Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling 2016

1.
LederGruppen foreslog Torben Munch til dirigent, som blev valgt. Torben takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.

Valg af stemmetæller: Jesper Ipsen og Christina Mørup Sørensen blev valgt.

Der var 29 stemmeberettigede fremmødt.

2. Ledelsens beretning
Sidste år startede jeg beretningen med at det var en glad formand og en glad ledelse som aflagde beretning. I år er smilet blevet større og bredere og det er en ren fornøjelse at være leder af Aakirkeby Idrætsforening.
Vi har i 2015 ikke skrevet høringssvar til Regionskommunen og ikke talt om kommunale budgetter, men vi er taknemmelige for løsningen med at vi beholdt skole-overbygningen i Aakirkeby. Det er dejligt når de unge mennesker kan gå direkte over i Hallerne efter skoletid og hjælpe til med at være trænere og instruktører.
De kommunale budgetter er nok lige på trapperne igen. Dem ser vi på når de kommer.
 
BRK Fritid og Kultur besluttede med indførelsen af den nye Idrætsstrategi at danne Idrættens videns- & kompetenceråd, i daglig tale IVKR. Det består af 14 medlemmer som blandt andet fordeler sig på de store foreninger som Bornholms Idrætsråd, DGI, DBU som har 6 pladser, der er 1 fra outdoor segmentet, 2 fra tør- og vådhallerne, 1 fra de kommunale haller. I det hele taget en god fordeling af Bornholms idrætsliv, både aktivt og administrativt. Jeg har været heldig at få en af de pladser som medlem af Bornholms Idrætsråd. Det første møde blev holdt den 26. november og vi har holdt et par møder siden, men det tager lidt tid af slibe kanter og lære hinanden at kende og ikke mindst at finde ud af hvad rådet skal tage sig af.
Rådet skal være kommunens kanal ud til det Bornholmske idrætsliv og være et rådgivende organ i beslutninger om alt som handler om idræt.
På længere sigt håber jeg at vi også skal være visionære, komme med nye ideer og forslag til hvordan idrætten kan udvikles på Bornholm, hvordan vi får flere til at dyrke idræt og ikke mindst hvor på øen skal man kunne dyrke den idræt man vil.
Jeg tror på at ideerne og forslagene kommer fra foreningerne, de frivillige og alle udøverne og gennem os i IVKR kan udbredes og vokse til noget større og dermed gavne det Bornholmske fritids- og idrætsliv.
 
En af de første ting vi har taget fat på i IVKR er fritidspasordningen, som vi gerne vil gøre mere tilgængelig. Det viser sig at puljen på kr. 50.000 ikke er blevet brugt tidligere og det er synd og skam.
Fritidspas er en betalt hjælp for at børn kan komme til at bruge sin fritid i en forening. Det vil sige at lærere, instruktører og andre der kan se på et barn at det behøver hjælp økonomisk kan søge.
Hvis AAIF måske i samarbejde med skolen er opmærksomme på et antal børn som aldrig kommer til idræt, men som gerne vil, kan vi søge om kontingentet i kommunen.
Vi i AAIF har brugt ordningen før, men slet ikke nok. Det må være et mål i det nye år at samarbejde med skolen om at få flere til idræt.
 
BRK's nye fritidskonsulent hedder nu Sara Wedell-Bollmann og sidder med i Videns og kompetencerådet.
 
Bornholms Idrætsråd troede i marts på nye tider med ny formand og omrokering i rækkerne. Dette holdt desværre ikke så længe da vores nyvalgte formand og sekretær ikke kunne leve med at kommunen besluttede at danne Idrættens videns- og kompetenceråd og den høringsret som tidligere lå i Idrætsrådet overgik til IVKR. De forlod Idrætsrådet i efteråret og tilbage sad vi 5 som besluttede at kæmpe videre. 3 af os sidder så med i IVKR.
En af grundene til at vi fortsatte var at vores 70 medlemsforeninger ellers fik ekstra lang vej til beslutningernes højborg og at vi kunne være der for dem og hjælpe med at få emner på dagsordnen i IVKR og Fritid og Kultur. Desuden var det jo medlemmerne som havde valgt os og vi mente at det var dem der på en generalforsamling skulle fortælle os at Bornholms Idrætsråd ikke længere havde sin berettigelse. Ved generalforsamlingen her i marts, blev vi fuldtallige igen.
 
Regionskommunen har valgt Aakirkeby som hjemby for flygtninge og asylsøgere. Det glæder os i idrætsforeningen at der kommer flere indbyggere til byen og vi håber at de har en masse børn med som vi kan introducere til vores mange idrætsgrene. Da asylsøgerne flyttede ind i det gamle kommunehus stod vores fodboldafdeling klar med blomster og en invitation til at komme og spille bold i Hal B hver fredag kl. 20-22. Og det har de benyttet sig af. Jeg var selv deroppe for 14 dage siden og der mødte 30 personer op både børn og voksne.
Vi vil gerne have flere flygtninge til at dyrke idræt og de har været synlige på blandt andet vores volleyballhold. Men når det kommer til kontingent betaling har de ikke råd. Det har vi fundet en løsning på via DGI, de har en pulje som vi kan søge både til flygtninge og asylsøgere. Så nu håber vi at vi ser endnu flere i forskellige idrætsgrene.
Vi har et godt samarbejde med DGI, de har sørget for nogle gode aftaler med Bornholmerflyet, så vi kan rejse billigt hvis vi skal dyrke idræt på den anden side.
I et par år har de lavet motionspas, hvor det er muligt for 55+ at få et gratis pas til nogle prøvetimer i forskellige idrætsgrene på hele øen. Det har været en stor succes.
Den nye direktør Karen-Margrethe Hansen Bager har været et stort aktiv for DGI på Bornholm.
 
Ledelsen deltog i DM i foreningsudvikling 2014-2015 og fik lavet en masse gode visioner for AAIF. Flere af dem arbejder vi stadig med. Det er rart at der var fokus på os i ledelsen og at vi fik inspiration og skubbet lidt til os selv ved at se hvordan andre gør. Vi vandt ikke DM, men vi stjal ideer med arme og ben som vi vil implementere i AAIF.
 
Vores facebook side som er et produkt af DM i foreningsudvikling er en god og aktiv side. Der er over 600 følgere og hvis vi lægger et opslag op bliver det hurtigt set af mere end 1000 personer. Alle i AAIF kan få noget med på Facebook, det er bare at sende en mail til en af os i ledelsen gerne med et billede.
Vores hjemmeside er vores opslagsværk, der er alle afdelingernes aktuelle tilbud og hvis man er interesseret i gamle referater fra generalforsamlinger eller vores vedtægter, så ligger de også der.
Hver afdeling skal selv sørge for at alt er opdateret og med den hjemmeside som vi fik for et par år siden er det dejlig nemt.
Hvis der skulle deles point ud for hvilken afdeling som opdaterer mest på hjemmesiden, er der ingen tvivl om at Petanque løber med sejren. De har simpelthen en der er ansvarlig kun for opdateringer. Så et godt råd til de andre afdelinger er at finde en i jeres afdeling som kan være jeres journalist.
 
Den 4. juli 2015 havde vi AAIF sommerfest. Den blev afholdt i et stort telt udenfor cafeteriet. Det var en god fest, men kun med 40 deltagere. Vi havde Eardrops til at spille og vi stod selv for baren. Hele dagen stod i festens tegn. Om formiddagen startede vi med at være i Nordre Byskov til Blomsterskydning og om eftermiddagen var der fodboldkamp mellem AAIF og AAIF eksil og pudekamp over vandbassin, samtidig med at der blev solgt fadøl fra terrassen. En solrig dejlig dag. Tak til festudvalget som bestod af Klaus Riis, Bjørn Nielsen og mig selv.
 
Et par uger før vores Sommerfest havde AAIF reunion sammenkaldt til festdag. Det blev en kæmpesucces hvor gamle og nye AAIF’ere mødtes og festede og snakkede om gamle dage. De har talt om at mødes hver andet år. Godt initiativ.
 
Et af vores store arrangementer er årets loppemarked. Det blev holdt den anden søndag i juli og det er ved at være en tradition at det bliver søndag eftermiddag kl. 16. Der var rigtig mange der stod i kø for at komme ind og når snorene blev klippet løb folk ind til det de havde udset sig. På mindre end to timer havde vi afholdt auktion over de bedste ting og solgt godt ved bordene.
Når man tænker på hvor mange timer der ligger forud for denne søndag og hvor mange mennesker der er involveret, helt fra dem der er ude at hente ting og stille på lager til dem der henter containerne med skrald bagefter, kan man ikke andet end at blive stolt. Alle trækker et stort læs og vi er godt trætte bagefter.
På de to timer når vi også at sælge de sidste AAIF lodsedler og få udtrukket alle gevinsterne. Gevinsterne er alle sponseret af byens erhverv.
Da vi havde talt alle mønter og sedler op havde vi et salg på over kr. 40.000. Et stort klap på skuldrene til alle der hjalp.
Jeg ved at der allerede er fyldt godt op igen på vores lager til næste loppemarked den 10. juli 2016.
 
Når vi nu taler lodsedler er det blevet en af vores indtægtskilder. For hver jul sælger afdelingerne Lions lodsedler. I 2015 solgte vi 1500 lodsedler og vi får 6 kr. pr. lodseddel. Afdelingerne har et godt system hvor de sender et par lodsedler hjem med hver aktiv på holdene og på den måde bliver det ikke uoverskueligt. Alle kan undvære et par tyvere til et godt formål. I har sikkert også set fodbolddrengene stå foran Brugsen og Netto og ikke slippe nogen forbi før de har købt en lodseddel.
 
I 2015 vandede afdelingerne på skift blomsterne i byen. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen.
En ny opgave i 2015 var at vi havde ansvaret for de ca. 20 plakatsøjler som står rundt omkring i den gamle Aakirkeby kommune. Det er SYTE som har bedt os om det og her får vi også lidt til vores fælles kasse.
 
I starten af august arrangerede vi Aakirkeby løbet. Det gør vi i samarbejde med SYTE og deres Late Night arrangement. Løbet er et af Tidendes Grand Prix løb og er meget velbesøgt af løbere fra hele øen. Der er både et børneløb og et voksenløb og fine præmier sponseret af butikker i byen og vores hovedsponsor Sportigan i Rønne.
 
Vores allerstørste satsning blev Sommerkoncerten 2015 den 5. august.
Søren Wolff fra Bornholms Vinforsyning fik den gode ide, i april måned, at vi i Aakirkeby skulle holde en koncert. Han tog kontakt med Henrik Krogsgaard og derefter blev Torben fra Hallerne og jeg koblet på. Alle synes det var en god ide, men det skulle være Aakirkeby Idrætsforening der skulle løfte opgaven økonomisk.
Da vi ikke havde meget tid skulle alting gå meget hurtigt og inden vi fik set os om, havde vi økonomisk underskudsgaranti fra rigtig mange positive erhvervsdrivende plus vi havde sikret os praktisk hjælp fra både elektriker, bager, byggeforretning, Hallerne, busselskab, overnatningssted, IT og grafisk hjælp, transport, dagligvareforretning og mange mange flere. De stillede op og støttede AAIF og dette vanvittige projekt til mange hundrede tusinde.
Da dagen kom havde vi solgt 600 billetter, det var fint for at være første år, men ikke nok til at få arrangementet til at løbe rundt. Vi trak på vores underskudsgarantier og ingen havde sure miner, kun flotte ord til overs for det flotte arrangement.
Det var et fantastisk arrangement, hold da op, der er ikke ord der beskriver hvor stolte vi var da Niels Jørgen Riis gik på scenen og blæste publikum omkuld med hans store stemme.
Alle gæster var overstrømmende i deres ros til os og hele arrangementet fik flot omtale i pressen. Vi svævede i flere dage bagefter.
Stor tak til Henrik Krogsgaard for et godt samarbejde og stor tålmodighed med os nybegyndere i  denne branche.
I ugerne efter begyndte snakken i byen allerede at gå om vi skulle fortsætte med dette arrangement i 2016.
Lige før jul besluttede Hovedledelsen at fortsætte samarbejdet med Henrik Krogsgaard og sætte en ny koncert op i 2016.
Og som I nok allerede har læst i nyhederne og på vores hjemmeside arrangerer Aakirkeby Idrætsforening Promenadekoncert 2016 den 22. august kl. 19.30 med Birthe Kjær, Preben Kristensen og Lisbeth Kjærulff samt Henrik Krogsgaard og hans promenadeunderholdningsorkester.
Vi arbejder hårdt på at få en lige så god koncert som sidst og ikke mindst få solgt lidt flere billetter.
Der vil i samarbejde med hallen i år kunne tilkøbes en koncerttallerken, således at man kan få et sammenhængende arrangement med både spisning og koncert.
Så husk at gå hjem og køb billetter på vores hjemmeside.
 
Vi har nogle innovative kræfter i vores fodboldafdeling og de har næsten ganske ubemærket arbejdet med at samle penge til et meget stort projekt som vi kalder Multibanen.
Multibanen er en udendørs helårsbane hvor man kan dyrke mange former for boldspil og lege.
Det er et dyrt projekt på ca. kr. 800.000 og det skal være til glæde for hele byen, både private og organiserede.
Det er lykkedes gruppen at samle kr. 500.000 ind og dermed er startskuddet gået. Vi har søgt byggetilladelse og fået frivillige til at hjælpe med starten. At skrabe jord af, køre det væk og rette af.
Det næste bliver at firmaet UNO som er vores leverandør og samarbejdspartner kommer og monterer banen. Efter sigende skal det hele være brugbart allerede til august.
Det siger sig selv at vi ikke kan få alt det vi ønskede, da pengene ikke rækker til det, men det bliver en brugbar bane og så kan vi efterhånden som vi får råd bygge de ekstra elementer til som vi ønskede os i det oprindelige forslag.
Stort kadeau til Jimmi Sonne, Jesper Ipsen og Allan Kofod som har været primus motor i denne opgradering af idræt for alle i Aakirkeby.
 
Når vi så lige har nævnt Jimmi, kan vi lige så godt fortsætte. For med Jimmi som blæksprutte i fodboldafdelingen har vi en stor og velfungerende afdeling. Det har de også opdaget i DBU Bornholm som fik indstillet ham til et anerkendt rejselegat på kr. 6.000 som han modtog til DBU's repræsentantskabsmøde i Aalborg. Jimmi, vi er stolte af at du har valgt AAIF som din forening.
 
Vores allerbedste samarbejdspartner Aakirkeby Hallerne og halinspektør Torben har gået igennem en forvandling det sidste år. Fra at vi sidste år sagde der var svære tider i Hallerne, kan vi nu kun glæde os over at skuden er vendt.
Takket være Torbens stædighed og energi er både økonomi og aktivitetsniveau på rette vej. Det er til glæde for os alle, for når teamet i Aakirkeby Hallerne kører på toppen smitter det af på os som er brugere af Hallerne.
Vi skal desværre sige farvel til Torben som halinspektør om et par måneder. Du har sat dit aftryk, Torben og vi glemmer dig ikke lige med det samme. Tusind tak for god sparring og forhåbentlig på gensyn i en anden sammenhæng.
 
Hallernes bestyrelse har gjort et stort stykke arbejde med at finde os en ny halinspektør. Personen bliver offentliggjort i morgen og vi ønsker allerede velkommen til en ny person i den varme stol og glæder os til et godt samarbejde.
I Hallernes bestyrelse for AAIF sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
 
Vi er stolte af at have et fint klublokale og kontor. Der bliver holdt mange møder og ofte flere møder samme aften. Vi booker det via Conventus, som er det gratis system som bliver sat til rådighed fra Regionskommunens side, og alle afdelinger kan gå ind og booke klublokalet. Aftalen med Hallerne om at AAIF har råderet over lokalerne er en fin og billig aftale for os. Vi vil gerne at klublokalet bliver brugt mere, at det står åbent hele eftermiddagen og aftenen, så alle medlemmer kan bruge det, når der ikke holdes møder. Det er en gentagelse, vi har sagt det før, men håber på at flere hører det, jo flere gange vi siger det.
 
I 2015 havde vi 947 aktivitetsmedlemmer. Det er det samme niveau som i 2012, 2013 og 2014. Det er dejligt at vi kan have et så stabilt medlemstal når vi hele tiden får statistikker med lavere børnetal, fraflytning og dovne unger. Ifølge det skulle vi egentlig gå ned i medlemstal, så lad os være stolte og egentlig betragte det som en stigning at vi kan bibeholde de unge i Aakirkeby.
 
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for man kan ikke blive andet end glad i låget med de udførlige beretninger fra hver afdeling. Tænk på at der sidder frivillige bag dette arbejde, ikke kun med at skrive beretninger, men det daglige arbejde med at få en afdeling til at fungere både økonomisk, administrativt og sportsligt.
 
Sponsorudvalget har i 2015 ikke haft de store udfordringer. Alle afdelinger har fået deres ønsker opfyldt.
Vi har ikke besøgt alle sponsorer på samme måde som de tidligere år, men mange er med alligevel ved at sponsere andre aktiviteter hos os.
Vi er dog på vej og lige her efter generalforsamlingen kommer vi rundt med sponsorkontrakter. Tag godt i mod os derude.
Sportigan er stadig vores hovedsponsor og med alle de aktiviteter vi har gang i har vi flere sponsorer totalt end nogensinde.
 
Team Æbleskiver er kommet godt fra start med Gitte Bech Olsen i spidsen. Flere afdelinger hjælper til med bagning og salg. Pengene fra salget bliver delt mellem de hjælpende afdelinger og hovedkassen.
 
Vi startede den nuværende ledelse for 4 år siden. Vi var fire, nu er vi tre, Lotte, Jan og jeg.
For 3 år siden konstituerede vi os med mig som formand, Jan som kasserer og Lotte som sekretær. Vi vidste godt at vi gik ind til en stor opgave men vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om at vi gav det 3 år og lige meget hvad, stod vi sammen om beslutningerne og de ændringer som vi ønskede.
De 3 år er nu gået og efter vi har evalueret dem, bliver vores smil store, ligesom jeg nævnte i begyndelsen af denne beretning.
Vi havde fire store mål:
- Økonomien skulle forbedres, vi skulle vise overskud igen
- Afdelingerne skulle kunne samarbejde på tværs og se hinandens behov
- Budgetforhandlingerne én gang om året skulle ikke være en slåskamp
- Gennemsigtighed mellem ledelsen og afdelingerne
 
Alle fire mål er nået og mange små delmål er fulgt med. Og det er ikke noget vi 3 er alene om, det er helt og holdent afdelingerne der velvilligt har været forandringsparate og godt kunne se i hvilken retning vi ville.
 
Når I om lidt får regnskabet præsenteret af Jan, kan I se hvorfor vores smil er store. Vores 3 års plan er lykkedes og vi kan fortsætte med at udvikle og forbedre Aakirkeby Idrætsforening.
Vi kan igen i år fremvise et flot overskud.
Afdelingerne har igen været sparsomme og tænkt på helheden i foreningen og bedst af alt så lytter vi til hinanden og alle hjælper til med at få denne store maskine, som Aakirkeby Idrætsforening er, til at fungere.
 
Vi vil gerne sige lidt om samarbejde, for AAIF har samarbejder mange steder. Idrætsmæssigt med vores naboidrætsforeninger Poulsker, Østermarie, Nyvest, Pedersker og Østerlars.
Fodbold har samarbejde med Diabetiker foreningen. Dette samarbejde har givet så meget genlyd i fodboldverdenen, at det blev nomineret til en pris ved Årets Fodbold Award.
Noget af det bedste netværk har vi i byen hos SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget
AAIF’s forældreforening hjælper de forskellige afdelinger med tilskud til blandt andet rejser.
Alle vores frivillige som altid stiller op når vi behøver det.
Og jeg kunne blive ved, for vi er repræsenteret i Onsdagsklubben, Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og -bestyrelse, Idrættens Videns- og kompetenceråd.
Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
 
Da jeg startede med at skrive denne beretning, tænkte jeg længe over hvad jeg dog skulle finde på, fordi år 2015 var gået, ikke glemt men dog skubbet lidt væk i forhold til alt det vi har gang i, nu i 2016. Men hold da op, jeg tror jeg kunne blive ved og der er sikkert noget jeg har glemt.
En ting er sikkert: Vi har et mega stort aktivitetsniveau i Aakirkeby Idrætsforening og vi lover: Der kommer helt sikkert mere J
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke Aakirkeby Hallerne og Torben for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer.
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’.
 
Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning, fra de fremmødte.
 
Der var heller ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3.
Det reviderede regnskab for 2015 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2015 blev meget tilfredsstillende +58.800,- mod et budget på ÷28.800,-.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.
Hovedledelsens vedtagne budget for 2016 blev forelagt:
Der budgetteres med et overskud på 31.000,- for 2016.

 
Kontingentsatser, gældende 1. april 2016 - 31. marts 2017:
Badminton  
Under 8 år 320
8 år til 14 år 550
15 år til 18 år 650
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
SeniorMix 700
Senior 950
   
Fodbold  
Op til U9 410
U11 – U13 og U16 Piger 700
U15 800
U18 850
Damer 800
Motionister 700
Senior 1.200
   
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 850
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 520
Senior 650
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 135
   
Brug af motionsrum 610
   
Passivt medlemskab 125
 
5.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.
Valg af følgende:
1.                         Valg af økonomichef for 2 år. Jan Brink genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af næstformand for 2 år. Vakant
3.                         Valg af revisor for 2 år. Sverre Severinsen genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Vakant.
                             Ved behov findes der en fanebærer til den enkelte aktivitet
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Ingen valgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt


7.
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
Valgt i 2014 på valg i 2016:

Jesper Munch Ipsen genopstiller
Bjarne Nielsen genopstiller
Mogens Sonne genopstiller
Christina Mørup Sørensen genopstiller
Henrik Eriksen genopstiller
Benny Christensen genopstiller
Sverre Severinsen genopstiller
Jimmi Sonne genopstiller
Steen Kongsmar genopstiller ikke. Torben Munch foreslået
Alle blev valgt.

Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:

Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8.
Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:

Årets leder – Regitze Frederiksen (badminton):
Regitze Frederiksen er en person der holder sammen på vores seniorafdeling. Hun startede med at blive hjælpetræner for over 10 år siden, da hendes drenge spillede og der var brug for hjælp. Her sprang hun til, da hun blev spurgt. Hun var I flere sæsoner træner for U11. I over 10 år har hun været med i udvalget og har i de sidste mange år været seniorformand. Hun er som følge heraf med i samarbejdsudvalget med Nyvest. Hun finder på diverse “aktiviteter”/lege til vores afslutningsfester. Hun har i denne sæson været holdleder for 2. holdet Hun har i denne sæson selv været knæskadet, og desværre ikke kunnet spille. Hun kommer dog alligevel hver mandag og onsdag til træning. Om mandagen laver hun spillerunder og om onsdagen i Nyvest går hun og Rita i motionscenteret. Regitze har stor betydning for sammenholdet i seniorafdelingen.
Hun deltager også i diverse kredsmøder.
Regitze Frederiksen kåres til Årets leder 2015.

Årets ungdomsleder – Henrik ”Julle” Hansen (fodbold):
I fodboldafdelingen i AaIF vil vi gerne indstille Julle – alias Henrik Juul Hansen til årets ungdomsleder.
Julle har været træner i 15 - 20 år i AaIF og har trænet flere forskellige årgange. Han er altid i godt humør og er meget vellidt hos vores u 18 drenge, som han træner pt.
Der er ca. 30 drenge til træning, og Julle sørger for sammen med de andre trænere, at holde dem godt i gang. At have så mange drenge tilknyttet i den alder er ikke en selvfølge. Vi ser ofte et stort frafald, når drengen når den alder - men ikke der hvor Julle er.
Julle har en stor forståelse for drengene og deres forskellighed og møder dem, der hvor de er. Han kan lave sjov og ballade, men tag ikke fejl – det drejer sig også om fodbold og få spillet til at fungere.
Julle møder altid op og følger med til kampe og stævner, og holder orden på tropperne.
Der har været afholdt socialarrangementer og dem holder Julle fast i, da han mener det er en vigtig del af et fællesskab. Julle har deltaget i rigtig mange fodboldrejser gennem tiden.
Udover at være en fantastisk ungdomsleder, så er Julle aktiv på rigtig mange andre måder i klubben. Julle sidder i fodboldbestyrelsen, hjælper til ved Carlsberg Cup, hjælper til når vi afholder Leobold stævner og Fætter BR stævner for de mindste årgange, hjælper til når der er loppemarked - for bare at nævne nogle af de ting han deltager aktivt i.
Ja, vi kan altid regne med Julle og han stiller altid gladeligt op og giver en hjælpende hånd. En meget vigtig mand for klubben og vellidt af alle.
Så vi synes han fortjener et stort skulderklap for sin indsats gennem mange år, og anerkendelse ved at blive kåret til årets leder.

Henrik ”Julle” Hansen kåres til Årets ungdomsleder 2015.

Årets Aktive – Gitte Bech Olsen (Gymnastik / Æbleskiveudvalg):
Gitte Beck Olsen fortjener i særdeleshed prisen, for sin altid positive væremåde, og som ”menigmand”, og senere formand for ”gymnastik og dans” udvalget. Gitte har siddet i udvalget i så mange år, at hun ikke kan huske hvor længe. Hendes ”mappe med viden” fylder meget, og er svær at overtage.
Gitte har formået at opstarte ”cross gym” i AaIF, og der er god søgning på holdet, og spontane opfordringer  til at starte et ekstra hold.
Gitte har været et kæmpe aktiv for foreningen, og har trukket læsset. med altid at indkalde til møder osv.
Hun har nu valgt at stoppe i gymnastikbestyrelsen, men har lovet at vi gerne må ringe til hende, når vi har behov for lige at få svar på nogle ting, vi ikke lige har styr på.
Da hovedafdelingen overtog æbleskiveboden, var Gitte ikke sen til at træde til som tovholder. Her har vi heldigvis stadig gavn af hendes engagement.

Gitte Bech Olsen kåres til Årets aktive 2015.

Æresmedlemmernes Pokal – Torben Munch:
Vi fik 4 gode forslag til Æresmedlemmernes Pokal i år, men valget var nemt. Det er Torben Munch der skal have pokalen, som tak for den kæmpe indsats du har gjort for hallen i de sidste 2 år. Uden din indsats for at vende udviklingen havde vi næppe haft en selvejende hal i dag. Det havde haft konsekvenser ikke kun for vores forening, men for hele byen.
Det er desværre ikke lykkedes hallens bestyrelse at overtale dig til at tage et par år mere, men du har skabt et godt grundlag for din efterfølger, som vi håber kan videreføre dette.

Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Der var ingen kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 2. april 2016
Årsberetning 2015 – Badminton
 
Et tilbageblik på badmintonåret 2015, viser desværre igen en tilbagegang for badminton sporten på Bornholm, som følge af det faldende medlemstal i øens klubber. I Aaif badminton har vi været skånet for den store medlemstilbagegang, vi har kun haft en lille nedgang i medlemstallet. Der er stævner der er blevet aflyst pga. for få ptilmeldinger. Holdturneringen 2015/2016 har været meget mærket af tilbagegangen. F.eks. bestod Bornholms serien kun af RBK, KNIF og os ved sæson start, i oktober trak KNIF deres hold. Det er ikke sket før at Bornholms bedste række kun består af 2 hold. Dette beskriver desværre badminton sporten på Bornholm pt. Ungdomsrækkerne har bestået af 3-4 hold. Vi håber at udviklingen vender i 2016.  
Badminton afdelingen har i mange år stået for salg af æbleskiver ved diverse arrangementer, hvor vores medlemmer har ydet en stor hjælp. I 2015 blevet dette en fælles opgave for hele Aaif, da vi i afdelingen ikke havde resurserne til opgaven mere. Tak til Gitte, Bent-Ole og Henrik for at påtage jer opgaven. Tak skal der også lyde til de af vores medlemmer der har givet en hånd med. Æbleskiveboden er forsat en aktivitet der medvirker til at Aaif, kan opret holde det høje aktivitets niveau.
Senior Sæson 2015/2016
Vi er i Aaif seniorafdeling 13 aktive medlemmer og ca. 15 medlemmer i Nyvest. Nogle U15/U17 spillere træner sammen med os  "gamle". Det nyder vi og jeg tror også det er en sund udfordring for de unge. Samarbejdet går godt mellem Aaif og Nyvest. Der er i øvrigt kommet ny badmintonbestyrelse i Nyvest.       Vi træner i Aaif mandag kl. 19-21 og onsdag 19.30 i Nyvest.
Vi har dog haft en lidt anderledes sæson i år. Vi stillede med et hold i bornholmsserien og et hold i serie 1. Knudsker måtte trække deres Bornholmsserie hold og tilbage var der kun RBK og Aaif. Dvs. 2 kampe på en hel sæson!!
Vores 2. hold i serie 1 har så spillet snart 10-12 kampe og ligger i skrivende stund som nr. 1. Vil dog nok blive slået af ASG inden sæsonen er overstået. 
Der har også været vekslende fremmøde pga. skader og det kostede desværre vores Doublestævne i februar. Dette måtte aflyses pga., for få tilmeldte.
Samarbejdsudvalget med Nyvest består stadig af : Carsten Frederiksen - Jesper Pedersen og Regitze Frederiksen.
D. 21/3 vil der være klubmesterskab i Aaif for singlespillere. D. 2/4 er der klubmesterskab i Double og efterfølgende afslutningsfest.
Vi vil også igen i år prøve at stille med 2 hold til LM. I år foregår det i Vejle. 
                                                                                                                                        Regitze Frederiksen Senior Badminton
Motionister 2015/2016.
 I denne sæson har vi haft alle baner besat om onsdagen i begge haller, om fredagen har vi 2 baner ledige.  Det er en lille fremgang i forhold til forrige sæson, vi har endda forespørgsel på en bane om onsdagen, hvilket vi så desværre ikke kan efterkomme.
Det er en fornøjelse at være i hallen onsdage og fredage, alle de glade mennesker, der går op i spillet med liv og lyst. Kun når der kommer fremmede håndboldhold, der ikke kan vente med at komme i gang med opvarmning, og løber ind mellem badmintonspillerne, bliver vi utilfredse. Håber ikke, det sker igen. Vores spillere gider ikke være der, hvis de kan risikere at få en bold i hovedet. Bortset fra det en god sæson, kun at par enkelte forstuvninger.
Vi spiller april måned ud. På glædeligt gensyn næste sæson.                                                             Inge Merete
Familiebadminton 2015/2016.
 Som tidligere år er det meget varieret, hvor mange der kommer til familie badminton. Nogle lørdage er der optaget på alle baner, andre gange er måske kun et par baner besat. Men vi kører videre med dette tilbud, dem der kommer og spiller med deres børn/børnebørn er glade for muligheden. Så vi ses fortsat til familiebadminton, som er om lørdagen fra 11 – 12.
Ungdom
Det første stævne i 2015 var DGI´s udtagelses stævne den 17. januar, vi havde her 19 spillere med. Alle deltagere fik mulighed for at deltage i Landsmesterskaberne, 10 spillere tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til Landsmesterskaberne i marts. Mathilde Lund og Henrik Høstner kom begge hjem med sølv i double.
Den 8. februar blev der afholdt klubmesterskaber i hal B, hvor 30 spillere havde meldt sig og der blev i alt spillet 65 kampe. Det var en god dag med mange tætte kampe.
Sæsonens sidste stævne var Danske Bank cup i Rønne den 11. april, hvor vi deltog med 12 spillere. Ungdomsafslutning blev afholdt onsdag den 15. april i træningstiden, hvor spillerne hyggede sig med forskellige lege mm.
Sæsonen 2015/2016 startede op den 31. august 2015. Sæsonens første stævne var vores eget Smachercup i efterårsferien for U13-U19, da opstart stævnet igen blev aflyst.
LDM i single blev afviklet den 7. november i Aakirkeby, hvor 13 spillere deltog.  Herefter fulgte DGI begynderstævne den 22. november, hvor vi havde 12 deltagere med. BM blev afviklet den 28. november, hvor vi var repræsenteret med 9 deltagere, vi fik 2 Bornholms mesterskaber.
Årets sidste stævne var Julebegynderstævne arrangeret af DGI.
Holdturneringen
Vi havde til sæson 2015/2016 tilmeldt 4 hold. 2 U13 hold. 1 hold i U13 og 1 hold i U13C/D, samt 1 hold i U15 og 1 hold i U17. Holdturneringen har været præget af få hold, typisk har holdturneringen bestået af 4-6 kampe i løbet af sæsonen.                                                                                                                                                    Anette
Der skal fra udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores trænere og holdledere for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med kørsel, oprydning ved smashercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton.
Rikke Nielsen har valgt at stoppe i udvalget, der skal lyde en stor tak for Rikkes mangeårige arbejde i Badminton afdelingen. Kasserer posten overtages af Inge Merete Storm. Tak for det.                                                                                                                                                                                                                                             Badmintonudvalget

Årsberetning 2015 - Gymnastik & Dans
 
Vi har i år 3 børnehold, 1 voksenhold og 2 dansehold.
Vi får flere små gymnaster, Forældre og børn og Tonseholdet har øget. Der har været plads til alle. Så er der startet et springMix hold. Det er for piger og drenge i alder 7-10 år. Her møder 5 friske piger op og har det super sjovt.
Derudover har vi 3 voksen hold – Dans begynder, Dans øvede og CrossGym
Danserne har 2 trofaste instruktører som også har øget sit deltagerantal. De er rigtig glade for at danse i festsalen på Aaker Skole.
CrossGym startede igen i år med træning 2 gange om ugen. Mandag i gymnastiksalen på Aker skole og torsdag i hal B. Men desværre var fremmødet ikke så stort så torsdags tiden måtte lukke.
Lige før jul kom der flere, så vi ser frem til hvis vi igen kan tilbyde træning 2 gange om ugen.
Vi er pt. 83 medlemmer i Gymnastik og Dans.
Gitte Bech Olsen har valgt at trække sig for bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører for den store indsats – uden jer, ingen Gymnastik og Dans
Endvidere en stor tak til Forældre forening for is til gymnastikopvisning. Også en stor tak til Hallerne for sodavand til gymnastikopvisning 

Årsberetning 2015 – Fodbold
 
Fodboldafdelingen har haft en lille medlemsfremgang i sæson 2014/2015 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 10 hold på ungdomssiden for både piger og drenge, og på seniorsiden er der tilmeldt 3 herrehold, 1 damehold og 1 veteranhold.
Samarbejdet omkring Midtbornholm blev udvidet, da Poulsker og ØB nu er med i U13-15-18.
Alle hold er placeret flot i deres rækker, og vi har nogle glade børn og unge, der træner og spiller kampe med smil på læben. Vores trænere er rigtig engagerede og gode til at fastholde spillerne i klubben.
Også på herresenior er der opbygget et godt træningsmiljø, som gør Midtbornholm til et attraktiv sted at spille fodbold. Det betyder, at vi trods konkurrence fra højere rangerede hold formår at holde spillerne i klubben. Pt. fører klubbens førstehold Nordea-ligaen efter et forrygende efterår.
Fodboldafdelingen har afholdt Fætter BR stævne for de yngste med 25 – 30 hold, men desværre måtte vi aflyse DBU’s skattejagt for de små, da der var for få tilmeldte.
Derudover har fodboldafdelingen afholdt Carlsberg Cup med 27 deltagende hold og ungdomsafslutning med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre, der altid stiller op.
 
 Årsberetning 2015 – Håndbold
 
Sæsonen 2014/15:                                                                                                                                                                Lille resume for de tilmeldte hold i sæsonen 2014/15
U/10 Piger var suppleret op med de yngste U/12 piger. De spillede derfor de fleste kampe ulovligt pga for gamle spillere. Der var kun 3 hold i rækken, men de fik da spillet 14 kampe mod hinanden. Pigerne blev nr. 2 i rækken.
U/10 Drenge spillede med en del spillere som ikke var gamle nok, så de havde det svært fysisk - men der er ingen tvivl om at det udviklede dem. Drengene blev nr. 4 i rækken, med 5 sejre.
Drengene deltog i LM, hvor de også mødte deres overmænd.
Der skal dog lyde en stor ros til trænerteamet, som formåede at holde humøret oppe hos spillerne.
U/12 Piger spillede med i drengerækken, da disse to rækker blev lagt samme, grundet manglende pigehold. De havde det naturligvis svært fysisk i mange af kampene, men de vandt også kampe!!
Da de var det eneste hold tilmeldt i U/12 Pigerække (og dermed vindere J ) fik de muligheden for at deltage i HRØ’s finalestævne for puljevindere. Her viste det sig at det havde gjort dem stærke at spille mod drengene hele sæsonen. De kom hjem med en sølvmedalje fra stævnet. TILLYKKE TIL PIGERNE.
U/12 Drenge valgte vi at stille i samarbejde med Nexø. De endte turneringen med at blive nr. 4 i rækken. U/12 Drengene deltog også i LM, som afslutning på sæsonen.
U/14 Piger stillede vi også i samarbejde med Nexø. Som et forsøg i HRØ spillede U/14 pigerne 4+1. Dette var pigerne dog ikke begejstrede for. De er i forvejen temmelig overlegne, da de alle spiller med hos Team Bornholm.
Grunden til forsøget var naturligvis, at der skulle være flere klubber der kunne stille hold. Der var da også 5 hold med i rækken, men dog kun fra 3 klubber. Ved kun at spille med 4 markspillere, giver det mere plads til gennembrud for de mindre gode spillere – MEN der er så bare alt for meget plads til de dygtige spillere. Resultater som 44-0 og 42-3 siger vist alt.  TILLYKKE TIL PIGERNE med Bornholmsmesterskabet.
Senior Mix:
Vores senior Mix spillede stille og roligt sæsonen færdig med et par kampe mod Nexø, som det eneste andet hold i turneringen.
Arrangementer:
Som afslutning på sæsonen 2014/15 blev der afholdt 2 afslutningsfester, én for mini'erne og én for resten af ungdommen.
Der blev arbejdet meget seriøst med den svenske håndboldklub Skurup på et træningsophold, modsvarende det ophold vores U/12 piger var på sidste sommer. Desværre blev arrangementet aflyst i sidste øjeblik, da der alligevel ikke var opbakning til dette fra Skurups side.
Vi havde inviteret alle spillere med forældre og søskende til et Hygge-sommer-arrangement på Jarlsgård med grillet gris, leg og sjov. Det viste sig dog, at der ikke var opbakning til sådan et socialt arrangement og vi måtte til sidst aflyse.
I samarbejde med DGI har vi fået lavet et Max-Total-bane i hallen. DGI afholdt et ungdomsarrangement, hvor der bare var fuldt fart på alle spillere, med dejlige, røde kinder til følge.
I julen indbød DGI til et Max-Total-stævne for seniorerne, som også blev en stor succes.
Sidste bedrift i sæsonen 2014/15 er som altid at gøre klar til den næste. De to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer indkalder til medlemsmøde – denne gang for at redde afdelingen. Det er absolut ikke holdbart med kun 2 i bestyrelsen.
Heldigvis kommer der hjælp i Rikke, Martin og Claus – desværre er det personer, som i forvejen er med i vores trænerteam!! Tordenskjolds soldater!
Det havde været ønskeligt at disse poster kunne skilles ad, at enten er man bestyrelsesmedlem eller også er man træner – MEN Merete og Lotte tog da mod med kyshånd J’
Sæsonen 2015/16:
Da vi gik i gang med at planlægge sæsonen 2015/16, var det ikke med optimist-brillerne på – det så sløjt ud med spillermaterialet.
Det mest positive var at vi havde trænerteamet på plads meget tidligt. Vi havde fået fat i nogle af AaIF’s ”gamle” divisionsspillere til at træne, så nu skulle vi bare ud at hente flere spillere.
U/10 Drenge: Holdet var stort set identisk med forrige sæsons hold, men i starten af sæsonen klagede trænerteamet dog alligevel over mangel på spillermateriale. Det er dog nu blevet et rigtig stabilt hold, som her midt i sæsonen ligger suverænt nr. 1 i rækken.
Der er 6 hold i rækken, men med 2 pigehold, da der ikke er nok hold på Bornholm til en U/10 pigerække.
U/12 Drenge: Drengene skulle have nyt trænerteam. Da dette var på plads, var vi hurtige til at melde ud til forældregruppen, for at sikre at spillerne blev fastholdt, og ikke forsvandt til andre sportsgrene pga af uvished.
Da træningen startede op, viste det sig at der også her var mandefald – men det har trænerteamet absolut fået vendt om på. Der er nu et stort hold drenge til træning hver gang og de ligger flot placeret i rækken.
Det er 7 hold i rækken, hvoraf det ene er et pigehold.
På pigesiden ser det rigtig sløjt ud – det eneste fulde hold vi kan stille med er et U/12 pigehold, som desværre ikke har nogen at spille mod på Bornholm. Dette gjorde, at vi tog kontakt til Team Bornholm, om der var mulighed for at få holdet under deres organisation. Der har ikke tidligere været U/12 hold med i Team Bornholm, men det endte heldigvis med at dette blev løsningen. Det viser sig da også at det har udviklet pigerne enormt og de er rigtig glade for at spille disse kampe. Rejserne tager de også med et smil.
Det viste sig efterfølgende at Viking/Rønne også kunne stille med et U/12 pigehold, derfor blev vi enige i afdelingen om også at tilmelde et lokalt hold.
Det vurderes dog hurtigt – inden turneringsstart – at pigerne ikke kunne holde til at spille med i to turneringer og vi framelder det lokale hold.
Det er så den negative konsekvens for lokalhåndbolden ved at komme ind under Team Bornholm.
Vi har tilmeldt U/16 piger i samarbejde med Nexø, som spiller med i U/14 drengerækken, da der ikke er nogen lokal U/16 pige-række. Pigerne har lidt modstand i NH’s U/14 drenge og ligger pt. nr. 2 i rækken.
Vi har fortsat vores Senior Mix med i DGI turneringen. De arbejder i øjeblikket på at tage af sted til LM til marts.
Viking/Rønne er begyndt at røre på sig. De har i løbet af sæsonen tilmeldt ikke mindre end 3 Senior Mix-hold.
For vores vedkommende er det næsten en halvering af holdtilmeldingerne fra forrige sæson, hvor vi havde 5 lokale ungdomshold tilmeldt mod i indeværende sæson 3 hold.
Lokalhåndbolden på Bornholm ser ikke den mest positive fremtid i møde, pt. er der følgende hold med i turneringen:
U/10 Drenge: 6 hold – heraf 2 pigehold
U/12 Drenge: 7 hold – heraf 1 pigehold
U/14 Drenge: 5 hold – heraf 1 pigehold
U/10 Piger: Ingen række
U/12 Piger: Ingen række.
U/14 Piger: 2 hold.
Som det ser ud nu har drengene rimelig fat og pigerne kæmper for at få lov til at spille! Det er også kun i de mindste rækker vi formår at holde gang i lokalhåndbolden. HVAD SKAL DER TIL FOR AT VENDE DENNE KEDELIGE TENDENS?
Andre ting i året:
Vi var en del af loppemarkedet, vi deltog i blomstervanding på Torvet og vi har solgt lodsedler, både AaIF Lodsedler i sommers og Lions Lodsedler til jul, vi deltog som frivillige ved Sommerkoncerten 2015 og vi har solgt æbleskiver fra æbleskiveboden, som alt sammen giver gode penge til AaIF.

Årsberetning 2015 – Petanque
 
2015 blev et rigtigt godt sportsligt år hvad angår DGI turneringen, der sluttede med 1. pladsen i A-rækken.
Desværre rykkede 6. holdet ned i B-rækken, til gengæld rykkede både 2.- og 5. holdet op i A-rækken, godt gået.
4. holdet rykkede op i B-rækken og 3. holdet rykkede op i C-rækken.
Dvs. vi har: 3 hold i A-rækken, 2 hold i B-rækken og 1 hold i C-rækken
DPF turneringen i 2. division gik knap så godt, da holdet rykkede ned i Danmarksserien. Dog var styrkeforholdet ikke så stort som forventet, så det er bare at prøve igen.
Regionalholdet gjorde det rigtig godt, og blev nr. 2 i puljespillet, hvorefter de spillede oprykningskampe til Danmarksserien. Men det gik ikke så godt, og de sluttede på en 10. plads.
Nu da klubhuset er færdigt, så skal vi i gang med overdækning af terrassen og lægge fliser, vi venter bare på lidt mere varmt vejr. Der er købt 2 nye toiletter med høj og lav skyl, og varmtvandsbeholderen venter på en smed til at sætte den op. Da tennis gamle klubhus skal rives ned, håber vi at el-forsyningen til vores klubhus kan blive forbedret.
Vintertræningen startede 1. tirsdag i oktober i Sose hos Rolle og Carsten, som igen skal have en stor tak for at vi kan benytte stalden, det er et kæmpe aktiv at kunne træne indendørs. Der er mellem 25 og 30 til træning næsten hver gang.
 
2015 var igen et år hvor AAIF var flot repræsenteret til de mange stævner her på øen og med mange flotte placeringer.
Til Landsmesterskaber var vi også godt repræsenteret med 2 tripler og 1 double, hvor den ene trippel spillede sig til sølvmedaljer, det var flot af Ejvind, Runa og Vagn. Især under de forhold med silende regn hele dagen, hvor banerne til tider stod under vand.
Vores eget store stævne Petanque Bornholm er blevet en kæmpe succes med 200 spillere. Det er blevet et stort arbejde at holde styr på alle resultater, så derfor vil stævneledelsen gerne være 2 personer mere på kontoret, men tak til Jan Kjærsgaard og Lisbeth, og til Jan Brink der udarbejder spilleplaner. Til Petanque Bornholm skal vi bruge lidt flere medlemmer til at lave baner og til at hjælpe Inger Kjærsgaard i køkkenet.
Der skal lyde en stor tak til Inger Kjærsgaard og Jacob Lund for 2015 for det gode samarbejde, håber det fortsætter i mange år endnu.
Der skal også lyde en tak til sponser udvalget, som har bevilget 10 stk. nye trøjer, det er dejligt, så kan vi klæde de nye medlemmer på, så holdene er ens påklædt.
Til slut vil jeg takke det øvrige udvalg, samt alle dem der har givet en hånd med til diverse arbejder, håber det fortsætter i 2016.
Med håbet om et godt samarbejde og et rigtigt godt sportsligt år, vil jeg takke for året 2015. Mogens

Årsberetning 2015 – Svømning
 
Aaif Svømning har haft en sæson, der igen i år, til trods for skolereformen, har mange medlemmer. Det er femte år, vi har seniorsvømning og her er vi status quo med medlemstal. Det er stadig helt op til den enkelte, om han eller hun vil svømme selv eller have hjælp til at rette lidt på ”svømmestilen”. Vi har også gennem de sidste år haft seniorer, der siden barndommen har lidt af vandskræk, og nu tager mod til sig og gerne vil lære at færdes i vand. Det er så fantastisk.
På vores hold for vandtilvænning, begyndere og letøvede har vi haft 51 børn. De nye svømmere har i år været en meget livlig flok, der har krævet lidt ekstra, men vi har haft rigtig opbakning fra forældrene, både omkring de livlige børn, men i høj grad også under undervisningen. Det giver en utrolig ro, at det er de samme forældre, der er med over hele sæsonen. Jeg kan ikke takke nok for den hjælp forældrene yder. Vi har haft lidt trænerskift i løbet af sæsonen, da Magnus L. - desværre for os - skulle over som soldat. Udover ham har vi igen i år foruden mig selv haft Magnus S.A. og Sarah som faste trænere, lige som Georg har taget en del timer i denne sæson.
Der har i år været 12 på holdet for de børn, vi har rykket op.
Lørdagssvømning, som jo er et tilbud til ALLE AAIF medlemmer, har igen i år været godt besøgt. Der møder hver måned mange medlemmer op med deres familie, selvom vi i år har haft et par aflysninger.
 
På svømmeudvalgets vegne, Christina Mørup Sørensen
 
Årsberetning 2015 – Tennis
 
2015 blev året, hvor baneklargøringen blev væsentlig nemmere. Vi fik nemlig indkøbt en maskine til at skrabe det brugte grus af. Det har de tidligere år været gjort med håndkraft og skrabere. En tung og langvarig arbejdsproces, som nu er gjort væsentlig lettere. Men der bliver stadig spillet alt for lidt tennis på banerne, så udfordringen er stadig, at få endnu mere gang i klublivet med træning, leg og små hygge stævner. Vi havde igen i 2015 begge baner i flot stand, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Bornholms Regionskommune står for vedligeholdelse af banerne minus inden for stregerne, men plus udskiftning af nedslidt materiel (koste, net, linjefejere m.m.). Det frigør mere tid til Afdelingsbestyrelsen, som så kan koncentrere sig om det, det egentlig drejer sig om - TENNIS!

Årsberetning 2015 – Volleyball
 
Dette år er gået stille og roligt. Vi havde et godt forår hvor vi placerede os i toppen af volleyen på Bornholm. Volleyen har igen i år gået noget tilbage over hele øen. Vi er dog sluppet ret nådigt i Aaif. Vi mistede igen denne sommer nogle gode og trofaste spillere. Ungdoms spillerne træner for en stor del også med om aftenen. Hvilket gør at vi ofte kan være op i mod 20  spillere til træning. 
I forårs sæsonen havde vi ofte 2 hold tilmeldt til stævnerne. De ”gamle” klarede sig ganske godt ,de unge var med som den tunge ende. I efterårs sæsonen har vi ofte haft 3 hold med De ”gamle” De unge og 9kl. Og har de fleste stævner taget placeringerne 1,2og 3 Hvilket siger noget om den udvikling der har været.
Vi har desværre måtte undvære Kasper det meste af sæsonen. Men har været heldige med at Chano og Orla har været gode til at tage over, uden dem havde vi måske været nødsaget til at lukke for træning onsdag eftermiddag. Hvilket må siges at være vores fødekæde. Derudover har der også blevet åbnet op for træning lørdag formiddag.
Vores planer for fremtiden var at få et samarbejde med Øif omkring firma turnering og i foråret lykkes det også. De lagde navn til, vi kom med næsten alle hjælpere. I år arbejder vi på at få genstartet stævnet i Aakirkeby. Østermarie har givet op. Vi på tænker stadig at etablere et Beachvolley stævne, måske i samarbejde med håndbold afdelingen. Vi håber på at kunne bruge Bækkely til sommer. Eller hvis Boderne strand er bred nok til at kunne træne der hele sommeren.
Tak for godt samarbejde til alle
Tak til Orla, Chano som har fungeret som ungdoms trænere efter at Kasper har skullet passe lidt på sig selv.

Årsberetning 2015 - Ældre i bevægelse
 
Ved årsskiftet 2015/16 har der i det forgangne år deltaget 144 medlemmer i Ældre i Bevægelses
aktiviteter. Heraf deltog 44 medlemmer på afdelingens stolemotionshold.
Ældre i Bevægelse har siden 2010 haft et større frafald end tilgang, hvilket først og fremmest skyldes den hårde vinter 2010/11 og vinteren 2012/13, hvor ca. 40 af vores medlemmer, som boede andre steder på øen end i Aakirkeby, valgte et andet sted eller en anden form for motion. Dog fik vi i efteråret 2015 rigtig mange nye medlemmer – endda ”unge ældre” medlemmer, hvoraf nogle lige havde forladt arbejdsmarkedet. Måske skal det ses i lyset af, at selv om vi bliver færre og færre indbyggere på Bornholm, så stiger levealderen kontinuerligt og mængden af pensionister, efterlønnere og førtidspensionister øges også – ikke mindst i Aakirkeby! Men også det faktum, at flere og flere ældre er meget bevidste om, at motion har en gavnlig indflydelse på en god livskvalitet, hvilket givetvis også har haft indflydelse på den øgede tilgang.  Tilgangen var dog ikke kun ældre bosat i Aakirkeby, men også fra andre steder på øen.
 
Forårssæsonen:
Tirsdag den 6. januar startede vi på forårssæsonen. Selvom vi i såvel januar som i de efterfølgende måneder nærmest ingen vinter havde - stort set uden nogen sne, var der åbenbart mange af vores medlemmer, som ikke kunne komme sig efter julen og nytårets strabadser. For fremmødet de første 3-4 gange til motionstræningen, var langt under det forventede antal - både til seniormotion og stolemotion. 
I resten af sæsonen var der god tilslutning til begge hold. Tirsdag den 21. april afsluttede vi forårssæsonen efter formiddagens stole- og seniormotion med et socialt samvær i hallens mødelokaler, hvor cirka 100 af vores medlemmer mødte op til en hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød – og ikke at forglemme – til fællessang og stoledans.
 
Efterårssæsonen:
I lighed med de foregående år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent hus-arrangement” i hallens mødelokaler. På grund af Bennys fravær den første uge i september, blev ”Åbent hus” rykket en uge ind i september måned, hvilket medførte, at motionstræningen først kom i gang tirsdag den 15. september – altså en uge senere end, hvad vi normalt plejer.
Som tilfældet var de foregående år, deltog der omkring 30 personer ved ”Åbent hus-arrangementet”, men til forskel fra de foregående år, var der rigtig mange nye ansigter til stede, som heldigvis også dukkede op de efterfølgende tirsdage.  Tilmeldingen af nye medlemmer stoppede ikke her, for både i resten af september, oktober og hen i november dukkede der nye personer op – både på senior- og stolemotionsholdet, og disse har stort set sidenhen deltaget i vores træning.
Som sædvanlig havde vi en rimelig stor annonce i ”Rytterknægten” samt en pæn stor pressemeddelelse i Bornholms Tidendes lokalafsnit for Aakirkeby. Endvidere havde vi ophængt plakater på biblioteket, håndkøbsudsalget, datastuen og de større forretninger i både Aakirkeby og i Pedersker, hvilket åbenbart gav bonus.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med et fælles julearrangement i hallens mødelokaler tirsdag d. 8. december, hvor cirka 90 af vores medlemmer deltog. Traditionen tro stod den på kaffe eller te samt sigtebrød med ost og/eller rullepølse. Så blev der selvfølgelig også sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet), samt sunget et par julesalmer.
 
Traveture:
I lighed med de foregående år var der planlagt 7 traveture med 3 i foråret og 4 ture i efteråret.
Den første travetur blev afviklet på Galløkken torsdag den 30. april. Aase og Benny var guider på turen, som viste sig at være en rigtig god oplevelse. Turen gik fra Kanondalen til Hotel Fredensborg langs kyststien og retur til Kanondalen gennem skoven. Det viste sig, at flere af deltagerne aldrig før havde gået tur på Galløkken, som i øvrigt var det sted, hvor byens galge i tidernes morgen har stået, og hvor heksene blev brændt i middelalderen.
De øvrige ture i foråret var i Almindingen med henholdsvis en tur fra Aasedammen samt en tur fra Aborettet/Stormfaldet.
To af efterårets traveture blev afviklet i nærheden af Rønne. Den første var ”Den grønne ring”, som nok er en travetur værd, samt en tur i Nordskoven med start og mål ved restaurant Skovly, hvor vi også spiste vores medbragte mad.
De første mange år, hvor vi arrangerede traveture, deltog der mellem 35 og 50 personer. I de seneste år har der kun deltaget omkring 20 -25 deltagere. Men det er til gengæld en fast lille skare, som stort set møder op, hver gang der står travetur på programmet.
 

 
Fællesspisning:
Man må sige, at fællesspisningen er en fortsat succes, som vi ikke vil undvære. Der deltager hver gang mellem 40 og 60 personer, hvilket ikke er så mærkeligt, for det er både flotte og lækre menuer hallen serverer for os – og til en rimelig pris på 50 kr.
Der er fællesspisning en gang månedligt i årets 4 første måneder samt fra og med september til december. I lighed med de tidligere år, er der fællessang i den halve time, hvor vi venter på at få serveret menuen. Et tiltag som også er kommet for at blive, for de ældre årgange kan godt lide at synge.
 
Andre aktiviteter:
 
DGI´s ”Motion for krop og sjæl”:
Den 25. februar afviklede DGI´s seniorudvalg deres årlige motionstræf ”Motion for krop og sjæl” i Nyvest centret. Ulla Schubert fra Tejn Idrætsforening stod for seniormotionen, og efterfølgende var der linedans på programmet, som Lene Andersen fra ”Dirty Boots” stod for. Efter en lækker middag, serveret af hallens cafeteria, var der foredrag af tidligere administrator på Christiansø, Peter Riis ”Tanker om livets mål og mening”. 20 af vores medlemmer deltog i arrangementet.
 
Højskoledag:
I lighed med tidligere år, afviklede DGI Seniormotion den 23. november ”Højskoledag for Bornholms seniormotion”. Som sædvanligt var der nogle interessante og spændende foredrag på programmet. Det var – som sædvanligt - højskolens forstanderpar, der sammen med skolens køkkenchef Karen Prætorius, stod for de programlagte foredrag. Den første på podiet var forstander Axel Lasthein-Madsen, hvor foredragets titel var ”Rundt om Vilhelm Herold fra Hasle”. Derefter var det Karen Prætorius som levende fortalte om Bornholmsk mad før og nu. Lillian Hjorth-Westh afsluttede med et foredrag om Thit Jensen og hendes indsats for kvinder, i anledning af 100 året for kvindernes stemmeret. Alle tre foredragsholdere levede op til deres ry som spændende foredragsholdere, og hele arrangementet var i lighed med tidligere år en rigtig god oplevelse.
Der deltog 25 af vores medlemmer i højskolearrangementet.
 
Afslutning:
Som afslutning på min beretning skal der først og fremmest lyde en varm tak til de øvrige instruktører samt afdelingens ledelse for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores mange medlemmer.
Der skal også lyde en varm tak til hallens personale, som altid er parat til at hjælpe os med klargøring af musikanlæg, headphone m.m., når vi har brug for det. Rigtig  mange tak for det!
 
Fremtiden…
er som bekendt svær at spå om, men vi må nok se i øjnene, at alle vores instruktører, hvilket gælder for både seniormotions- og stolemotionsholdet, har nået en alder – endda godt og vel - hvor der pludselig kan indtræffe skader eller sygdom som medfører, at de må stoppe som instruktører.
Så derfor krydser såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer fingre for, at vi snart står med nogle potentielle instruktøremner, som godt kan og vil tage over, når det bliver nødvendigt.
 
Benny Christensen
Formand