Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og stemmetællere
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jonn Lund blev valgt.
Der var 30 stemmeberettigede fremmødt.
2. Ledelsens beretning
Årets beretning afspejler et travlt år for vores afdelinger, vores frivillige og for alle vores ledere. Vi har mange tiltag, både sportslige og ikke sportslige som har fyldt vores hverdag. Mange gode tiltag som har givet penge til vores forening, nogle tiltag som har gjort det modsatte og ikke mindst tiltag som skal give glæde i hele Aakirkeby.
I år vil jeg starte vores beretning med lidt om os selv og det vi i ledelsen får grå hår af. For vores hverdag er fyldt med økonomi. Og ja, vi ved godt at man skal tjene pengene inden man bruger dem og det efterlever vi, men det er blevet sværere og sværere at få pengene til at række til.
Vi bruger meget tid i idrætsforeningen på at udtænke ikke idrætslige pengemaskiner for at få midler nok til vores primære opgaver: Vores idræt.
Så vil nogle nok sige, det har vi da altid gjort. Ja, det er rigtigt og vi fortsætter også og vi når også i mål.
Det vi vil sige med dette er at vores medlemmer og frem for alt vores træner-/lederteam ofte bliver dem det går ud over, da de skal sælge lodsedlerne, vande blomsterne, klæbe plakaterne op og mange andre ting som de skal gøre ud over at være sportslige.
Heldigvis har vi nogle fantastiske afdelinger med fantastiske ledere og en masse frivillige som gerne vil få hjulene til at køre rundt og derfor kan vi igen i år vise et lille overskud på vores regnskab.
Vi har i begyndelsen af 2016 haft lidt udfordringer med vores fodboldbaner og græsslåning af disse. Kommunen har valgt at udlicitere klipningen og det fungerede ikke så godt. Efter et par henvendelser og et par gode snakke, virker det nu som om alle forventninger er afstemt og vi ser frem til en god sæson med flotte fodboldbaner.
Fritidspasordningen findes stadig og vi har brugt den i 2016. Vi skal blive endnu bedre til at bruge den, specielt i starten af sæsonen, så der ikke er nogen der stopper fordi de skal til at betale.
Et fritidspas er en økonomisk hjælp til børn og unge, så de kan bruge sin fritid i en idrætsforening og få betalt deres kontingent.
Husk det er ikke en skam at tage imod hjælp, det er en skam ikke at dyrke idræt 😊
Vi har også i 2016 fået økonomisk hjælp via en pulje i DGI til 5 af vores flygtninge som spiller volleyball. De er rigtig dygtige og inspirerer også andre flygtninge til at komme og spille, så vi håber i næste sæson at de bliver endnu flere. Og vi hjælper dem gerne alle med at søge hjælp til deres kontingent. Det gælder i øvrigt også hvis de vil spille fodbold, gå til crossgym eller andre af vores idrætsgrene.
Ellers har vi i 2016 som idrætsforening ikke haft den store kontakt med Regionskommunen, men i kraft af vores ejerskab i Aakirkeby Hallerne har vi fulgt debatten mellem de selvejende haller og kommunen, om salg af alkoholiske drikke nøje, og støtter selvfølgelig Hallernes bestyrelse og vores halinspektør i kampen om selvbestemmelse.
Ved Folkemødet i juni 2016 var jeg inviteret til et dialogmøde med Bertel Haarder som dengang var Kulturminister, Søren Møller fra DGI og Lars Mikkelsen som kom fra en forening på Sjælland. Jeg var inviteret fordi vi havde en ide om at få asylsøgere til at være en del af vores forening. Vi skulle i Aakirkeby skabe 10 kontingenter som ikke var knyttet til en person, men til asylcenteret. Dem der bor på asylcenteret bor der nogle gange ikke så længe og derfor var det fjollet at de skulle bruge en hel sæsons kontingent, hvis de kun var aktive i måske 3 måneder. Så et årskontingent kunne deles mellem flere asylsøgere.
Det synes Bertel Haarder var en fantastisk ide og sagde at jeg skulle lave en ansøgning, sende den til ham, så skulle han sørge for at pengene kom. Det var enormt positivt og alle var glade.
Jeg lavede ansøgningen sammen med DGI og vi bad om penge til alle 3 asylcentre på Bornholm.
Efter et par måneder har kassen nok været tom hos Bertel for vi fik afslag. Vi var overraskede for han var ovenud positiv på Folkemødet. ´
Det var mest øv for asylsøgerne. De har dog fået en haltid af os torsdag eftermiddag hvor de kan komme og spille bold og når vejret er til det spiller de udendørs.
Det gavner ikke integrationen, men alle de unge mennesker får rørt sig lidt og det er også positivt.
Vi har et godt samarbejde med DGI og er glade for den opbakning og hjælp vi får med ansøgninger og gode råd. Deres tiltag med motionspas 55+ hvor man kan få et par gratis prøvetimer i forskellige idrætter hjælper mange til at turde prøve noget nyt. Vores afdelinger crossgym, petanque og ældre i bevægelse er tilmeldt denne ordning.
Idrættens videns- og kompetence råd har holdt fem møder i 2016. Rådet består af 14 medlemmer og desværre har flere meldt sig ud i løbet af året.
Meningen med rådet er blandt andet at vi skal rådgive Kultur og Fritid i spørgsmål som omhandler idræt, være visionære og arbejde frem i mod: Idræt for alle på Bornholm.
Det har været tungt. Det har handlet meget om økonomi og om faciliteter. Vi har fået opgaver stillet fra Kultur og Fritid, som vi skulle tage stilling til uden at vi har fået den nødvendige baggrundsviden. Da vi så har sendt materialet tilbage for uddybning, ser vi det ikke mere.
Vi blev spurgt om hvordan vi ville fordele en pulje penge og gav et enigt svar på en fordeling og ser så senere at de penge er fordelt på en helt anden måde.
Dette er kun eksempler, vi har selvfølgelig også haft mange gode snakke og ideen om et råd på tværs af al idræt er stadig god og det er vigtigt at vi mødes i forum hvor vi er forskellige og hvor vi kan lære af hinanden.
Det store spørgsmål er om videns- og kompetencerådet er det rigtige sted.
Idrætsforeningen har en plads i Bornholms Idrætsråd og selvom man ikke har hørt så meget til dette råd i 2016 lever det stadig i bedste velgående. Vi har savnet en sekretær til alt det praktiske og i slutningen af året ansatte vi Hanne Sonne Poulsen.
Vi har 70 medlemsforeninger og i 2016 havde vi to gode foredrag med B.S. Christiansen og Claus Robl. Disse arrangementer er tilgængelige for alle medlemsforeningernes medlemmer. Så husk I er alle velkomne næste gang vi finder på noget.
Vores hjemmeside og vores facebook-side er vores ansigt ud til medlemmer, presse og alle andre interesserede. Vi prøver hele tiden at opdatere med de ting der sker og alle vores arrangementer. Afdelingerne kan også selv skrive på hjemmesiden, så det kommer på forsiden og facebook kan afdelingerne også blive administrator af så der kan lægges nyt op.
Brug hjemmesiden som et opslagsværk, der står alt om vores vedtægter, ledelser, arrangementer, generalforsamlingsreferater og meget mere.
Den 2. juli prøvede vi igen at arrangere AaIF sommerfest. Den måtte aflyses da der ikke var tilmeldinger nok. Det er ærgerligt, men måske er det et forkert tidspunkt på året? Vi er ikke blege for igen at prøve at holde en fest for alle i Aakirkeby for vi er gode til at arrangere og holde fester.
Et af vores store og festlige arrangementer er årets loppemarked. Det blev holdt den anden søndag i juli og på dagen var der kø på alle sider af Hallerne for at komme først ind til lopperne. Når vi klipper snorene og byder velkommen løber folk ind og får fat i alle de gode ting.
Efter en time udtrak vi vinderne af vores lodsedler. Vi havde solgt 2000 lodsedler i ugerne før og alle præmierne var sponseret af byens erhverv. Og til sidst afholdt vi auktion over de bedste effekter. I 2016 var vi heldige at have Kjeld Pedersen på som auktionarius og han var god til at få gæsterne til at byde lidt mere.
Tusind tak til alle hjælpere, alle der har båret, slæbt, kørt og svedt for at få dette store arrangement til at fungere.
Vi havde over 50.000 kr. i kassen, noget mere end året før.
Stort tak til Svend som er vores indsamler hele året rundt. Husk I kan altid sætte lopper i Svends garage i Smedegade 53, så kører han dem til lageret.
Vi mangler fra midten af 2017 et nyt lager til vores lopper og beder om hjælp fra alle til at finde et egnet sted.
Som jeg talte om i starten er salg af lodsedler en af vores ikke-sportslige tiltag som driver rovdrift på vores træner-/lederteam og vores medlemmer, da det er dem der har ansvaret for salget.
I 2016 havde vi vores egne lodsedler i juni/juli og Lions-lodsedler til jul. Dem har vi en god indtægt på. Men i september kunne vi godt se at regnskabet så lidt sølle ud og bestemte os så for at sælge endnu 2000 lodsedler. Henrik Eriksen fra vores tennisafdeling kørte hele Bornholm rundt og samlede gevinster sammen. Alle gevinsterne var entrebilletter og oplevelser. Aakirkeby boerne er et venligt folk og købte igen alle vores lodsedler og vi fik ekstra penge til vores trængte økonomi.
Vi i ledelsen har lovet afdelingerne at i 2017 bliver der ’kun’ to gange lodsedler og det agter vi at holde.
Vores sølle økonomi i august september kom fra en helt fantastisk Promenadekoncert.
Den 22. august kl. 19.30 havde vi inviteret til koncert med Birthe Kjær, Preben Kristensen og Lisbeth Kjærulff samt Henrik Krogsgaard og hans promenadeunderholdningsorkester. Det var virkelig et brag af en koncert og der blev sunget med fra salen på alle de kendte numre. Henrik Krogsgaard var endnu engang i sit es og førte os igennem en aften fuld af store øjeblikke.
Alt var perfekt, helt ned til alle de mandlige hjælperes hvide skjorter og sorte butterflys. Alt gik som smurt: Scenebygning, stoleopsætning, snack og drinksbestillinger til pausen, entreen, billetbestillingen og alt det andet praktiske. Faktisk er det sådan at vi er s.... dygtige til at lave koncerter og vi kunne have lavet en om måneden hvis bare der var publikum til det.
Og det er så problemet, der var ikke publikum nok og derfor gik vi ud med underskud på koncerten.
Der er ikke planlagt en ny koncert i 2017. Det er trods alt medlemmernes penge vi gambler med og når vi to år i træk ikke kan få overskud har vi vurderet at vi venter til det helt rigtige koncept kommer, fordi vi er stadig s…. gode til at lave koncerter😊
I 2016 vandede afdelingerne på skift sommerblomsterne rundt om på Torvet. Det har vi snart gjort i mange år og vi takker Bytinget for at vi fortsat kan tjene lidt til foreningen. Vi havde også ansvaret for at de ca. 20 plakatsøjler fik nye plakater på, en gang om ugen, hele sommersæsonen. Det er SYTE der betaler os for det og vi er meget glade for det ekstra tilskud til foreningen.
I starten af august arrangerede vi Aakirkeby løbet. Det gør vi i samarbejde med SYTE og deres Late Night arrangement. Løbet er et af Tidendes Grand Prix løb og er meget velbesøgt af løbere fra hele øen. Der er både et børneløb og et voksenløb og fine præmier sponseret af butikker i byen. Løbets hovedsponsor er Sportigan i Rønne.
Som vi allerede afslørede ved sidste generalforsamling har vi en stor og innovativ fodboldafdeling. De har sørget for at arbejde videre med multibanen og få økonomien til at hænge sammen. Arbejdet med multibanen har været et langt og sejt træk og kom ikke i gang så hurtigt som vi troede. Uno som skulle levere banen blev forsinkede og når de så skulle i gang blev det vinter.
Banen har ligget og ventet på bedre vejr og her i marts og april 2017 er arbejdet ved at være afsluttet. Vi har den flotteste multibane liggende helt perfekt ved siden af Hallerne. Der er lys på, der kommer mulighed for musik og vi håber den vil blive brugt alle døgnets timer af en masse mennesker, små som store, børnehaver, skoler, idrætsforeningen, familier, asylsøgere og alle andre som bare vil spille lidt bold. Hjælp os med at passe godt på den.
Stort tak til holdet bag multibanen, det er den største investering i idrætten i Aakirkeby siden Hallerne blev udvidet.
Vi har et stort ønske i foreningen nu når vi får en så flot multibane henne ved lysbanen. Det er et nyt stakit ved alle husene ud mod Nybyvej. Det er faldet helt sammen flere steder og er ikke et kønt syn. Det må være et af ønskerne når vi indvier banen sidst i april.
Vi har fået ny halinspektør i 2016. Kathrine som også er her i dag, er kommet fint ind i det hele og vi har et rigtig godt samarbejde. Hun er hurtig til at reagere på mails og vi fik en masse hjælp til Promenadekoncerten. Godt gået Kathrine, bare kæmp videre 😊
I Hallernes bestyrelse for AaIF sidder Jan Brink, Jesper Ipsen og Brian Carlsen. Anette Ipsen er suppleant.
Vi har stadig vores gode klublokale og kontor som vi holder mange møder i. Alle afdelinger afholder deres træner-/ledermøder, hovedledelsen holder alle deres møder og lige nu er der spillermøde for fodbold derinde. Det bliver brugt flittigt og vi er meget glade for vores aftale med Hallerne om at det bliver stillet gratis til rådighed for os. Vi bruger Conventus til at booke lokalet i, samme system som vi bruger til alle vores medlemmer. Vi takker kommunen for at stille systemet til rådighed for alle os foreninger.
I 2016 havde vi 789 aktivitets medlemmer. Det er 150 færre end de sidste mange år.
Det skyldes blandt andet vores håndboldafdeling, som er gået betydeligt ned i medlemmer. De kæmper for at komme tilbage på banen igen så lad os krydse fingre for at det igen bliver moderne i Aakirkeby at spille håndbold. Når vi kigger på tallene er det de 0-24 årige som mærkeligt nok er faldet mest? Kan det være på grund af den nye skolereform? Har børn og unge ikke tid og overskud til at dyrke idræt? Det vil vi lade stå åbent og håbe på bedre tider i 2017.
Vi er åbne for at nye idrætter kommer og banker på og vil gerne hjælpe nye tiltag med at komme i gang og finde haltider til dem.
Jeg vil ikke referere fra alle afdelingernes beretninger, da de ligger foran jer på bordet. Jeg vil dog opfordre jer til at læse dem, for der er mange gode historier om frivillige som gør et kæmpe stykke arbejde for vores medlemmer. Man bliver også glad af at læse beretningerne for man opdager hvor mange ting der sker ude i afdelingerne som man/jeg ikke ved så meget om. Hvis I læste dem kunne det jo også være at I blev fristet til at prøve en ny idræt.
Sponsorudvalget har i 2016 ikke haft de store udfordringer. Alle afdelinger har fået deres ønsker opfyldt.
Vi har ikke besøgt alle sponsorer på samme måde som de tidligere år, men mange er med alligevel ved at sponsere andre aktiviteter hos os.
Vi er dog på vej og lige her efter generalforsamlingen kommer vi rundt med sponsorkontrakter. Tag godt i mod os derude.
Sportigan er stadig vores hovedsponsor og vi har lige landet en ny kontrakt som gælder indtil 2019.
Foruden alle de aktiviteter som jeg allerede har nævnt har vi hvert år Carlsberg Sport Cup, Smasher Cup, Firma Volley, Firma Petanque, Petanque Bornholm og vi har æbleskivevognen som stiller op ved alle festlige lejligheder. Disse aktiviteter trækker rigtig mange mennesker til Aakirkeby og til Hallerne. Det kræver en masse frivillig hjælp og hatten af for de fine resultater I laver.
Lidt om os i ledelsen. Vi er stadig tre, vi arbejder fantastisk godt sammen, vi har det for det meste sjovt til vores møder og vi er hurtige til at tage beslutninger og vi er lige så hurtige til at lave beslutningerne om hvis det viste sig at de ikke var rigtige.
Lotte og jeg er på valg i år og vi genopstiller gerne så længe I ønsker at vi fortsætter og mener at vi gør en forskel.
Når vi om lidt skal se regnskabet, er jeg lidt stolt over at vi kan vise et lille overskud selvom vi havde et underskud på vores koncert. Det kan vi takke vores arbejdsomme afdelinger for. De har spinket og sparet, solgt ekstra lodsedler og hele tiden været opmærksomme på hinanden og hinandens økonomi. Alle afdelinger har hjulpet til ved de forskellige arrangementer og gennem de sidste år har vi opbygget et åbent og gennemsigtig system så alle kan følge med i alt.
Vi vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, alle de frivillige som altid stiller op når vi spørger, alle medlemmer og ikke mindst alle vores trænere/ledere.
Fodbold har stadig et godt samarbejde med diabetikerforeningen, som vi ønsker tillykke med den fine pris I fik 2016.
Vi vil specielt takke SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget som er vores sparringspartnere i mangt og meget.
Husk at melde jer ind i AaIF’s forældreforening, de eksisterer kun ved hjælp af kontingenter. Det koster 85 kr. og I kan melde jer ind på vores hjemmeside www.aaif.dk De penge hjælper mere end I aner.
Idrætsforeningen er repræsenteret mange steder og jeg vil gerne nævne dem alle, da de er vigtige for os på hver sin måde:
Bornholms Idrætsråd, Lokalrådet, folkeoplysningsudvalget, Bytinget, Rønne Svømmehals repræsentantskab, Hallernes repræsentantskab og bestyrelse, Idrættens Videns- og kompetenceråd og Onsdagsklubben
Et så stort netværk er fantastisk for en forening som vores. Der er altid nogen at spørge, altid nogen der vil hjælpe til og altid nogen der kan give et godt råd.
Tak til jer alle fordi I findes og tak for den støtte I giver Aakirkeby Idrætsforening.
Hvert år når jeg starter med at skrive beretning tænker jeg, hvad skal jeg dog fortælle om. Men hvert år er det svært at stoppe skriveriet igen. Det er fordi vi har et meget højt aktivitetsniveau i Aakirkeby Idrætsforening og vi brænder alle for at vi selv og vores medlemmer skal få en aktiv fritid med masser af motion, sjov og socialt samvær. Og jeg lover 2017 bliver lige så fantastisk.
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke personalet i Aakirkeby Hallerne for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer.
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’.
 
Der var følgende kommentarer/tilføjelser efter fremlæggelsen af beretningen:
Jimmi:  Oplyste om afholdelse af byfest 15/7 2017. Mød godt frem og bak op om dette tiltag.
Jimmi: Det er beboerne selv, der er ansvarlige for at udskifte hegnet mod den nye multibane.
 
Der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning.
 
Kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger:
Ældre i Bevægelse:
Det blev fremhævet, at afdelingen har 25 års jubilæum til september.

 
Der var ellers ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2016 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2016 blev et lille overskud på +5.000,- mod et budget på +30.100,-. Det er primært underskuddet på Promenadekoncerten, der giver det mindre overskud end forventet.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4. Fremlæggelse af driftsbudget og kontingentsatser
Hovedledelsens vedtagne budget for 2017 blev forelagt:
Der budgetteres med et overskud på 38.000,- for 2017.

 
Kontingentsatser, gældende 1. april 2017 - 31. marts 2018:
Badminton  
Under 8 år 320
8 år til 14 år 550
15 år til 18 år 650
Seniorturnering mm. (Nyvest) 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
SeniorMix 700
Senior 950
   
Fodbold  
Op til U9 410
U11 – U13 og U16 Piger 700
U15 800
U18 850
Damer 800
Motionister 700
Senior 1.200
   
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 870
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 520
Senior 650
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 140
   
Brug af motionsrum
P.t. lukket
 
   
Passivt medlemskab 125
 
5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg:
Valg af følgende:
1.                         Valg af formand for 2 år. Marian Lundh genopstiller - Blev genvalgt
2.                         Valg af sekretær for 2 år. Lotte Harslev genopstiller – Blev genvalgt
3.                         Valg af revisor for 2 år. Jonn Lund genopstiller - Blev genvalgt
4.                         Valg af revisorsuppleant for 1 år. Poul Aksel Eriksen genopstiller - Blev genvalgt
5.                         Valg af fanebærer. Vakant.
                             Ved behov findes der en fanebærer til den enkelte aktivitet
6.                         Valg af fanebærersuppleant. Ingen valgt
7.                         Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt

Ad. Pkt. 5/6: Der blev fremlagt forslag om vedtægtsændringer til næste GF, således at valg til fanebærer udgår.
7. Repræsentanter til Aakirkeby Hallerne:
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
Valgt i 2015 på valg i 2017:

Gerd Ipsen, genopstiller
Brian Carlsen, genopstiller
Kai D. Andersen, genopstiller
Jan Brink, genopstiller
Svend Erik Pedersen, genopstiller
Gitte Bech Olsen, genopstiller
Anette Ipsen, genopstiller
Lotte Harslev, genopstiller
Merete Seerup, genopstiller
Brian Kofod, genopstiller
Alle blev valgt.
Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Svend Erik Pedersen
Gitte Bech Olsen
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Blomsterfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8. Eventuelt.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Arne Skov (gymnastik):
For et år siden, var det jo "bare" meningen at Arne skulle være med i gymnastikudvalget, sammen med de øvrige medlemmer. Desværre er der jo så sket det, at der af forskellige årsager har været frafald så Arne nu løser en masse opgaver. I stedet for bare at melde fra, har Arne taget hånd om de mange opgaver der er forbundet med at være i et udvalg og sætter sig løbende ind i løsninger og muligheder.
Ud over Arnes engagement i gymnastikudvalget, er han også med på et af holdene, træder gerne til for at hjælpe når andre instruktører må melde forfald og er i øvrigt aktiv i flere andre idrætsgrene. Ligeledes er Arne en engageret forældre og bakker som sådan op når vi som instruktører "har brug for forældrenes børn" til gode ideer, arrangementer eller noget helt tredje.
Arne Skov kåres til Årets leder 2016.
Årets ungdomsleder – Steffen Hansen (fodbold):
I fodboldafdelingen i AaIF vil vi gerne indstille Steffen Hansen som årets ungdomsleder.
Steffen  har været træner i  5-10 år i AaIF og har trænet flere forskellige årgange. Han er altid i godt humør og er meget vellidt hos vores u 13 drenge, som han træner pt.
Der er ca. 20 drenge til træning, og Steffen sørger for sammen med de andre trænere, at holde dem godt i gang.
Steffen møder altid op og følger med til kampe og stævner, og holder orden på tropperne.
Steffen har deltaget i rigtig mange fodboldrejser gennem tiden.
Udover at være en fantastisk ungdomsleder, så er Steffen også aktiv på rigtig mange andre måder i klubben. Steffen sidder i fodboldbestyrelsen, hjælper til ved Carlsberg Cup, hjælper til når vi afholder Leobold stævner og Fætter BR stævner for de mindste årgange, hjælper til nede i vores boldrum/vaskerum-for bare at nævne nogle af de ting han deltager aktivt i.
Ja, vi kan altid regne med Steffen og han stiller altid gladeligt op og giver en hjælpende hånd. En meget vigtig mand for klubben og vellidt af alle.
Så vi synes han fortjener et stort skulderklap for sin indsats gennem mange år, og anerkendelse ved at blive kåret til årets ungdomsleder.
Steffen Hansen kåres til Årets ungdomsleder 2016.
Årets Aktive – Mathias Lund (Fodbold):
Vi vil gerne indstille Mathias Lund som årets aktive. Mathias er trods sin unge alder en etableret spiller på klubbens 1.hold i Bornholmsserien. Han er trofast til træning og melder nærmest aldrig fra til kamp. Mathias kan bruges overalt på banen, hvilket gør ham til en drømmespiller for træneren. I sidste sæson blev han kåret som klubbens mest værdifulde spiller, og i denne sæson er han pt. holdets topscorer.
Mathias har prøvet sine evner som spiller af på et højere niveau i en halvsæson i NB Bornholm. Men da han er en rigtig AaIF'er, der gerne giver store dele af sin tid som spiller og træner, blev dette valgt fra til fordel for barndomsklubben og holdkammeraterne. Det vidner om et stort klubhjerte.
Ud over sit store engagement som spiller, bruger Mathias også en del af sin tid på at træne klubbens ungdomshold. I øjeblikket er det U 9 -holdet, der nyder godt af Mathias' evner som træner. Børnene er glade for Mathias som træner, og der er styr på tingene til både kamp og træning.
Derfor mener vi, at han må være en indlysende kandidat til at modtage Årets Aktive
Mathias Lund kåres til Årets aktive 2016.
Æresmedlemmernes Pokal – Henning Nielsen:
Pokalen er stiftet af Thor Christoffersen og blev uddelt første gang i 2002, og den tildeles en eller flere personer, der har ydet en indsats udover det sædvanlige, men som ofte går stille med dørene og ikke bliver bemærket.
I år har vi uddelt den til en person, der har været med i rigtig mange år, hvor han bl.a. har været medhjælper til at sætte Blomsterfesten op, som i 1964 blev sat i gang af Poul Aaby Svendsen for bl.a. at skaffe penge til at bygge hallen.
Et arrangement med at skaffe 2 rener hertil, så de kunne trække en kane rundt i byen, var årsag til, at han også blev medstifter af Rudolfklubben, som laver mange fine ting for byen, og han var bl.a. med til at lave de to første cykelnisser.
Det første juletog, der blev monteret i 3 meters højde rundt om Bagergården, var han også forgangsmand for, og den passion har han fortsat, således at han lægger garage og værksted til så ”Togklubben” kan forbedre og videreudvikle det tog, der kører rundt om juletræet på Torvet i hele december måned. Togklubben mødes stort set hver onsdag året rundt, hvor de arbejder og hygger sig med deres hobby, og så lægger hans kone selvfølgelig køkken til, så de også kan få en tår kaffe og et stykke brød.

Henning Nielsen fik overrakt Æresmedlemmernes Pokal for 2016.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.

Herefter var der mulighed for kommentarer m.m. fra de fremmødte:
Der var ingen kommentarer fra de fremmødt. Dirigenten takkede for god ro og orden.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
 
 
LH/ 1. april 2017
Årsberetning 2016 – Badminton
 
Det er nu tid til at se tilbage på badminton året 2016. Nedgangen i badminton sporten på Bornholm er forsat i 2016, hvilket er en kedelig udvikling, som vi håber snart vender. Medlemstallet i badminton på Bornholm og landsplan er igen faldet. I AAIF har vi i forhold til resten af øen, ikke haft den samme store nedgang blandt ungdommen. Når badminton sporten bløde, har det betydning for antallet af deltager ved diverse stævner. Der har været stævner der er blevet aflyst pga. for få deltager. Holdturneringen 2016/2017 blev i denne sæson udbudt i serie 2 og serie 3 for senior, og ungdomsholdturneringen blev forsøgt afviklet i stævneform, dog uden den store succes.
Vi håber udviklingen snart vender, så der kommer flere badmintonspiller på Bornholm, så der også bliver flere at spiller i mod.
Senior Sæson 2016/2017. Vi er i Aaif. seniorafd. 8 aktive medlemmer og ca.10 medlemmer i Nyvest. Hvilket har været en tilbage gang i denne sæson, som bl.a. skyldese skader – der har derfor været mindre fremmøde til træning. Samarbejdet går godt mellem Aaif og Nyvest. Vi træner i Aaif mandag kl. 19-21 og onsdag 19.30 i Nyvest.
Vi har i år haft 2 hold med i holdturneringen, et i serie 2 og et i serie 3. Begge hold har haft mange gode og tætte kampe. I serie 2 har der været 5 hold, og her ligger vi på en 4. plads, og 2. holdet i serie 3 ligger på også på en 4.plads – dog ud af 7 hold. 
Der blev igen i år afhold jule mixstævne før jul i Nyvest og double/mis stævne i Aaif d, 20. februar, med efterfølgende hygge med mad.
Samarbejdsudvalget med Nyvest består stadig af: Carsten Frederiksen og Jesper Pedersen 
D. 27/3 vil der være klubmesterskab i Aaif for singlespillere. D. 1/4 er der klubmesterskab i Double og efterfølgende afslutningsfest.
 Motionister 2016/2017.  Der bliver spillet på alle baner i begge haller om onsdagen, og der er stadig forespørgsler om ledige baner.
Der er 2 ledige baner fredag aften, men det er et svært tidspunkt at sælge, fredag aften fra 19 – 20. Vi har til gengæld taget et par baner lørdag formiddag til motionister, og det er dejligt, at alle, der ønsker, kan komme til at spille.
Indtil nu har det været en fin sæson, og vi håber at se dem alle sammen igen til efteråret.        /Inge Merete
Ungdom. Det først stævne i 2016 var DGI´s udtagelse stævne den 23. januar, vi havde her 14 spiller med. Alle deltager fik mulighed for at deltage i Landsmesterskaberne, 8 spiller tog imod tilbuddet og repræsenterede Aaif/Bornholm til Landsmesterskaberne i marts.
Mathilde Lund vandt bronze i DD, Oliver Mortensen vandt sølv i HD og Casper Kofod vandt guld i mix:-) Sæsonen 2015/2016 blev afsluttet med klubmesterskab og afslutning lørdag den. 9. april, hvor 33 spiller deltog. Der i alt spillet 95 kampe på tid. Der var fin opbakning også fra forældre.
Der blev afsluttet i cafeteriet med kage og præmie overrækkelse.
Sæsonen 2016/2017 startede op den 29. august 2016.
Sæsonens første stævne var vores eget Smachercup i efterårsferien for U13-U19, da opstart stævnet igen blev aflyst. LDM i single den. 13. november 2016, blev desværre også aflyst pga. for få deltager. Der var begynderstævne /DGI ungdomsstævne den 27. november, her havde vi 13 spiller med, og stævnet blev afviklet – så alle fik nogle gode kampe. Den 27. december afholdt DGI julestævne, hvor der var 10 spiller med fra Aaif.
Holdturneringen ungdom. I sæsonen 2016/2017 blev der for første gang ikke oprettet en ”rigtig” holdturnering, pga. det faldende spiller antal på Bornholm. Det blev afholdt 4 holdturneringsstævner i sæsonen, hvor der var fri tilmelding fra gang til gang. Idéen var, at holdene kunne sammensættes på tværs af klubberne. Pga. af tilmeldingerne blev kun nr. 2 stævne et holdstævne for U13/U15, hvor der blev spillet single og double. De øvrige stævner blev afviklet, som singlestævne opdelt i 2 grupper. Det har fungeret fint, da der blev spillet mange kampe. Målet i 2016 har været, at få så mange ud og spille.
Badminton på Bornholm står overfor en ændring. Badminton Bornholm mangler folk til bestyrelsen, og forventes at blive nedlagt. Aktiviteterne forventes fremover at foregå i DGI.
Der er enighed om på Bornholm, at samarbejde mere på tværs af klubberne bl.a. til arrangering af ture til turneringer over. Der skal gøres noget for, at fast holde de spiller vi har.
Der skal for udvalget lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til i afdelingen. Tak til alle vores træner og holdleder for jeres store arbejde. Der skal også lyde en tak til dem der har hjulpet til med oprydning ved smachercup, blomstervanding og ikke mindst æbleskivebagning. Uden jeres hjælp vil der ikke være noget der hed AAIF Badminton.
Regitze Frederiksen har valgt at stoppe i udvalget, der skal lyde en stor tak for Regitzes mange årige arbejde i Badminton afdelingen først som ungdomstræner og senere i senior afdelingen.
 
Årsberetning 2016 - Gymnastik & Dans
 
Vi har i år 3 børnehold, 1 voksenhold og 2 dansehold.
Vi har fået mange nye unge gymnaster. Holdene Tonseholdet og SpringMix bugner af glade børn i alderen 4-10 år. Specielt SpringMix er vokset og det glæder os meget. Forældre/børn holdet har kørt fint, ikke så mange deltagere, men et hyggeligt og sjovt hold.
Derudover har vi 3 voksen hold – Dans begynder, Dans øvede og CrossGym
Danserne har 2 trofaste instruktører, ægteparret Hessellund, som hvert år får flere og flere deltagere. De danser på Hans Rømers Skolen i festsalen, et lokale de er meget tilfredse med.
CrossGym træner også på Hans Rømer Skolen. Det er om mandagen og det er så populært at de er ved at vokse ud af gymnastiksalen. Mange voksne har fundet ud af at CrossGym er sjovt og udfordrende og derfor har instruktør Gitte været nødt til at fordoble træningstiden og lave et nyt hold. Næste sæson satser de stort og søger haltider i Aakirkeby Hallerne igen.
Vi er lige nu 95 gymnaster og dansere og det er en lille stigning fra forrige år.
Der skal lyde en stor tak til alle vores instruktører for den store indsats – uden jer, ingen Gymnastik og Dans
Endvidere en stor tak til Forældre foreningen og Hallerne for is og sodavand til vores gymnastikopvisning.

Årsberetning 2016 – Fodbold
 
Fodboldafdelingen har haft en lille medlemsfremgang i sæson 2015/2016 og det medfører, at der er tilmeldt i alt 10 hold på ungdomssiden for både piger og drenge, og på seniorsiden er der tilmeldt 3 herrehold, 1 damehold og 1 veteranhold og vi er med i projekt der hedder fodbold for sjov – voksen mand kan også drible for diabetes og hjertesygdomme og vi er med i et børnehave projekt.
Alle hold er placeret flot i deres rækker og vi har nogle glade børn og unge der træner og spiller kampe med smil på læben.
Fodboldafdelingen har afholdt Fætter BR stævne for de yngste med 25 – 30 hold.
Derudover har fodboldafdelingen afholdt Carlsberg Cup med 28 hold og ungdomsafslutning med over 200 deltagere. Vi er glade for den store opbakning fra vores spillere og deres forældre i forbindelse med træning, kampe og andre arrangementer. Derfor vil vi afslutningsvis takke de medlemmer og forældre der altid stiller op.
 
2016 blev et fantastisk år for herresenior. I juni vandt 1.holdet det første mesterskab siden 2012 med en stor afstand til andenpladsen. Holdet nåede ligeledes den bornholmske pokalfinale efter en flot 4-1 sejr over et højere rangeret hold fra Rønne. 2.holdet nåede også finalen i serie1, men tabte desværre i et straffesparksdrama.
Desværre valgte træner Thomas Jørgensen at stoppe på toppen. Han har haft en stor betydning for udviklingen hos herresenior. Heldigvis har klubbens gode ry været med til at lokke endnu en stor trænerkapacitet til i form af Tom Wridt. Derfor har det været muligt at fastholde et godt træningsmiljø, som gør Midtbornholm til et attraktivt sted at spille fodbold. Det betyder, at vi trods konkurrence fra højere rangerede hold formår at lokke nye spillere til. Pt. fører klubbens førstehold Nordea-ligaen efter et forrygende efterår.
 
Årsberetning 2016 – Håndbold
 
I sæsonen 2015/16 havde vi kun to ”rene” AaIF ungdomshold tilmeldt i den lokale turnering; U/10 Drenge og U/12 Drenge. Derudover havde vi samarbejde med Nexø på U/16 Piger samt en del U/12 Piger som dog kun spillede Team Bornholm.
Vores allermindste håndboldspillere fra 2-5 og fra 5-8 år var lige under 20 spillere. Det lyder som et pænt antal, men det dækker tre årgange, når de skal til at rykke op til ungdomshåndbold.
På seniorsiden havde vi tilmeldt et Senior mix hold i DGI turneringen.
U/10 Drenge:
Holdet var stort set identisk med forrige sæsons hold, d.v.s. de i denne sæson var ”de store” og havde lært hinanden godt at kende. Det kunne også ses på banen.
De slutter sæsonen af med at blive Bornholms Mestre. Ved det efterfølgende Medaljestævne på Sjælland vandt de dygtige drenge en sølvmedalje.
TILLYKKE TIL DRENGENE.
U/12 Drenge:
Det nye trænerteam for U/12 Drengene gjorde det rigtig godt i sæsonen og tiltrak flere nye spillere.
Holdets spilkoncept var at alle skulle være med. Det gjorde at alle følte sig velkommen og værdsat.
Holdet blev nr. 4 i rækken ud af 7 hold.
U/12 Piger:
Vores U/12 Piger spillede udelukkende Team Bornholm. Der var ikke hold på Bornholm til at spille lokalt. Det var første gang at der var U/12 med i Team Bornholm og det var et godt valg til pigerne. De har udviklet sig enormt.
Det blive spændende at følge dem i fremtiden.
U/16 Piger:
Der bliver bare færre og færre håndboldhold på Bornholm jo ældre spillerne bliver. Vi måtte lave samarbejde med Nexø for at stille hold og i turneringen måtte de spille med i U/14 Drenge-rækken, da der ikke var andre muligheder.
Pigerne spiller udover på dette lokale hold også alle sammen på Team Bornholm, hvor de er de bærende spillere.
Senior Mix:
Senior Mix turneringen 2015/16 var den sæson med flest hold. 3 hold fra Viking/Rønne, 1 hold fra Nexø og vores hold fra AaIF.
DGI startede et nyt koncept op: Max Total Håndbold. Håndboldspil på en mindre bane, en anden bold og nogle få ændrede regler i forhold til alm. håndbold. Det første stævne var den 29. december 2015.
Konceptet er nok kommet for at blive og DGI Bornholm er blevet spurgt om hvordan det er lykkedes Bornholm at få seniorer til at spille Max Total, når det ikke er lykkedes andre steder i landet, så det er jo positivt for håndbolden på øenJ
I marts var det tid til at komme til DGI Landsmesterskaberne i Ribe. De var af sted sammen med Nexø. Det var en hyggelig tur, der endte med bronzemedalje - og sølv til Nexø. Inden hjemturen var holdet også lige et smut over grænsen J
Den 9. april 2016 var der Max Total Stævne igen, som samtidig blev brugt som afslutning på håndboldåret. Der blev spillet en masse kampe og efterfølgende spist sammen i Østermariehallen.
For ikke at miste sammenholdet i løbet af sommeren, mødtes Mix’erne alligevel hver uge og lavede forskellige ting, bl.a. lerdueskydning og danset salsaJ Sommeren blev sluttet af med en polterabend for en af vores spillere. Det foregik til Store Legedag, samt festen om aftenen.
Som afslutning på sæsonen blev der igen afholdt to afslutningsarrangementer. Et for mini’erne og et for resten af ungdommen.
På grund af det meget lave medlemstal besluttede vi os for at indkalde alle medlemmer og deres forældre til en Temaaften. Der blev indkaldt til denne i forbindelse med medlemsmødet.
Vi havde lavet et rigtig godt program og forventede os det helt store. NU vil der komme nogle idéer på banen. NU skulle der gang i håndboldafdelingen igen. Ja, vi glædede os faktisk til at holde denne aften.
MEN endnu engang måtte vi bare konstatere, at interessen for at bevare håndbolden på Midtbornholm er tæt på ikke-eksisterende. Der kom 1 forælder ….. Skuffede, JA.
Den siddende bestyrelse besluttede sig dog for ikke at give op. Vi ville give den en skalle mere, selvom vi allerede nu vidste, at vi havde en stor udfordring på trænersiden. Både U/10 og U/12 trænerne havde varslet at de ville stoppe.
Det skulle dog vise sig, at vi havde meget svært ved at komme i gang. Vi holdt alt for lang sommerferie …..
Når vi endelig skal til at starte op er det med kun 1 træner til U/12 Drenge, hvor holdet på papiret, stort set var identisk med det succesfulde U/10 Drenge hold fra forrige sæson – MEN alligevel mødte der kun 5 spillere op til træning de første gange, og det blev besluttet at lukke holdet.
For U/14 Drengenes vedkommende vil de nu blive tilbudt at træne med Team Bornholm. Kravet fra trænerteamet var at vi skulle have nok spillere til at stille hold hver gang. Der blev udsendt en forespørgsel til alle de tidligere spillere om de ville spille lokalhåndbold. Da der kun kom positivt svar fra 5 spillere, blev heller ikke dette hold til noget.
Så i sæsonen 2016/17 blev det værste mareridt for AaIF Håndbold – Bornholms tidligere håndbold-mekka – til virkelighed. Vi stiller ikke med ét eneste rent hold i den lokale turnering….
I indeværende sæson har vi således kun disse ungdomsmedlemmer: Vores mini’er (fra 2-8 år), U/14 Piger som kun spiller Team Bornholm og U/16 Piger, som dog redder vores ære en smule ved, i samarbejde med Nexø at spille med i den lokale U/14 Drenge række. De spiller også på Team Bornholms U/16 Piger.
Vores seniorer spiller fortsat deres Mix-bold og hygger sig sammen både på og uden for banen:
I oktober startede sæsonen igen og der blev lagt godt ud med at vinde den første kamp. Det gode spil er desværre ikke fortsat og det kan mærkes på spillet at der desværre ikke trænes så meget.
Men til Max Total kører det okay. Til det første stævne blev de nummer 2 ud af 6 hold, så det er jo godt.
I slutningen af december var der igen Max Total Stævne, hvor der var så mange hold tilmeldt, så der måtte spilles i to puljer med semifinaler og finale. Stævnet sluttede af med spisning i Vikings Cafeteria.
Der er spillet 7 kampe, kun en kamp er blevet aflyst pga. manglende spillere.
Året sluttes af i Østermarie hallen med Max Total Stævne og spisning efterfølgende.
Senior Mix takker af for et godt håndbold år.
Hvis der er nogen der kan finde på at stille spørgsmålet: Gjorde I nok for at få gang i ungdommen – så vil svaret være ret klart: NEJ, DET GJORDE VI IKKE!
Det har da også vist sig, at der er nogle af bl.a. U/14 Pigerne der har efterspurgt lidt ”hyggehåndbold”. Dette har resulteret i, her lige før jul, at Martin har startet et hygge-hold op. Det er en blanding af nuværende, forhenværende og nye spillere, både piger og drenge, som gerne vil spille håndbold på dette niveau.
Vi håber – NEJ, VI VED at dette er startskuddet til at få gang i AaIF Håndbold igen.
Andre ting i året:
Vi var en del af loppemarkedet, vi deltog i blomstervanding på Torvet og vi har solgt lodsedler, både AaIF lodsedler og Lions Lodsedler til jul, vi deltog som frivillige ved Promenadekoncerten 2016 og vi har solgt æbleskiver fra æbleskiveboden, som alt sammen giver gode penge til AaIF.


Årsberetning 2016 – Petanque
 
2016 blev et sportsligt år på det jævne, i A- rækken var det lige ved og næsten, men det glippede i kampen om mesterskabet, selvom Hold 2 havde chancen i anden ombæring. De fik en 2. plads, og hvor Hold 1 blev nr. 3 og Hold 5 blev sidst, hvormed de måtte rykke ned i B-rækken.
I B-rækken blev Hold 6 nr. 3 og Hold 4 blev nr. 5 så de rykker ned i C-rækken.
I C-rækken blev Hold 3 nr. 2 og dermed rykkede de op i B-rækken.
I DPF spillede Danmarks Serie holdet hvor de blev nr. 5 ud af 6 hold og således blev i Danmarksserien
Regionalholdet klarede sig rigtig godt og blev nr. 2 i deres pulje.
Petanque Bornholm gik igen rigtig fint med ca. 160 deltagere fra Bornholm, det øvrige Danmark og Sverige. Herfra skal lyde en stor tak til Kirsten, Jan B. og Lisbeth for tilrettelæggelsen og afviklingen af stævnet. Der skal også lyde en stor tak til Inger K. og Leif for det koncept med maden, som er virkelig lækker. Og tak til Jan K. for det arbejde han laver på baner og klubhus i Tejn. Stor tak til Jacob Lund, Team Bornholm, fordi han vil arrangere Petanque Bornholm, ellers havde der ikke været noget Petanque Bornholm.
Omkring klubhuset har vi lavet terrasse med overdækning, det er blevet rigtig godt. Nu ser jeg frem til at vi får råd til at renovere toiletbygningen, som er vores næste store projekt.
På indendørsbanerne i Sose går det rigtig godt. Vores vinspil er stadig populære med 42 spillere hver gang, fuldt hus, rigtig flot.
Som noget nyt har vi sammen med DGI Petanque lavet en vinterturnering for 4-mandshold. Det ser ud til at være en succes. Der er 14 hold tilmeldt.
Der skal lyde en stor tak til Rolle og Carsten for at vi stadig kan leje os ind.
Der skal også lyde en stor tak til Ejvind for det store arbejde med vores hjemmeside,
som bliver flittigt brugt af de andre klubber på øen.
En stor tak til Erhardt for pasning af vores udendørsbaner, tak til alle frivillige der har hjulpet med arrangementer, det være sig Petanque Bornholm, Firmapetanque, terrassen med overdækning og maling af klubhuset.
Især en stor tak til Dorit for det store arbejde med at male vinduer og døre, og ikke mindst vores logo som pryder vores klubhus.
Til slut en stor tak til udvalget for samarbejdet i 2016, håber det fortsætter i 2017.

Årsberetning 2016 – Svømning
 
Aaif Svømning har haft en sæson, der igen i år, til trods for skolereformen, har mange medlemmer. Det er sjette år, vi har seniorsvømning og her er vi haft lidt færre medlemmer. Det er stadig helt op til den enkelte, om han eller hun vil svømme selv eller have hjælp til at rette lidt på ”svømmestilen”. Vi har også gennem de sidste år haft seniorer, der siden barndommen har lidt af vandskræk, og nu tager mod til sig og gerne vil lære at færdes i vand. Det er så fantastisk.
På vores hold for vandtilvænning, begyndere og letøvede har vi fastholdt vores medlemstal. De 25 af svømmerne har i år været nye, og det har selvfølgelig været en udfordring med så mange på et hold. Det er alligevel gået rigtig godt, ikke mindst på grund af en fantastisk opbakning fra en forældregruppe samt rigtig gode hjælpetrænere. Det giver en utrolig ro, at det er de samme forældre, der er med over hele sæsonen. Jeg kan ikke takke nok for den hjælp forældrene yder. Udover undertegnede har vi haft Georg og Daniella som trænere og Christoffer og Daniel som hjælpetrænere.
Der har i år været 8 på holdet for de børn, vi har rykket op.
Lørdagssvømning, som jo var et tilbud til alle Aaif medlemmer, blev droppet fra nytår, da der løbende har været faldende tilslutning.
 
Årsberetning 2016 – Tennis
 
Baneklargøringen har altid været er en stor opgave for vores lille afdeling, men efterhånden er det blevet væsentlig nemmere. Vores fejemaskine til at skrabe det brugte grus af hjælper meget på den hårdeste del af arbejdet. Det har de tidligere år været gjort med håndkraft og skrabere. En tung og langvarig arbejdsproces, som nu er gjort væsentlig lettere. Og da ”det arbejdende folk” mødte godt op når der blev kaldt til forårsklargørring, så gik det helt godt i 2016. (Vi var også begunstiget af godt vejr). Jeg håber på at alt klapper lige så godt når vi når til forårets strabadser igen. Men der bliver stadig spillet for lidt tennis på banerne, så udfordringen er stadig, at få endnu mere gang i klublivet med træning, leg og små hygge stævner. Vi havde igen i 2016 begge baner i flot stand, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Så hvis du endnu ikke har besluttet dig for at genoptage eller prøve drømmen om at spille tennis, så er det i år at du skal få det gjort, vi glæder os til at tage godt imod dig J.
Bornholms Regionskommune står for vedligeholdelse af banerne minus inden for stregerne, men plus udskiftning af nedslidt materiel (koste, net, linjefejere m.m.). Det frigør mere tid til Afdelingsbestyrelsen, som så kan koncentrere sig om det, det egentlig drejer sig om - TENNIS!
Vel mødt på tennisbanerne

Årsberetning 2016 – Volleyball
 
Vi afsluttede foråret med firmavolley. Et godt aregement med masser af god aktivitet, pænt niveau og højt humør.
Ungdomsspillerne tog til LM og klarede sig ganske fint.
Efter en meget sløv Beachvolley sæson startede efteråret, hvor det bar præg af, at mange spillere var taget på efterskole og ikke tilsvarende var kommet hjem. Vi har ikke haft den samme til gang, fra David skolen, som vi plejer. Dog har vi igen i år næsten vundet samtlige lokale stævner.
Fremtidige ønsker: Få etableret Beachvolley bane i Aakirkeby. Få et hold der kan spille på Sjælland.Få banket firmavolley fast som en tilbage vendende begivenhed.

Årsberetning 2016 + Jubilæumsberetning - Ældre i bevægelse
 
Til september 2017 er det 25 år siden, at Ældre i Bevægelse (ÆIB) blev etableret, og samtidig kan ÆIB holde 20-års fødselsdag som egen afdeling i Aakirkeby Idrætsforening (AAIF).  ÆIB startede i 1992 med Inge Ipsen og Benny Christensen som instruktører. Inge stod for opvarmningen og gymnastikken og Benny for andre aktiviteter samt for internationale folkedanse. Som nævnt blev ÆIB i 1997 en afdeling under AAIF, hvilket hovedsageligt skyldes, at gymnastikafdelingen alt for ofte glemte os. For eksempel skete det hvert år, når der skulle fordeles haltider, at man glemte at tildele tider til ÆIB - og det kunne vi ikke rigtig leve med.
Desværre gik Inge Ipsen hen og døde i sommeren 1997, så det blev undertegnede, som kom til at stå for vores aktiviteter. Den 8. september 1997 afholdt vi ”åbent hus”, og selv om det var et forfærdeligt storm- og regnvejr, så mødte der 65 ældre borgere op, hvilket vi overhovedet ikke havde drømt om. Da vi startede træningen den efterfølgende uge, kom der over 70 personer, som godt ville deltage i vores aktiviteter. Med udgangen af 1997 var vi oppe på godt 80 betalende medlemmer. Men tilgangen stoppede ikke her.
Seniormotion:
Faktisk steg medlemsantallet støt år for år, indtil vi i foråret 2003 havde et seniormotionshold på over 120 medlemmer. Fra 2003 og til og med 2010, lå medlemstallet for seniormotionen på 110 til 125 medlemmer. Indtil 2006 havde vi en hal til rådighed fra klokken 9:30 til 12. Den første time gik med opvarmning, styrke- og konditionstræning samt udspænding. Så var der 10 minutters pause, hvorefter der var en times tid med internationale folkedanse, hvilket vil sige kæde- og pardanse, kontra- samt traditionelle squaredance. Efterfølgende var der også mulighed for at spille indendørs kroket, boccia og badminton samt træning i kondirummet, hvor der var rigtig mange udøvere. Den store interesse for træning i kondirummet skyldes nok, at der i slutningen af 90érne blev skrevet meget om styrketræningens store betydning i forebyggelse af osteoporose (knogleskørhed).
For at sikre en kontinuerlig træning gennem hele sæsonen, var det nødvendigt med et par instruktører, som kunne tage over, når Benny var forhindret. Da Aase Kock-Jensen var interesseret, blev hun i efteråret 1999 sendt på seniormotionskursus 1 og 2 ved Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Aase har efterfølgende indtil dags dato fungeret som instruktør ved Bennys forfald.  Endvidere kunne vi trække på Inger Jensen, som gennem mange år har været gymnastikinstruktør i Pedersker Idrætsforening, og er i øvrigt uddannet som instruktør i seniormotion ved DGI. Inger blev i 2010 uddannet som instruktør i stolemotion og fungerer nu som afløser for Lis Ahlgren, som til daglig er leder af stolemotionen.
Stolemotion:
I efteråret 2003 fik vi startet et stolemotionshold, hvor mindre mobile ældre, der ikke var i stand til at deltage i seniormotionen, havde mulighed for at få motioneret. De første gange mødte der kun 6-8 personer op, så træningen foregik derfor i AAIF´s klublokale. Men allerede en måned senere var stolemotionsholdet oppe på 12 medlemmer, og holdet blev derfor flyttet ind i cafeteriet, hvor træningen så foregik. Men allerede fra efterårets sæsonstart i 2004, var der så mange stolemotionister, at holdet igen havde et pladsproblem, og man var derfor nødt til at flytte stolemotionsholdet ind i hallens mødelokaler, der nu talte 25 betalende medlemmer. Men antallet på stolemotionsholdet blev ved med at stige, så ved årsskiftet 2005/06 kunne stolemotionsholdet mønstre 46 betalende medlemmer, hvilket igen medførte pladsproblemer for stolemotionsholdet. Nu var der kun et sted tilbage, hvor der var plads nok, og det var i hal A, så ved årsskiftet til 2006 startede stolemotionen i hal A, hvor træningen sidenhen har fundet sted.
I 2008 nåede stolemotionsholdet ved årsopgørelsen op på 66 medlemmer, og seniormotionen havde samme år 122 medlemmer, så ÆIB mønstrede ved årsskiftet 188 medlemmer, hvilket er det største antal medlemmer ÆIB nogensinde har haft. Dengang var mange af vores medlemmer bosiddende rundt omkring på øen. Desværre fik Bornholm som bekendt en forfærdelig hård og langvarig vinter i 2010/11, hvilket medførte, at vi mistede over 30 medlemmer, som alle var bosiddende uden for Aakirkeby.
Sommertræning:
Bortset fra 2005, hvor sommertræningen blev aflyst på grund af sygdom, blev der for seniormotionens vedkommende afviklet sommertræning fra 1998 og til 2012, og for stolemotionsholdets vedkommende fra 2004 og ligeledes til 2012. Sommertræningen kørte fra maj til udgangen af august. Dog havde vi ingen træning i juli måned, hvor instruktørerne holdt sommerferie.
Gennem mange år var der til sommertræningen omkring 60 til 80 medlemmer på seniormotionsholdet. Også stolemotionen havde god tilslutning til sommertræningen, hvor der deltog fra 25 til 35 mindre mobile ældre.
ÆIB stoppede definitivt med sommertræningen i 2012. Årsagen var simpelthen den, at instruktørerne, som alle var godt oppe i årene, trængte til en længere ”sommerferie” end den ene måned, som vi tidligere måtte nøjes med.
 
Andre aktiviteter:
Fra foråret 1998 startede vi med at arrangere traveture rundt omkring på øen. I mange år havde foreningen en bus, som vi var rigtig glade for, og som vi benyttede til alle vores månedlige traveture. Desværre blev den solgt, og vi har sidenhen benyttet private biler til vores transport, hvilket har fungeret rigtigt fint. Hvor der i de første 12 år var stor opbakning til vores traveture, har det de seneste år knebet lidt med tilslutningen. 
Vores fællesspisning blev indført i efteråret 1998 – der er en menu, som tilbydes vores medlemmer i årets første 4 og sidste 3 måneder. Fællesspisningen finder sted den sidste tirsdag i måneden, og har været en stor succes lige fra den blev indført og til dag dato. Afhængig af, hvad menuen indeholder, har der altid deltaget fra 40 til 60 personer. 
 
Der har gennem de 25 år som nu er gået, været mange positive oplevelser. En af dem var Hans Larsens hustru Rigmor, som sad i kørestol og som sammen med Hans trofast mødte op stort set hver gang, at der var seniormotion. Rigmor påtog sig endvidere at optælle antallet af deltagere, hver gang der var træning. Så det havde vi helt styr på gennem mange år.
Normalt er det lidt småt med deltagere lige efter nytår, men sæsonstarten i 2004 var helt klar en undtagelse, idet der den første gang, hvor der var motionstræning efter nytår, mødte 110 af vores medlemmer op i hallen, for at få smidt nogle af de overflødige kilo fra julens mange fristelser - hvilket kom totalt bag på undertegnede. Men det var jo fantastisk og ikke mindst en rigtig god igangsætter for instruktøren. Udover ovennævnte oplevelser, har der været rigtig mange positive og livsbekræftende tiltag – som undertegnede ikke ville have været foruden.
 
ÅRSBERETNING FOR 2016.
Ved årsskiftet 2016/17 har der i det forgangne år deltaget 138 medlemmer i Ældre i Bevægelses
aktiviteter. Heraf deltog 89 medlemmer på seniormotionsholdet og 49 på stolemotionsholdet.
Selv om vi i efteråret 2016 fik en hel del nye medlemmer – endda en hel del ”unge ældre” medlemmer, så har det samlede medlemsantal i forhold til forrige år været mindre. Årsagen er et større frafald på seniormotionsholdet. Frafaldet skyldes for de flestes vedkommende, at de er gået fra seniormotion til stolemotion, hvilket har bevirket, at stolemotionsholdet i forhold til 2015 har haft en lille medlemsfremgang, hvilket i sig selv er positivt og glædeligt.
Forårssæsonen:
Tirsdag den 5. januar startede vi på forårssæsonen. Til forskel fra de foregående år, hvor tilslutningen til træningen den første måneds tid var ret ringe, så dukkede stort set alle medlemmerne op den første gang der var træning, og antallet af deltagere blev ikke ringere resten af forårssæsonen. Tirsdag den 26. april afsluttede vi forårssæsonen. Efter formiddagens stole- og seniormotion var der socialt samvær i hallens mødelokaler, hvor cirka 100 af vores medlemmer mødte op til en rigtig hyggelig fælles sæsonafslutning med kaffe og blødt brød – og ikke at forglemme – fællessang og stoledans, som Benny som sædvanligt stod for.
Efterårssæsonen: 
Selv om Benny havde stået for træningen hele forårssæsonen med seniormotionsholdet, havde han fået store problemer med begge hofter, og skulle have nye hofteproteser i begge hofter. Derfor ville han være indisponibel det kommende års tid.  Aase ville godt – som hun plejede – afløse som instruktør, når det kun drejede sig om enkelte gange, men hun ville ikke stå alene for træningen hele sæsonen – hvilket var forståeligt nok. Så nu var gode råd dyre, for instruktører til seniormotion hænger ikke ligefrem på træerne. Heldigvis lykkedes det Marian via DGI kort før sæsonstarten, at få fat i en instruktør fra Nyvest, Marianne Riis, som bortset fra nogle få uger, hvor hun skulle ud og rejse, godt ville være instruktør for seniormotionstræningen i efteråret 2016 – og foråret 2017. Så motionstræningen blev reddet på målstregen, og er blevet gennemført på tilfredsstillende måde både på stole- og seniormotionsholdet i efteråret 2016.
I lighed med de foregående år indledte vi efterårssæsonen med et ”Åbent hus ar-rangement” i hallens mødelokaler tirsdag den 13. september. Som tilfældet var de foregående år, mødte der omkring 30 personer op, og heldigvis var der mange nye ansigter til stede – som heldigvis også dukkede op de efterfølgende tirsdage til træning. Som sædvanligt havde vi en rimelig stor annonce i ”Rytterknægten” samt en pæn stor pressemeddelelse i Bornholms Tidendes lokalafsnit for Aakirkeby. Endvidere blev der ophængt plakater på biblioteket, håndkøbsudsalget, datastuen og de større forretninger i både Aakirkeby og i Pedersker, hvilket åbenbart gav bonus.
Efterårssæsonen blev som sædvanligt afsluttet med et julearrangement, hvor der deltog medlemmer fra såvel senior- som fra stolemotionsholdet. Traditionen tro stod den på kaffe eller te og sigtebrød med ost og/eller rullepølse, og så blev der selvfølgelig sunget nogle af vores kære julesange (dog lidt omskrevet) samt sunget nogle julesalmer.
 
Traveture og fællesspisning:
I lighed med de foregående år blev der i 2016 gennemført 7 traveture forskellige steder på øen. Selv om der deltager omkring 15-20 personer hver gang, så er tilslutningen – som tidligere nævnt - ikke hvad den har været. Men dem der deltager på turene, har alle givet udtryk for, at de er meget glade for vores traveture, som altid slutter med hyggeligt samvær, hvor vi fortærer vores medbragte frokost, drikkevarer samt kaffe. En afslutning som deltagerne ikke vil være foruden.
 
Fællesspisning:
Vores månedlige fællesspisning er en fortsat succes, som vi heller ikke vil være foruden. Som tidligere nævnt deltager der hver gang fra 40 til 60 deltagere. Og det er ikke så mærkeligt, for det er altid både flotte og lækre menuer hallen serverer for os – og til en rimelig pris !
 
Andre aktiviteter:
Ældre i Bevægelse bliver årligt inviteret af DGI til 2 forskellige arrangementer. Et motionstræf med titlen ”Motion for krop og sjæl”, der i 2016 blev afviklet i Nyvestcentret onsdag den 2. marts. Her deltog der 13 af vores medlemmer. Endvidere blev vi inviteret til ”DGI´s højskoledag” på Bornholms Højskole, der i 2016 fandt sted mandag den 28. november, hvor ikke mindre end 30 af vores medlemmer deltog. Der har altid været stor tilslutning til dette arrangement, men i år var der rigtig mange, som havde tilmeldt sig, hvilket nok skyldes, at det var sidste gang forstanderparret Lillian Hjorth-West og Axel Lasthein-Madsen deltog med deres altid spændende og underholdende foredrag.
 
Afslutning:
Som afslutning på min beretning skal der først og fremmest lyde en varm tak til de øvrige instruktører samt afdelingens ledelse, for et godt og uegennyttigt samarbejde til gavn og glæde for vores mange medlemmer.
Der skal også lyde en varm tak til hallens personale, der altid er parate til at hjælpe os med klargøring af musikanlæg, headphone m.m., når vi har brug for det. Rigtig mange tak for det !
 
Benny Christensen
Formand