Referat af generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent og stemmetællere
LederGruppen foreslog Sverre Severinsen til dirigent, som blev valgt. Sverre takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
Valg af stemmetæller: Jonn Lund og Mogens Sonne blev valgt.
Der var 26 stemmeberettigede fremmødt.

2. Ledelsens beretning
Årets beretning bliver lidt en kopi af sidste års beretning. Fordi vi igen i år kan vise et fremragende regnskab lavet af en fremragende idrætsforening.
 
Vi har i de sidste 6-7 år haft fokus på økonomien så vi i dag er en forening der ikke behøver bruge ordet ’spare’ som det første, når vi sidder til vores hovedledelsesmøder. Nye tider er på vej hvor vi kan investere i alt det gode arbejde som vores afdelinger har gang i og vi kan invitere andre eller nye idrætsgrene ind, som har behov for starthjælp og lokaler.
 
Vi er først og fremmest stolte af vores 9 afdelinger som er drevet af dygtige og ansvarsbevidste ledere. De arbejder sammen på tværs, sparrer med hinanden og vores hovedledelsesmøder er en ren fornøjelse at komme til.
Det har blandt andet resulteret i at vi i 2018 har 100 flere aktive udøvere i AAIF end vi havde i 2017. Det er vi rigtig stolte af og håber at det fortsætter.
 
Vi har fået en ny ven i AAIF som hedder GDPR. Det er en ven som alle foreninger, virksomheder og institutioner har fået. Det er en administrativ tidsrøver som kræver at alt skal godkendes og at man ikke må bruge personlige informationer uden godkendelse og intet må gemmes i længere tid. Det er selvfølgelig godt hvis man kan undgå misbrug og at der i så fald altid kan findes en sorteper.
Vi er godt i gang med at implementere det, men det er en lang sej vej og meget ekstraarbejde for en forening som os.
Børneattester var også besværligt da de blev indført, men i dag er det en del af hverdagen at alle instruktører i AAIF skal have en ren børneattest.
 
I året 2018 har vi fået en ny beach-volley- og håndboldbane, som ligger mellem tennisbanerne og petanquebanerne. De unge mennesker fra vores volley-afdeling har gjort et kæmpe arbejde både med planlægning og indkøb og med det fysiske arbejde at få gravet jord af og kørt sand ind. 400 tons sand er mange spande fulde og når det lå nedenfor bakken ved petanquebanerne fik vi lidt sved på panden. Men volleyfolkene løste det perfekt og i dag står der en bane som kan bruges af alle. Når vejret bliver bedre, kommer der volleynet og håndboldmål op og så bliver det tilgængeligt for alle som har lyst til at prøve. Der er hegn rundt om hele banen og en dør som gerne skal være lukket, så det ikke bliver et toilet for strejfende katte. Træerne rundt om banen bliver beskåret og trimmet af Bornholms Idrætsområder her i foråret så der kan komme lidt mere lys på banen.
 
Finansieringen af beachbanen kommer fra Regionskommunens anlægspulje som vi søgte og i april 2018 fik vi besked på at vi havde fået kr. 86.000. Tak til BRK og vi lover at pengene er givet godt ud.
 
Multibanen som vi indviede i 2017 bliver meget brugt og der er lys på hver aften så den ser fristende ud. Det var en god investering og vi får stadig mange skulderklap for at vi brugte kræfter og tid på opførelsen.
Nu er den blevet brugt et par år og det er tid til at kigge på vedligeholdelse. Godt nok er det meste materiel på banen vedligeholdelsesfrit, men kunstgræsset skal vandes regelmæssigt. Nej, spøg til side. Der er fyldt en del sand på kunstgræsset og der skal jævnligt efterfyldes sand. Hvert andet år skal alt sandet skiftes ud med en speciel maskine og sådan en har vi ikke i AAIF.
Og nu kommer vi til det som jeg gerne vil have sagt.
Der er mange foreninger på Bornholm der har anlagt en multibane eller en kunstgræsbane, de fleste bliver flittigt brugt af andre end dem som har bygget dem, skoler, børnehaver, private eller andre foreninger og det er dejligt.
Men vedligeholdelsen står foreningen som har bygget banen for og det er ikke retfærdigt.
Banerne ligger på lejet grund. Det er BRK som ejer grunden. Og hvis man sammenligner multibanerne med en fodboldbane eller en tennisbane eller lignende, så vedligeholder Bornholms Idrætsområder under BRK alle andre baner på deres jord undtagen multibanerne.
Dette bør tænkes ind i BRK’s budget så alle baner bliver ligestillet.
Det er en styrke for al idræt på Bornholm at vi har så mange kunstgræsbaner som kan bruges til forskellige ting året rundt. Det må ikke blive en belastning for den enkelte forening og frem for alt må det ikke skræmme nye tiltag væk fordi man kan skrabe penge sammen til nyt men ikke til vedligeholdelse.
 
Vi havde et gammelt klubhus som stod på en høj mellem tennisbanerne og den nye beachbane. Klubhuset har ikke været brugt siden der var Østersøcup. Det var forfaldent og havde haft indbrud et par gange. I efteråret mødtes vi nogle stykker sammen med en traktor og fik væltet huset og kørt en masse væk. Taget ligger der stadig og det skal også væk. Her til foråret prøver vi ved fælles hjælp at få det sidste væk og få en fin plads med borde- bænkesæt så man kan sidde og se, at der bliver spillet på banerne.
Der ligger også 3 flagsokler som vi ikke skal bruge. Hvis man er interesseret i dem er man velkommen til at kontakte os.
 
Lige før sommeren 2018 blev vi kontaktet af nogle unge mænd som ville starte en afdeling op med amerikansk fodbold. Vi var fyr og flamme og de fik tider ude ved siden af multibanen og vi hjalp dem med at komme i gang. Der var ca. 30 der trænede i sommers. Når efteråret kom og de skulle til at træne indendørs var interessen mindre. Det endte med at de flyttede til Rønne og vi ønsker dem al held og lykke med deres nye forening.
 
AAIF har et motionsrum eller rettere sagt vi havde et motionsrum. Det er nu lukket og vi har begyndt at sælge de forskellige maskiner og vægte. Inventaret var ikke længere tidssvarende og sikkerheden var ikke i orden. Resten af inventaret bliver solgt til loppemarkedet til sommer.
 
Loppemarkedet var i 2018 igen en stor succes. Masser af effekter, masser af kunder og masser af købelyst. Loppedagen er en stor dag for AAIF og også en stor indtægt. Der ligger rigtig mange timer i det inden det bliver en succes og vi har samlet et stort antal frivillige som hjælper os specifikt med denne dag.
Vi mangler stadig en som kan stå for indsamling af loppeeffekter, nu er det ledelsen med stor hjælp af Henrik Eriksen og vi behøver hjælp. En der kan arrangere kørsel og afhentning. Kender I nogen?
Før loppemarkedet solgte vi 2.000 lodsedler og lige før jul solgte vi 2.000 mere. Det er godt 30.000 kr. i foreningens kasse hvis man trækker udgifterne fra. Lettjente penge vil I nok tænke, men det er det ikke. Vi har hver gang over 40 gevinster som skal sponseres og indhentes, afdelingerne skal ud til deres medlemmer og bede dem om at sælge/købe lodsedlerne og det administrative tager også tid. Lettjent er det ikke, men det er rigtig gode penge, så husk næste gang I ser et af vores medlemmer med en stak gule lodsedler, at bruge den 10’er det koster. Det er godt givet ud.
 
Igen i år har vi været mange steder for at tjene ekstra penge til foreningen. Mange frivillige har tilbudt deres arbejdskraft til at vande blomster i Aakirkeby for Bytinget, sætter plakater på reklamesøjlerne for SYTE, stået som vejviser ved Etape Bornholm, ryddet op efter Wonderfestiwalen og håndbold og fodbold har hjulpet ved Folkemødet. Alt dette for at få penge til at drive vores forening. Det er et godt tilskud til vores kontingenter.
Tænk hvor mange frivillige som har lyst til at hjælpe AAIF hvert år, man bliver helt rørt og ydmyg. Jeg håber de ved hvor meget de betyder for AAIF og for det fællesskab vi har.
 
Der er blevet solgt æbleskiver fra æbleskivevognen ved alle store arrangementer i Aakirkeby. Det er også frivillige som hver gang henter vognen, laver dejen, bager, sælger og alt det andet praktiske.
Vi mangler en eller to der har lyst til at holde i trådene de ca. 6 gange om året vi har vognen i brug. Gitte og Bent-Ole har trukket et stort læs de sidste år og vil gerne overlade stafetten til andre. Henrik Eriksen lægger mange timer i æbleskiverne og han behøver hjælp. Så kom frem af busken og kontakt os.
 
Retrofesten er blevet tradition og et tilbagevendende tiltag på Torvet en lørdag i juli. Flere afdelinger har en bod på Torvet hvor de tjener ekstra penge til deres afdeling.
Godt gået med at få festen i gang og endnu bedre, at gentage den med succes.
 
Vi har i 2018 fået ny færgeoperatør. Det kan man sige meget om og det bliver der allerede gjort, så det vil jeg ikke gøre her.
Derimod vil jeg give Bornholms Idrætsråd, DGI og DBU et stort skulderklap for den fantastiske aftale der blev lavet mellem Bornholmslinjen og Idrætten på Bornholm.
Hvis vi skal til stævner eller kurser kan vi rejse 5 personer + bil for 99 kr. med mulighed for at ændre og annullere uden gebyr. Det kan vist ikke gøres bedre.
 
Vi har et rigtig godt samarbejde med DGI. Den store pulje penge som DGI og DIF har stillet til rådighed for idrætten i Danmark, har vi også mulighed for at søge. Beløbet som de uddeler er 44 millioner kr. om året. I 2018 fik Bornholm 500.000 kr. til 9 foreninger. Så vi skal helt sikkert søge midler til vores afdelinger i AAIF og prøve at få del i de mange millioner.
 
Bornholms Idrætsråd er rådet for alle idrætsforeninger på Bornholm. De kan hjælpe med kontakten mellem BRK og den enkelte forening eller hjælpe med specifikke idrætsrelaterede problemer. Jeg sidder i Idrætsrådet og er glad for den post. For mig betyder det at jeg kan hjælpe med at det idrætslige bliver mere spiseligt for de politikere som sidder i udvalget og få dem til at forstå både små og store foreningers udfordringer.
BIR holder nogle gode foredragsaftener som er gratis for alle. I 2018 havde vi et om Fremtidens idræt på Bornholm og så havde vi besøg af Mikkel Kessler. Så kig efter dem i pressen og kom og bliv inspireret næste gang.
 
AAIFs forældreforening har eksisteret i mange år. De støtter AAIFs afdelinger med blandt andet tilskud til rejser, is til gymnastikopvisningen og andre små tilskud som afdelingerne kan søge. Det har været en stor hjælp for afdelingerne og forældreforeningen har været til stor gavn igennem rigtig mange år.
De har levet af kontingenter, forskellige arrangementer og så har de hjulpet Hallerne med opdæknings- og oprydningsopgaver.
De sidste år har det været svært at få AAIFs medlemmer til at støtte forældreforeningen med de 100 kr. som det koster. Det har også været svært at finde frivillige til de forskellige opgaver de har haft. Forældreforeningen kører på pumperne. Derfor er det meste af bestyrelsen gået af og hvis der ikke kommer nye til, har AAIF snart ikke en forældreforening. Hold øje med datoen for næste møde og mød op og støt vores forældreforening.
 
I august 2018 arrangerede vi Aakirkeby Løbet som er en del af Bornholms Tidendes Grand Prix løb. Samme aften har SYTE deres Late Night arrangement, med længe åbent i butikkerne og musik og mad på Torvet. Det er et populært løb. Først for børnene og siden for de voksne. Der kommer både turister og lokale deltagere og mange voksne løber de 3 km med deres børn, så det er en familiefest hele aftenen.
Det er blevet en tradition og det fortsætter vi med i 2019.
 
Vi havde en ide om at lave en E-sports afdeling og vi har fået lidt startkapital til det. Men vi mangler en som har forstand på det og som kan lide at spille computerspil og en der kan hjælpe andre med at forstå hvad det går ud på. Findes der en sådan derude i Aakirkeby vil vi rigtig gerne i kontakt med dig.
Vi ville bruge vores klublokale og kontor men strandede lidt på hvad det koster at få fibernet indlagt. Det var meget dyrt.
Men vi giver ikke op, kommer den rette person eller personer så søger vi flere midler så det kan blive en realitet.
Det kunne jo også være at vi kunne lokke Hallerne til at trække deres internet tættere på vores klublokale. De bruger det ofte til kommercielle møder, så det giver mening. Man kan jo altid ønske.
 
Brændesgårdshaven skrev sidste år med et tilbud til AAIF om at vores medlemmer kan købe årskort for kr. 159. Så ville vi få et lille beløb for hvert medlem som købte. Vi fik kr. 1.000 i foreningens kasse, så der var mange der benyttede denne mulighed. I år er der samme mulighed, årskort for kr. 159. Det kan I læse mere om på vores hjemmeside.
 
 Sponsorudvalget har i 2018 sagt ja til alle ansøgninger. Vores hovedsponsor hedder Intersport som vi har en flerårig aftale med.
Byens erhverv er flinke til at sponsere os både med spillertøj, bolde og penge beløb. Men de hjælper os også med gaver til lodsedler, blomsterbuketter til generalforsamlingen og mange andre ting. Vi er glade for det samarbejde vi har med de forskellige sponsorer/erhvervsdrivende i Aakirkeby og en gang om året inviterer vi dem op i Hallerne til et arrangement så de kan se noget af det vi laver.
 
Foruden alle de aktiviteter som jeg allerede har nævnt, har vi hvert år Carlsberg Sport Cup, Smasher Cup, Firma Volley, Firma Petanque, Petanque Bornholm og i 2019 kommer der desuden BM i mobildisko, 2 arrangementer og Granitcup i september. Der sker altid noget i Aakirkeby Idrætsforening.
 
Foran jer ligger alle afdelingernes beretninger. Gør jer selv den tjeneste at læs dem igennem. Alle afdelinger har gjort sig umage og skrevet om det som er sket hos dem i 2018.
Hvis jeg hurtigt skal give jer et par eksempler,
så har fodbolds 1. hold igen vundet Bornholmsmesterskabet,
Håndbold har startet et nyt hold op som hedder Granitkidz som er for børn med downs syndrom og andre handicap
Petanque vinder næsten alt hvad de kommer i nærheden af
Volley har kæmpet sig til en ny beachbane og har samtidig fået ny ledelse
Ældre i Bevægelse har stadig sit store seniorhold om tirsdagen men behøver ny træner til efteråret
Og sådan kunne jeg blive ved. Læs dem og nyd energien som stråler fra dem.
 
Vi har et godt samarbejde med Hallerne og halinspektør Kathrine og hendes ansatte. Vi er lykkelige for at vi har en fungerende hal, uden den ingen idrætsforening. Vi er nok i den situation at vi ikke kan undvære hinanden.
Aakirkeby Hallerne er en selvejende institution hvor AAIF har majoriteten af ejerskabet og resten har Aakirkeby Borgerforening. Det betyder at AAIF har tre medlemmer i Hallernes bestyrelse og Borgerforeningen har to.
For AAIF sidder Jesper Ipsen som er formand, Jan Brink og Anette Ipsen. Jimmi Sonne er suppleant.
 
Vi får vores klublokale og kontor stillet til rådighed af Hallerne og der afholder vi alle vores møder, både afdelingsmøder og ledelsesmøder. Hallerne bruger det også hvis de har behov for ekstra lokaler. Vi bruger Conventus til at booke lokalet, ligesom vi bruger Conventus til registrering af medlemmer og booking af Hallerne. Det har vi gjort i snart mange år og det fungerer fint og det er let at bruge.
 
Jeg plejer altid at sige lidt om os i ledelsen, altså Lotte, Jan og mig. Vi er et godt team og arbejder godt sammen til trods for at 2/3 dele af os er blevet Rønne-boer. Jan og Lotte spiller stadig petanque og badminton i Aakirkeby og da den meste kommunikation sker pr. mail eller telefon gør det ikke noget med geografien. Og som I allerede sikkert har set på dagsordenen genopstiller både Lotte og jeg.
 
Vi vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere, alle de frivillige som altid stiller op når vi spørger, alle medlemmer og ikke mindst alle vores trænere/ledere.
Vi vil specielt takke SYTE, borgerforeningen, Rudolfklubben og Bytinget som er vores sparringspartnere i mangt og meget.
Vi er repræsenteret i mange råd, udvalg og foreninger og det er vigtigt at følge med i hvad der sker ’ude i verden’. Vi er stadig en af de store idrætsforeninger på Bornholm og det skal vi blive ved med at være. Netværket omkring os kan og skal bruges, så vi stadig kan være en idrætsforening med fremtid i.
 
Jeg lovede mig selv efter sidste generalforsamling at jeg ville skrive noter til dette års generalforsamling. Det fik jeg selvfølgelig ikke gjort. Så sidder man og tænker at der skete da ikke noget i 2018? men efter at have kigget gamle mails og referater igennem, opdager man at vi er en forening i evig bevægelse.
Der sker altid noget nyt og der kommer altid nye til og vi i Aakirkeby idrætsforening er en stor masse af ildsjæle som brænder for fællesskabet og for at lære vores medlemmer hvad et foreningsliv kan bruges til. Det giver energi til at give den en skalle i 2019.
 
Til sidst vil vi takke Hovedledelsen for deres tålmodighed og samarbejdsvilje. Vi vil takke personalet i Aakirkeby Hallerne for deres service og glade smil og alle afdelingerne og deres ledelser, alle udvalg og alle de frivillige som gør Aakirkeby Idrætsforening et sjovt sted at være.
Tak til vores trofaste æresmedlemmer
Tak til pressen for at altid være på pletten når vi behøver dem.
Tak til alle jer som er mødt op i aften.
’Sammen når vi længst’
 
Der var følgende kommentarer/uddybninger til beretningen:
 
En rettelse til beretningen fra Jimmi Sonne: Det er ikke nødvendigt med en specialmaskine til kunstgræsset på Multibanen.
 
Der bliver indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i Forældreforening den 10/4-19 i klublokalet.


Sverre mener, at det er vigtigt med en initiativrig ledelse. Sverre roste den nuværende ledelse for deres engagement.
 
Sverre bad de fremmødte afdelingsledelser om at uddybe deres beretninger, som alle var lagt frem til gennemlæsning på bordene.
 
Der var ingen kommentarer til de skriftlige afdelingsberetninger.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2018 blev gennemgået af økonomichefen.
Resultatet for 2018 blev et pænt overskud på knap 88.000,- kr. mod et budget på lige under 10.000,- kr.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4. Fremlæggelse af driftsbudget og kontingentsatser
Hovedledelsens vedtagne budget for 2019 blev gennemgået:
Der budgetteres med overskud på 77.000,- for 2019.
Sverre spurgte ind til tilskuddet til E-sport fra BRK. De er ikke driftsført, men bogført på balancen til brug ved evt. oprettelse af denne afdeling.
Kontingentsatser, gældende 1. april 2019- 31. marts 2020:
Badminton  
Begynder 320
U11 – U13 550
U15 – U17 650
Seniorturnering mm 820
Motionister 580
Motionister (single) 680
 
Fodbold  
Op til U8 410
U10 – U12 og U17 Piger 700
U17 Drenge 800
U19 Drenge 850
Damer 800
Fodbold for sjov 500
Motionister 700
Senior 1.200
 
Gymnastik  
Op til 17 år 330
Dans 390
Familie 430
Cross Gym 680
   
Håndbold  
U4-U8 350
U10-U12 550
U14-U18 700
Senior motionister 700
Senior 950
   
   
Petanque  
Ungdom 135
Senior 275
   
Svømning  
Ungdom 890
Senior 700
   
Tennis  
Ungdom 175
Senior 350
   
Volleyball  
Ungdom 550
Senior Mix 750
Senior Turnering 1.000
   
Ældre i bevægelse  
Pr. 4 måneder 140
   
Passivt medlemskab 150
 
5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
6. Valg:
Valg af følgende:
1.   Valg af formand for 2 år. Marian Lundh genopstiller - Blev genvalgt
2.   Valg af sekretær for 2 år. Lotte Harslev genopstiller – Blev genvalgt
3. Valg af revisor for 2 år. Jonn Lund genopstiller ikke – LG foreslår Carsten Frederiksen - Blev valgt
4.   Valg af revisorsuppleant for 1 år. LG foreslår Jonn Lund - Blev valgt
5. Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer - Blev godkendt


7. Repræsentanter til Aakirkeby Hallerne:
Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne.
På valg i 2019:
Gerd Ipsen - genvalgt
Brian Carlsen - genvalgt
Kai D. Andersen - genvalgt
Jan Brink - genvalgt
Gitte Bech Olsen – genopstiller ikke
Anette Ipsen - genvalgt
Lotte Harslev - genvalgt
Merete Seerup - genvalgt
Brian Kofod - genvalgt


Herefter ser AakirkebyHallernes repræsentantskab således ud:
Marian Lundh
Gerd Ipsen
Brian Carlsen
Kai D. Andersen
Jan Brink
Anette Ipsen
Lotte Harslev
Merete Seerup
Brian Kofod
Torben Munch
Jesper Munch Ipsen
Bjarne Nielsen
Mogens Sonne
Christina Mørup Sørensen
Henrik Eriksen
Benny Christensen
Sverre Severinsen
Jimmi Sonne
Steffen Hansen
Blomsterfestfonden består fortsat af:
Benny Christensen
Gerd Ipsen
Sverre Severinsen
Kai D. Andersen
Marian Lundh


8. Eventuelt.
ÆIB har søgt hallen fra kl. 9.30, men har kun fået den fra kl. 10.00. Begrundelsen er at skolerne har booket morgentiden indtil kl. 9.30. Emnet tages op til næste sæson.
Kjeld Carlsen er rigtig glad for at det kører godt i AaIF og han sendte sin tak til ledelsen i AaIF for deres engagement.
Uddeling af Årets Pokaler:
Årets leder – Henrik Madsen (gymnastik):
Vi indstiller Henrik Madsen til årets leder. Han har været en del af gymnastik- og danseafdelingen i 6 år hvor han har været træner for Tonseholdet og de sidste 4 år også træner for SpringMix holdet.
Henrik elsker gymnastik på alle plan og især undervisning af børn er hans speciale. Børnene er vilde med ham og hvis man står på sidelinjen og kigger på et hold ser man tydeligt den kemi der er mellem børnene, hjælpeinstruktørerne og Henrik.
Det har ellers ikke været en let opgave. Det har været svært at få hjælpetrænere og hvert år har Henrik klaget lidt, men alligevel har han hvert år 3 unge piger som hjælpetrænere og de kommer trofast hver onsdag til Tonseholdet.
SpringMix holdet er Henriks opfindelse. Vi havde lagt holdet ned for nogle år siden fordi børnene, når de fik en vis alder, flyttede til Nyvest. Det havde vi accepteret. Men Henrik ville det anderledes. Mod alle odds startede han SpringMix, i øvrigt med samme haltid som badminton, de skulle dele hallen, og der var børn fra 6 år og opefter der ville lave gymnastik i Aakirkeby. Det har været et sejt træk fordi han har kun været sig selv og ingen hjælpetrænere.
Derfor bliver du i år udpeget til året leder fordi du på trods af dit arbejde og dine engagement i andre idrætsforeninger alligevel har tid til at være her i AAIF og for børnene i Aakirkeby. Du er et godt forbillede for andre instruktører og en lyttende voksenperson for alle dine gymnaster.
Henrik Madsen kåres til Årets leder 2018
Årets ungdomsleder – Benjamin Strand (fodbold):
I fodbold afdelingen i AAIF vil vi gerne indstille Benjamin Strand til  årets ungdomsleder.
Benjamin har været ungdomspiller i ÅIF siden han var 9 år. Han spiller den dag i dag på vores U 17 hold.
Han har samtidig med at han spiller fodbold, gået med aviser og passet sin skole, valgt at være træner for AAIF’s U 10 drenge hold.
Benjamin er trods sin unge alder meget seriøs med sin træning. Det ses også i, at han har deltaget i kursus for ungdomstrænere på Bornholm for at blive bedre.
Desværre rejser Benjamin på efterskole til sommer 2019
Men siger han kommer tilbage som ungdomstræner
Benjamin Strand kåres til Årets ungdomsleder 2018.
Årets Aktive – Steen Erik Nielsen (petanque):
Steen Erik startede sin aktive karriere for kun et års tid siden og har bare udviklet sit spil lige siden. Han er en trofast mand til træning og deltager i flere stævner og var allerede med på DPF-holdet i sin første sæson.
Han har vist sig at være en blandt flere, der gerne giver en hånd med, når der skal arbejdes, som vi nu gør med renoveringen af toiletterne ved klubhuset.
Steen Erik er samtidig en rigtig god mand at have i foreningen med sin gode humor og altid med på en griner.
Steen Erik Nielsen kåres til Årets aktive 2018.
 
Æresmedlemmernes Pokal – Jørn-Erik Funch:
Æresmedlemmernes pokal gives til en person, der gennem mange år har  haft stor betydning for såvel Aakirkeby Idrætsforening (AaIF) som for hallerne og Aakirkeby – og man må i høj grad sige, at årets modtager opfylder disse betingelser.
Jeg vil bede Jørn-Erik Funch også kaldet ”Funkis”, om at komme herop.
Du blev medlem af AaIF helt tilbage i 1950, hvor du startede i fodboldafdelingen som lilleputter og efterfølgende på et drengehold og et par år senere på et juniorhold. Allerede som junior blev du rykket op på 1.holdet i seniorrækken.
Du har efterfølgende spillet på mange udvalgte hold under BBU – og du spillede på AaIF´s  1. hold de 2 år, hvor holdet spillede i Danmarksserien. Du har været med til at vinde Bornholmsmesterskaberne for AaIF - endda flere gange.
I 1968 blevIi bornholmsmestre ved at vinde den afgørende kamp mod Viking. Kampen foregik på Aakirkebys stadion, og der mødte over 800 tilskuere op.
Du sluttede din aktive karriere i 1988, efter at have deltaget i over 600 kampe på førsteholdet.  Foruden at være aktiv spiller, var du i mange år også træner – hvor du henad vejen stort set har trænet med alle hold lige fra putter til seniorer.
Du har også haft mange udvalgsposter – og siddet mange år i bestyrelsen, været ungdomsformand og seniorformand.  Du har også siddet i Blomsterfestudvalget - og mange andre udvalg.
i begyndelsen af 90´erne oprettede daværende formand for AaIF, Robert Jensen et aktivitetsudvalg, som du blev en nøgleperson for.
Aktivitetsudvalget havde 3 formål:
  • Skaffe penge til AaIF.
  • Skaffe penge til  hallen (som også dengang manglede penge).
  • Sætte AaIF på landkortet.
Det blev starten på et årligt pinsebal med næsten 1.000 deltagere – samt fastelavnsfester, BM i mobildiskoteker – og meget andet.
Der blev også afviklet en del enkeltstående arrangementer som :
  • ”Papa Bue”,
  • DanskTtop galla med ”Kandis” og ”Valentinos”,
  • og det svenske top orkester ”Vikingerne”.
på alle de nævnte områder har du enten været primus motor - eller medarrangør.
Men den største succes var i 1992, hvor du arrangerede biludstilling i hallerne. Der kom 3.500 besøgende – og det gav et kæmpeoverskud på 50.000 kr.  der i dag svarer til cirka 100.000 kr.
Efter en kæmpe indsats trak du dig i begyndelsen af 2000 fra alt arbejde i AaIF.  Senere blev du så formand for ”Rudolfklubben”, som jo har lavet rigtig meget for såvel AaIF som for hallen og for byen – hvilket er præcis de ting du satte højt i idrætsforeningen. Så man kan jo kun være enige i, at du er en værdig modtager af æresmedlemmernes pokal.
Jørn-Erik Funch fik overrakt Æresmedlemmernes Pokal for 2018.
Stort tillykke til alle pokalmodtagere.
Henrik Madsen takkede for pokalen og takkede badminton for den fleksible løsning, hvor der deles haltid om onsdagen.
AaIF’s slagsang blev sunget.
Marian takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.
Martin Byder fra håndboldafdelingen tryllebandt os alle med et indlæg om deres nye projekt GranitKidz.
 
LH/2. april 2018