Referat af generalforsamling 2016

1.
LederGruppen foreslog Torben Munch til dirigent, som blev valgt. Torben takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.

Valg af stemmetæller: Jesper Ipsen og Christina Mørup Sørensen blev valgt.

Der var 29 stemmeberettigede fremmødt.

2. Ledelsens beretning
Sidste år startede jeg beretningen med at det var en glad formand og en glad ledelse som aflagde beretning. I år er smilet blevet større og bredere og det er en ren fornøjelse at være leder af Aakirkeby Idrætsforening.
Vi har i 2015 ikke skrevet høringssvar til Regionskommunen og ikke talt om kommunale budgetter, men vi er taknemmelige for løsningen med at vi beholdt skole-overbygningen i Aakirkeby. Det er dejligt når de unge mennesker kan gå direkte over i Hallerne efter skoletid og hjælpe til med at være trænere og instruktører.
De kommunale budgetter er nok lige på trapperne igen. Dem ser vi på når de kommer.
 
BRK Fritid og Kultur besluttede med indførelsen af den nye Idrætsstrategi at danne Idrættens videns- & kompetenceråd, i daglig tale IVKR. Det består af 14 medlemmer som blandt andet fordeler sig på de store foreninger som Bornholms Idrætsråd, DGI, DBU som har 6 pladser, der er 1 fra outdoor segmentet, 2 fra tør- og vådhallerne, 1 fra de kommunale haller. I det hele taget en god fordeling af Bornholms idrætsliv, både aktivt og administrativt. Jeg har været heldig at få en af de pladser som medlem af Bornholms Idrætsråd. Det første møde blev holdt den 26. november og vi har holdt et par møder siden, men det tager lidt tid af slibe kanter og lære hinanden at kende og ikke mindst at finde ud af hvad rådet skal tage sig af.
Rådet skal være kommunens kanal ud til det Bornholmske idrætsliv og være et rådgivende organ i beslutninger om alt som handler om idræt.
På længere sigt håber jeg at vi også skal være visionære, komme med nye ideer og forslag til hvordan idrætten kan udvikles på Bornholm, hvordan vi får flere til at dyrke idræt og ikke mindst hvor på øen skal man kunne dyrke den idræt man vil.
Jeg tror på at ideerne og forslagene kommer fra foreningerne, de frivillige og alle udøverne og gennem os i IVKR kan udbredes og vokse til noget større og dermed gavne det Bornholmske fritids- og idrætsliv.
 
En af de første ting vi har taget fat på i IVKR er fritidspasordningen, som vi gerne vil gøre mere tilgængelig. Det viser sig at puljen på kr. 50.000 ikke er blevet brugt tidligere og det er synd og skam.
Fritidspas er en betalt hjælp for at børn kan komme til at bruge sin fritid i en forening. Det vil sige at lærere, instruktører og andre der kan se på et barn at det behøver hjælp økonomisk kan søge.
Hvis AAIF måske i samarbejde med skolen er opmærksomme på et antal børn som aldrig kommer til idræt, men som gerne vil, kan vi søge om kontingentet i kommunen.
Vi i AAIF har brugt ordningen før, men slet ikke nok. Det må være et mål i det nye år at samarbejde med skolen om at få flere til idræt.
 
BRK's nye fritidskonsulent hedder nu Sara Wedell-Bollmann og sidder med i Videns og kompetencerådet.
 
Bornholms Idrætsråd troede i marts på nye tider med ny formand og omrokering i rækkerne. Dette holdt desværre ikke så længe da vores nyvalgte formand og sekretær ikke kunne leve med at kommunen besluttede at danne Idrættens videns- og kompetenceråd og den høringsret som tidligere lå i Idrætsrådet overgik til IVKR. De forlod Idrætsrådet i efteråret og tilbage sad vi 5 som besluttede at kæmpe videre. 3 af os sidder så med i IVKR.
En af grundene til at vi fortsatte var at vores 70 medlemsforeninger ellers fik ekstra lang vej til beslutningernes højborg og at vi kunne være der for dem og hjælpe med at få emner på dagsordnen i IVKR og Fritid og Kultur. Desuden var det jo medlemmerne som havde valgt os og vi mente at det var dem der på en generalforsamling skulle fortælle os at Bornholms Idrætsråd ikke længere havde sin berettigelse. Ved generalforsamlingen her i marts, blev vi fuldtallige igen.
 
Regionskommunen har valgt Aakirkeby som hjemby for flygtninge og asylsøgere. Det glæder os i idrætsforeningen at der kommer flere indbyggere til byen og vi håber at de har en masse børn med som vi kan introducere til vores mange idrætsgrene. Da asylsøgerne flyttede ind i det gamle kommunehus stod vores fodboldafdeling klar med blomster og en invitation til at komme og spille bold i Hal B hver fredag kl. 20-22. Og det har de benyttet sig af. Jeg var selv deroppe for 14 dage siden og der mødte 30 personer op både børn og voksne.
Vi vil gerne have flere flygtninge til at dyrke idræt og de har været synlige på blandt andet vores volleyballhold. Men når det kommer til kontingent betaling har de ikke råd. Det har vi fundet en løsning på via DGI, de har en pulje som vi kan søge både til flygtninge og asylsøgere. Så nu håber vi at vi ser endnu flere i forskellige idrætsgrene.
Vi har et godt samarbejde med DGI, de har sørget for nogle gode aftaler med Bornholmerflyet, så vi kan rejse billigt hvis vi skal dyrke idræt på den anden side.
I et par år har de lavet motionspas, hvor det er muligt for 55+ at få et gratis pas til nogle prøvetimer i forskellige idrætsgrene på hele øen. Det har været en stor succes.
Den nye direktør Karen-Margrethe Hansen Bager har været et stort aktiv for DGI på Bornholm.
 
Ledelsen deltog i DM i foreningsudvikling 2014-2015 og fik lavet en masse gode visioner for AAIF. Flere af dem arbejder vi stadig med. Det er rart at der var fokus på os i ledelsen og at vi fik inspiration og skubbet lidt til os selv ved at se hvordan andre gør. Vi vandt ikke DM, men vi stjal ideer med arme og ben som vi vil implementere i AAIF.
 
Vores facebook side som er et produkt af DM i foreningsudvikling er en god og aktiv side. Der er over 600 følgere og hvis vi lægger et opslag op bliver det hurtigt set af mere end 1000 personer. Alle i AAIF kan få noget med på Facebook, det er bare at sende en mail til en af os i ledelsen gerne med et billede.
Vores hjemmeside er vores opslagsværk, der er alle afdelingernes aktuelle tilbud og hvis man er interesseret i gamle referater fra generalforsamlinger eller vores vedtægter, så ligger de også der.
Hver afdeling skal selv sørge for at alt er opdateret og med den hjemmeside som vi fik for et par år siden er det dejlig nemt.
Hvis der skulle deles point ud for hvilken afdeling som opdaterer mest på hjemmesiden, er der ingen tvivl om at Petanque løber med sejren. De har simpelthen en der er ansvarlig kun for opdateringer. Så et godt råd til de andre afdelinger er at finde en i jeres afdeling som kan være jeres journalist.
 
Den 4. juli 2015 havde vi AAIF sommerfest. Den blev afholdt i et stort telt udenfor cafeteriet. Det var en god fest, men kun med 40 deltagere. Vi havde Eardrops til at spille og vi stod selv for baren. Hele dagen stod i festens tegn. Om formiddagen startede vi med at være i Nordre Byskov til Blomsterskydning og om eftermiddagen var der fodboldkamp mellem AAIF og AAIF eksil og pudekamp over vandbassin, samtidig med at der blev solgt fadøl fra terrassen. En solrig dejlig dag. Tak til festudvalget som bestod af Klaus Riis, Bjørn Nielsen og mig selv.
 
Et par uger før vores Sommerfest havde AAIF reunion sammenkaldt til festdag. Det blev en kæmpesucces hvor gamle og nye AAIF’ere mødtes og festede og snakkede om gamle dage. De har talt om at mødes hver andet år. Godt initiativ.
 
Et af vores store arrangementer er årets loppemarked. Det blev holdt den anden søndag i juli og det er ved at være en tradition at det bliver søndag eftermiddag kl. 16. Der var rigtig mange der stod i kø for at komme ind og når snorene blev klippet løb folk ind til det de havde udset sig. På mindre end to timer havde vi afholdt auktion over de bedste ting og solgt godt ved bordene.
Når man tænker på hvor mange timer der ligger forud for denne søndag og hvor mange mennesker der er involveret, helt fra dem der er ude at hente ting og stille på lager til dem der henter containerne med skrald bagefter, kan man ikke andet end at blive stolt. Alle trækker et stort læs og vi er godt trætte bagefter.
På de to timer når vi også at sælge de sidste AAIF lodsedler og få udtrukket alle gevinsterne. Gevinsterne er alle sponseret af byens erhverv.
Da vi havde talt alle mønter og sedler op havde vi et salg på over kr. 40.000. Et stort klap på skuldrene til alle der hjalp.
Jeg ved at der allerede er fyldt godt op igen på vores lager til næste loppemarked den 10. juli 2016.
 
Når vi nu taler lodsedler er det blevet en af vores indtægtskilder. For hver jul sælger afdelingerne Lions lodsedler. I 2015 solgte vi 1500 lodsedler og vi får 6 kr. pr. lodseddel. Afdelingerne har et godt system hvor de sender et par lodsedler hjem med hver aktiv på holdene og på den måde bliver det ikke uoverskueligt. Alle kan undvære et par tyvere til et godt formål. I har sikkert også set fodbolddrengene stå foran Brugsen og Netto og ikke slippe nogen forbi før de har købt en lodseddel.
 
I 2015 vandede afdelingerne på skift blomsterne i byen. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen.
En ny opgave i 2015 var at vi havde ansvaret for de ca. 20 plakatsøjler som står rundt omkring i den gamle Aakirkeby kommune. Det er SYTE som har bedt os om det og her får vi også lidt til vores fælles kasse.
 
I starten af august arrangerede vi Aakirkeby løbet. Det gør vi i samarbejde med SYTE og deres Late Night arrangement. Løbet er et af Tidendes Grand Prix løb og er meget velbesøgt af løbere fra hele øen. Der er både et børneløb og et voksenløb og fine præmier sponseret af butikker i byen og vores hovedsponsor Sportigan i Rønne.
 
Vores allerstørste satsning blev Sommerkoncerten 2015 den 5. august.
Søren Wolff fra Bornholms Vinforsyning fik den gode ide, i april måned, at vi i Aakirkeby skulle holde en koncert. Han tog kontakt med Henrik Krogsgaard og derefter blev Torben fra Hallerne og jeg koblet på. Alle synes det var en god ide, men det skulle være Aakirkeby Idrætsforening der skulle løfte opgaven økonomisk.
Da vi ikke havde meget tid skulle alting gå meget hurtigt og inden vi fik set os om, havde vi økonomisk underskudsgaranti fra rigtig mange positive erhvervsdrivende plus vi havde sikret os praktisk hjælp fra både elektriker, bager, byggeforretning, Hallerne, busselskab, overnatningssted, IT og grafisk hjælp, transport, dagligvareforretning og mange mange flere. De stillede op og støttede AAIF og dette vanvittige projekt til mange hundrede tusinde.
Da dagen kom havde vi solgt 600 billetter, det var fint for at være første år, men ikke nok til at få arrangementet til at løbe rundt. Vi trak på vores underskudsgarantier og ingen havde sure miner, kun flotte ord til overs for det flotte arrangement.
Det var et fantastisk arrangement, hold da op, der er ikke ord der beskriver hvor stolte vi var da Niels Jørgen Riis gik på scenen og blæste publikum omkuld med hans store stemme.
Alle gæster var overstrømmende i deres ros til os og hele arrangementet fik flot omtale i pressen. Vi svævede i flere dage bagefter.
Stor tak til Henrik Krogsgaard for et godt samarbejde og stor tålmodighed med os nybegyndere i  denne branche.
I ugerne efter begyndte snakken i byen allerede at gå om vi skulle fortsætte med dette arrangement i 2016.
Lige før jul besluttede Hovedledelsen at fortsætte samarbejdet med Henrik Krogsgaard og sætte en ny koncert op i 2016.
Og som I nok allerede har læst i nyhederne og på vores hjemmeside arrangerer Aakirkeby Idrætsforening Promenadekoncert 2016 den 22. august kl. 19.30 med Birthe Kjær, Preben Kristensen og Lisbeth Kjærulff samt Henrik Krogsgaard og hans promenadeunderholdningsorkester.
Vi arbejder hårdt på at få en lige så god koncert som sidst og ikke mindst få solgt lidt flere billetter.
Der vil i samarbejde med hallen i år kunne tilkøbes en koncerttallerken, således at man kan få et sammenhængende arrangement med både spisning og koncert.
Så husk at gå hjem og køb billetter på vores hjemmeside.
 
Vi har nogle innovative kræfter i vores fodboldafdeling og de har næsten ganske ubemærket arbejdet med at samle penge til et meget stort projekt som vi kalder Multibanen.
Multibanen er en udendørs helårsbane hvor man kan dyrke mange former for boldspil og lege.
Det er et dyrt projekt på ca. kr. 800.000 og det skal være til glæde for hele byen, både private og organiserede.
Det er lykkedes gruppen at samle kr. 500.000 ind og dermed er startskuddet gået. Vi har søgt byggetilladelse og fået frivillige til at hjælpe med starten. At skrabe jord af, køre det væk og rette af.
Det næste bliver at firmaet UNO som er vores leverandør og samarbejdspartner kommer og monterer banen. Efter sigende skal det hele være brugbart allerede til august.
Det siger sig selv at vi ikke kan få alt det vi ønskede, da pengene ikke rækker til det, men det bliver en brugbar bane og så kan vi efterhånden som vi får råd bygge de ekstra elementer til som vi ønskede os i det oprindelige forslag.
Stort kadeau til Jimmi Sonne, Jesper Ipsen og Allan Kofod som har været primus motor i denne opgradering af idræt for alle i Aakirkeby.
 
Når vi så lige har nævnt Jimmi, kan vi lige så godt fortsætte. For med Jimmi som blæksprutte i fodboldafdelingen har vi en stor og velfungerende afdeling. Det har de også opdaget i DBU Bornholm som fik indstillet ham til et anerkendt rejselegat på kr. 6.000 som han modtog til DBU's repræsentantskabsmøde i Aalborg. Jimmi, vi er stolte af at du har valgt AAIF som din forening.
 
Vores allerbedste samarbejdspartner Aakirkeby Hallerne og halinspektør Torben har gået igennem en forvandling det sidste år. Fra at vi sidste år sagde der var svære tider i Hallerne, kan vi nu kun glæde os over at skuden er vendt.
Takket være Torbens stædighed og energi er både økonomi og aktivitetsniveau på rette vej. Det er til glæde for os alle, for når teamet i Aakirkeby Hallerne kører på toppen smitter det af på os som er brugere af Hallerne.
Vi skal desværre sige farvel til Torben som halinspektør om et par måneder. Du har sat dit aftryk, Torben og vi glemmer dig ikke lige med det samme. Tusind tak for god sparring og forhåbentlig på gensyn i en anden sammenhæng.
 
Hallernes bestyrelse har gjort et stort stykke arbejde med at finde os en ny halinspektør. Personen bliver offentliggjort i morgen og vi ønsker allerede velkommen til en ny person i den varme stol og glæder os til et godt samarbejde.
I Hallernes bestyrelse for AAIF sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
 
Vi er stolte af at have et fint klublokale og kontor. Der bliver holdt mange møder og ofte flere møder samme aften. Vi booker det via Conventus, som er det gratis system som bliver sat til rådighed fra Regionskommunens side, og alle afdelinger kan gå ind og booke klublokalet. Aftalen med Hallerne om at AAIF har råderet over lokalerne er en fin og billig aftale for os. Vi vil gerne at klublokalet bliver brugt mere, at det står åbent hele eftermiddagen og aftenen, så alle medlemmer kan bruge det, når der ikke holdes møder. Det er en gentagelse, vi har sagt det før, men håber på at flere hører det, jo flere gange vi siger det.
 
I 2015 havde vi 947 aktivitetsmedlemmer. Det er det samme niveau som i 2012, 2013 og 2014. Det er dejligt at vi kan have et så stabilt medlemstal når vi hele tiden får statistikker med lavere børnetal, fraflytning og dovne unger. Ifølge det skulle vi egentlig gå ned i medlemstal, så lad os være stolte og egentlig betragte det som en stigning at vi kan bibeholde de unge i Aakirkeby.
 
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for man kan ikke blive andet end glad i låget med de udførlige beretninger fra hver afdeling. Tænk på at der sidder frivillige bag dette arbejde, ikke kun med at skrive beretninger, men det daglige arbejde med at få en afdeling til at fungere både økonomisk, administrativt og sportsligt.
 
Sponsorudvalget har i 2015 ikke haft de store udfordringer. Alle afdelinger har fået deres ønsker opfyldt.
Vi har ikke besøgt alle sponsorer på samme måde som de tidligere år, men mange er med alligevel ved at sponsere andre aktiviteter hos os.
Vi er dog på vej og lige her efter generalforsamlingen kommer vi rundt med sponsorkontrakter. Tag godt i mod os derude.
Sportigan er stadig vores hovedsponsor og med alle de aktiviteter vi har gang i har vi flere sponsorer totalt end nogensinde.
 
Team Æbleskiver er kommet godt fra start med Gitte Bech Olsen i spidsen. Flere afdelinger hjælper til med bagning og salg. Pengene fra salget bliver delt mellem de hjælpende afdelinger og hovedkassen.
 
Vi startede den nuværende ledelse for 4 år siden. Vi var fire, nu er vi tre, Lotte, Jan og jeg.
For 3 år siden konstituerede vi os med mig som formand, Jan som kasserer og Lotte som sekretær. Vi vidste godt at vi gik ind til en stor opgave men vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om at vi gav det 3 år og lige meget hvad, stod vi sammen om beslutningerne og de ændringer som vi ønskede.
De 3 år er nu gået og efter vi har evalueret dem, bliver vores smil store, ligesom jeg nævnte i begyndelsen af denne beretning.
Vi havde fire store mål:
- Økonomien skulle forbedres, vi skulle vise overskud igen
- Afdelingerne skulle kunne samarbejde på tværs og se hinandens behov
- Budgetforhandlingerne én gang om året skulle ikke være en slåskamp
- Gennemsigtighed mellem ledelsen og afdelingerne
 
Alle fire mål er nået og mange små delmål er fulgt med. Og det er ikke noget vi 3 er alene om, det er helt og holdent afdelingerne der velvilligt har været forandringsparate og godt kunne se i hvilken retning vi ville.
 
Når I om lidt får regnskabet præsenteret af Jan, kan I se hvorfor vores smil er store. Vores 3 års plan er lykkedes og vi kan fortsætte med at udvikle og forbedre Aakirkeby Idrætsforening.
Vi kan igen i år fremvise et flot overskud.
Afdelingerne har igen været sparsomme og tænkt på helheden i foreningen og bedst af alt så lytter vi til hinanden og alle hjælper til med at få denne store maskine, som Aakirkeby Idrætsforening er, til at fungere.
 
Vi vil gerne sige lidt om samarbejde, for AAIF har samarbejder mange steder. Idrætsmæssigt med vores naboidrætsforeninger Poulsker, Østermarie, Nyvest, Pedersker og Østerlars.
Fodbold har samarbejde med Diabetiker foreningen. Dette samarbejde har givet så meget genlyd i fodboldverdenen, at det blev nomineret til en pris ved Årets Fodbold Award.
Noget af det bedste netværk har vi i byen hos SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget
AAIF’s forældreforening hjælper de forskellige afdelinger med tilskud til blandt andet rejser.
Alle vores frivillige som altid stiller op når vi behøver det.
Og jeg kunne blive ved, for vi er repræsenteret i Onsdagsklubben, Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og -bestyrelse, Idrættens Videns- og kompetenceråd.
Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
 
Da jeg startede med at skrive denne beretning, tænkte jeg længe over hvad jeg dog skulle finde på, fordi år 2015 var gået, ikke glemt men dog skubbet lidt væk i forhold til alt det vi har gang i, nu i 2016. Men hold da op, jeg tror jeg kunne blive ved og der er sikkert noget jeg har glemt.
En ting er sikkert: Vi har et mega stort aktivitetsniveau i Aakirkeby Idrætsforening og vi lover: Der kommer helt sikkert mere J
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke Aakirkeby Hallerne og Torben for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer.
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’.
 
Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning, fra de fremmødte.
 
Der var heller ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3.
Det reviderede regnskab for 2015 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2015 blev meget tilfredsstillende +58.800,- mod et budget på ÷28.800,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2016 blev forelagt:
Der budgetteres med et overskud på 31.000,- for 2016.

 
Kontingentsatser, gældende 1. april 2016 - 31. marts 2017:
Badminton  
Under 8 år 320
8 år til 14 år 550
15 år til 18 år 650
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
SeniorMix 700
Senior 950
   
Fodbold  
Op til U9 410
U11 – U13 og U16 Piger 700
U15 800
U18 850
Damer 800
Motionister 700
Senior 1.200
   
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 850
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 520
Senior 650
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af næstformand for 2 år. Vakant
3.                         Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Vakant.
                             Ved behov findes der en fanebærer til den enkelte aktivitet
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Ingen valgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt


7.
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
Valgt i 2014 på valg i 2016:

Jesper Munch Ipsen genopstiller
Bjarne Nielsen genopstiller
Mogens Sonne genopstiller
Christina Mørup Sørensen genopstiller
Henrik Eriksen genopstiller
Benny Christensen genopstiller
Sverre Severinsen genopstiller
Jimmi Sonne genopstiller
Steen Kongsmar genopstiller ikke. Torben Munch foreslået
Alle blev valgt.

Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:

Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:

Årets leder – Regitze Frederiksen (badminton):
Regitze Frederiksen er en person der holder sammen på vores seniorafdeling. Hun startede med at blive hjælpetræner for over 10 år siden, da hendes drenge spillede og der var brug for hjælp. Her sprang hun til, da hun blev spurgt. Hun var I flere sæsoner træner for U11. I over 10 år har hun været med i udvalget og har i de sidste mange år været seniorformand. Hun er som følge heraf med i samarbejdsudvalget med Nyvest. Hun finder på diverse “aktiviteter”/lege til vores afslutningsfester. Hun har i denne sæson været holdleder for 2. holdet Hun har i denne sæson selv været knæskadet, og desværre ikke kunnet spille. Hun kommer dog alligevel hver mandag og onsdag til træning. Om mandagen laver hun spillerunder og om onsdagen i Nyvest går hun og Rita i motionscenteret. Regitze har stor betydning for sammenholdet i seniorafdelingen.
Hun deltager også i diverse kredsmøder.
Regitze Frederiksen kåres til Årets leder 2015.

Årets ungdomsleder – Henrik ”Julle” Hansen (fodbold):
I fodboldafdelingen i AaIF vil vi gerne indstille Julle – alias Henrik Juul Hansen til årets ungdomsleder.
Julle har været træner i 15 - 20 år i AaIF og har trænet flere forskellige årgange. Han er altid i godt humør og er meget vellidt hos vores u 18 drenge, som han træner pt.
Der er ca. 30 drenge til træning, og Julle sørger for sammen med de andre trænere, at holde dem godt i gang. At have så mange drenge tilknyttet i den alder er ikke en selvfølge. Vi ser ofte et stort frafald, når drengen når den alder - men ikke der hvor Julle er.
Julle har en stor forståelse for drengene og deres forskellighed og møder dem, der hvor de er. Han kan lave sjov og ballade, men tag ikke fejl – det drejer sig også om fodbold og få spillet til at fungere.
Julle møder altid op og følger med til kampe og stævner, og holder orden på tropperne.
Der har været afholdt socialarrangementer og dem holder Julle fast i, da han mener det er en vigtig del af et fællesskab. Julle har deltaget i rigtig mange fodboldrejser gennem tiden.
Udover at være en fantastisk ungdomsleder, så er Julle aktiv på rigtig mange andre måder i klubben. Julle sidder i fodboldbestyrelsen, hjælper til ved Carlsberg Cup, hjælper til når vi afholder Leobold stævner og Fætter BR stævner for de mindste årgange, hjælper til når der er loppemarked - for bare at nævne nogle af de ting han deltager aktivt i.
Ja, vi kan altid regne med Julle og han stiller altid gladeligt op og giver en hjælpende hånd. En meget vigtig mand for klubben og vellidt af alle.
Så vi synes han fortjener et stort skulderklap for sin indsats gennem mange år, og anerkendelse ved at blive kåret til årets leder.

Henrik ”Julle” Hansen kåres til Årets ungdomsleder 2015.

Årets Aktive – Gitte Bech Olsen (Gymnastik / Æbleskiveudvalg):
Gitte Beck Olsen fortjener i særdeleshed prisen, for sin altid positive væremåde, og som ”menigmand”, og senere formand for ”gymnastik og dans” udvalget. Gitte har siddet i udvalget i så mange år, at hun ikke kan huske hvor længe. Hendes ”mappe med viden” fylder meget, og er svær at overtage.
Gitte har formået at opstarte ”cross gym” i AaIF, og der er god søgning på holdet, og spontane opfordringer  til at starte et ekstra hold.
Gitte har været et kæmpe aktiv for foreningen, og har trukket læsset. med altid at indkalde til møder osv.
Hun har nu valgt at stoppe i gymnastikbestyrelsen, men har lovet at vi gerne må ringe til hende, når vi har behov for lige at få svar på nogle ting, vi ikke lige har styr på.
Da hovedafdelingen overtog æbleskiveboden, var Gitte ikke sen til at træde til som tovholder. Her har vi heldigvis stadig gavn af hendes engagement.

Gitte Bech Olsen kåres til Årets aktive 2015.

Æresmedlemmernes Pokal – Torben Munch:
Vi fik 4 gode forslag til Æresmedlemmernes Pokal i år, men valget var nemt. Det er Torben Munch der skal have pokalen, som tak for den kæmpe indsats du har gjort for hallen i de sidste 2 år. Uden din indsats for at vende udviklingen havde vi næppe haft en selvejende hal i dag. Det havde haft konsekvenser ikke kun for vores forening, men for hele byen.
Det er desværre ikke lykkedes hallens bestyrelse at overtale dig til at tage et par år mere, men du har skabt et godt grundlag for din efterfølger, som vi håber kan videreføre dette.

Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Der var ingen kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 2. april 2016