Referat af generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og stemmetællere
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jonn Lund blev valgt.
Der var 30 stemmeberettigede fremmødt.
2. Ledelsens beretning
Årets beretning afspejler et travlt år for vores afdelinger, vores frivillige og for alle vores ledere. Vi har mange tiltag, både sportslige og ikke sportslige som har fyldt vores hverdag. Mange gode tiltag som har givet penge til vores forening, nogle tiltag som har gjort det modsatte og ikke mindst tiltag som skal give glæde i hele Aakirkeby.
I år vil jeg starte vores beretning med lidt om os selv og det vi i ledelsen får grå hår af. For vores hverdag er fyldt med økonomi. Og ja, vi ved godt at man skal tjene pengene inden man bruger dem og det efterlever vi, men det er blevet sværere og sværere at få pengene til at række til.
Vi bruger meget tid i idrætsforeningen på at udtænke ikke idrætslige pengemaskiner for at få midler nok til vores primære opgaver: Vores idræt.
Så vil nogle nok sige, det har vi da altid gjort. Ja, det er rigtigt og vi fortsætter også og vi når også i mål.
Det vi vil sige med dette er at vores medlemmer og frem for alt vores træner-/lederteam ofte bliver dem det går ud over, da de skal sælge lodsedlerne, vande blomsterne, klæbe plakaterne op og mange andre ting som de skal gøre ud over at være sportslige.
Heldigvis har vi nogle fantastiske afdelinger med fantastiske ledere og en masse frivillige som gerne vil få hjulene til at køre rundt og derfor kan vi igen i år vise et lille overskud på vores regnskab.
Vi har i begyndelsen af 2016 haft lidt udfordringer med vores fodboldbaner og græsslåning af disse. Kommunen har valgt at udlicitere klipningen og det fungerede ikke så godt. Efter et par henvendelser og et par gode snakke, virker det nu som om alle forventninger er afstemt og vi ser frem til en god sæson med flotte fodboldbaner.
Fritidspasordningen findes stadig og vi har brugt den i 2016. Vi skal blive endnu bedre til at bruge den, specielt i starten af sæsonen, så der ikke er nogen der stopper fordi de skal til at betale.
Et fritidspas er en økonomisk hjælp til børn og unge, så de kan bruge sin fritid i en idrætsforening og få betalt deres kontingent.
Husk det er ikke en skam at tage imod hjælp, det er en skam ikke at dyrke idræt 😊
Vi har også i 2016 fået økonomisk hjælp via en pulje i DGI til 5 af vores flygtninge som spiller volleyball. De er rigtig dygtige og inspirerer også andre flygtninge til at komme og spille, så vi håber i næste sæson at de bliver endnu flere. Og vi hjælper dem gerne alle med at søge hjælp til deres kontingent. Det gælder i øvrigt også hvis de vil spille fodbold, gå til crossgym eller andre af vores idrætsgrene.
Ellers har vi i 2016 som idrætsforening ikke haft den store kontakt med Regionskommunen, men i kraft af vores ejerskab i Aakirkeby Hallerne har vi fulgt debatten mellem de selvejende haller og kommunen, om salg af alkoholiske drikke nøje, og støtter selvfølgelig Hallernes bestyrelse og vores halinspektør i kampen om selvbestemmelse.
Ved Folkemødet i juni 2016 var jeg inviteret til et dialogmøde med Bertel Haarder som dengang var Kulturminister, Søren Møller fra DGI og Lars Mikkelsen som kom fra en forening på Sjælland. Jeg var inviteret fordi vi havde en ide om at få asylsøgere til at være en del af vores forening. Vi skulle i Aakirkeby skabe 10 kontingenter som ikke var knyttet til en person, men til asylcenteret. Dem der bor på asylcenteret bor der nogle gange ikke så længe og derfor var det fjollet at de skulle bruge en hel sæsons kontingent, hvis de kun var aktive i måske 3 måneder. Så et årskontingent kunne deles mellem flere asylsøgere.
Det synes Bertel Haarder var en fantastisk ide og sagde at jeg skulle lave en ansøgning, sende den til ham, så skulle han sørge for at pengene kom. Det var enormt positivt og alle var glade.
Jeg lavede ansøgningen sammen med DGI og vi bad om penge til alle 3 asylcentre på Bornholm.
Efter et par måneder har kassen nok været tom hos Bertel for vi fik afslag. Vi var overraskede for han var ovenud positiv på Folkemødet. ´
Det var mest øv for asylsøgerne. De har dog fået en haltid af os torsdag eftermiddag hvor de kan komme og spille bold og når vejret er til det spiller de udendørs.
Det gavner ikke integrationen, men alle de unge mennesker får rørt sig lidt og det er også positivt.
Vi har et godt samarbejde med DGI og er glade for den opbakning og hjælp vi får med ansøgninger og gode råd. Deres tiltag med motionspas 55+ hvor man kan få et par gratis prøvetimer i forskellige idrætter hjælper mange til at turde prøve noget nyt. Vores afdelinger crossgym, petanque og ældre i bevægelse er tilmeldt denne ordning.
Idrættens videns- og kompetence råd har holdt fem møder i 2016. Rådet består af 14 medlemmer og desværre har flere meldt sig ud i løbet af året.
Meningen med rådet er blandt andet at vi skal rådgive Kultur og Fritid i spørgsmål som omhandler idræt, være visionære og arbejde frem i mod: Idræt for alle på Bornholm.
Det har været tungt. Det har handlet meget om økonomi og om faciliteter. Vi har fået opgaver stillet fra Kultur og Fritid, som vi skulle tage stilling til uden at vi har fået den nødvendige baggrundsviden. Da vi så har sendt materialet tilbage for uddybning, ser vi det ikke mere.
Vi blev spurgt om hvordan vi ville fordele en pulje penge og gav et enigt svar på en fordeling og ser så senere at de penge er fordelt på en helt anden måde.
Dette er kun eksempler, vi har selvfølgelig også haft mange gode snakke og ideen om et råd på tværs af al idræt er stadig god og det er vigtigt at vi mødes i forum hvor vi er forskellige og hvor vi kan lære af hinanden.
Det store spørgsmål er om videns- og kompetencerådet er det rigtige sted.
Idrætsforeningen har en plads i Bornholms Idrætsråd og selvom man ikke har hørt så meget til dette råd i 2016 lever det stadig i bedste velgående. Vi har savnet en sekretær til alt det praktiske og i slutningen af året ansatte vi Hanne Sonne Poulsen.
Vi har 70 medlemsforeninger og i 2016 havde vi to gode foredrag med B.S. Christiansen og Claus Robl. Disse arrangementer er tilgængelige for alle medlemsforeningernes medlemmer. Så husk I er alle velkomne næste gang vi finder på noget.
Vores hjemmeside og vores facebook-side er vores ansigt ud til medlemmer, presse og alle andre interesserede. Vi prøver hele tiden at opdatere med de ting der sker og alle vores arrangementer. Afdelingerne kan også selv skrive på hjemmesiden, så det kommer på forsiden og facebook kan afdelingerne også blive administrator af så der kan lægges nyt op.
Brug hjemmesiden som et opslagsværk, der står alt om vores vedtægter, ledelser, arrangementer, generalforsamlingsreferater og meget mere.
Den 2. juli prøvede vi igen at arrangere AaIF sommerfest. Den måtte aflyses da der ikke var tilmeldinger nok. Det er ærgerligt, men måske er det et forkert tidspunkt på året? Vi er ikke blege for igen at prøve at holde en fest for alle i Aakirkeby for vi er gode til at arrangere og holde fester.
Et af vores store og festlige arrangementer er årets loppemarked. Det blev holdt den anden søndag i juli og på dagen var der kø på alle sider af Hallerne for at komme først ind til lopperne. Når vi klipper snorene og byder velkommen løber folk ind og får fat i alle de gode ting.
Efter en time udtrak vi vinderne af vores lodsedler. Vi havde solgt 2000 lodsedler i ugerne før og alle præmierne var sponseret af byens erhverv. Og til sidst afholdt vi auktion over de bedste effekter. I 2016 var vi heldige at have Kjeld Pedersen på som auktionarius og han var god til at få gæsterne til at byde lidt mere.
Tusind tak til alle hjælpere, alle der har båret, slæbt, kørt og svedt for at få dette store arrangement til at fungere.
Vi havde over 50.000 kr. i kassen, noget mere end året før.
Stort tak til Svend som er vores indsamler hele året rundt. Husk I kan altid sætte lopper i Svends garage i Smedegade 53, så kører han dem til lageret.
Vi mangler fra midten af 2017 et nyt lager til vores lopper og beder om hjælp fra alle til at finde et egnet sted.
Som jeg talte om i starten er salg af lodsedler en af vores ikke-sportslige tiltag som driver rovdrift på vores træner-/lederteam og vores medlemmer, da det er dem der har ansvaret for salget.
I 2016 havde vi vores egne lodsedler i juni/juli og Lions-lodsedler til jul. Dem har vi en god indtægt på. Men i september kunne vi godt se at regnskabet så lidt sølle ud og bestemte os så for at sælge endnu 2000 lodsedler. Henrik Eriksen fra vores tennisafdeling kørte hele Bornholm rundt og samlede gevinster sammen. Alle gevinsterne var entrebilletter og oplevelser. Aakirkeby boerne er et venligt folk og købte igen alle vores lodsedler og vi fik ekstra penge til vores trængte økonomi.
Vi i ledelsen har lovet afdelingerne at i 2017 bliver der ’kun’ to gange lodsedler og det agter vi at holde.
Vores sølle økonomi i august september kom fra en helt fantastisk Promenadekoncert.
Den 22. august kl. 19.30 havde vi inviteret til koncert med Birthe Kjær, Preben Kristensen og Lisbeth Kjærulff samt Henrik Krogsgaard og hans promenadeunderholdningsorkester. Det var virkelig et brag af en koncert og der blev sunget med fra salen på alle de kendte numre. Henrik Krogsgaard var endnu engang i sit es og førte os igennem en aften fuld af store øjeblikke.
Alt var perfekt, helt ned til alle de mandlige hjælperes hvide skjorter og sorte butterflys. Alt gik som smurt: Scenebygning, stoleopsætning, snack og drinksbestillinger til pausen, entreen, billetbestillingen og alt det andet praktiske. Faktisk er det sådan at vi er s.... dygtige til at lave koncerter og vi kunne have lavet en om måneden hvis bare der var publikum til det.
Og det er så problemet, der var ikke publikum nok og derfor gik vi ud med underskud på koncerten.
Der er ikke planlagt en ny koncert i 2017. Det er trods alt medlemmernes penge vi gambler med og når vi to år i træk ikke kan få overskud har vi vurderet at vi venter til det helt rigtige koncept kommer, fordi vi er stadig s…. gode til at lave koncerter😊
I 2016 vandede afdelingerne på skift sommerblomsterne rundt om på Torvet. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen. Vi havde også ansvaret for at de ca. 20 plakatsøjler fik nye plakater på, en gang om ugen, hele sommersæsonen. Det er SYTE der betaler os for det og vi er meget glade for det ekstra tilskud til foreningen.
I starten af august arrangerede vi Aakirkeby løbet. Det gør vi i samarbejde med SYTE og deres Late Night arrangement. Løbet er et af Tidendes Grand Prix løb og er meget velbesøgt af løbere fra hele øen. Der er både et børneløb og et voksenløb og fine præmier sponseret af butikker i byen. Løbets hovedsponsor er Sportigan i Rønne.
Som vi allerede afslørede ved sidste generalforsamling har vi en stor og innovativ fodboldafdeling. De har sørget for at arbejde videre med multibanen og få økonomien til at hænge sammen. Arbejdet med multibanen har været et langt og sejt træk og kom ikke i gang så hurtigt som vi troede. Uno som skulle levere banen blev forsinkede og når de så skulle i gang blev det vinter.
Banen har ligget og ventet på bedre vejr og her i marts og april 2017 er arbejdet ved at være afsluttet. Vi har den flotteste multibane liggende helt perfekt ved siden af Hallerne. Der er lys på, der kommer mulighed for musik og vi håber den vil blive brugt alle døgnets timer af en masse mennesker, små som store, børnehaver, skoler, idrætsforeningen, familier, asylsøgere og alle andre som bare vil spille lidt bold. Hjælp os med at passe godt på den.
Stort tak til holdet bag multibanen, det er den største investering i idrætten i Aakirkeby siden Hallerne blev udvidet.
Vi har et stort ønske i foreningen nu når vi får en så flot multibane henne ved lysbanen. Det er et nyt stakit ved alle husene ud mod Nybyvej. Det er faldet helt sammen flere steder og er ikke et kønt syn. Det må være et af ønskerne når vi indvier banen sidst i april.
Vi har fået ny halinspektør i 2016. Kathrine som også er her i dag, er kommet fint ind i det hele og vi har et rigtig godt samarbejde. Hun er hurtig til at reagere på mails og vi fik en masse hjælp til Promenadekoncerten. Godt gået Kathrine, bare kæmp videre 😊
I Hallernes bestyrelse for AaIF sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
Vi har stadig vores gode klublokale og kontor som vi holder mange møder i. Alle afdelinger afholder deres træner-/ledermøder, hovedledelsen holder alle deres møder og lige nu er der spillermøde for fodbold derinde. Det bliver brugt flittigt og vi er meget glade for vores aftale med Hallerne om at det bliver stillet gratis til rådighed for os. Vi bruger Conventus til at booke lokalet i, samme system som vi bruger til alle vores medlemmer. Vi takker kommunen for at stille systemet til rådighed for alle os foreninger.
I 2016 havde vi 789 aktivitets medlemmer. Det er 150 færre end de sidste mange år.
Det skyldes blandt andet vores håndboldafdeling, som er gået betydeligt ned i medlemmer. De kæmper for at komme tilbage på banen igen så lad os krydse fingre for at det igen bliver moderne i Aakirkeby at spille håndbold. Når vi kigger på tallene er det de 0-24 årige som mærkeligt nok er faldet mest? Kan det være på grund af den nye skolereform? Har børn og unge ikke tid og overskud til at dyrke idræt? Det vil vi lade stå åbent og håbe på bedre tider i 2017.
Vi er åbne for at nye idrætter kommer og banker på og vil gerne hjælpe nye tiltag med at komme i gang og finde haltider til dem.
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for der er mange gode historier om frivillige som gør et kæmpe stykke arbejde for vores medlemmer. Man bliver også glad af at læse beretningerne for man opdager hvor mange ting der sker ude i afdelingerne som man/jeg ikke ved så meget om. Hvis I læste dem kunne det jo også være at I blev fristet til at prøve en ny idræt.
Sponsorudvalget har i 2016 ikke haft de store udfordringer. Alle afdelinger har fået deres ønsker opfyldt.
Vi har ikke besøgt alle sponsorer på samme måde som de tidligere år, men mange er med alligevel ved at sponsere andre aktiviteter hos os.
Vi er dog på vej og lige her efter generalforsamlingen kommer vi rundt med sponsorkontrakter. Tag godt i mod os derude.
Sportigan er stadig vores hovedsponsor og vi har lige landet en ny kontrakt som gælder indtil 2019.
Foruden alle de aktiviteter som jeg allerede har nævnt har vi hvert år Carlsberg Sport Cup, Smasher Cup, Firma Volley, Firma Petanque, Petanque Bornholm og vi har æbleskivevognen som stiller op ved alle festlige lejligheder. Disse aktiviteter trækker rigtig mange mennesker til Aakirkeby og til Hallerne. Det kræver en masse frivillig hjælp og hatten af for de fine resultater I laver.
Lidt om os i ledelsen. Vi er stadig tre, vi arbejder fantastisk godt sammen, vi har det for det meste sjovt til vores møder og vi er hurtige til at tage beslutninger og vi er lige så hurtige til at lave beslutningerne om hvis det viste sig at de ikke var rigtige.
Lotte og jeg er på valg i år og vi genopstiller gerne så længe I ønsker at vi fortsætter og mener at vi gør en forskel.
Når vi om lidt skal se regnskabet, er jeg lidt stolt over at vi kan vise et lille overskud selvom vi havde et underskud på vores koncert. Det kan vi takke vores arbejdsomme afdelinger for. De har spinket og sparet, solgt ekstra lodsedler og hele tiden været opmærksomme på hinanden og hinandens økonomi. Alle afdelinger har hjulpet til ved de forskellige arrangementer og gennem de sidste år har vi opbygget et åbent og gennemsigtig system så alle kan følge med i alt.
Vi vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, alle de frivillige som altid stiller op når vi spørger, alle medlemmer og ikke mindst alle vores trænere/ledere.
Fodbold har stadig et godt samarbejde med diabetikerforeningen, som vi ønsker tillykke med den fine pris I fik 2016.
Vi vil specielt takke SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget som er vores sparringspartnere i mangt og meget.
Husk at melde jer ind i AaIF’s forældreforening, de eksisterer kun ved hjælp af kontingenter. Det koster 85 kr. og I kan melde jer ind på vores hjemmeside www.aaif.dk De penge hjælper mere end I aner.
Idrætsforeningen er repræsenteret mange steder og jeg vil gerne nævne dem alle, da de er vigtige for os på hver sin måde:
Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og bestyrelse, Idrættens Videns- og kompetenceråd og Onsdagsklubben
Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
Hvert år når jeg starter med at skrive beretning tænker jeg, hvad skal jeg dog fortælle om. Men hvert år er det svært at stoppe skriveriet igen. Det er fordi vi har et meget højt aktivitetsniveau i Aakirkeby Idrætsforening og vi brænder alle for at vi selv og vores medlemmer skal få en aktiv fritid med masser af motion, sjov og socialt samvær. Og jeg lover 2017 bliver lige så fantastisk.
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke personalet i Aakirkeby Hallerne for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer.
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’.
 
Der var følgende kommentarer/tilføjelser efter fremlæggelsen af beretningen:
Jimmi:  Oplyste om afholdelse af byfest 15/7 2017. Mød godt frem og bak op om dette tiltag.
Jimmi: Det er beboerne selv, der er ansvarlige for at udskifte hegnet mod den nye multibane.
 
Der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning.
 
Kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger:
Ældre i Bevægelse:
Det blev fremhævet, at afdelingen har 25 års jubilæum til september.

 
Der var ellers ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2016 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2016 blev et lille overskud på +5.000,- mod et budget på +30.100,-. Det er primært underskuddet på Promenadekoncerten, der giver det mindre overskud end forventet.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4. Fremlæggelse af driftsbudget og kontingentsatser
Hovedledelsens vedtagne budget for 2017 blev forelagt:
Der budgetteres med et overskud på 38.000,- for 2017.

 
Kontingentsatser, gældende 1. april 2017 - 31. marts 2018:
Badminton  
Under 8 år 320
8 år til 14 år 550
15 år til 18 år 650
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
SeniorMix 700
Senior 950
   
Fodbold  
Op til U9 410
U11 – U13 og U16 Piger 700
U15 800
U18 850
Damer 800
Motionister 700
Senior 1.200
   
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 870
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 520
Senior 650
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 140
   
Brug af motionsrum
P.t. lukket
 
   
Passivt medlemskab 125
 
5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg:
Valg af følgende:
1.                         Valg af formand for 2 år. Marian Lundh genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af sekretær for 2 år. Lotte Harslev genopstiller – Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Jonn Lund genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Vakant.
                             Ved behov findes der en fanebærer til den enkelte aktivitet
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Ingen valgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

Ad. Pkt. 5/6: Der blev fremlagt forslag om vedtægtsændringer til næste GF, således at valg til fanebærer udgår.
7. Repræsentanter til Aakirkeby Hallerne:
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
Valgt i 2015 på valg i 2017:

Gerd Ipsen, genopstiller
Brian Carlsen, genopstiller
Kai D. Andersen, genopstiller
Jan Brink, genopstiller
Svend Erik Pedersen, genopstiller
Gitte Bech Olsen, genopstiller
Anette Ipsen, genopstiller
Lotte Harslev, genopstiller
Merete Seerup, genopstiller
Brian Kofod, genopstiller
Alle blev valgt.
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8. Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Arne Skov (gymnastik):
For et år siden, var det jo "bare" meningen at Arne skulle være med i gymnastikudvalget, sammen med de øvrige medlemmer. Desværre er der jo så sket det, at der af forskellige årsager har været frafald så Arne nu løser en masse opgaver. I stedet for bare at melde fra, har Arne taget hånd om de mange opgaver der er forbundet med at være i et udvalg og sætter sig løbende ind i løsninger og muligheder.
Ud over Arnes engagement i gymnastikudvalget, er han også med på et af holdene, træder gerne til for at hjælpe når andre instruktører må melde forfald og er i øvrigt aktiv i flere andre idrætsgrene. Ligeledes er Arne en engageret forældre og bakker som sådan op når vi som instruktører "har brug for forældrenes børn" til gode ideer, arrangementer eller noget helt tredje.
Arne Skov kåres til Årets leder 2016.
Årets ungdomsleder – Steffen Hansen (fodbold):
I fodboldafdelingen i AaIF vil vi gerne indstille Steffen Hansen som årets ungdomsleder.
Steffen  har været træner i  5-10 år i AaIF og har trænet flere forskellige årgange. Han er altid i godt humør og er meget vellidt hos vores u 13 drenge, som han træner pt.
Der er ca. 20 drenge til træning, og Steffen sørger for sammen med de andre trænere, at holde dem godt i gang.
Steffen møder altid op og følger med til kampe og stævner, og holder orden på tropperne.
Steffen har deltaget i rigtig mange fodboldrejser gennem tiden.
Udover at være en fantastisk ungdomsleder, så er Steffen også aktiv på rigtig mange andre måder i klubben. Steffen sidder i fodboldbestyrelsen, hjælper til ved Carlsberg Cup, hjælper til når vi afholder Leobold stævner og Fætter BR stævner for de mindste årgange, hjælper til nede i vores boldrum/vaskerum-for bare at nævne nogle af de ting han deltager aktivt i.
Ja, vi kan altid regne med Steffen og han stiller altid gladeligt op og giver en hjælpende hånd. En meget vigtig mand for klubben og vellidt af alle.
Så vi synes han fortjener et stort skulderklap for sin indsats gennem mange år, og anerkendelse ved at blive kåret til årets ungdomsleder.
Steffen Hansen kåres til Årets ungdomsleder 2016.
Årets Aktive – Mathias Lund (Fodbold):
Vi vil gerne indstille Mathias Lund som årets aktive. Mathias er trods sin unge alder en etableret spiller på klubbens 1.hold i Bornholmsserien. Han er trofast til træning og melder nærmest aldrig fra til kamp. Mathias kan bruges overalt på banen, hvilket gør ham til en drømmespiller for træneren. I sidste sæson blev han kåret som klubbens mest værdifulde spiller, og i denne sæson er han pt. holdets topscorer.
Mathias har prøvet sine evner som spiller af på et højere niveau i en halvsæson i NB Bornholm. Men da han er en rigtig AaIF'er, der gerne giver store dele af sin tid som spiller og træner, blev dette valgt fra til fordel for barndomsklubben og holdkammeraterne. Det vidner om et stort klubhjerte.
Ud over sit store engagement som spiller, bruger Mathias også en del af sin tid på at træne klubbens ungdomshold. I øjeblikket er det U 9 -holdet, der nyder godt af Mathias' evner som træner. Børnene er glade for Mathias som træner, og der er styr på tingene til både kamp og træning.
Derfor mener vi, at han må være en indlysende kandidat til at modtage Årets Aktive
Mathias Lund kåres til Årets aktive 2016.
Æresmedlemmernes Pokal – Henning Nielsen:
Pokalen er stiftet af Thor Christoffersen og blev uddelt første gang i 2002, og den tildeles en eller flere personer, der har ydet en indsats udover det sædvanlige, men som ofte går stille med dørene og ikke bliver bemærket.
I år har vi uddelt den til en person, der har været med i rigtig mange år, hvor han bl.a. har været medhjælper til at sætte Blomsterfesten op, som i 1964 blev sat i gang af Poul Aaby Svendsen for bl.a. at skaffe penge til at bygge hallen.
Et arrangement med at skaffe 2 rener hertil, så de kunne trække en kane rundt i byen, var årsag til, at han også blev medstifter af Rudolfklubben, som laver mange fine ting for byen, og han var bl.a. med til at lave de to første cykelnisser.
Det første juletog, der blev monteret i 3 meters højde rundt om Bagergården, var han også forgangsmand for, og den passion har han fortsat, således at han lægger garage og værksted til så ”Togklubben” kan forbedre og videreudvikle det tog, der kører rundt om juletræet på Torvet i hele december måned. Togklubben mødes stort set hver onsdag året rundt, hvor de arbejder og hygger sig med deres hobby, og så lægger hans kone selvfølgelig køkken til, så de også kan få en tår kaffe og et stykke brød.

Henning Nielsen fik overrakt Æresmedlemmernes Pokal for 2016.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Der var ingen kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 1. april 2017