette ikke var stedet at gå ned i detaljer om bilagskonteringer mm. Dette burde være afklaret i ledelsen inden generalforsamlingen.
Marian var ked af stemningen mellem håndbold og fodbold, og at fodbold mente, at man ingen svar kan få på HL møderne.
Asbjørn afsluttede dog med at sige at det ikke var en kritik af ledelsen, men spørgsmål af afklarende karakter.
Kontingentsatserne forbliver uændret i forhold til sidste år, hvor alle afdelinger gennemgik deres kontingenter og fik dem tilpasset.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2014 - 31. marts 2015:
Badminton  
Under 8 år 315
8 år til 14 år 520
15 år til 18 år 620
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 570
   
Håndbold  
u6 - u8 350
u10-u12 550
u14-u18 700
Senior 950
Division 950
Old pr. kamp 25
Håndboldfitness pr. gang 25

 
   
Fodbold  
Under 8 år 410
8 år til 14 år 620
15 år til 18 år 720
Seniorturnering mm. (Nyvest) 1.100
Motionister 670
   
Gymnastik  
Under 6 år 310
7 år til 17 år 495
Senior 680
2. og efterfølg. hold 520
Familie/mor/far/barn 420
Danseundervisning 365
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 270
   
Svømning  
0. - 9. klasse 830
Senior 700
   
Tennis  
0 år til 17 år 175
18 år til ? 350
   
Volleyball  
0 år til 18 år 520
19 år til ? 620
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af næstformand for 2 år. Pia Juul Hansen genopstiller - Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Erik Kofoed genopstiller - Blev genvalgt
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Mathilde Bech Olsen genopstiller - Blev genvalgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
De indstillede blev valgt og repræsentantskabet er nu følgende:
Valgt i 2013:    Brian Carlsen
                             Gerd Ipsen
                             Kai D. Andersen
                             Pia Juul Hansen
                             Asbjørn Jensen
                             Jan Brink
                             Svend Erik Pedersen
                             Gitte Bech Olsen
                             Anette Ipsen
                             Marian Lundh
På valg i 2014:         Steen Kongsmar. Genopstiller
                                      Jesper Ipsen. Genopstiller
                                      Bjarne Nielsen. Genopstiller
                                      Birger Kofod. Genopstiller ikke. Ledelsen indstiller Mogens Sonne
                                      Ingrid Eriksen. Genopstiller ikke. Ledelsen indstiller Christina Mørup Sørensen
                                      Henrik Eriksen. Genopstiller
                                      Benny Christensen. Genopstiller
                                      Sverre Severinsen. Genopstiller
                                      Jimmi Sonne. Genopstiller
 
                                      Alle blev valgt
 
8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder:
Den person som er valgt til Årets leder gør et stort stykke arbejde i AaIF, både i den afdeling, hvor han er formand og for AaIF på tværs.
Han har stablet en velfungerende volleyballafdeling på benene og har været med til at starte kidsvolley op.
Derudover er han fuldstændig uundværlig i forbindelse med AaIF's loppemarked.
Han er en del af loppeudvalget, som han lægger rigtig mange kræfter i. Han styrer og organiserer afhentning af loppeting - med eller uden hjælp. Han sørger for sortering af loppeting, så de er nemme af håndtere, når de skal transporteres videre. Han er med når det hele skal flyttes fra Vasegård til hallen. Han er med når der skal ryddes op, når det hele er overstået - og han reparerer også lige taget på Vasegård, når det regner ned.
Svend Erik Pedersen kåres til Årets leder 2013.
Årets ungdomsleder:
Der kåres 2 personer til Årets ungdomsledere 2013.
De personer der kåres som Årets ungdomsledere er en dynamisk duo, som i fællesskab udgør et fantastisk trænerteam på pigesiden i fodboldafdelingen.
De har de seneste 2 år været trænere for U/11 og U/13 piger og gør begge en kæmpe indsats. De både træner pigespillere i at spille fodbold, men laver også sociale arrangementer, såsom overnatning i AaIF's klubhus, pigehygge i et par timer med f.eks. at sætte hår og biografture. De både fastholder og rekrutterer pigespillere og har jævnligt tilgang til holdet.
De tager et stort ansvar både i forhold til at gøre pigespillerne til bedre fodboldspillere og i forhold til at fastholde dem i sporten og klubben. Derudover tager de ansvar i forhold til den administrative del på trods af deres alder og det drejer sig om indmeldelser, kontingentbetaling og ajourføring af spillernes data, kørsel til kampe, kampsedler m.m.
Disse 2 piger er indstillet som årets ungdomsledere, fordi det kun er dygtige trænere, der tiltrækker nye medlemmer.
Emma Skram og Cathrine Nielsen kåres til Årets ungdomsledere 2013.
Årets Aktive:
Den person der kåres som Årets aktive er en person, der gør et stort stykke arbejde med at holde petanquebanerne i afdelingens indendørs anlæg i Sose. Han vander og planerer dem hver uge. Ligeledes har han skaffet køkkenskabe og sat dem op, samt hjulpet med udvidelsen af petanques klubhus på anlægget i Aakirkeby.
Man går heller ikke forgæves, når der mangler nogen til at bage kage til arrangementer i petanque eller bare til en almindelig træningsaften.
Måske Henny (hans frue) har en lille del af æren for kagebagningen?
Stor tak til Lasse for al hans engagement og flid i petanqueafdelingen.
Lasse Jørgensen kåres til Årets aktive 2013.
Æresmedlemmernes Pokal:
Æresmedlemmernes Pokal, der blev indstiftet af nu afdøde æresmedlem Thor Kristoffersen, tildeles en eller flere personer, der laver eller har lavet et stort stykke arbejde for AaIF, men som man ikke lige hører så meget om, eller lægger mærke til.
Et sådan par har vi fundet i år, nemlig et ægtepar, som har hjulpet i AaIF i mange år. Han har stået for, at teknikken under Aktivitetsudvalgets mobildiskotek-arrangementer har fungeret, mens hun har sørget for at hjælpe og værne om de unge mennesker, der måske var blevet lidt trætte, således at de kunne komme godt og sikkert hjem igen.
For nogle år siden begyndte de at gå til dans på Dorthes dansehold, først på begynderholdet og senere rykkede de op på det mere erfarne hold. Da de blev spurgt om de ikke ville være instruktører, sagde de ja og har brugt tid på at uddanne sig på diverse kurser, og derpå hjulpet Dorthe på danseholdene. Dorthe har valgt at stoppe som danseinstruktør, fordi hun skal flytte fra øen og Jens og Laila har sagt ja til at fortsætte med at undervise.
Ja, for det er Jens og Laila Hessellund vi her snakker om - de er altid hjælpsomme og siger aldrig nej til en opgave, der lige skal løses. De forventer ikke nogen tak for det, men det synes vi at de fortjener, så derfor har æresmedlemmerne valgt at påskønne deres indsats, ved at tildele dem denne pokal.
Æresmedlemmernes Pokal gik til Jens og Laila Hesselund.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der  serveret kaffe og lagkage.